Materiały


Opublikowane: 2019-10-14

Zapłata podatku w imieniu zmarłej matki


Opublikowane: 2019-08-30

Odrzucenie spadku przez dzieci po siostrze ojca


Opublikowane: 2019-08-19

Czy córkom z pierwszego małżeństwa należy się spłata ze spadku po odwołaniu testamentu i darowiźnie?


Opublikowane: 2019-08-07

Przejęcie spadku przez jednego spadkobiercę za zgodą pozostałych


Opublikowane: 2019-08-02

Testament wzajemny bezdzietnego małżeństwa


Opublikowane: 2019-07-31

Darowizna majątku - czy należy się zachowek?


Opublikowane: 2019-07-19

Niespłacony kredyt zmarłego ojca


Opublikowane: 2019-07-17

Odzyskanie przez spadkobiorcę utraconej ziemi


Opublikowane: 2019-07-15

Spadek dla syna przyrodniej siostry


Opublikowane: 2019-07-08

Mieszkanie od babci która miała kredyt


Opublikowane: 2019-06-26

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?


Opublikowane: 2019-06-19

Dziedziczenie po konkubencie


Opublikowane: 2019-06-10

Czy wnukom należy się zachowek po dziadkach?


Opublikowane: 2019-06-05

Spadek do podziału między siostry przyrodnie


Opublikowane: 2019-06-03

Darowizna nieruchomości w zamian za spłatę długów a zachowek


Opublikowane: 2019-05-31

Jak ustrzec córkę przed spłacaniem długu po ojcu?


Opublikowane: 2019-05-29

Jak napisać testament, który będzie uwzględniał decyzje w sprawie mieszkania?


Opublikowane: 2019-05-22

Choroba psychiczna spadkobiercy, problem ze spłatą


Opublikowane: 2019-05-15

Uzyskanie postanowienia o nabyciu spadku, aby towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło środki


Opublikowane: 2019-05-10

Dziedziczenie mieszkania w kredycie


Opublikowane: 2019-05-01

Majątek spadkowy dla siostrzenicy, nieuzasadnione żądania pasierba


Opublikowane: 2019-04-26

Zabezpieczenie majątku wspólnego z drugim mężem


Opublikowane: 2019-04-22

Czy wnuki mają prawo do zachowku po dziadku po wydziedziczeniu jego synów?


Opublikowane: 2019-04-12

Czy zachowek wyliczany jest od wartości mieszkania, czy od przekazanego wkładu mieszkaniowego?


Opublikowane: 2019-04-10

Wykupienie części mieszkania po mamie


Opublikowane: 2019-04-08

Czy muszę się zrzekać spadku po babci żony?


Opublikowane: 2019-04-01

Jak najprościej i najszybciej przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku?


Opublikowane: 2019-03-27

Dzieci z poprzedniego małżeństwa i ponowne wyjście za mąż - jak będzie wyglądać dziedziczenie?


Opublikowane: 2019-03-22

Jak postępować po śmierci brata, by nie dziedziczyć długów?


Opublikowane: 2019-03-20

Odzyskanie działek przekazanych na rzecz gminy przez zmarłego ojca


Opublikowane: 2019-03-18

Prawo do domu po teściach


Opublikowane: 2019-03-06

Śmierć zadłużonego członka spółdzielni


Opublikowane: 2019-03-01

Jak będzie wyglądało dziedziczenie gdy rodzeństwo nie żyje?


Opublikowane: 2019-02-27

Uniknięcie spłacania długów po zmarłym


Opublikowane: 2019-02-22

Co oznacza dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza przez dzieci?


Opublikowane: 2019-02-20

Czy świadkowie sporządzenia testamentu muszą być obecni na jego odczytaniu?


Opublikowane: 2019-02-18

Czy spisanie testamentu rozwiązuje sprawę dziedziczenia?


Opublikowane: 2019-02-11

Od kiedy liczony jest okres na zawiadomienie o spadku US - czy od daty śmierci, czy od podjęcia sprawy spadkowej?


Opublikowane: 2019-01-28

Zachowek dla dzieci wydziedziczonej matki


Opublikowane: 2019-01-25

Zakwestionowanie testamentu i doprowadzenie do równego podziału spadku


Opublikowane: 2019-01-23

Brak ksiąg wieczystych dziedziczonych nieruchomości


Opublikowane: 2019-01-14

Podważenie zrzeczenia się dziedziczenia


Opublikowane: 2019-01-11

Pominięcie przy darowiźnie domu a żądanie zachowku


Opublikowane: 2019-01-07

Nieodpłatne przekazanie udziałów a przyszłe roszczenie o zachowek


Opublikowane: 2019-01-04

Udział w spadku dla drugiej żony


Opublikowane: 2018-12-31

Zasiedzenie majątku spadkowego


Opublikowane: 2018-12-19

Czy siostrom zmarłego należy się majątek po nim?


Opublikowane: 2018-12-17

Jedyny spadkobierca i zarazem dłużnik alimentacyjny


Opublikowane: 2018-11-26

Czy mam prawo do zachowku?


Opublikowane: 2018-11-23

Udokumentowanie pierwotnego stanu domu na potrzeby rozliczeń z rodzeństwem


Opublikowane: 2018-11-21

Obawy o roszczenia rodzeństwa po śmierci rodziców.


Opublikowane: 2018-11-16

Przejęcie spadku po tacie i przekazanie go mamie


Opublikowane: 2018-11-14

Pobranie pieniędzy z konta po mamie


Opublikowane: 2018-11-07

Czy rodzina może dziedziczyć testament?


Opublikowane: 2018-11-05

Opieka nad babcią i remont mieszkania a zachowek dla jej dzieci


Opublikowane: 2018-10-29

Czy spadek po zmarłym wujku matki może dziedziczyć nieletni?


Opublikowane: 2018-10-26

Siostra straszy roszczeniem o zachowek od darowizny dziadków


Opublikowane: 2018-10-22

Liczne rodzeństwo i testament ojca


Opublikowane: 2018-10-19

Czy jest możliwość, aby przekazać spadek po mamie na rzecz instytucji charytatywnej?


Opublikowane: 2018-10-17

Darowizna mieszkania od rodziców ze służebnością a zachowek dla brata


Opublikowane: 2018-10-15

Mieszkanie od siostry a prawo do zachowku jej dzieci


Opublikowane: 2018-10-12

Zachowek od spadkobierców męża zmarłej mamy


Opublikowane: 2018-10-08

Dziedziczenie po mężu na podstawie brytyjskiego testamentu


Opublikowane: 2018-10-03

Jak uregulować sprawy spadkowe po bracie i szwagierce?


Opublikowane: 2018-10-01

Zadłużone mieszkanie zapisane w testamencie, jak odrzucić spadek?


Opublikowane: 2018-09-21

Czy dziecko może zrzec się spadku?


Opublikowane: 2018-09-14

Testament i podział spadku przez sąd dla rodzeństwa


Opublikowane: 2018-09-12

Sprawa zachowku w stosunku do darowizny


Opublikowane: 2018-09-05

Odziedziczone nieruchomości przez nieżyjącą babcię - jak zabrać się za sprawę spadkową?


Opublikowane: 2018-09-03

Czy długi wobec zmarłego są wliczane do masy spadkowej?


Opublikowane: 2018-08-22

Testament ciotki a prawo do spadku jej sióstr


Opublikowane: 2018-08-15

Testament ojca z zapisem wszystkiego dla siostry a zachowek dla pozostałych


Opublikowane: 2018-08-13

Spadek po ojcu i matce w jednym postępowaniu sądowym


Opublikowane: 2018-08-08

Dług spadkowy w parabanku a przedawnienie


Opublikowane: 2018-08-06

Spadkobierca testamentowy nie dożył otwarcia spadku, co z zachowkiem?


Opublikowane: 2018-08-03

Żądania finansowe siostry od spadku po ojcu


Opublikowane: 2018-07-30

Podział ziemi i domu na dzieci bez testamentu


Opublikowane: 2018-07-27

Jak przeprowadzić sprawę spadkową, mieszkając za granicą?


Opublikowane: 2018-07-18

Zabezpieczenie przed długami teściowej i prawo do jej mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2018-07-16

Jak uzyskać dokument potwierdzający udział w odziedziczonym gospodarstwie rolnym?


Opublikowane: 2018-07-11

Mama twierdzi, że środki finansowe ojca nie podlegają spadkowi


Opublikowane: 2018-07-09

Dom od rodziców a dziedziczenie długów


Opublikowane: 2018-07-06

Rozprawa o stwierdzenie nabycia spadku po mężu


Opublikowane: 2018-06-29

Długi zmarłego przekraczają wartość połowy mieszkania, co robić?


Opublikowane: 2018-06-27

Dziedziczenie na podstawie testamentu allograficznego


Opublikowane: 2018-06-25

Roszczenia majątkowe syna jeszcze za życia rodzica, czy uzasadnione?


Opublikowane: 2018-06-22

Należność spadkowa wypłacona przez komornika a obowiązek podatkowy


Opublikowane: 2018-06-18

Zawieszenie spłaty działu spadku na czas zebrania funduszy


Opublikowane: 2018-06-11

Z testamentu dziedziczy siostrzenica, komu należy się zachowek?


Opublikowane: 2018-06-06

Siostrzenic spadkobiercą, czy coś się należy drugiemu siostrzeńcowi?


Opublikowane: 2018-05-21

Podział spadku po zmarłym w najbliższej rodzinie


Opublikowane: 2018-05-16

Szanse podważenia wydziedziczenia


Opublikowane: 2018-05-14

Zaciąganie długów i kredytów przez emeryta - jak się zabezpieczyć przed ich dziedziczeniem?


Opublikowane: 2018-05-11

Zaspokojenie zachowku


Opublikowane: 2018-05-04

Pokrzywdzony przy podziale gospodarstwa rodziców a zachowek


Opublikowane: 2018-05-02

Czy wnuk jest obowiązany wypłacić zachowek swojemu ojcu?


Opublikowane: 2018-04-20

Wpływ testamentu na podział spadku


Opublikowane: 2018-04-18

Śmierć ojca rozwiedzionego z matką


Opublikowane: 2018-04-13

Testamenty wzajemne wraz z wydziedziczeniem, aby uniknąć wypłaty zachowku


Opublikowane: 2018-04-11

Bracia wydziedziczeni przez rodziców a spadek po bezdzietnej siostrze


Opublikowane: 2018-03-16

Co wchodzi do masy po zmarłym?


Opublikowane: 2018-03-14

Śmierć spadkobiercy odziedziczonego mieszkania


Opublikowane: 2018-03-02

Dochodzenia zachowku przez pominięte dziecko


Opublikowane: 2018-02-19

Zasady przepisywania majątku na dzieci


Opublikowane: 2018-02-16

Czy rodzeństwu zmarłego męża należy się zachowek?


Opublikowane: 2018-02-09

Pisma od firmy windykacyjnej dotyczące długów zmarłego dziadka


Opublikowane: 2018-01-10

Zachowek dla dziecka z pierwszego małżeństwa od darowizny dla dziecka z drugiego małżeństwa


Opublikowane: 2017-12-25

Przedawniony zachowek


Opublikowane: 2017-12-20

Czy prawidłowo odrzuciliśmy spadek?


Opublikowane: 2017-12-18

Opieka nad mamą a zachowek od obdarowanego


Opublikowane: 2017-12-04

Szanse na uniknięcie płacenia wierzytelności po zmarłej


Opublikowane: 2017-11-29

Pieniądze na rachunku zmarłego męża


Opublikowane: 2017-11-27

Testament macochy a uprawnieni do zachowku


Opublikowane: 2017-11-13

Zrzeczenie się przez rodzinę mieszkania po babci na wnuczkę


Opublikowane: 2017-11-10

Sporna cena sprzedawanego odziedziczonego mieszkania


Opublikowane: 2017-10-20

Żądanie spłaty zadłużenia po zmarłej po latach


Opublikowane: 2017-10-09

Kto ma prawo do ustawowego dziedziczenia po mojej żonie?


Opublikowane: 2017-09-01

Zgoda sądu na sprzedaż odziedziczonego mieszkania


Opublikowane: 2017-08-23

Jakie mam prawa w razie śmierci rodziców?


Opublikowane: 2017-08-16

Niezdolność do pracy a zachowek od rodzeństwa


Opublikowane: 2017-08-04

Czy zły adres wywołuje jakieś skutki prawne w sprawie spadkowej?


Opublikowane: 2017-08-02

Pieniądze zdeponowane na cudzym rachunku na wypadek choroby i śmierci


Opublikowane: 2017-07-31

Sprzedaż mieszkania po ojcu sąsiadowi


Opublikowane: 2017-07-24

Czy mamy spłacić siostry osoby sprzedającej nam dom?


Opublikowane: 2017-07-05

Odrzucenie spadku w placówce dyplomatycznej


Opublikowane: 2017-07-03

Nabycie spadku a brak informacji o zobowiązaniu


Opublikowane: 2017-06-28

Czy mogę nadal wynajmować lokal po śmierci żony?


Opublikowane: 2017-06-21

Śmierć żony a kredyt z ubezpieczeniem


Opublikowane: 2017-06-19

Dziedziczenie przez dziadka i wnuka


Opublikowane: 2017-06-09

Spłata dla wdowy w zamian za przekazanie spadku


Opublikowane: 2017-06-02

Dziedziczenie udziałów w mieszkaniu po zadłużonym bracie


Opublikowane: 2017-05-29

Co powinnam wiedzieć przed przyjęciem spadku?


Opublikowane: 2017-05-24

Dwie darowizny notarialne i jedna bez potwierdzenia a zachowek


Opublikowane: 2017-05-15

Czy dziedziczyć musi najbliższa rodzina?


Opublikowane: 2017-05-05

Długi spadkowe osoby nieubezpieczonej


Opublikowane: 2017-04-26

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE


Opublikowane: 2017-04-12

Przeznaczenie pieniędzy ze spadku na remont grobowca


Opublikowane: 2017-03-31

Rozporządzenie majątkiem rodziców przez siostrę a zachowek


Opublikowane: 2017-03-29

Przekazanie synowej części spadku a kredyt


Opublikowane: 2017-03-20

Podział spadku na pięcioro dzieci


Opublikowane: 2017-03-10

Kto dziedziczy dom wybudowany z drugim mężem?


Opublikowane: 2017-03-03

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza i solidarna odpowiedzialność za długi


Opublikowane: 2017-02-27

Mieszkanie po wuju - jakie koszty postępowania spadkowego?


Opublikowane: 2017-02-24

Czy drugiemu z braci coś się należy po rodzicach?


Opublikowane: 2017-02-13

Testament babci i ubezwłasnowolniony dziadek


Opublikowane: 2017-02-10

Kredyt zmarłej żony spłacany z emerytury


Opublikowane: 2017-02-06

Egzekwowanie długów spadkowych tylko od jednego dziecka


Opublikowane: 2017-01-23

Mieszkanie dla syna, a dla córki pieniądze


Opublikowane: 2017-01-17

Zachowek bez postępowania sądowego


Opublikowane: 2017-01-13

Przedawnienie długu po zmarłej babci


Opublikowane: 2017-01-06

Zabezpieczenie majątku dla dzieci z pierwszego małżeństwa


Opublikowane: 2016-12-30

Jak syn może władać majątkiem ze spadku bez spłacania swoich długów?


Opublikowane: 2016-12-23

Jak uciec od podatków spadkowych?


Opublikowane: 2016-12-20

Brak zeznania podatkowego o nabyciu praw w drodze dziedziczenia


Opublikowane: 2016-12-19

Mąż zmarłej nie spłaca wspólnych długów, czy płacić będą dzieci?


Opublikowane: 2016-12-16

Podatek spadkowy po dłuższym czasie


Opublikowane: 2016-12-15

Formalności związane ze spadkiem po zmarłej w młodym wieku siostrze


Opublikowane: 2016-12-09

W jakich proporcjach należy spłacić wierzycieli?


Opublikowane: 2016-12-08

Niespłacone rodzeństwo a prawo do zachowku


Opublikowane: 2016-12-07

Testament spisany cudzą ręką


Opublikowane: 2016-12-06

Prawo do majątku nieżyjących teściów


Opublikowane: 2016-12-05

Różnice w udziałach domu przy podziale spadku


Opublikowane: 2016-11-28

Kto dziedziczy po zamężnym ponownie wdowcu


Opublikowane: 2016-11-22

Brak wiedzy o zadłużeniu osoby zmarłej


Opublikowane: 2016-11-21

Pożyczka dla brata a rozliczenie spadku po rodzicach


Opublikowane: 2016-11-14

Czy wyrok sądu spadkowego jest już otrzymaniem spadku?


Opublikowane: 2016-11-11

Moja siostra zabiega o prawo do dziedziczenia


Opublikowane: 2016-11-09

Pominięcie w testamencie jednego z wnuków


Opublikowane: 2016-11-08

Majątek po śmierci żonatego wdowca


Opublikowane: 2016-11-04

Długi w spadku dla niepełnoletniego dziecka mieszkającego za granicą


Opublikowane: 2016-10-27

Przyjęcie spadku po siostrze i stary kredyt sprzed lat


Opublikowane: 2016-10-21

Mieszkanie własnościowe nabyte w spadku w częściach równych


Opublikowane: 2016-10-19

Uniknięcie kłopotów związanych z dziedziczeniem


Opublikowane: 2016-10-17

Mieszkanie od ojca a zachowek


Opublikowane: 2016-10-14

Mieszkanie w spadku po teściowej


Opublikowane: 2016-10-11

Odrzucenie spadku - czy prawo zabezpiecza małoletniego?


Opublikowane: 2016-10-04

Jak nie odziedziczyć długów hazardzisty?


Opublikowane: 2016-10-03

Problematyczny zachowek


Opublikowane: 2016-09-28

Niepokojący spadek sprzed lat


Opublikowane: 2016-09-26

Wydziedziczone wnuki i zachowki dla prawnucząt


Opublikowane: 2016-09-25

Czy przelew na opiekę może być uznany za darowiznę?


Opublikowane: 2016-09-22

Jak zabezpieczyć interesy wychowanki?


Opublikowane: 2016-09-21

Testament, czyli wpływ na dziedziczenie


Opublikowane: 2016-09-20

Jak darowizna wpływa na prawo do zachowku?


Opublikowane: 2016-09-19

Skuteczne prawne postanowienia w sprawie spadku


Opublikowane: 2016-09-17

Czy rodzina może odebrać nam mieszkanie od dziadków?


Opublikowane: 2016-09-13

Podział spadku bez angażowania małych dzieci


Opublikowane: 2016-09-12

Czy teściowa może sama zadecydować o mieszkaniu?


Opublikowane: 2016-09-06

Problem z mieszkaniem po śmierci matki


Opublikowane: 2016-09-05

Powołane z ustawy – dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek


Opublikowane: 2016-09-04

Wcześniejsza ignorancja sióstr i obecne domaganie się spłaty


Opublikowane: 2016-09-02

Przekazanie mieszkania i możliwość dalszego zamieszkiwania


Opublikowane: 2016-08-31

Spłata długu mieszkaniowego rodziców


Opublikowane: 2016-08-28

Kto będzie mógł dostać spadek?


Opublikowane: 2016-08-26

Niejasna metryka z USC a spadek


Opublikowane: 2016-08-19

Brak zachowku dla matki


Opublikowane: 2016-08-18

Zamieszkanie z dzieckiem w zapisanym mu mieszkaniu


Opublikowane: 2016-08-14

Dziedziczenie z bratankiem


Opublikowane: 2016-08-10

Czy wykonawca ostatniej woli może wstrzymać zapis?


Opublikowane: 2016-08-09

Jak uczynić mamę jedyną właścicielką małżeńskiego majątku?


Opublikowane: 2016-07-31

Spadkobiercy zobowiązani do wzajemnego rozliczenia zapisów i darowizn


Opublikowane: 2016-07-29

Testament kuzynki i dalsze dziedziczenie


Opublikowane: 2016-07-17

Związek nieformalny mamy a jej majątek


Opublikowane: 2016-07-11

Mieszkanie we własności męża a spadek


Opublikowane: 2016-07-07

Gospodarstwo rolne w spadku – apelacja


Opublikowane: 2016-07-06

Umowy majątkowe na przyszłość


Opublikowane: 2016-06-30

Prawa do nieruchomości przepisanej na mnie i brata


Opublikowane: 2016-06-24

Czy zapis w testamencie jest ostateczny?


Opublikowane: 2016-06-22

Ważność postanowienia o nabyciu spadku po rodzicach, jeśli jeden ze składników do nich nie należał


Opublikowane: 2016-06-20

Wezwanie z banku do zapłaty długu


Opublikowane: 2016-06-16

Przy próbie sprzedaży działki wyszło na jaw, że należała do mojego ojca


Opublikowane: 2016-06-14

Niespełnienie warunków dożywocia


Opublikowane: 2016-06-10

Zmarły podatnik


Opublikowane: 2016-06-09

Prawidłowe odrzucenie spadku


Opublikowane: 2016-06-07

Los udziału w nieruchomości od rodziców


Opublikowane: 2016-06-06

Córka drugiego męża a odpowiedzialność za długi


Opublikowane: 2016-06-05

Czy mogę od razu podarować komuś mieszkanie otrzymane w testamencie?


Opublikowane: 2016-05-31

Przekazanie nieruchomości w tajemnicy


Opublikowane: 2016-05-27

Kto przejmuje udział syna w zachowku?


Opublikowane: 2016-05-25

Czy można załatwić sprawę poza sądem?


Opublikowane: 2016-05-14

Co zrobić, aby druga żona nie mogła otrzymać rodzinnego majątku


Opublikowane: 2016-05-13

Czy jest możliwa rekompensata ze spadku po zmarłym, który za nic nie płacił?


Opublikowane: 2016-05-12

Kto dziedziczy, gdy najbliżsi krewni to dziecko i rodzice?


Opublikowane: 2016-05-08

Jak sprawdzić rachunki i rozwiązać umowy po śmierci mamy?


Opublikowane: 2016-05-03

Nieruchomości męża, ruchomości żony


Opublikowane: 2016-05-02

Czy można żądać obniżenia zachowku dla nieznanej dotąd córki ojczyma?


Opublikowane: 2016-04-29

Owdowiała druga żona a spadek


Opublikowane: 2016-04-26

Czy pieniądze brata ze spadku ulokowane na moim koncie mogą podlegać egzekucji?


Opublikowane: 2016-04-24

Jak zapobiec roztrwonieniu spadku?


Opublikowane: 2016-04-17

Testament po sąsiedzie


Opublikowane: 2016-04-16

Babcia zostawiła 2 testamenty, jak je ogłosić?


Opublikowane: 2016-04-13

Włączenie do kręgu dziedziczących pozamałżeńskiego dziecka


Opublikowane: 2016-04-08

Spisanie nowego testamentu bez przedłożenia poprzedniego


Opublikowane: 2016-03-30

Przekazanie majątku w spadku osobom niespokrewnionym


Opublikowane: 2016-03-29

Żądanie rozliczenia z darowizny i brak spłaty pożyczki


Opublikowane: 2016-03-28

Wspólny zakup mieszkania i księga wieczysta na rodziców


Opublikowane: 2016-03-26

Szybka śmierć, na którą nikt się nie przygotował


Opublikowane: 2016-03-25

Rodzina ignoruje moje prośby o spłatę ze wspólnej nieruchomości


Opublikowane: 2016-03-13

Spadek z udziałowcami


Opublikowane: 2016-03-10

Brak powiązań z jednym spadkodawcą


Opublikowane: 2016-03-09

Co zrobić, aby zachowek był jak najwyższy?


Opublikowane: 2016-03-08

Czy po spłaceniu zachowku ma się wolną rękę?


Opublikowane: 2016-03-06

Jeśli zachowek jest zasadny to trzeba go zapłacić


Opublikowane: 2016-03-04

Informacje dotyczące spadku


Opublikowane: 2016-03-03

Długi zmarłej na raka


Opublikowane: 2016-02-27

Przepisanie majątku przez chorego ojca bratowej


Opublikowane: 2016-02-17

Plany pozbawienia zachowku


Opublikowane: 2016-02-15

Rodzice spisali testamenty tej samej treści


Opublikowane: 2016-02-14

Ustalenie spadku


Opublikowane: 2016-02-10

Jeden ojciec, różne matki – spadek


Opublikowane: 2016-01-29

Czy stać mnie na rozpoczęcie sprawy?


Opublikowane: 2016-01-23

Jak sprawiedliwie podzielić nieruchomości?


Opublikowane: 2016-01-19

Ubieganie się o zachowek przez osobę niezdolną do pracy


Opublikowane: 2016-01-15

Zabezpieczenie darowizny od dziadków


Opublikowane: 2016-01-14

Gdy spadkobierca testamentowy chce podzielić się spadkiem z osobą pominiętą


Opublikowane: 2016-01-03

Sprawa rozwodowa i spadkowa - w jakiej kolejności?


Opublikowane: 2015-12-22

Powiązania między sprawami spadkowymi


Opublikowane: 2015-12-18

Czy tylko dziedziczę samodzielnie?


Opublikowane: 2015-12-13

Testament z odciskiem palca potwierdzony przez sekretarza


Opublikowane: 2015-12-11

Jakie kroki podjąć, by stać się samodzielnym właścicielem mieszkania?


Opublikowane: 2015-12-10

Czy mąż może coś stracić przez długi rodziny?


Opublikowane: 2015-12-04

Macocha i jej prawa do majątku


Opublikowane: 2015-12-03

Jak uniknąć złych decyzji chorej mamy?


Opublikowane: 2015-11-27

Czy lepiej zrzec się spadku, czy może tego nie robić?


Opublikowane: 2015-11-25

Wdowa, dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa a obliczenie udziałów w spadku


Opublikowane: 2015-11-23

Testament sporządzony przed kierownikiem USC


Opublikowane: 2015-11-15

Jak potwierdzić prawnie ustalenia na wypadek śmierci?


Opublikowane: 2015-11-13

Jak podarować mieszkanie bez podatku?


Opublikowane: 2015-11-11

Jak toczy się postępowanie spadkowe?


Opublikowane: 2015-11-06

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci, gdy miały miejsce darowizny


Opublikowane: 2015-11-05

Dziedziczenie z testamentu a konieczność odszukania dzieci ojczyma


Opublikowane: 2015-11-04

Najbliższym należy się zachowek


Opublikowane: 2015-11-02

Dziedziczenie z testamentu a konieczność odszukania dzieci ojczyma


Opublikowane: 2015-10-31

Zachowek za pominięcie lub dziedziczenie z ustawy


Opublikowane: 2015-10-30

Zajęcie mieszkania przez wnuczkę, gdy dziedziczą dzieci


Opublikowane: 2015-10-26

Czy nie będzie dla mnie spadku?


Opublikowane: 2015-10-23

Ochrona finansowa dla wspólnego dziecka


Opublikowane: 2015-10-22

5 lat na wystąpienie z roszczeniem o zachowek


Opublikowane: 2015-10-17

Kto przejmie spadek po zmarłym?


Opublikowane: 2015-10-14

Podział spadku z uwzględnieniem darowizny


Opublikowane: 2015-10-06

Jurysdykcja w sprawach spadkowych


Opublikowane: 2015-10-05

Pies, dom, samochód pozostawione przez teścia


Opublikowane: 2015-09-30

Jak zachować się, by otrzymać zachowek?


Opublikowane: 2015-09-27

Sprzedaż odziedziczonych pojazdów


Opublikowane: 2015-09-25

Dziedziczenie przez dzieci


Opublikowane: 2015-09-23

Spadkobierca pominięty w podziale rodzinnego majątku


Opublikowane: 2015-09-14

Testament a konieczność spieniężenia majątku przyszłego spadkodawcy


Opublikowane: 2015-09-12

Rodzinne sprawy spadkowe


Opublikowane: 2015-09-07

Babcia chce mi zostawić mieszkanie


Opublikowane: 2015-09-04

Co z domem, który dziedziczę z pasierbicą?


Opublikowane: 2015-09-03

Czy postanowienie o spadku po mamie zachowuje ważność, jeśli jest nowe postanowienie o spadku po babci?


Opublikowane: 2015-08-31

Proszę o ustalenie prawa do zachowku


Opublikowane: 2015-08-25

Ograniczenie zachowku


Opublikowane: 2015-08-24

Dom i ziemia zapisane matce zmarłej żony


Opublikowane: 2015-08-20

Co mówi prawo o długach zmarłego?


Opublikowane: 2015-08-15

Czy roszczenie o zachowek to zawsze roszczenie pieniężne?


Opublikowane: 2015-08-04

Spadek po bezdzietnym wujostwie


Opublikowane: 2015-07-30

Słowne ustalenia między spadkobiercami


Opublikowane: 2015-07-25

Prawo dziedziczenia spadku


Opublikowane: 2015-07-24

Testament u notariusza


Opublikowane: 2015-07-22

Spadek do majątków osobistych zstępnych


Opublikowane: 2015-07-18

Zabezpieczenie na przyszłość


Opublikowane: 2015-07-12

Testament małżonki


Opublikowane: 2015-07-02

Część gospodarstwa rolnego w spadku


Opublikowane: 2015-07-01

Maszyna rolnicza a spis inwentarza


Opublikowane: 2015-06-30

Jak zmienić porządek dziedziczenia?


Opublikowane: 2015-06-29

Postępowanie rodziny po śmierci bliskiego


Opublikowane: 2015-06-25

Jak sprawić, by działka pozostała w rodzinie?


Opublikowane: 2015-06-21

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia z przyszłym spadkodawcą


Opublikowane: 2015-06-19

Wniosek o nabycie spadku


Opublikowane: 2015-06-14

Przepisanie nieruchomości


Opublikowane: 2015-06-06

Rozliczenia z instytucjami po śmierci męża


Opublikowane: 2015-06-03

Prawo rodzeństwa do części spadku


Opublikowane: 2015-06-02

Adopcja zagraniczna a dziedziczenie


Opublikowane: 2015-05-31

Wykupienie ziemi zmarłej siostry i postawienie nagrobka


Opublikowane: 2015-05-28

Zachowek – czyli jak otrzymać należny nam spadek?


Opublikowane: 2015-05-27

Czy mam prawo ubiegać się o swoją część spadku?


Opublikowane: 2015-05-26

Czy odrzucenie spadku przez córki zabezpieczy interesy mamy?


Opublikowane: 2015-05-24

Kto dziedziczyłby w razie mojej śmierci?


Opublikowane: 2015-05-20

Egzekwowanie długów spadkowych


Opublikowane: 2015-05-17

Pogorszenie sytuacji materialnej spadkobierców


Opublikowane: 2015-05-15

Domaganie się opłat od córki abonenta


Opublikowane: 2015-05-08

Jeden właściciel majątku spadkowego


Opublikowane: 2015-04-24

Spadkobierca – formalności


Opublikowane: 2015-04-23

Część domu po ojcu


Opublikowane: 2015-04-20

Ograniczenie w zbyciu nieruchomości


Opublikowane: 2015-04-17

Spadkobiercy dziedziczący ustawowo


Opublikowane: 2015-04-11

Spłata z majątku spadkowego


Opublikowane: 2015-04-09

Zadłużony spadek


Opublikowane: 2015-04-06

Jak dogadać się z bratem w sprawie spłaty?


Opublikowane: 2015-04-05

Pieniądze w spadku


Opublikowane: 2015-03-28

Środki z OFE i kredyt hipoteczny po śmierci męża


Opublikowane: 2015-03-27

Zmiana wartości spadku z powodu upływu czasu


Opublikowane: 2015-03-21

Czy darowiznę dla spadkobiercy można potraktować jako zachowek?


Opublikowane: 2015-03-20

Problem dziedziczenia w związkach pozamałżeńskich


Opublikowane: 2015-03-14

Jak dowieść ostatniej woli mimo nieważnego testamentu?


Opublikowane: 2015-03-12

Niedotrzymywanie umowy przez obdarowaną krewną


Opublikowane: 2015-03-11

Czy nabyte na licytacji gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego?


Opublikowane: 2015-03-04

Kwota pozostała po zmarłym mężu


Opublikowane: 2015-03-03

Co zrobić, aby mieszkanie było mamy po śmierci taty?


Opublikowane: 2015-02-20

Ponowny związek małżeński a spadek


Opublikowane: 2015-02-19

Wykupienie mieszkania zakładowego przez drugą żonę


Opublikowane: 2015-02-16

Testament nieuwzględniający jednego spadkobiercy


Opublikowane: 2015-02-11

Czy wnukom należą się grunty dziadka?


Opublikowane: 2015-01-31

Czy spadkobierca skorzysta z ulgi w podatku od spadku?


Opublikowane: 2015-01-27

Zagubiony testament


Opublikowane: 2015-01-24

Spadek dla rodzeństwa


Opublikowane: 2015-01-22

Uporządkowanie spraw spadkowych po śmierci rodziców


Opublikowane: 2015-01-04

Zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego a dziedziczenie na podstawie testamentu


Opublikowane: 2014-12-17

Spadek po rodzinie


Opublikowane: 2014-12-12

Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku


Opublikowane: 2014-11-24

Przekazanie części majątku córce za życia, tak aby nie domagała się zachowku


Opublikowane: 2014-11-21

Małe dziecko a kłopotliwy spadek


Opublikowane: 2014-11-12

Jak będzie wyglądał podział majątku po mężu matki?


Opublikowane: 2014-10-22

Dziedziczenie między rodzeństwem


Opublikowane: 2014-10-15

Sprawa spadkowa i ustalenie kręgu osób dziedziczących


Opublikowane: 2014-09-29

Mieszkanie po tacie a podatek od spadku


Opublikowane: 2014-09-29

Odziedziczenie pożyczki udzielonej spółce


Opublikowane: 2014-09-26

Testament ustny jako szczególna forma testamentu


Opublikowane: 2014-09-24

Coś mi się przecież należy od darowizny zmarłego rodzica


Opublikowane: 2014-09-10

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku z długami


Opublikowane: 2014-09-02

Prawo do wyższego zachowku


Opublikowane: 2014-08-25

Próba pozbawienia majątku spadkowego


Opublikowane: 2014-08-12

Przekazanie domu pozbawiając rodzeństwo prawa do zachowku


Opublikowane: 2014-08-08

Jak przyjąć spadek, by przeszedł na dzieci?


Opublikowane: 2014-08-05

Wydziedziczenie syna w testamencie


Opublikowane: 2014-08-04

Jak szybko przeprowadzić proces spadkowy?


Opublikowane: 2014-07-30

Podział mieszkania na dzieci a staranie o zachowek


Opublikowane: 2014-07-21

Mieszkanie przekazane przez ojca przyrodniemu bratu a prawo do zachowku


Opublikowane: 2014-07-04

Jak uzyskać postanowienie o prawie do spadku z pominięciem długu zmarłego?


Opublikowane: 2014-06-23

Spełnienie woli zmarłej dotyczącej rozporządzenia mieszkaniem


Opublikowane: 2014-06-20

Procedura nabycia spadku przez krewnych


Opublikowane: 2014-06-10

Odpowiedzialność za długi spadkowe ciotki


Opublikowane: 2014-06-06

Czy zapis testamentowy jest zapisem windykacyjnym?


Opublikowane: 2014-05-29

Od jakiego momentu zaczyna biec okres, w którym można odrzucić spadek?


Opublikowane: 2014-05-28

Wyłączenie budynku z wyceny gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2014-05-26

Odziedziczenie nieruchomości a obniżenie podatku od nieruchomości


Opublikowane: 2014-05-15

Podstawy do podważenia testamentu sporządzonego własnoręcznie


Opublikowane: 2014-05-14

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku?


Opublikowane: 2014-04-16

Szybkie przeprowadzenie sądowego podział spadku


Opublikowane: 2014-04-09

Postępowanie o nabycie spadku po rodzicach


Opublikowane: 2014-04-07

Mieszkanie po ciotce za opiekowanie się


Opublikowane: 2014-02-28

Niechciany spadek


Opublikowane: 2014-02-07

Dział spadku po zmarłym ojczymie


Opublikowane: 2014-01-18

Czego mogę domagać się od drugiej żony ojca po jego śmierci?


Opublikowane: 2013-11-26

Czy syn wydziedziczonej dziedziczy spadek?


Opublikowane: 2013-09-13

Mieszkanie po wujku który nie miał żony i dzieci


Opublikowane: 2013-07-31

Żona zmarła przed rozwodem a uprawnienia do dziedziczenia


Opublikowane: 2013-07-10

Jak zapisać wnukowi dom w testamencie?


Opublikowane: 2013-06-20

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a dług w banku


Opublikowane: 2013-04-12

Jak uniknąć płacenia zachowku rodzeństwu?


Opublikowane: 2013-04-08

Dziedziczenie długów po bracie - co zrobić?


Opublikowane: 2013-04-05

Podatek od spłaty spadku


Opublikowane: 2013-04-03

Prace budowlane w nieruchomości spadkowej


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »