Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo do rachunku w biurze maklerskim

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-04-16

Po mamie zostały akcje zakładu pracy. Mam upoważnienie do rozporządzania tymi akcjami – rachunek w biurze maklerskim. W jaki sposób mogę nimi rozporządzić, sprzedać je?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sposobem na wspólne dysponowanie pieniędzmi zgromadzonymi na koncie jest udzielenie dowolnie wybranej osobie pełnomocnictwa. Zakres pełnomocnictwa (w określonych granicach) ustala posiadacz rachunku. Zakres ten może tyczyć się czynności bankowych (wpłaty, wypłaty, blokady pieniędzy, składanie wniosków) albo też danego okresu.

Bankowe regulaminy w różny sposób mogą regulować kwestię pełnomocnictw, najczęściej wygląda to następująco: pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem może być ogólne (szersze) – w ramach takiego pełnomocnictwa osoba upoważniona ma prawo do dysponowania rachunkiem w takim samym zakresie jak posiadacz rachunku, z tym że nie jest uprawniona do:

  • udzielania dalszych pełnomocnictw,
  • zamknięcia rachunku,
  • dokonywania zmiany warunków umowy oraz jej wypowiedzenia,
  • składania dyspozycji na wypadek śmierci,
  • składania wniosku kredytowego i zawarcia umowy,
  • składania dyspozycji wydania karty bankowej.

Istnieje również pełnomocnictwo rodzajowe (węższe), w którego ramach pełnomocnik ma prawo dysponowania dostępnymi na rachunku środkami wyłącznie przy użyciu karty bankowej.

Ale w jednym i drugim przypadku pełnomocnictwo wygasa w chwili śmierci posiadacza rachunku, chyba, że było zastrzeżenie, iż nie wygasa ono wraz ze śmiercią mocodawcy. W przeciwnym razie pełnomocnictwo traci ważność z mocy samego prawa (art. 101 § 2 ustawy Kodeks cywilny).

Zatem jeżeli nie było takiego zastrzeżenia, pełnomocnik nie ma możliwości swobodnego zarządzania środkami zgromadzonymi na koncie. Powinien przekazać je do masy spadkowej.

Właścicielem akcji była zmarła matka, zatem uprawnionymi do spadku są wszyscy spadkobiercy (art. 922 Kodeksu cywilnego).

Wobec tego należałoby sprawdzić w banku treść pełnomocnictwa, ustalić wymagania banku co do ewentualnych dokumentów, które należy przedłożyć, oraz uzyskać w sądzie postanowienie o nabyciu spadku lub poświadczenie dziedziczenia u notariusza. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Nieobecność na sprawie spadkowej

Nieobecność na sprawie spadkowej

Dostałam wezwanie na sprawę spadkową, na którą się nie stawiłam i nie wyznaczyłam osoby mnie reprezentującej. Podano kolejny termin rozprawy. Jedna z...

Jak zachować majątek dla dzieci po ponownym zawarciu związku małżeńskiego?

Jak zachować majątek dla dzieci po ponownym zawarciu związku małżeńskiego? Chodzi o majątek mój i mego partnera. Czy zgromadzony przeze mnie...

 

Dwóch spadkodawców i dziedziczenie

W spadku po nieżyjących rodzicach zostały 2 działki i dom. Obecnie, jak rozumiem, prawa do nieruchomości po dwóch spadkodawcach dziedziczą ich dzieci...

 

Prawo do mieszkania po śmierci męża

Prawo do mieszkania po śmierci męża

Mój mąż jest właścicielem mieszkania własnościowego i chciałby dopisać mnie jako współwłaściciela. Nie mamy dzieci. Czy w razie śmierci...

Załatwienie spraw spadkowych po zmarłej mamie

Mieszkam w domu prywatnym, który jest własnością rodziców. Moja mama zmarła 20 lat temu i do tej chwili nie zostały załatwione żadne sprawy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »