Materiały


Opublikowane: 2023-03-30

Spadkobiercy nie mogą pojawić się u notariusza, co zrobić?


Opublikowane: 2023-03-23

Przeprowadzenie sprawy spadkowej gdy spadkobierca mieszka za granicą


Opublikowane: 2023-03-16

Złożenie deklaracji SD-Z2 po terminie, czy można wydłużyć termin


Opublikowane: 2023-03-13

Co należy wiedzieć o zadośćuczynieniu za śmierć męża?


Opublikowane: 2023-03-02

Korzystanie z nieruchomości przez jednego ze spadkobierców bez zgody pozostałych


Opublikowane: 2023-02-23

Brak porozumienia spadkobierców do sprzedaży odziedziczonego mieszkania, co zrobić?


Opublikowane: 2023-02-22

Księga wieczysta - co zawiera i jak uzyskać do niej dostęp?


Opublikowane: 2023-02-16

Wuj zmarł, zanim doszły do niego długi spadkowe, co ze spadkobiercą testamentowym?


Opublikowane: 2023-02-16

Co to jest wzmianka w księdze wieczystej


Opublikowane: 2023-02-09

Działalność gospodarcza i samochód w leasingu po zmarłym ojcu


Opublikowane: 2023-02-02

Mieszkanie nabyte przez męża przed ślubem - prawo żony do mieszkania w przypadku śmierci


Opublikowane: 2023-01-26

Sytuacja podatkowa spadkobierców I grupy po przekroczeniu terminu na zgłoszenie spadku do US


Opublikowane: 2023-01-19

Jak nie dziedziczyć długów w spadku?


Opublikowane: 2023-01-12

Zabezpieczenie dzieci na wypadek śmierci rodziców


Opublikowane: 2023-01-05

Podział spadku na spadkobierców i darowizna przed śmiercią


Opublikowane: 2022-12-29

Testamenty wzajemne małżonków a obliczenie zachowku dla dziecka


Opublikowane: 2022-12-22

Czy zachowek trzeba spłacić jednorazowo?


Opublikowane: 2022-12-15

Notarialne i sądowe potwierdzenia dziedziczenia


Opublikowane: 2022-12-08

Dziedziczenie samochodu we współwłasności przez pasierbicę


Opublikowane: 2022-12-01

Rozporządzenie samochodem po śmierci właściciela


Opublikowane: 2022-11-24

Rozdysponowanie spadku między spadkobierców i sprzedaż nieruchomości


Opublikowane: 2022-11-17

Podważenie darowizny w celu uzyskania prawa do spadku lub zachowku


Opublikowane: 2022-11-10

Przeprowadzenie sprawy spadkowej przez spadkobiercę testamentowego, gdy brak danych o spadkobiercach ustawowych


Opublikowane: 2022-11-03

Kto odpowiada za długi zmarłego który przed śmiercią przepisał majątek?


Opublikowane: 2022-10-27

Sprzedaż udziałów w firmie odziedziczonej po ojcu


Opublikowane: 2022-10-20

Rozstanie małżonków bez rozwodu a dziedziczenie


Opublikowane: 2022-10-13

Odrzucenie spadku przed narodzeniem dziecka a zamkniecie linii dziedziczenia


Opublikowane: 2022-10-06

Jak zabezpieczyć się przy sprzedaży udziału w nieruchomości ze spadku?


Opublikowane: 2022-09-29

Wniosek o odrzucenie spadku złożony w terminie a ustalenie rozprawy po upływie terminu


Opublikowane: 2022-09-22

Dziedziczenie przez dziecko ze związku partnerskiego


Opublikowane: 2022-09-15

Jak zmusić spadkobierców do sprzedaży mieszkania i podziału środków?


Opublikowane: 2022-09-08

Podział majątku po śmierci ojca na matkę i rodzeństwo


Opublikowane: 2022-09-01

Czy jest obowiązek otwarcia testamentu w określonym czasie po śmierci?


Opublikowane: 2022-08-25

Ważność testamentu po śmierci spadkobiercy


Opublikowane: 2022-08-18

Oświadczenie o odrzuceniu spadku po terminie


Opublikowane: 2022-08-11

Dokumenty potrzebne do sprawy spadkowej


Opublikowane: 2022-08-04

Ważność przepisania mieszkania przez osobę z demencją


Opublikowane: 2022-07-28

Podział spadku za życia


Opublikowane: 2022-07-21

Jak wydziedziczyć brata i jego potomków?


Opublikowane: 2022-07-14

Zrzeczenie się nieruchomości na rzecz gminy - jak odzyskać nieruchomość?


Opublikowane: 2022-07-07

Zagraniczny dokument stwierdzający nabycie spadku w Polsce


Opublikowane: 2022-06-30

Sprawa spadkowa wiele lat po śmierci dziadka


Opublikowane: 2022-06-23

Kto powinien ponieść koszty pochówku, pomnika i nagrobka?


Opublikowane: 2022-06-16

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości i zakup innej a zwolnienia podatkowe


Opublikowane: 2022-06-09

Jak sprzedać mieszkanie ze spadku?


Opublikowane: 2022-06-05

Wydziedziczenie spadkobiercy


Opublikowane: 2022-06-02

Odnaleziony po latach testament babci


Opublikowane: 2022-05-26

Rozliczenie z urzędem podatkowym spadku otrzymanego na podstawie testamentu


Opublikowane: 2022-05-19

Załatwienie sprawy spadkowej z zagranicy


Opublikowane: 2022-05-12

Kiedy wnuczka powinna odrzucić spadek?


Opublikowane: 2022-05-05

Ochrona majątkowa dzieci z drugiego małżeństwa w przypadku śmierci


Opublikowane: 2022-04-28

Wola zmarłego niezapisana w testamencie


Opublikowane: 2022-04-21

Jak odrzucić spadek z długami?


Opublikowane: 2022-04-21

Umorzenie postępowania w sprawie o dział spadku


Opublikowane: 2022-04-15

Ubezwłasnowolniony mieszkaniec DPS a zachowek


Opublikowane: 2022-04-07

Dywidendy po zmarłym członku spółdzielni


Opublikowane: 2022-03-31

Długi syna pominiętego w testamencie - czy może upomnieć się o spadek?


Opublikowane: 2022-03-24

Odrzucenie spadku i sprzedaż ruchomości zmarłego


Opublikowane: 2022-03-17

Sprawa spadkowa po rodzicach z obywatelstwem niemieckim


Opublikowane: 2022-03-10

Spór o działkę ze spadku - ustalenie udziałów i podział


Opublikowane: 2022-03-03

Odzyskanie nakładów własnych w postępowaniu spadkowym


Opublikowane: 2022-02-24

Spadek po teściu gdy mąż nie żyje


Opublikowane: 2022-02-17

Czy udział w sprawie spadkowej jest obowiązkowy?


Opublikowane: 2022-02-10

Czy można zasiedzieć spadek?


Opublikowane: 2022-02-03

Pominięcie córki przy darowiznach a zachowek


Opublikowane: 2022-01-27

Upoważnienie do polisy i konta a spadek


Opublikowane: 2022-01-20

Dziedziczenie długu przez dziecko - co zrobić?


Opublikowane: 2022-01-13

Zakwestionowanie ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy w sprawie spadkowej


Opublikowane: 2022-01-06

Dziedziczenie długów przez dalszych członków rodziny


Opublikowane: 2021-12-30

Zobowiązanie sądu w sprawie spadkowej do wskazania adresu krewnego z którym nie ma kontaktu


Opublikowane: 2021-12-23

Sprzedaż samochodu przez spadkobierców


Opublikowane: 2021-12-16

Spłata spadkobiercy który ma komornika


Opublikowane: 2021-12-09

Podział spadku po mężu na żonę i dzieci


Opublikowane: 2021-12-02

Opodatkowanie spłaty ze spadku


Opublikowane: 2021-11-25

Jak zabezpieczyć majątek przed długami spadkobiercy?


Opublikowane: 2021-11-18

Jak wyliczyć zachowek z odziedziczonego mieszkania?


Opublikowane: 2021-11-11

Przestępstwo przeciwko spadkodawcy a niegodność dziedziczenia


Opublikowane: 2021-11-04

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową przy podziale spadku


Opublikowane: 2021-10-25

Długi zmarłego wujka a przejęcie mieszkania spółdzielczego


Opublikowane: 2021-10-18

Otrzymanie w testamencie nieruchomości z zapisem windykacyjnym


Opublikowane: 2021-10-11

Powołanie do spadku osoby która nie żyje - czy spadek przechodzi na dzieci?


Opublikowane: 2021-10-04

Odziedziczenie domu z lokatorem


Opublikowane: 2021-09-21

Zamieszkanie w mieszkaniu zmarłej bez uregulowania sprawy spadkowej i poinformowania spadkobierców


Opublikowane: 2021-09-13

Jak odnaleźć potencjalnego spadkobiercę?


Opublikowane: 2021-09-06

Nieodrzucenie spadku - jak uniknąć spłaty pożyczki po synu?


Opublikowane: 2021-08-30

Zmiany w KRS po śmierci wspólnika i wpisanie do KRS spadkobierców


Opublikowane: 2021-08-23

Jak będzie przebiegał dział spadku po ojcu?


Opublikowane: 2021-08-13

Niestawienie się na sprawę spadkową z powodu pracy za granicą - czy grożą jakieś konsekwencje


Opublikowane: 2021-08-02

Zadłużony ojciec - jak zabezpieczyć się przed jego długami?


Opublikowane: 2021-07-26

Dziedziczenie tylko przez wspólne dzieci


Opublikowane: 2021-07-16

Podział pieniędzy z konta zmarłego


Opublikowane: 2021-07-09

Dom dla partnerki w przypadku śmierci


Opublikowane: 2021-07-02

Dziecko pozamałżeńskie - jak zabezpieczyć majątek?


Opublikowane: 2021-06-25

Przekroczenie terminu na odrzucenie spadku


Opublikowane: 2021-06-18

Pominięcie przy rozpisywaniu majątku przez rodziców a zachowek


Opublikowane: 2021-06-11

Odpowiedzialność za długi zmarłego po zrzeczeniu się dziedziczenia


Opublikowane: 2021-06-04

Różne wartości darowizn od rodziców a obliczenie zachowku


Opublikowane: 2021-05-28

Testament bez podziału majątku po rozwodzie


Opublikowane: 2021-05-21

Jak sprawdzić, czy ojciec coś mi zostawił w spadku?


Opublikowane: 2021-05-07

Śmierć rodziców i podział spadku między dzieci


Opublikowane: 2021-04-30

Czy zrzeczenie się spadku to dobre rozwiązanie?


Opublikowane: 2021-04-23

Odrzucenie spadku przez dzieci tak aby dziedziczyła mama


Opublikowane: 2021-04-16

Dziedziczenie przez żonę i rodzeństwo zmarłego


Opublikowane: 2021-04-09

Świadczenie pielęgnacyjne po śmierci osoby uprawnionej


Opublikowane: 2021-04-02

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego po śmierci babci


Opublikowane: 2021-03-26

Sprzedaż domu odziedziczonego przez dziecko


Opublikowane: 2021-03-19

Kilku spadkobierców testamentowych


Opublikowane: 2021-03-12

Zrzeczenie się spadku po czasie


Opublikowane: 2021-03-05

Lokaty bez upoważnienia po śmierci


Opublikowane: 2021-02-26

Dziedziczenie przez jedyne dziecko


Opublikowane: 2021-02-19

Wydziedziczenie w testamencie a zachowek


Opublikowane: 2021-02-12

Dziedziczenie długów po bratanku


Opublikowane: 2021-02-05

Mieszkanie od bezdzietnego męża a zachowek dla rodziny


Opublikowane: 2021-01-29

Sprzedaż udziału w odziedziczonym mieszkaniu


Opublikowane: 2021-01-22

Gospodarstwo rolne po rodzicach - dziedziczenie przez dzieci


Opublikowane: 2021-01-15

Przepisanie domu za pomoc finansową dzieciom a spłata pozostałego rodzeństwa


Opublikowane: 2021-01-08

Brak informacji o środkach na kontach zmarłego a deklaracja SD-Z2


Opublikowane: 2020-12-28

Pobyt za granicą spadkobiercy a stawiennictwo na sprawie spadkowej


Opublikowane: 2020-12-11

Opóźnienie w odrzuceniu spadku


Opublikowane: 2020-11-30

Spełnienie ostatniej woli rodziców


Opublikowane: 2020-11-23

Długi po mężu - odrzucenie spadku i przejście na emeryturę po mężu


Opublikowane: 2020-11-16

Jak zmienić testament przebywając za granicą?


Opublikowane: 2020-11-09

Pobyt w zakładzie karnym za granicą a spadek z długami w Polsce


Opublikowane: 2020-11-02

Rozliczenie w Polsce spadku z zagranicy


Opublikowane: 2020-10-26

Co zalicza się do kosztów spadkowych pomniejszających zachowek?


Opublikowane: 2020-10-16

Śmierć konkubenta i dziedziczenie po nim


Opublikowane: 2020-10-09

Pieniądze otrzymane od zmarłego a domaganie się zachowku


Opublikowane: 2020-10-02

Służebność mieszkania w testamencie a podatek


Opublikowane: 2020-09-14

Inwestycje w dom rodziców a uniknięcie zachowku


Opublikowane: 2020-09-07

Powołanie w testamencie do spadku


Opublikowane: 2020-08-31

Wyłączenie z dziedziczenia z powodu rozbicia małżeństwa


Opublikowane: 2020-08-24

Niewykonanie zapisu testamentowego


Opublikowane: 2020-08-17

Dziedziczenie przez osobę wychowaną w rodzinie zastępczej


Opublikowane: 2020-08-10

Jak uniknąć spłacania długów matki z którą nie ma kontaktu?


Opublikowane: 2020-08-03

Przekazanie pieniędzy na wykup mieszkania komunalnego i zabezpieczenie przed zachowkiem


Opublikowane: 2020-07-28

Jak zabezpieczyć pożyczkę rodzicom w przypadku ich śmierci?


Opublikowane: 2020-07-20

Darowizna po 10 latach a prawo do zachowku


Opublikowane: 2020-07-13

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej


Opublikowane: 2020-07-06

Zapis windykacyjny w testamencie a zachowek


Opublikowane: 2020-06-29

Podział majątku dorobkowego w formie darowizny za życia


Opublikowane: 2020-06-22

Nakłanianie do zrzeczenia się spadku i obietnica podziału


Opublikowane: 2020-06-15

Otwarcie testamentu i ustalenie zachowku


Opublikowane: 2020-06-08

Problem z nabyciem spadku przez małoletnią


Opublikowane: 2020-06-01

Dziedziczenie przez nienarodzone dziecko


Opublikowane: 2020-05-25

Podważenie zasadności wydziedziczenia


Opublikowane: 2020-05-21

Darowizna domu z dożywociem a prawo do zachowku


Opublikowane: 2020-05-11

Spadek a długi spadkobiercy


Opublikowane: 2020-05-04

Zabezpieczenie majątku dla dzieci żony


Opublikowane: 2020-04-24

Jak liczone są terminy na odrzucenie spadku?


Opublikowane: 2020-04-17

Spadek po żonie - koszty i podatek


Opublikowane: 2020-04-03

Brak świadomości o konieczności zgłoszenia nabycia spadku do US


Opublikowane: 2020-03-27

Ważność testamentu po dokonaniu darowizn


Opublikowane: 2020-03-16

Ściągnięcie kosztów sporządzenia spisu inwentarza z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego


Opublikowane: 2020-03-06

Uregulowanie własności mieszkania po śmierci małżonka


Opublikowane: 2020-02-28

Wezwanie na sprawę spadkową osoby nieżyjącej - co zrobić?


Opublikowane: 2020-02-21

Spadek po zmarłej krewnej


Opublikowane: 2020-02-14

Dziedziczenie po matce która nie miała męża


Opublikowane: 2020-02-07

Nie ujęcie samochodów przy podziale spadku


Opublikowane: 2020-01-31

Spadek po rodzicach - załatwienie sprawy spadkowej


Opublikowane: 2020-01-27

Zajmowanie mieszkania spadkowego - jak sprzedać mieszkanie i podzielić pieniądze?


Opublikowane: 2020-01-20

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a dziedziczenie


Opublikowane: 2020-01-13

Zrzeczenie się spadku przez zadłużonego spadkobiercę


Opublikowane: 2020-01-07

Kolejność dziedziczenia i przygotowanie sprawy spadkowej po bezdzietnym wujku


Opublikowane: 2019-12-31

Dziedziczenie nieruchomości nabytej w trakcie małżeństwa


Opublikowane: 2019-12-23

Brak zgody spadkobierców na podział spadku


Opublikowane: 2019-12-13

Testament odręczny a zachowek


Opublikowane: 2019-12-02

Syn z pierwszego małżeństwa a majątek po ojcu


Opublikowane: 2019-11-29

Uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym


Opublikowane: 2019-11-25

Wojna braci o spadek do rodzicach


Opublikowane: 2019-11-22

Nieodrzucenie spadku w imieniu dziecka, mimo zgody sądu rodzinnego, co z długami?


Opublikowane: 2019-11-18

Uzupełnienie zachowku


Opublikowane: 2019-11-15

Zabezpieczenie się przed roszczeniami finansowymi po ojcu


Opublikowane: 2019-11-08

Oficjalne potwierdzenie dziedziczenia


Opublikowane: 2019-11-04

Odrzucenie spadku czy przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza?


Opublikowane: 2019-11-01

Ujawnienie testamentu po odrzuceniu spadku


Opublikowane: 2019-10-28

Mieszkanie dla wnuka, opieka i pochówek a zachowek dla syna


Opublikowane: 2019-10-25

Dziedziczenie po mężu z którym byłam w separacji


Opublikowane: 2019-10-21

Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci


Opublikowane: 2019-10-18

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku


Opublikowane: 2019-10-14

Zapłata podatku w imieniu zmarłej matki


Opublikowane: 2019-10-11

Co zrobić z rzeczami zmarłego?


Opublikowane: 2019-10-07

Spór o spadek między matką i córką, ważność testamentu ojca, prawo do zachowku


Opublikowane: 2019-10-04

Czy mogę domagać się zachowku po wujku?


Opublikowane: 2019-09-30

Spłata w zamian za zrzeczenie się spadku


Opublikowane: 2019-09-27

Jak w przyszłości uniknąć sporu z rodzeństwem o zachowek?


Opublikowane: 2019-09-23

Nie złożyłam oświadczenia w ciągu 6-ciu miesięcy po śmierci mamy - czy dziedziczę dług?


Opublikowane: 2019-09-20

Darowanie nieruchomości w II grupie podatkowej a prawo do zachowku


Opublikowane: 2019-09-16

Pomoc mamie w spłacie długów po tacie


Opublikowane: 2019-09-13

Chcemy zrzec się spadku - jak i w jakiej kolejności?


Opublikowane: 2019-09-09

Domaganie się spłaty od brata za dom rodzinny


Opublikowane: 2019-09-06

Zachowek dla dzieci które nie otrzymały darowizny


Opublikowane: 2019-09-02

Mieszkanie dla wojskowego a spadek po pierwszej żonie


Opublikowane: 2019-08-30

Odrzucenie spadku przez dzieci po siostrze ojca


Opublikowane: 2019-08-26

Zaoczne przekazanie części spadku na brata


Opublikowane: 2019-08-19

Czy córkom z pierwszego małżeństwa należy się spłata ze spadku po odwołaniu testamentu i darowiźnie?


Opublikowane: 2019-08-12

Darowizna ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia jej do schedy spadkowej


Opublikowane: 2019-08-07

Przejęcie spadku przez jednego spadkobiercę za zgodą pozostałych


Opublikowane: 2019-08-05

Nieruchomość dla wnuka w formie testamentu


Opublikowane: 2019-08-02

Testament wzajemny bezdzietnego małżeństwa


Opublikowane: 2019-07-31

Darowizna majątku - czy należy się zachowek?


Opublikowane: 2019-07-29

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy


Opublikowane: 2019-07-26

Podział nieruchomości ze spadku


Opublikowane: 2019-07-24

Skuteczne odrzucenie spadku


Opublikowane: 2019-07-22

Wydziedziczenie przez matkę - czy należy się zachowek?


Opublikowane: 2019-07-19

Niespłacony kredyt zmarłego ojca


Opublikowane: 2019-07-17

Odzyskanie przez spadkobiorcę utraconej ziemi


Opublikowane: 2019-07-15

Spadek dla syna przyrodniej siostry


Opublikowane: 2019-07-12

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej


Opublikowane: 2019-07-10

Problem z ustaleniem majątku zmarłego


Opublikowane: 2019-07-08

Mieszkanie od babci która miała kredyt


Opublikowane: 2019-07-05

Sprzedaż mieszkania rodziców zapisanego w testamencie gdy żyje matka


Opublikowane: 2019-07-03

Siostra nie chce podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży majątku matki - co zrobić?


Opublikowane: 2019-07-01

Jak napisać testament, aby małżonek dostał całość majątku?


Opublikowane: 2019-06-28

Sprawa o zapłatę za bezumowne użytkowanie części nieruchomości przy dziale spadku


Opublikowane: 2019-06-26

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?


Opublikowane: 2019-06-24

Zapisany w testamencie majątek dla partnerki życiowej, odrzucenie spadku


Opublikowane: 2019-06-21

Kupno nieruchomości od spadkobierców


Opublikowane: 2019-06-19

Dziedziczenie po konkubencie


Opublikowane: 2019-06-17

Jaki zachowek dla spadkobiercy pozbawionego spadku z powodu darowizny?


Opublikowane: 2019-06-14

Co zrobić, aby nie spłacać rodzeństwa?


Opublikowane: 2019-06-12

Jak odzyskać emeryturę zmarłej osoby?


Opublikowane: 2019-06-10

Czy wnukom należy się zachowek po dziadkach?


Opublikowane: 2019-06-07

Spis inwentarza, pozwy o zapłatę, koszty pogrzebu


Opublikowane: 2019-06-05

Spadek do podziału między siostry przyrodnie


Opublikowane: 2019-06-03

Darowizna nieruchomości w zamian za spłatę długów a zachowek


Opublikowane: 2019-05-31

Jak ustrzec córkę przed spłacaniem długu po ojcu?


Opublikowane: 2019-05-29

Jak napisać testament, który będzie uwzględniał decyzje w sprawie mieszkania?


Opublikowane: 2019-05-27

Ciągnik po zmarłym


Opublikowane: 2019-05-24

Dziedziczenie przez nieślubne dziecko


Opublikowane: 2019-05-22

Choroba psychiczna spadkobiercy, problem ze spłatą


Opublikowane: 2019-05-20

Czy spadkobierca jest uprawniony znać treść testamentu przed śmiercią spadkodawcy?


Opublikowane: 2019-05-17

Zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, jakie terminy?


Opublikowane: 2019-05-15

Uzyskanie postanowienia o nabyciu spadku, aby towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło środki


Opublikowane: 2019-05-13

Podatki od odziedziczonych nieruchomości


Opublikowane: 2019-05-10

Dziedziczenie mieszkania w kredycie


Opublikowane: 2019-05-08

Jak wygląda dziedziczenie w rodzinie, gdy umiera rodzic?


Opublikowane: 2019-05-06

Kogo wpisać we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?


Opublikowane: 2019-05-03

Czy trzeba zakładać sprawę spadkową, gdy jest się jedynym spadkobiercą?


Opublikowane: 2019-05-01

Majątek spadkowy dla siostrzenicy, nieuzasadnione żądania pasierba


Opublikowane: 2019-04-29

Długi po zmarłym przyrodnim bracie


Opublikowane: 2019-04-26

Zabezpieczenie majątku wspólnego z drugim mężem


Opublikowane: 2019-04-24

Czy musimy odrzucić spadek po kuzynie?


Opublikowane: 2019-04-22

Czy wnuki mają prawo do zachowku po dziadku po wydziedziczeniu jego synów?


Opublikowane: 2019-04-19

Walka o spadek z siostrą


Opublikowane: 2019-04-17

Zmiana aktu poświadczenia dziedziczenia wobec odnalezienia testamentu


Opublikowane: 2019-04-15

Dług większy niż spadek


Opublikowane: 2019-04-12

Czy zachowek wyliczany jest od wartości mieszkania, czy od przekazanego wkładu mieszkaniowego?


Opublikowane: 2019-04-10

Wykupienie części mieszkania po mamie


Opublikowane: 2019-04-08

Czy muszę się zrzekać spadku po babci żony?


Opublikowane: 2019-04-05

Czy żona może wydziedziczyć męża?


Opublikowane: 2019-04-03

Sprzedaż domu przed śmiercią ojca a zachowek


Opublikowane: 2019-04-01

Jak najprościej i najszybciej przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku?


Opublikowane: 2019-03-29

Zrzeknięcie się spadku bez konieczności przyjazdu do kraju


Opublikowane: 2019-03-27

Dzieci z poprzedniego małżeństwa i ponowne wyjście za mąż - jak będzie wyglądać dziedziczenie?


Opublikowane: 2019-03-25

Kto i w jakiej części dziedziczy po matce?


Opublikowane: 2019-03-22

Jak postępować po śmierci brata, by nie dziedziczyć długów?


Opublikowane: 2019-03-20

Odzyskanie działek przekazanych na rzecz gminy przez zmarłego ojca


Opublikowane: 2019-03-18

Prawo do domu po teściach


Opublikowane: 2019-03-15

Testament wzajemny z żoną


Opublikowane: 2019-03-13

Czy można zmusić spadkobiercę do spłaty?


Opublikowane: 2019-03-11

Czy żona może po zmarłym mężu wypłacić 50% środków?


Opublikowane: 2019-03-08

Czy muszę spłacić rodzeństwo?


Opublikowane: 2019-03-06

Śmierć zadłużonego członka spółdzielni


Opublikowane: 2019-03-04

Sąd ustalił podział spadku – jakie druki złożyć do urzędu skarbowego?


Opublikowane: 2019-03-01

Jak będzie wyglądało dziedziczenie gdy rodzeństwo nie żyje?


Opublikowane: 2019-02-27

Uniknięcie spłacania długów po zmarłym


Opublikowane: 2019-02-25

Dom, samochody i oszczędności wchodzące w skład spadku – jak podzielić?


Opublikowane: 2019-02-22

Co oznacza dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza przez dzieci?


Opublikowane: 2019-02-20

Czy świadkowie sporządzenia testamentu muszą być obecni na jego odczytaniu?


Opublikowane: 2019-02-18

Czy spisanie testamentu rozwiązuje sprawę dziedziczenia?


Opublikowane: 2019-02-15

Załatwienie spraw spadkowych po zmarłej mamie


Opublikowane: 2019-02-13

Zamknięcie wspólnego konta po śmierci męża i przelew pieniędzy na konto indywidualne


Opublikowane: 2019-02-11

Od kiedy liczony jest okres na zawiadomienie o spadku US - czy od daty śmierci, czy od podjęcia sprawy spadkowej?


Opublikowane: 2019-02-08

Odrzucenie spadku bez przyjeżdżania do kraju


Opublikowane: 2019-02-06

Założenie przez spadkobiercę sprawy spadkowej i twierdzenie że jest jedynym spadkobiercą


Opublikowane: 2019-02-04

Czy należy się zachowek po ojczymie?


Opublikowane: 2019-02-01

Darowizna mieszkania ze służebnością a zachowek


Opublikowane: 2019-01-30

Darowizna pojazdu przed śmiercią – czy samochód wejdzie w skład masy spadkowej?


Opublikowane: 2019-01-28

Zachowek dla dzieci wydziedziczonej matki


Opublikowane: 2019-01-25

Zakwestionowanie testamentu i doprowadzenie do równego podziału spadku


Opublikowane: 2019-01-23

Brak ksiąg wieczystych dziedziczonych nieruchomości


Opublikowane: 2019-01-21

Udział w spadku nieletniego dziecka


Opublikowane: 2019-01-18

Spadek po stryju i otrzymanie części spadku od drugiego spadkobiercy


Opublikowane: 2019-01-16

Żądanie spłaty odziedziczonej części domu


Opublikowane: 2019-01-14

Podważenie zrzeczenia się dziedziczenia


Opublikowane: 2019-01-11

Pominięcie przy darowiźnie domu a żądanie zachowku


Opublikowane: 2019-01-07

Nieodpłatne przekazanie udziałów a przyszłe roszczenie o zachowek


Opublikowane: 2019-01-04

Udział w spadku dla drugiej żony


Opublikowane: 2019-01-02

Od czego zacząć przeprowadzenie spraw spadkowych?


Opublikowane: 2018-12-31

Zasiedzenie majątku spadkowego


Opublikowane: 2018-12-28

Dziedziczenie po mężu, gdy nie mamy dzieci


Opublikowane: 2018-12-24

Odmowa ujawnienia testamentu przez siostrę


Opublikowane: 2018-12-22

Jakie trzeba dopełnić formalności po śmierci mamy?


Opublikowane: 2018-12-19

Czy siostrom zmarłego należy się majątek po nim?


Opublikowane: 2018-12-17

Jedyny spadkobierca i zarazem dłużnik alimentacyjny


Opublikowane: 2018-12-14

Spadek po dziadku na ojca i spadek po ojcu na dzieci


Opublikowane: 2018-12-12

Wynajem lokali użytkowych po zmarłym przed zakończeniem postępowania spadkowego


Opublikowane: 2018-12-10

Bank po latach szuka spadkobierców dłużnika, przedawnienie


Opublikowane: 2018-12-07

Zadłużony spadek po ciotce


Opublikowane: 2018-12-05

Rozwód przed laty bez podziału majątku, co z dziedziczeniem?


Opublikowane: 2018-12-03

Zabezpieczenie darowizny przed roszczeniami o zachowek


Opublikowane: 2018-11-30

Prawo do spadku po bezdzietnym kawalerze


Opublikowane: 2018-11-28

Zgłoszenie się firmy windykacyjnej po wielu latach od śmierci rodzica


Opublikowane: 2018-11-26

Czy mam prawo do zachowku?


Opublikowane: 2018-11-23

Udokumentowanie pierwotnego stanu domu na potrzeby rozliczeń z rodzeństwem


Opublikowane: 2018-11-21

Obawy o roszczenia rodzeństwa po śmierci rodziców.


Opublikowane: 2018-11-19

Zachowek z odsetkami


Opublikowane: 2018-11-16

Przejęcie spadku po tacie i przekazanie go mamie


Opublikowane: 2018-11-14

Pobranie pieniędzy z konta po mamie


Opublikowane: 2018-11-12

Czy testament napisany przed śmiercią jest ważny?


Opublikowane: 2018-11-09

Dzieci urodzone w Anglii – czy trzeba za nie odrzucić zadłużony spadek?


Opublikowane: 2018-11-07

Czy rodzina może dziedziczyć testament?


Opublikowane: 2018-11-05

Opieka nad babcią i remont mieszkania a zachowek dla jej dzieci


Opublikowane: 2018-11-02

Jak sformułować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?


Opublikowane: 2018-10-31

Nierozwiązany od lat problem z nieruchomością ze spadku


Opublikowane: 2018-10-29

Czy spadek po zmarłym wujku matki może dziedziczyć nieletni?


Opublikowane: 2018-10-26

Siostra straszy roszczeniem o zachowek od darowizny dziadków


Opublikowane: 2018-10-24

Środki z OFE po śmierci męża


Opublikowane: 2018-10-22

Liczne rodzeństwo i testament ojca


Opublikowane: 2018-10-19

Czy jest możliwość, aby przekazać spadek po mamie na rzecz instytucji charytatywnej?


Opublikowane: 2018-10-17

Darowizna mieszkania od rodziców ze służebnością a zachowek dla brata


Opublikowane: 2018-10-15

Mieszkanie od siostry a prawo do zachowku jej dzieci


Opublikowane: 2018-10-12

Zachowek od spadkobierców męża zmarłej mamy


Opublikowane: 2018-10-10

Dzieci z pierwszego małżeństwa i dziecko wspólne, co z dziedziczeniem?


Opublikowane: 2018-10-08

Dziedziczenie po mężu na podstawie brytyjskiego testamentu


Opublikowane: 2018-10-05

Jaką część spadku dziedziczy żona?


Opublikowane: 2018-10-03

Jak uregulować sprawy spadkowe po bracie i szwagierce?


Opublikowane: 2018-10-01

Zadłużone mieszkanie zapisane w testamencie, jak odrzucić spadek?


Opublikowane: 2018-09-28

Brak opieki nad rodzicami a żądanie zachowku


Opublikowane: 2018-09-26

Darowizna na wnuka a pominięcie dzieci, co z zachowkiem?


Opublikowane: 2018-09-24

Zachowek od darowizny gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2018-09-21

Czy dziecko może zrzec się spadku?


Opublikowane: 2018-09-19

Czy po otrzymaniu wezwania z sądu w sprawie nabycia spadku musimy stawić się na rozprawę osobiście?


Opublikowane: 2018-09-17

Jak podzielony zostanie spadek po cioci?


Opublikowane: 2018-09-14

Testament i podział spadku przez sąd dla rodzeństwa


Opublikowane: 2018-09-12

Sprawa zachowku w stosunku do darowizny


Opublikowane: 2018-09-10

Majątek osobisty męża a dziedziczenie


Opublikowane: 2018-09-07

Od czego zacząć procedurę spadkową po zmarłym ojcu?


Opublikowane: 2018-09-05

Odziedziczone nieruchomości przez nieżyjącą babcię - jak zabrać się za sprawę spadkową?


Opublikowane: 2018-09-03

Czy długi wobec zmarłego są wliczane do masy spadkowej?


Opublikowane: 2018-08-31

Formalności związane z przyjęciem spadku po małżonku na mocy testamentu


Opublikowane: 2018-08-29

Brak kontaktu z ojcem i niewiedza o długach spadkowych


Opublikowane: 2018-08-27

Procedura odrzucenia zadłużonego spadku po ojcu


Opublikowane: 2018-08-24

Majątek w testamencie dla partnera


Opublikowane: 2018-08-22

Testament ciotki a prawo do spadku jej sióstr


Opublikowane: 2018-08-20

Jak nie przejąć długów zmarłego dalekiego krewnego?


Opublikowane: 2018-08-17

Gdzie szukać starych akt sądowych dotyczących postępowań spadkowych?


Opublikowane: 2018-08-15

Testament ojca z zapisem wszystkiego dla siostry a zachowek dla pozostałych


Opublikowane: 2018-08-13

Spadek po ojcu i matce w jednym postępowaniu sądowym


Opublikowane: 2018-08-10

Niezrealizowana obietnica brata spłaty z gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2018-08-08

Dług spadkowy w parabanku a przedawnienie


Opublikowane: 2018-08-06

Spadkobierca testamentowy nie dożył otwarcia spadku, co z zachowkiem?


Opublikowane: 2018-08-03

Żądania finansowe siostry od spadku po ojcu


Opublikowane: 2018-08-01

Co zrobić, aby dziecko nie odziedziczyło długów po dziadku?


Opublikowane: 2018-07-30

Podział ziemi i domu na dzieci bez testamentu


Opublikowane: 2018-07-27

Jak przeprowadzić sprawę spadkową, mieszkając za granicą?


Opublikowane: 2018-07-25

Czy trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowego po ojcu, gdy żyje jeszcze mama?


Opublikowane: 2018-07-23

Powołanie do spadku siostrzenicy na mocy testamentu


Opublikowane: 2018-07-20

Odrzucenie spadku przez uprawnionych sposobem przekazania majątku spadkowego jednej osobie


Opublikowane: 2018-07-18

Zabezpieczenie przed długami teściowej i prawo do jej mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2018-07-16

Jak uzyskać dokument potwierdzający udział w odziedziczonym gospodarstwie rolnym?


Opublikowane: 2018-07-13

Spłata zachowku po mamie, jak ustrzec się przed spłatą zachowku po tacie?


Opublikowane: 2018-07-11

Mama twierdzi, że środki finansowe ojca nie podlegają spadkowi


Opublikowane: 2018-07-09

Dom od rodziców a dziedziczenie długów


Opublikowane: 2018-07-06

Rozprawa o stwierdzenie nabycia spadku po mężu


Opublikowane: 2018-07-04

Przekazanie spadku po ojcu mamie


Opublikowane: 2018-07-02

Wynajęcie mieszkania po zmarłej bez przeprowadzonej sprawy spadkowej


Opublikowane: 2018-06-29

Długi zmarłego przekraczają wartość połowy mieszkania, co robić?


Opublikowane: 2018-06-27

Dziedziczenie na podstawie testamentu allograficznego


Opublikowane: 2018-06-25

Roszczenia majątkowe syna jeszcze za życia rodzica, czy uzasadnione?


Opublikowane: 2018-06-22

Należność spadkowa wypłacona przez komornika a obowiązek podatkowy


Opublikowane: 2018-06-20

Odpowiedzialność za długi ojca po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Opublikowane: 2018-06-18

Zawieszenie spłaty działu spadku na czas zebrania funduszy


Opublikowane: 2018-06-15

Zachowek dla dzieci z pierwszego małżeństwa, kiedy się należy?


Opublikowane: 2018-06-13

Dziedziczenie po siostrze a śmierć drugiej siostry przed przeprowadzeniem spadku


Opublikowane: 2018-06-11

Z testamentu dziedziczy siostrzenica, komu należy się zachowek?


Opublikowane: 2018-06-08

Przejęcie nieruchomości ze spadku z długami


Opublikowane: 2018-06-06

Siostrzenic spadkobiercą, czy coś się należy drugiemu siostrzeńcowi?


Opublikowane: 2018-06-04

Wartości nieruchomości a wyliczenie zachowku


Opublikowane: 2018-06-01

Odrzucenie spadku a zwrot kosztów pogrzebu


Opublikowane: 2018-05-30

Prawo przyrodniej siostry do spadku


Opublikowane: 2018-05-28

Śmierć ojca, z którym nie miałem kontaktu


Opublikowane: 2018-05-25

Dom wybudowany na działce od rodziców a prawo rodzeństwa do zachowku


Opublikowane: 2018-05-23

Dziedziczenie po siostrze


Opublikowane: 2018-05-21

Podział spadku po zmarłym w najbliższej rodzinie


Opublikowane: 2018-05-18

Sprzedaż mieszkania ze spadku a nieobecność jednego ze spadkobierców


Opublikowane: 2018-05-16

Szanse podważenia wydziedziczenia


Opublikowane: 2018-05-14

Zaciąganie długów i kredytów przez emeryta - jak się zabezpieczyć przed ich dziedziczeniem?


Opublikowane: 2018-05-11

Zaspokojenie zachowku


Opublikowane: 2018-05-09

Wprowadzenie zmian do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości


Opublikowane: 2018-05-07

Sprzedaż odziedziczonego przez żonę mieszkania a udział w zysku męża


Opublikowane: 2018-05-04

Pokrzywdzony przy podziale gospodarstwa rodziców a zachowek


Opublikowane: 2018-05-02

Czy wnuk jest obowiązany wypłacić zachowek swojemu ojcu?


Opublikowane: 2018-04-30

Długi zmarłej teściowej


Opublikowane: 2018-04-27

Remont odziedziczonej nieruchomość a zachowek


Opublikowane: 2018-04-25

Testament rodziców a zachowek


Opublikowane: 2018-04-23

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania zakupionego w ramach ulgi mieszkaniowej


Opublikowane: 2018-04-20

Wpływ testamentu na podział spadku


Opublikowane: 2018-04-18

Śmierć ojca rozwiedzionego z matką


Opublikowane: 2018-04-16

Przysposobiony brat a dziedziczenie


Opublikowane: 2018-04-13

Testamenty wzajemne wraz z wydziedziczeniem, aby uniknąć wypłaty zachowku


Opublikowane: 2018-04-11

Bracia wydziedziczeni przez rodziców a spadek po bezdzietnej siostrze


Opublikowane: 2018-04-09

Podejrzenie podrobienia podpisu zmarłego w celu wypłaty środków z konta


Opublikowane: 2018-04-06

Co zrobić, jeśli ojciec przepisał cały majątek na konkubinę?


Opublikowane: 2018-04-04

Zadłużona część nieruchomości ze spadku


Opublikowane: 2018-04-02

Brak informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższych


Opublikowane: 2018-03-30

Wyliczenie zachowku dla rodzeństwa


Opublikowane: 2018-03-28

Przywłaszczenie pieniędzy z konta zmarłej, które do niej nie należały


Opublikowane: 2018-03-26

Testament, zapis windykacyjny czy umowa dożywocia, co lepsze?


Opublikowane: 2018-03-23

Ubezwłasnowolniony spadkobierca


Opublikowane: 2018-03-21

Czy gospodarstwo przekazane synowi po jego śmierci przypada bratowej?


Opublikowane: 2018-03-19

Nabycie spadku po siostrze ciotecznej (III grupa podatkowa)


Opublikowane: 2018-03-16

Co wchodzi do masy po zmarłym?


Opublikowane: 2018-03-14

Śmierć spadkobiercy odziedziczonego mieszkania


Opublikowane: 2018-03-12

Najem mieszkania po mamie a ulga podatkowa


Opublikowane: 2018-03-09

Odrzucenie spadku przez dziecko i wnuki mieszkające za granicą


Opublikowane: 2018-03-07

Zrzeczenie się praw do mieszkania po rodzicach


Opublikowane: 2018-03-05

Dziedziczenie po siostrze mającej męża


Opublikowane: 2018-03-02

Dochodzenia zachowku przez pominięte dziecko


Opublikowane: 2018-02-28

Spadek po ojcu i niezgłoszenie do Urzędu Skarbowego


Opublikowane: 2018-02-26

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka urodzonego po śmierci spadkodawcy


Opublikowane: 2018-02-23

W jakiej kolejności odrzuca się spadek po siostrze?


Opublikowane: 2018-02-21

Prawo do zachowku syna z pierwszego małżeństwa


Opublikowane: 2018-02-19

Zasady przepisywania majątku na dzieci


Opublikowane: 2018-02-16

Czy rodzeństwu zmarłego męża należy się zachowek?


Opublikowane: 2018-02-14

Spis inwentarza mimo odrzucenia spadku


Opublikowane: 2018-02-12

Dziedziczenie przez nieletnie dzieci a sprzedaż mieszkania


Opublikowane: 2018-02-09

Pisma od firmy windykacyjnej dotyczące długów zmarłego dziadka


Opublikowane: 2018-02-07

Konsekwencje spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku


Opublikowane: 2018-02-05

Podział działki po dziadku w postępowaniu spadkowym


Opublikowane: 2018-02-02

Jak przekazać mieszkanie, żeby nie płacić zachowku?


Opublikowane: 2018-01-31

Wiadomość o długach zmarłego po upływie terminu na odrzucenie spadku


Opublikowane: 2018-01-29

Dziedziczenie nieruchomości z kredytem hipotecznym


Opublikowane: 2018-01-26

Dziedziczenie długów po ojczymie


Opublikowane: 2018-01-24

Nierozliczone długi z ojcem a przyjęcie spadku


Opublikowane: 2018-01-22

Mieszkanie zapisane w testamencie wnukowi a prawo do zachowku dla córki


Opublikowane: 2018-01-19

Nieujęcie całego spadku w zeznaniu SD-3


Opublikowane: 2018-01-17

Bezdzietne małżeństwo - dziedziczenie po jednym z małżonków


Opublikowane: 2018-01-15

Pominięcie w testamencie a należny zachowek


Opublikowane: 2018-01-12

Depozyt zmarłego w DPS ojca


Opublikowane: 2018-01-10

Zachowek dla dziecka z pierwszego małżeństwa od darowizny dla dziecka z drugiego małżeństwa


Opublikowane: 2018-01-08

Przekazanie spadku a odpowiedzialność za niespłacony kredyt


Opublikowane: 2018-01-05

Przepisanie gospodarstwa bratu a zachowek po śmierci ojca


Opublikowane: 2018-01-03

Długi zmarłej matki a mieszkanie przepisane ze służebnością


Opublikowane: 2018-01-01

Zrzeczenie się swojej części spadku


Opublikowane: 2017-12-29

Dziedziczenie po przyrodnim bracie


Opublikowane: 2017-12-27

Dawno sprzedana działka a rozliczenia spadkowe


Opublikowane: 2017-12-25

Przedawniony zachowek


Opublikowane: 2017-12-22

Prawo dzieci do domu rodziców po śmierci matki


Opublikowane: 2017-12-20

Czy prawidłowo odrzuciliśmy spadek?


Opublikowane: 2017-12-18

Opieka nad mamą a zachowek od obdarowanego


Opublikowane: 2017-12-15

Kamienica w spadku po dziadku


Opublikowane: 2017-12-13

Czy syn może odrzucić spadek tylko w części?


Opublikowane: 2017-12-11

Spadek po zmarłym synu


Opublikowane: 2017-12-08

Nieuregulowane sprawy spadkowe po mamie i problem z ojcem


Opublikowane: 2017-12-06

Podejrzenie co do autentyczności testamentu


Opublikowane: 2017-12-04

Szanse na uniknięcie płacenia wierzytelności po zmarłej


Opublikowane: 2017-12-01

Odrzucenie spadku po ojcu przez syna i jego dzieci


Opublikowane: 2017-11-29

Pieniądze na rachunku zmarłego męża


Opublikowane: 2017-11-27

Testament macochy a uprawnieni do zachowku


Opublikowane: 2017-11-24

Procedura odrzucenia spadku przez dalszych krewnych


Opublikowane: 2017-11-22

Zatajenie testamentu


Opublikowane: 2017-11-20

Wznowienie postępowania spadkowego po latach


Opublikowane: 2017-11-17

Drugie małżeństwo a dziedziczenie


Opublikowane: 2017-11-15

Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami córki męża?


Opublikowane: 2017-11-13

Zrzeczenie się przez rodzinę mieszkania po babci na wnuczkę


Opublikowane: 2017-11-10

Sporna cena sprzedawanego odziedziczonego mieszkania


Opublikowane: 2017-11-08

Wierzytelności a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Opublikowane: 2017-11-06

Czy wierzyciel może obarczyć nas kosztami spisu inwentarza?


Opublikowane: 2017-11-03

Dziedziczenie przez dzieci dopiero po śmierci obojga partnerów


Opublikowane: 2017-11-01

Czy można pozbawić spadku brata alkoholika?


Opublikowane: 2017-10-30

Czy dziecko dziedziczy po ojcu dług w funduszu alimentacyjnym?


Opublikowane: 2017-10-27

Niespłacona karta kredytowa w spadku


Opublikowane: 2017-10-25

Zobowiązania spadkobierców wobec poręczyciela kredytu osoby zmarłej


Opublikowane: 2017-10-23

Wydziedziczenie w testamencie a ubieganie się o zachowek


Opublikowane: 2017-10-20

Żądanie spłaty zadłużenia po zmarłej po latach


Opublikowane: 2017-10-18

Przejęcie mieszkania własnościowego po ojcu


Opublikowane: 2017-10-16

Jak postąpić, żeby przejąć mieszkanie po zmarłej?


Opublikowane: 2017-10-13

Co zrobić z pismem o spłatę długu po zmarłej matce?


Opublikowane: 2017-10-11

Wydziedziczenie córki w testamencie a prawo jej dzieci do zachowku


Opublikowane: 2017-10-09

Kto ma prawo do ustawowego dziedziczenia po mojej żonie?


Opublikowane: 2017-10-06

Jak odrzucić zadłużony spadek za siebie i dziecko?


Opublikowane: 2017-10-04

Rozliczenie roczne po zmarłej mamie


Opublikowane: 2017-10-02

Testamenty wzajemne między małżonkami


Opublikowane: 2017-09-29

Podział mieszkania po śmierci męża


Opublikowane: 2017-09-27

Zabezpieczenie się przed dziedziczeniem długów


Opublikowane: 2017-09-25

Sprawa w sądzie o zachowek


Opublikowane: 2017-09-22

Odrzucenie spadku w kolejności dziedziczenia


Opublikowane: 2017-09-20

Poszukiwanie dalekich krewnych mimo testamentu


Opublikowane: 2017-09-18

Żądanie przez firmę windykacyjną zwrotu długu po zmarłym bracie


Opublikowane: 2017-09-15

Darowizna mieszkania wnukom a zachowek dla córki


Opublikowane: 2017-09-13

Czy obdarowana wnuczka jest zobowiązana do wypłaty zachowku?


Opublikowane: 2017-09-11

Czy żeby odrzucić spadek trzeba stawić się osobiście u notariusza?


Opublikowane: 2017-09-08

Nieważność oświadczenia o odrzuceniu spadku


Opublikowane: 2017-09-06

Spłata kuzyna ze spadku a podatek


Opublikowane: 2017-09-04

Czy można odrzucić spadek u notariusza bez czekania na sprawę spadkową?


Opublikowane: 2017-09-01

Zgoda sądu na sprzedaż odziedziczonego mieszkania


Opublikowane: 2017-08-30

Zachowek dla pominiętego w testamencie małżonka


Opublikowane: 2017-08-28

Kiedy można żądać zachowku od obdarowanego?


Opublikowane: 2017-08-25

Kiedy złożyć wniosek do sądu o odrzucenie spadku?


Opublikowane: 2017-08-23

Jakie mam prawa w razie śmierci rodziców?


Opublikowane: 2017-08-21

Jak zrzec się samochodu po ojcu przebywając za granicą?


Opublikowane: 2017-08-18

Ubieganie się o zachowek od darowizny


Opublikowane: 2017-08-16

Niezdolność do pracy a zachowek od rodzeństwa


Opublikowane: 2017-08-14

Co zrobić, gdy nie stać mnie na zapłatę zachowku?


Opublikowane: 2017-08-11

Przeniesienie własności nieruchomości położonej w Polsce przez cudzoziemca


Opublikowane: 2017-08-09

Co zrobić, gdy siostra sprzedała wspólny spadek?


Opublikowane: 2017-08-07

Jak przekazać mieszkanie - w formie dożywocia, darowizny czy jako spadek?


Opublikowane: 2017-08-04

Czy zły adres wywołuje jakieś skutki prawne w sprawie spadkowej?


Opublikowane: 2017-08-02

Pieniądze zdeponowane na cudzym rachunku na wypadek choroby i śmierci


Opublikowane: 2017-07-31

Sprzedaż mieszkania po ojcu sąsiadowi


Opublikowane: 2017-07-28

Długi ojca biologicznego


Opublikowane: 2017-07-26

Do kiedy można domagać się zachowku od spadkobierców obdarowanej?


Opublikowane: 2017-07-24

Czy mamy spłacić siostry osoby sprzedającej nam dom?


Opublikowane: 2017-07-21

Postępowanie o dział spadku a wezwanie sądu do podziału majątku


Opublikowane: 2017-07-19

Solidarna odpowiedzialność za długi spadkowe przed działem spadku


Opublikowane: 2017-07-17

Adopcja a dziedziczenie po biologicznym ojcu


Opublikowane: 2017-07-14

Odrzucenie zadłużonego spadku w Niemczech


Opublikowane: 2017-07-12

Nie chcę dziedziczyć po babci, jak odrzucić spadek?


Opublikowane: 2017-07-10

Dziedziczenie z macochą, jaki udział dla dziecka?


Opublikowane: 2017-07-07

Przedawnienie długu osoby zmarłej


Opublikowane: 2017-07-05

Odrzucenie spadku w placówce dyplomatycznej


Opublikowane: 2017-07-03

Nabycie spadku a brak informacji o zobowiązaniu


Opublikowane: 2017-06-30

Żądanie zachowku od obdarowanej siostrzenicy


Opublikowane: 2017-06-28

Czy mogę nadal wynajmować lokal po śmierci żony?


Opublikowane: 2017-06-26

Niespłacone zobowiązania zmarłej matki


Opublikowane: 2017-06-23

Czy dziadek po śmierci babci może mi przepisać nieruchomość?


Opublikowane: 2017-06-21

Śmierć żony a kredyt z ubezpieczeniem


Opublikowane: 2017-06-19

Dziedziczenie przez dziadka i wnuka


Opublikowane: 2017-06-16

Wypłaty z konta mamy po jej śmierci


Opublikowane: 2017-06-14

Wezwanie do sądu w sprawie długów zmarłego mimo odrzucenia spadku


Opublikowane: 2017-06-12

Firma windykacyjna upomniała się o dług zmarłego ojca


Opublikowane: 2017-06-09

Spłata dla wdowy w zamian za przekazanie spadku


Opublikowane: 2017-06-07

Jak najszybciej załatwić zachowek i odciąć się od rodziny?


Opublikowane: 2017-06-05

Stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach z rodziny


Opublikowane: 2017-06-02

Dziedziczenie udziałów w mieszkaniu po zadłużonym bracie


Opublikowane: 2017-05-31

Dziedziczenie ustawowe po ciotce


Opublikowane: 2017-05-29

Co powinnam wiedzieć przed przyjęciem spadku?


Opublikowane: 2017-05-26

Zrzeczenie się swojej części spadku na korzyść mamy


Opublikowane: 2017-05-24

Dwie darowizny notarialne i jedna bez potwierdzenia a zachowek


Opublikowane: 2017-05-22

W jakiej formie przekazać nieruchomość siostrzenicy?


Opublikowane: 2017-05-19

Kto dostanie majątek po zmarłym ojczymie?


Opublikowane: 2017-05-17

Upoważnienie do konta bankowego na wypadek śmierci


Opublikowane: 2017-05-15

Czy dziedziczyć musi najbliższa rodzina?


Opublikowane: 2017-05-12

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu po śmierci głównego lokatora


Opublikowane: 2017-05-10

Spłata ze spadku po latach a waloryzacja


Opublikowane: 2017-05-08

Odrzucenie spadku po obywatelu Niemiec


Opublikowane: 2017-05-05

Długi spadkowe osoby nieubezpieczonej


Opublikowane: 2017-05-03

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.


Opublikowane: 2017-05-01

Dług zmarłego w ZUS, jak sprawdzić, czy uległ przedawnieniu?


Opublikowane: 2017-04-28

Spadek, sprzedaż, darowizna – własne cele mieszkaniowe


Opublikowane: 2017-04-26

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE


Opublikowane: 2017-04-24

Propozycja ugody w sprawie zachowku


Opublikowane: 2017-04-21

Wezwanie z banku do spłaty długu po zmarłym ojcu


Opublikowane: 2017-04-19

Zmiana terminu rozprawy w sprawie spadkowej


Opublikowane: 2017-04-17

Darowizna majątku rodziców a zachowek


Opublikowane: 2017-04-14

Kiedy trzeba zawiadomić sąd o odrzuceniu spadku?


Opublikowane: 2017-04-12

Przeznaczenie pieniędzy ze spadku na remont grobowca


Opublikowane: 2017-04-10

Czy mamy prawo do części własności mieszkania?


Opublikowane: 2017-04-07

Spadkobierca z zaburzeniami psychicznymi


Opublikowane: 2017-04-05

Zasady współżycia społecznego a zachowek


Opublikowane: 2017-04-03

Jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?


Opublikowane: 2017-03-31

Rozporządzenie majątkiem rodziców przez siostrę a zachowek


Opublikowane: 2017-03-29

Przekazanie synowej części spadku a kredyt


Opublikowane: 2017-03-27

Odrzucenie spadku w imieniu syna


Opublikowane: 2017-03-24

Czy jeden spadkobierca może wynająć wspólny dom?


Opublikowane: 2017-03-22

Co zrobić, żeby nie brać udziału w spadku po rodzicach?


Opublikowane: 2017-03-20

Podział spadku na pięcioro dzieci


Opublikowane: 2017-03-17

Sprawa w sądzie i przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Opublikowane: 2017-03-15

Nieodrzucenie spadku przez niepełnoletnie dzieci a odpowiedzialność za długi


Opublikowane: 2017-03-13

Czy opiekun prawny może być spadkobiercą osoby ubezwłasnowolnionej?


Opublikowane: 2017-03-10

Kto dziedziczy dom wybudowany z drugim mężem?


Opublikowane: 2017-03-08

Pismo z firmy windykacyjnej o spłacie długów zmarłej matki


Opublikowane: 2017-03-06

Jak obliczyć części majątku po zmarłym?


Opublikowane: 2017-03-03

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza i solidarna odpowiedzialność za długi


Opublikowane: 2017-03-01

Zasada surogacji dotycząca mieszkania


Opublikowane: 2017-02-27

Mieszkanie po wuju - jakie koszty postępowania spadkowego?


Opublikowane: 2017-02-24

Czy drugiemu z braci coś się należy po rodzicach?


Opublikowane: 2017-02-22

Podział między spadkobierców wkładu mieszkaniowego


Opublikowane: 2017-02-20

Akta stanu cywilnego przy otwarciu testamentu


Opublikowane: 2017-02-17

Wkład mieszkaniowy a długi po zmarłym


Opublikowane: 2017-02-15

Dobrodziejstwo inwentarza a brak majątku


Opublikowane: 2017-02-13

Testament babci i ubezwłasnowolniony dziadek


Opublikowane: 2017-02-10

Kredyt zmarłej żony spłacany z emerytury


Opublikowane: 2017-02-08

Ustalenie własności mieszkania po śmierci jednego z właścicieli


Opublikowane: 2017-02-06

Egzekwowanie długów spadkowych tylko od jednego dziecka


Opublikowane: 2017-02-03

Pełnomocnictwo w sprawie spadkowej od brata przebywającego za granicą


Opublikowane: 2017-02-01

Nieodpłatne zbycie części spadku


Opublikowane: 2017-01-30

Testament na osobę obcą, jak zwolnić ją z zachowku?


Opublikowane: 2017-01-27

Wspólne mieszkanie a prawa spadkowe dziecka z poprzedniego związku


Opublikowane: 2017-01-25

Zniesienie współwłasności majątku ze spadku


Opublikowane: 2017-01-23

Mieszkanie dla syna, a dla córki pieniądze


Opublikowane: 2017-01-20

Dziedziczenie po prababci


Opublikowane: 2017-01-18

Wycofanie się z ustaleń odnośnie spadku


Opublikowane: 2017-01-17

Zachowek bez postępowania sądowego


Opublikowane: 2017-01-16

Kto musi odrzucić spadek po krewnym?


Opublikowane: 2017-01-13

Przedawnienie długu po zmarłej babci


Opublikowane: 2017-01-11

Czy spadek można odrzucić u notariusza, czy tylko w sądzie?


Opublikowane: 2017-01-10

Jak zrzec się spadku, mając obce obywatelstwo?


Opublikowane: 2017-01-09

Umorzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku


Opublikowane: 2017-01-06

Zabezpieczenie majątku dla dzieci z pierwszego małżeństwa


Opublikowane: 2017-01-05

Podważenie testamentu ze względu na alkoholizm


Opublikowane: 2017-01-04

Pozbawienie dziecka spadku łącznie z zachowkiem


Opublikowane: 2017-01-03

Dziedziczenie z niepełnosprawnym dzieckiem


Opublikowane: 2017-01-02

Testament bezdzietnej ciotki a zachowek


Opublikowane: 2016-12-31

Podatek od sprzedaży działki odziedziczonej po rodzicach


Opublikowane: 2016-12-30

Jak syn może władać majątkiem ze spadku bez spłacania swoich długów?


Opublikowane: 2016-12-29

Przekazanie części mieszkania w darowiźnie mamie


Opublikowane: 2016-12-28

Zapisanie matce części mieszkania po ojcu


Opublikowane: 2016-12-27

Jak zapisać nieruchomość synowej, gdy córki są temu przeciwne?


Opublikowane: 2016-12-26

Spadkobiercy z pierwszej grupy, podział spadku


Opublikowane: 2016-12-23

Jak uciec od podatków spadkowych?


Opublikowane: 2016-12-22

Zrzeczenie się spadku po zmarłym teściu


Opublikowane: 2016-12-21

Dalsze postępowanie po postanowieniu sądu o nabycie spadku


Opublikowane: 2016-12-20

Brak zeznania podatkowego o nabyciu praw w drodze dziedziczenia


Opublikowane: 2016-12-19

Mąż zmarłej nie spłaca wspólnych długów, czy płacić będą dzieci?


Opublikowane: 2016-12-16

Podatek spadkowy po dłuższym czasie


Opublikowane: 2016-12-15

Formalności związane ze spadkiem po zmarłej w młodym wieku siostrze


Opublikowane: 2016-12-14

Dziedziczenie w małżeństwie bezdzietnym


Opublikowane: 2016-12-13

Powinowactwo a dziedziczenie


Opublikowane: 2016-12-12

Najbliższa rodzina zmarłej odrzuciła spadek, co z dalszą rodziną?


Opublikowane: 2016-12-09

W jakich proporcjach należy spłacić wierzycieli?


Opublikowane: 2016-12-08

Niespłacone rodzeństwo a prawo do zachowku


Opublikowane: 2016-12-07

Testament spisany cudzą ręką


Opublikowane: 2016-12-06

Prawo do majątku nieżyjących teściów


Opublikowane: 2016-12-05

Różnice w udziałach domu przy podziale spadku


Opublikowane: 2016-12-02

Kto dostanie majątek, jeśli planowany spadkobierca umrze jako pierwszy?


Opublikowane: 2016-12-01

Spłata za życia zamiast spadku po śmierci


Opublikowane: 2016-11-30

Przekazanie całego majątku siostrze a zachowek dla brata


Opublikowane: 2016-11-29

Odrzucanie spadku przez pełnomocnika


Opublikowane: 2016-11-28

Kto dziedziczy po zamężnym ponownie wdowcu


Opublikowane: 2016-11-25

Załatwienie spraw spadkowych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej


Opublikowane: 2016-11-24

Domaganie się spłaty przez siostrę za darowaną nieruchomość rodziców


Opublikowane: 2016-11-23

Dziedziczenie majątku ojca przez macochę


Opublikowane: 2016-11-22

Brak wiedzy o zadłużeniu osoby zmarłej


Opublikowane: 2016-11-21

Pożyczka dla brata a rozliczenie spadku po rodzicach


Opublikowane: 2016-11-18

Czy spadkobiercy mogą pozwać dłużnika spadkodawcy?


Opublikowane: 2016-11-17

Zadłużenie mieszkania będącego częścią spadku


Opublikowane: 2016-11-16

Założenie sprawy o zachowek


Opublikowane: 2016-11-15

Żądanie zachowku przez przyrodnie rodzeństwo


Opublikowane: 2016-11-14

Czy wyrok sądu spadkowego jest już otrzymaniem spadku?


Opublikowane: 2016-11-11

Moja siostra zabiega o prawo do dziedziczenia


Opublikowane: 2016-11-10

Intercyza z drugim mężem a spadek


Opublikowane: 2016-11-09

Pominięcie w testamencie jednego z wnuków


Opublikowane: 2016-11-08

Majątek po śmierci żonatego wdowca


Opublikowane: 2016-11-07

Śmierć żony a działalność gospodarcza męża


Opublikowane: 2016-11-04

Długi w spadku dla niepełnoletniego dziecka mieszkającego za granicą


Opublikowane: 2016-11-03

Testament małżeństwa nie mającego dzieci


Opublikowane: 2016-11-02

Dalszy tok sprawy związanej z testamentem


Opublikowane: 2016-11-01

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez małoletniego


Opublikowane: 2016-10-31

Prywatny spis inwentarza czy sporządzony przez komornika?


Opublikowane: 2016-10-28

Jak można przyspieszyć dział spadku?


Opublikowane: 2016-10-27

Przyjęcie spadku po siostrze i stary kredyt sprzed lat


Opublikowane: 2016-10-26

Rozliczenia finansowe z konkubentem w przypadku śmierci


Opublikowane: 2016-10-25

Dziedziczenie po osobie bezdzietnej


Opublikowane: 2016-10-24

Jakie dokumenty złożyć z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?


Opublikowane: 2016-10-21

Mieszkanie własnościowe nabyte w spadku w częściach równych


Opublikowane: 2016-10-20

Zeznanie SD-3 a oświadczenie o pokrewieństwie


Opublikowane: 2016-10-19

Uniknięcie kłopotów związanych z dziedziczeniem


Opublikowane: 2016-10-18

Słowa obietnicy przed śmiercią - testament ustny


Opublikowane: 2016-10-17

Mieszkanie od ojca a zachowek


Opublikowane: 2016-10-14

Mieszkanie w spadku po teściowej


Opublikowane: 2016-10-13

Przepisanie mieszkania synowi a zachowek dla dzieci zmarłej córki


Opublikowane: 2016-10-12

Ignorowanie testamentu


Opublikowane: 2016-10-11

Odrzucenie spadku - czy prawo zabezpiecza małoletniego?


Opublikowane: 2016-10-10

Rozwiązanie sprawy majątku po babci


Opublikowane: 2016-10-07

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej


Opublikowane: 2016-10-06

Sprzedaż mieszkania przez spadkobierców


Opublikowane: 2016-10-04

Jak nie odziedziczyć długów hazardzisty?


Opublikowane: 2016-10-03

Problematyczny zachowek


Opublikowane: 2016-10-02

Zabezpieczenie majątkowe dzieci jeszcze przed śmiercią


Opublikowane: 2016-10-01

Udział w spadku – jak dzieci mogą przekazać ojcu?


Opublikowane: 2016-09-30

Uzyskanie wyłącznej własności odziedziczonego w udziałach mieszkania


Opublikowane: 2016-09-29

Pułapka w spadku – długi brata


Opublikowane: 2016-09-28

Niepokojący spadek sprzed lat


Opublikowane: 2016-09-27

Konkubinat, dzieci z poprzedniego małżeństwa – dziedziczenie


Opublikowane: 2016-09-26

Wydziedziczone wnuki i zachowki dla prawnucząt


Opublikowane: 2016-09-25

Czy przelew na opiekę może być uznany za darowiznę?


Opublikowane: 2016-09-24

Początek biegu terminu do przyjęcia lub odrzucenia spadku dla danego spadkobiercy


Opublikowane: 2016-09-23

Spór o pieniądze ze sprzedaży mieszkania jeszcze za życia matki


Opublikowane: 2016-09-22

Jak zabezpieczyć interesy wychowanki?


Opublikowane: 2016-09-21

Testament, czyli wpływ na dziedziczenie


Opublikowane: 2016-09-20

Jak darowizna wpływa na prawo do zachowku?


Opublikowane: 2016-09-19

Skuteczne prawne postanowienia w sprawie spadku


Opublikowane: 2016-09-18

Odwołanie od orzeczenia sądu pierwszej instancji w sprawie testamentu


Opublikowane: 2016-09-17

Czy rodzina może odebrać nam mieszkanie od dziadków?


Opublikowane: 2016-09-16

Dział spadku za pośrednictwem pełnomocników


Opublikowane: 2016-09-14

Mieszkanie po sąsiedzie w testamencie


Opublikowane: 2016-09-13

Podział spadku bez angażowania małych dzieci


Opublikowane: 2016-09-12

Czy teściowa może sama zadecydować o mieszkaniu?


Opublikowane: 2016-09-11

Odrzucenie spadku przez osoby pominięte w testamencie


Opublikowane: 2016-09-10

Zachowek dla osoby chorej psychicznie


Opublikowane: 2016-09-09

Przesłanki do odrzucenie spadku po terminie


Opublikowane: 2016-09-08

Długi dorosłego syna a wydziedziczenie


Opublikowane: 2016-09-07

Stwierdzenie nabycia spadku po matce i ojcu w jednym postępowaniu


Opublikowane: 2016-09-06

Problem z mieszkaniem po śmierci matki


Opublikowane: 2016-09-05

Powołane z ustawy – dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek


Opublikowane: 2016-09-04

Wcześniejsza ignorancja sióstr i obecne domaganie się spłaty


Opublikowane: 2016-09-03

Uzyskanie prawa do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego po latach od śmierci najemcy


Opublikowane: 2016-09-02

Przekazanie mieszkania i możliwość dalszego zamieszkiwania


Opublikowane: 2016-09-01

Darowizna 10 lat przed śmiercią


Opublikowane: 2016-08-31

Spłata długu mieszkaniowego rodziców


Opublikowane: 2016-08-30

Kolejne dziedziczenie w rodzinie


Opublikowane: 2016-08-29

Odpis części nieruchomości a dział spadku


Opublikowane: 2016-08-28

Kto będzie mógł dostać spadek?


Opublikowane: 2016-08-27

Jaką część majątku muszę oddać rodzeństwu?


Opublikowane: 2016-08-26

Niejasna metryka z USC a spadek


Opublikowane: 2016-08-25

Jak rodzeństwo może zrzec się zachowku?


Opublikowane: 2016-08-24

Czy brat powinien mnie spłacić?


Opublikowane: 2016-08-23

Spadek i długi w spisie inwentarza


Opublikowane: 2016-08-22

Ubieganie się dzieci o swoją część ojcowizny


Opublikowane: 2016-08-21

Odwołanie w sprawie zgłoszenia nabycia spadku po terminie


Opublikowane: 2016-08-20

Dwa testamenty o różnej treści


Opublikowane: 2016-08-19

Brak zachowku dla matki


Opublikowane: 2016-08-18

Zamieszkanie z dzieckiem w zapisanym mu mieszkaniu


Opublikowane: 2016-08-17

Zachowek dla córki


Opublikowane: 2016-08-15

Wybór rodziców w sprawie przepisania domu


Opublikowane: 2016-08-14

Dziedziczenie z bratankiem


Opublikowane: 2016-08-13

Możliwości przejęcia kamienicy


Opublikowane: 2016-08-12

Prawdziwa wartość masy spadkowej


Opublikowane: 2016-08-11

Dziedziczenie wkładu z funduszu inwestycyjnego a podatek


Opublikowane: 2016-08-10

Czy wykonawca ostatniej woli może wstrzymać zapis?


Opublikowane: 2016-08-09

Jak uczynić mamę jedyną właścicielką małżeńskiego majątku?


Opublikowane: 2016-08-08

Spadek i podział jednej posesji na dwie


Opublikowane: 2016-08-06

Plusy i minusy przeprowadzenia sprawy spadkowej w sądzie lub u notariusza


Opublikowane: 2016-08-05

Przekazanie spadku za opiekę


Opublikowane: 2016-08-04

Zgodny podział majątku spadkowego – jak przeprowadzić?


Opublikowane: 2016-08-03

Opiekun prawny a dziedziczenie


Opublikowane: 2016-08-02

Jakie kroki należy podjąć by otrzymać zachowek?


Opublikowane: 2016-08-01

Odwołanie darowizny przez spadkobiercę darczyńcy


Opublikowane: 2016-07-31

Spadkobiercy zobowiązani do wzajemnego rozliczenia zapisów i darowizn


Opublikowane: 2016-07-30

Postępowanie spadkowe, w sądzie czy u notariusza?


Opublikowane: 2016-07-29

Testament kuzynki i dalsze dziedziczenie


Opublikowane: 2016-07-28

Zasiedzenie nieruchomości zamiast dziedziczenia


Opublikowane: 2016-07-27

Uzyskanie wyłącznej własności części spadku


Opublikowane: 2016-07-26

Przepisanie mieszkania na osobę niespokrewnioną


Opublikowane: 2016-07-25

Co po stwierdzeniu nabycia spadku? – procedury spadkowe


Opublikowane: 2016-07-24

Roszczenia banku po śmierci babci


Opublikowane: 2016-07-23

Przekazanie udziału w nieruchomości wspólnej


Opublikowane: 2016-07-22

Odrzucenie po terminie spadku w imieniu małoletniego


Opublikowane: 2016-07-21

Brak kontaktu w najbliższej rodzinie a zachowek


Opublikowane: 2016-07-20

Zakres odpowiedzialność obdarowanego wobec spadkobiercy


Opublikowane: 2016-07-19

Przepisanie mieszkania za opiekę


Opublikowane: 2016-07-18

Darowizna pieniężna za życia spadkodawcy a zachowek


Opublikowane: 2016-07-17

Związek nieformalny mamy a jej majątek


Opublikowane: 2016-07-16

Testament negatywny a wydziedziczenie


Opublikowane: 2016-07-15

Co zrobić, by nie ponosić odpowiedzialności za długi ojca?


Opublikowane: 2016-07-13

Obliczanie zachowku a darowizna


Opublikowane: 2016-07-12

Znalezienie testamentu, gdy nie ma już spadku


Opublikowane: 2016-07-11

Mieszkanie we własności męża a spadek


Opublikowane: 2016-07-10

Jak uchronić rodzinę przed długami?


Opublikowane: 2016-07-09

Przyrodnie rodzeństwo – darowizna i dziedziczenie


Opublikowane: 2016-07-08

Jak załatwić sprawy spadkowe mimo braku kontaktu z bratem?


Opublikowane: 2016-07-07

Gospodarstwo rolne w spadku – apelacja


Opublikowane: 2016-07-06

Umowy majątkowe na przyszłość


Opublikowane: 2016-07-05

Darowizna wyłączona ze spadku i zachowku


Opublikowane: 2016-07-04

Uznanie rodzeństwa za niegodne dziedziczenia


Opublikowane: 2016-07-03

Zachowek a „dalsza” darowizna


Opublikowane: 2016-07-02

Pozbawienie spadku spadkobiercę ustawowego


Opublikowane: 2016-07-01

Podział majątku między dzieci za życia rodzica


Opublikowane: 2016-06-30

Prawa do nieruchomości przepisanej na mnie i brata


Opublikowane: 2016-06-29

Czy mogę się zrzec zachowku na rzecz córki?


Opublikowane: 2016-06-28

Dziedziczenie po ojczymie na mocy testamentu


Opublikowane: 2016-06-27

Dział spadku bez jednego spadkobiercy


Opublikowane: 2016-06-26

Czy warto otrzymać spadek bezpośrednio?


Opublikowane: 2016-06-24

Czy zapis w testamencie jest ostateczny?


Opublikowane: 2016-06-23

Spłata rodzeństwa z darowizny


Opublikowane: 2016-06-22

Ważność postanowienia o nabyciu spadku po rodzicach, jeśli jeden ze składników do nich nie należał


Opublikowane: 2016-06-21

Zwolnienie z podatku, gdy środki przeznaczono na własne cele mieszkaniowe


Opublikowane: 2016-06-20

Wezwanie z banku do zapłaty długu


Opublikowane: 2016-06-18

Denominacja kwoty przy ustalaniu wartości spadku


Opublikowane: 2016-06-17

Procedura otwarcia i ogłoszenia testamentu


Opublikowane: 2016-06-16

Przy próbie sprzedaży działki wyszło na jaw, że należała do mojego ojca


Opublikowane: 2016-06-15

Nieprzeprowadzona sprawa spadkowa po ojcu


Opublikowane: 2016-06-14

Niespełnienie warunków dożywocia


Opublikowane: 2016-06-13

Jak zabezpieczyć udział spadkobiercy przed jego wierzycielami?


Opublikowane: 2016-06-11

Czy od darowizny domu i działki trzeba wypłacić zachowek?


Opublikowane: 2016-06-10

Zmarły podatnik


Opublikowane: 2016-06-09

Prawidłowe odrzucenie spadku


Opublikowane: 2016-06-08

Dziedziczenie z macochą


Opublikowane: 2016-06-07

Los udziału w nieruchomości od rodziców


Opublikowane: 2016-06-06

Córka drugiego męża a odpowiedzialność za długi


Opublikowane: 2016-06-05

Czy mogę od razu podarować komuś mieszkanie otrzymane w testamencie?


Opublikowane: 2016-06-04

Różnica między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku


Opublikowane: 2016-06-03

Odnalezienie dyspozycji 2 lata po śmierci ojca


Opublikowane: 2016-06-02

Testament pozbawiający spadku


Opublikowane: 2016-06-01

Mama przepisała mi mieszkanie, które wykupiła za moje pieniądze


Opublikowane: 2016-05-31

Przekazanie nieruchomości w tajemnicy


Opublikowane: 2016-05-29

Nierówne udziały w nieruchomości spadkowej – kto płaci czynsz?


Opublikowane: 2016-05-28

Jaka część należy się wdowie i dzieciom?


Opublikowane: 2016-05-27

Kto przejmuje udział syna w zachowku?


Opublikowane: 2016-05-26

Wydziedziczenie dzieci w testamencie nie pozbawia wnuków zachowku


Opublikowane: 2016-05-25

Czy można załatwić sprawę poza sądem?


Opublikowane: 2016-05-24

Sprzedaż domu na krótko przed śmiercią


Opublikowane: 2016-05-23

Brak porozumienia między spadkobiercami


Opublikowane: 2016-05-22

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka w Niemczech


Opublikowane: 2016-05-21

Jak przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku?


Opublikowane: 2016-05-20

Jak pozbyć się spadku szybko i bez problemów?


Opublikowane: 2016-05-19

Czy doszło do przywłaszczenia majątku spadkowego?


Opublikowane: 2016-05-18

Przekazanie pieniędzy na konto a spadek


Opublikowane: 2016-05-17

Ile wyniesie zachowek dla siostry, która nie otrzymała darowizny?


Opublikowane: 2016-05-15

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po dziadku


Opublikowane: 2016-05-14

Co zrobić, aby druga żona nie mogła otrzymać rodzinnego majątku


Opublikowane: 2016-05-13

Czy jest możliwa rekompensata ze spadku po zmarłym, który za nic nie płacił?


Opublikowane: 2016-05-12

Kto dziedziczy, gdy najbliżsi krewni to dziecko i rodzice?


Opublikowane: 2016-05-11

Prawo do zachowku po wydziedziczonym spadkobiercy?


Opublikowane: 2016-05-10

Odrzucenie zadłużonego spadku przed konsulem


Opublikowane: 2016-05-09

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania spadkowego


Opublikowane: 2016-05-08

Jak sprawdzić rachunki i rozwiązać umowy po śmierci mamy?


Opublikowane: 2016-05-07

Spadek od obcej osoby


Opublikowane: 2016-05-06

Rozdzielenie składników majątku między spadkobierców


Opublikowane: 2016-05-05

Jakie kroki prawne powinno podjąć nieślubne dziecko, aby dojść do spadku po rodzicu?


Opublikowane: 2016-05-04

Rodzina nie rezygnuje z mieszkania, którego jestem właścicielem, co robić?


Opublikowane: 2016-05-03

Nieruchomości męża, ruchomości żony


Opublikowane: 2016-05-02

Czy można żądać obniżenia zachowku dla nieznanej dotąd córki ojczyma?


Opublikowane: 2016-05-01

Drugie małżeństwo z Anglikiem – jak zabezpieczyć jedyne dziecko?


Opublikowane: 2016-04-30

Zgodne przekazanie udziałów w spadku bez obowiązku spłat lub dopłat


Opublikowane: 2016-04-29

Owdowiała druga żona a spadek


Opublikowane: 2016-04-28

Jak odpisać siebie i dzieci z niepewnego spadku?


Opublikowane: 2016-04-27

Testament notarialny – najpewniejsze rozwiązanie


Opublikowane: 2016-04-26

Czy pieniądze brata ze spadku ulokowane na moim koncie mogą podlegać egzekucji?


Opublikowane: 2016-04-25

Jakich formalności należy dopełnić po śmierci rodzica?


Opublikowane: 2016-04-24

Jak zapobiec roztrwonieniu spadku?


Opublikowane: 2016-04-23

Dziedziczenie roszczenia o zachowek


Opublikowane: 2016-04-22

Śmierć opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej


Opublikowane: 2016-04-21

Sprawa sądowa o mieszkanie po zmarłym


Opublikowane: 2016-04-20

Rozliczenie nabycia spadku po ojcu na formularzu SD-Z2


Opublikowane: 2016-04-19

Nie zdążymy odrzucić spadku w imieniu dzieci, co robić?


Opublikowane: 2016-04-18

Odrzucenie spadku po dalekim krewnym


Opublikowane: 2016-04-17

Testament po sąsiedzie


Opublikowane: 2016-04-16

Babcia zostawiła 2 testamenty, jak je ogłosić?


Opublikowane: 2016-04-15

Konsekwencje nałożenia na spadkobiercę polecenia


Opublikowane: 2016-04-14

Dwie sprawy spadkowe i udziały w spadkach


Opublikowane: 2016-04-13

Włączenie do kręgu dziedziczących pozamałżeńskiego dziecka


Opublikowane: 2016-04-12

Rodzic przekazał obcej osobie mieszkanie, czy można to cofnąć?


Opublikowane: 2016-04-11

Darowizna majątku przed śmiercią


Opublikowane: 2016-04-10

Gdy spadkobierca nie wie, co dziedziczy


Opublikowane: 2016-04-09

Czy darowizna ma wpływ na zachowek?


Opublikowane: 2016-04-08

Spisanie nowego testamentu bez przedłożenia poprzedniego


Opublikowane: 2016-04-07

Jak przekazać cały majątek jednemu ze spadkobierców?


Opublikowane: 2016-04-06

Czy wieloletnie zamieszkiwanie i meldunek chronią przed wyrzuceniem z domu przez spadkobierców?


Opublikowane: 2016-04-05

Darowizna teściów dla żony a zachowek


Opublikowane: 2016-04-04

Przekazanie mieszkania własnościowego rodziców jednemu z dzieci


Opublikowane: 2016-04-03

Majątek tylko dla jednego dziecka a zachowek


Opublikowane: 2016-04-02

Stwierdzenie nabycia spadku z testamentu


Opublikowane: 2016-04-01

Dziedziczenie po bezdzietnej wdowie


Opublikowane: 2016-03-31

Spadek na mocy testamentu


Opublikowane: 2016-03-30

Przekazanie majątku w spadku osobom niespokrewnionym


Opublikowane: 2016-03-29

Żądanie rozliczenia z darowizny i brak spłaty pożyczki


Opublikowane: 2016-03-28

Wspólny zakup mieszkania i księga wieczysta na rodziców


Opublikowane: 2016-03-27

Wspólne konto bankowe a śmierć współposiadacza


Opublikowane: 2016-03-26

Szybka śmierć, na którą nikt się nie przygotował


Opublikowane: 2016-03-25

Rodzina ignoruje moje prośby o spłatę ze wspólnej nieruchomości


Opublikowane: 2016-03-24

Dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego


Opublikowane: 2016-03-23

Co można zrobić, aby odsunąć dzieci męża od dziedziczenia?


Opublikowane: 2016-03-22

Niższa kwota zachowku ze względu na zasady współżycia społecznego


Opublikowane: 2016-03-21

Dziecko, owoc romansu sprzed lat, a dziedziczenie


Opublikowane: 2016-03-19

Manipulowanie chorym człowiekiem i testament, który krzywdzi dzieci?


Opublikowane: 2016-03-18

Współspadkobiercy decydują o scedowaniu udziałów na jedną osobę


Opublikowane: 2016-03-17

Umowa dotycząca kwoty zastępującej roszczenie o zachowek


Opublikowane: 2016-03-16

Darowizny otrzymywane w różnym czasie a rozliczenie z rodziną po śmierci darczyńcy


Opublikowane: 2016-03-15

Co ze spadkiem, jeśli do DPS dopłacała gmina?


Opublikowane: 2016-03-14

Podziału majątku z pierwszą żoną a prawa majątkowe drugiej


Opublikowane: 2016-03-13

Spadek z udziałowcami


Opublikowane: 2016-03-12

Rodzeństwo dzieli spadek po rodzicach – jak najkorzystniej?


Opublikowane: 2016-03-11

Sposób na niepłacenie zachowku


Opublikowane: 2016-03-10

Brak powiązań z jednym spadkodawcą


Opublikowane: 2016-03-09

Co zrobić, aby zachowek był jak najwyższy?


Opublikowane: 2016-03-08

Czy po spłaceniu zachowku ma się wolną rękę?


Opublikowane: 2016-03-07

Krewna i powołanie do spadku obcej osoby


Opublikowane: 2016-03-06

Jeśli zachowek jest zasadny to trzeba go zapłacić


Opublikowane: 2016-03-05

Spadek a przyrodnie rodzeństwo


Opublikowane: 2016-03-04

Informacje dotyczące spadku


Opublikowane: 2016-03-03

Długi zmarłej na raka


Opublikowane: 2016-03-02

Lokaty po zmarłym i należące do macochy


Opublikowane: 2016-03-01

Odstąpienie od sporządzenia spisu inwentarza


Opublikowane: 2016-02-27

Przepisanie majątku przez chorego ojca bratowej


Opublikowane: 2016-02-26

Jak spadkobierca może przekazać majątek spadkowy innej osobie?


Opublikowane: 2016-02-25

Czy zrzec się spadku po bezdomnym?


Opublikowane: 2016-02-24

Sprawy spadkowe


Opublikowane: 2016-02-23

Czy przez błąd w imieniu spadkobiercy spadek może przepaść?


Opublikowane: 2016-02-22

Czy odrzucenie spadku chroni przed dziedziczeniem długów?


Opublikowane: 2016-02-21

Stwierdzenie nabycia spadku a niegodność dziedziczenia


Opublikowane: 2016-02-19

Porządek dziedziczenia


Opublikowane: 2016-02-18

Dwie działki w spadku


Opublikowane: 2016-02-17

Plany pozbawienia zachowku


Opublikowane: 2016-02-16

Majątek osobisty małżonka a separacja i dziedziczenie


Opublikowane: 2016-02-15

Rodzice spisali testamenty tej samej treści


Opublikowane: 2016-02-14

Ustalenie spadku


Opublikowane: 2016-02-12

Sprawy pogrzebowe po śmierci kuzynki taty


Opublikowane: 2016-02-11

Pełnomocnictwo do działu spadku


Opublikowane: 2016-02-10

Jeden ojciec, różne matki – spadek


Opublikowane: 2016-02-09

Darowizna nie pozbawia prawa do zachowku


Opublikowane: 2016-02-08

Czy dalszej rodzinie należy się zachowek?


Opublikowane: 2016-02-05

Rodzeństwo z ustawy nie dziedziczy po sobie


Opublikowane: 2016-02-04

Skutki finansowe niezgłoszenia spadku do Urzędu Skarbowego


Opublikowane: 2016-02-03

Dziedziczenie na podstawie testamentu z uwzględnieniem reguły przyrostu


Opublikowane: 2016-02-02

Testament rodziców


Opublikowane: 2016-02-01

Jak się dowiedzieć się, czy należy mi się spadek?


Opublikowane: 2016-01-29

Czy stać mnie na rozpoczęcie sprawy?


Opublikowane: 2016-01-28

Za i przeciw zrzeczenia się spadku na korzyść żyjącego rodzica


Opublikowane: 2016-01-27

Czy bratanica jest osobą uprawnioną do zachowku po wujku?


Opublikowane: 2016-01-26

Spłata długów w zamian za przejęcie części nieruchomości


Opublikowane: 2016-01-25

Jak wytłumaczyć nieobecność na rozprawie spadkowej?


Opublikowane: 2016-01-24

Testament w trakcie sprawy rozwodowej


Opublikowane: 2016-01-23

Jak sprawiedliwie podzielić nieruchomości?


Opublikowane: 2016-01-22

Jak dziedziczy adoptowany?


Opublikowane: 2016-01-21

Czy siostra odpowiada za długi brata po jego śmierci?


Opublikowane: 2016-01-20

Gdy wnuk dziedziczy w zbiegu z dziećmi zmarłego


Opublikowane: 2016-01-19

Ubieganie się o zachowek przez osobę niezdolną do pracy


Opublikowane: 2016-01-18

Testament czy darowizna, jak przekazać majątek dzieciom


Opublikowane: 2016-01-17

Jak upomnieć się o spadek?


Opublikowane: 2016-01-15

Zabezpieczenie darowizny od dziadków


Opublikowane: 2016-01-14

Gdy spadkobierca testamentowy chce podzielić się spadkiem z osobą pominiętą


Opublikowane: 2016-01-13

Zobowiązanie ustne w sprawie zachowku


Opublikowane: 2016-01-12

Jak upomnieć się o spadek?


Opublikowane: 2016-01-11

Majątek w spadku dla jednej osoby a nieważność testamentu


Opublikowane: 2016-01-09

Notariusz kontra sąd spadku


Opublikowane: 2016-01-08

Nabycie spadku przed 2007 rokiem a podatek


Opublikowane: 2016-01-07

Czy muszę od razu spłacić części spadkowe?


Opublikowane: 2016-01-05

Bezpieczne decyzje po śmierci mamy


Opublikowane: 2016-01-04

Grunt dzierżawiony od gminy a spadek


Opublikowane: 2016-01-03

Sprawa rozwodowa i spadkowa - w jakiej kolejności?


Opublikowane: 2016-01-02

Zmniejszenie zachowku o wartość książeczki mieszkaniowej


Opublikowane: 2015-12-31

Rosnące zadłużenie wspólnej nieruchomości spadkowej


Opublikowane: 2015-12-30

Czy jestem spadkobiercą pradziadka?


Opublikowane: 2015-12-29

Opieka po zrzeczeniu się dziedziczenia


Opublikowane: 2015-12-28

Czy współwłasność ułamkowa mieszkania uprawnia do zamieszkania?


Opublikowane: 2015-12-24

Zstępni rodzeństwa nie są uprawnieni do otrzymania zachowku


Opublikowane: 2015-12-22

Powiązania między sprawami spadkowymi


Opublikowane: 2015-12-21

Słowne ustalenia i ich moc prawna


Opublikowane: 2015-12-18

Formalności spadkowe


Opublikowane: 2015-12-18

Czy tylko dziedziczę samodzielnie?


Opublikowane: 2015-12-16

Majątek małżonków z rozdzielnością


Opublikowane: 2015-12-15

Sprzedaż przedmiotu darowizny


Opublikowane: 2015-12-14

Spis inwentarza a wierzytelności zabezpieczone hipotecznie


Opublikowane: 2015-12-13

Testament z odciskiem palca potwierdzony przez sekretarza


Opublikowane: 2015-12-11

Jakie kroki podjąć, by stać się samodzielnym właścicielem mieszkania?


Opublikowane: 2015-12-10

Czy mąż może coś stracić przez długi rodziny?


Opublikowane: 2015-12-08

Inne prawo spadkowe z lat 70.


Opublikowane: 2015-12-07

Zawłaszczenie majątku po rodzicu przez rodzinę brata


Opublikowane: 2015-12-04

Macocha i jej prawa do majątku


Opublikowane: 2015-12-03

Jak uniknąć złych decyzji chorej mamy?


Opublikowane: 2015-12-02

Odzyskanie spadku


Opublikowane: 2015-11-30

Kłamstwo w sprawie testamentu


Opublikowane: 2015-11-29

Zabezpieczenie małżonka na wypadek śmierci


Opublikowane: 2015-11-28

Dziedziczenie testamentowe – czy można zablokować spadek?


Opublikowane: 2015-11-27

Czy lepiej zrzec się spadku, czy może tego nie robić?


Opublikowane: 2015-11-26

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dostanie spadek


Opublikowane: 2015-11-25

Wdowa, dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa a obliczenie udziałów w spadku


Opublikowane: 2015-11-24

Rozliczenie darowizny w kontekście zachowku


Opublikowane: 2015-11-23

Testament sporządzony przed kierownikiem USC


Opublikowane: 2015-11-20

Jak sprawdzić, w jaki sposób brat wszedł w posiadanie całego spadku?


Opublikowane: 2015-11-17

Zachowek dla pominiętych przy darowiznach


Opublikowane: 2015-11-16

Jakie przepisy stosuje się przy dziedziczeniu gospodarstw?


Opublikowane: 2015-11-15

Jak potwierdzić prawnie ustalenia na wypadek śmierci?


Opublikowane: 2015-11-13

Jak podarować mieszkanie bez podatku?


Opublikowane: 2015-11-12

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym


Opublikowane: 2015-11-11

Jak toczy się postępowanie spadkowe?


Opublikowane: 2015-11-10

Wielu spadkobierców a opłata za użytkowanie wieczyste


Opublikowane: 2015-11-09

Termin na spłatę drugiego spadkobiercy


Opublikowane: 2015-11-06

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci, gdy miały miejsce darowizny


Opublikowane: 2015-11-04

Najbliższym należy się zachowek


Opublikowane: 2015-11-03

Spłata udziałów w nieruchomości


Opublikowane: 2015-11-02

Dziedziczenie z testamentu a konieczność odszukania dzieci ojczyma


Opublikowane: 2015-10-31

Zachowek za pominięcie lub dziedziczenie z ustawy


Opublikowane: 2015-10-30

Zajęcie mieszkania przez wnuczkę, gdy dziedziczą dzieci


Opublikowane: 2015-10-29

Nabycie w drodze dziedziczenia akcji pracowniczych a obowiązek podatkowy


Opublikowane: 2015-10-28

Umowa, która blokuje roszczenia o zachowek


Opublikowane: 2015-10-27

Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu


Opublikowane: 2015-10-26

Czy nie będzie dla mnie spadku?


Opublikowane: 2015-10-25

Obliczenie zachowku dla osoby ubezwłasnowolnionej


Opublikowane: 2015-10-24

Spadek z darowizną


Opublikowane: 2015-10-23

Ochrona finansowa dla wspólnego dziecka


Opublikowane: 2015-10-22

5 lat na wystąpienie z roszczeniem o zachowek


Opublikowane: 2015-10-21

Spadek po nagle zmarłym bracie


Opublikowane: 2015-10-20

Drugi etap postępowania spadkowego, czyli dział spadku


Opublikowane: 2015-10-19

Przekazanie darowizną udziałów procentowych w nieruchomości spadkowej


Opublikowane: 2015-10-18

Skomplikowane postępowania spadkowe


Opublikowane: 2015-10-17

Kto przejmie spadek po zmarłym?


Opublikowane: 2015-10-16

Jak odrzucić przyjęty spadek?


Opublikowane: 2015-10-15

Wspólna lokata terminowa po śmierci wujka


Opublikowane: 2015-10-14

Podział spadku z uwzględnieniem darowizny


Opublikowane: 2015-10-13

Dzielenie spadku z uwzględnieniem darowizn


Opublikowane: 2015-10-11

Pominięcie męża w testamencie


Opublikowane: 2015-10-10

Kiedy spadek otrzymuje pasierb?


Opublikowane: 2015-10-09

Testament z wydziedziczeniem a zachowek


Opublikowane: 2015-10-07

Czy dziedziczę z przyrodnim rodzeństwem?


Opublikowane: 2015-10-06

Jurysdykcja w sprawach spadkowych


Opublikowane: 2015-10-05

Pies, dom, samochód pozostawione przez teścia


Opublikowane: 2015-10-01

Czy darowiznę przekazuje się wraz z długami?


Opublikowane: 2015-09-30

Jak zachować się, by otrzymać zachowek?


Opublikowane: 2015-09-29

Odrzucenie spadku przez kolejnych spadkobierców


Opublikowane: 2015-09-28

Prawo spadkowe, prawo właśności


Opublikowane: 2015-09-27

Sprzedaż odziedziczonych pojazdów


Opublikowane: 2015-09-25

Dziedziczenie przez dzieci


Opublikowane: 2015-09-24

Kiedy długi nie przekraczają wartości spadku – możliwe rozwiązania


Opublikowane: 2015-09-23

Spadkobierca pominięty w podziale rodzinnego majątku


Opublikowane: 2015-09-22

Manipulacje rodziny w celu zmiany testamentu, co robić?


Opublikowane: 2015-09-21

Odwołanie i zmiana testamentu


Opublikowane: 2015-09-20

Testament macochy


Opublikowane: 2015-09-18

Uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia spadku przez małoletniego


Opublikowane: 2015-09-17

Jak potwierdzić ojcostwo na potrzeby dziedziczenia?


Opublikowane: 2015-09-16

Dziedziczenie w sytuacji ślubu kościelnego nie konkordatowego


Opublikowane: 2015-09-15

Co zrobić, gdy spadkodawca pozostawił po sobie długi?


Opublikowane: 2015-09-14

Testament a konieczność spieniężenia majątku przyszłego spadkodawcy


Opublikowane: 2015-09-13

Podział spadku – formalności


Opublikowane: 2015-09-12

Rodzinne sprawy spadkowe


Opublikowane: 2015-09-11

Ogłoszenie w prasie odnośnie spadku


Opublikowane: 2015-09-10

Nabycie spadku i postępowanie działowe


Opublikowane: 2015-09-09

Czy należy się zachowek od testamentu i darowizny?


Opublikowane: 2015-09-08

Możliwe przedawnienie długu


Opublikowane: 2015-09-07

Babcia chce mi zostawić mieszkanie


Opublikowane: 2015-09-06

Nieprzeprowadzone postępwanie spadkowe i problem ze zbyciem gruntów


Opublikowane: 2015-09-04

Co z domem, który dziedziczę z pasierbicą?


Opublikowane: 2015-09-03

Czy postanowienie o spadku po mamie zachowuje ważność, jeśli jest nowe postanowienie o spadku po babci?


Opublikowane: 2015-09-02

Jak założyć sprawę spadkową?


Opublikowane: 2015-09-01

Gospodarstwo, renta strukturalna – zachowek


Opublikowane: 2015-08-31

Proszę o ustalenie prawa do zachowku


Opublikowane: 2015-08-30

Odrzucenie długów zmarłej siostry


Opublikowane: 2015-08-28

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – termin, formalności


Opublikowane: 2015-08-27

Prowadzenie sprawy spadkowej przez notariusza


Opublikowane: 2015-08-26

Pismo ze spółdzielni o zadłużeniu


Opublikowane: 2015-08-25

Ograniczenie zachowku


Opublikowane: 2015-08-24

Dom i ziemia zapisane matce zmarłej żony


Opublikowane: 2015-08-21

Niezgodny dział spadku


Opublikowane: 2015-08-20

Co mówi prawo o długach zmarłego?


Opublikowane: 2015-08-19

Ile procent spadku należy się innym spadkobiercom?


Opublikowane: 2015-08-18

Umowa darowizny mieszkania


Opublikowane: 2015-08-17

Żądanie zachowku od obdarowanego


Opublikowane: 2015-08-16

Czy strona w postępowaniu spadkowym ma obowiązek stawiennictwa w sądzie?


Opublikowane: 2015-08-15

Czy roszczenie o zachowek to zawsze roszczenie pieniężne?


Opublikowane: 2015-08-14

Sprzedaż nieruchomości bez zgody dzieci


Opublikowane: 2015-08-13

Testament z zapisem windykacyjnym


Opublikowane: 2015-08-12

Czy można wykluczyć spadkobiercę z działu spadku?


Opublikowane: 2015-08-11

Komu przysługuje roszczenie o zachowek?


Opublikowane: 2015-08-10

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?


Opublikowane: 2015-08-09

Zabezpieczenie na wypadek śmierci


Opublikowane: 2015-08-07

Darowizna dla siostrzeńca a zachowek


Opublikowane: 2015-08-05

Zachowek i darowizna


Opublikowane: 2015-08-04

Spadek po bezdzietnym wujostwie


Opublikowane: 2015-08-03

Czy po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku wierzyciele mogą dochodzić egzekwowania długów?


Opublikowane: 2015-08-01

Przedawnienie zachowku od darowizny


Opublikowane: 2015-07-31

Odpowiedzialność dorosłych dzieci za długi rodziców


Opublikowane: 2015-07-30

Słowne ustalenia między spadkobiercami


Opublikowane: 2015-07-29

Dług w banku po śmierci babci


Opublikowane: 2015-07-28

Dziedziczenie mieszkania przez dzieci zmarłego


Opublikowane: 2015-07-27

Testament sprzed 20 lat


Opublikowane: 2015-07-25

Prawo dziedziczenia spadku


Opublikowane: 2015-07-24

Testament u notariusza


Opublikowane: 2015-07-23

Wysokie żądania zapłaty zachowku


Opublikowane: 2015-07-22

Spadek do majątków osobistych zstępnych


Opublikowane: 2015-07-21

Substrat zachowku i scheda spadkowa – roszczenia spadkobiercy


Opublikowane: 2015-07-20

Prawo dzieci z pierwszego małżeństwa do zachowku


Opublikowane: 2015-07-19

Dzieci mieszkające w Irlandii a długi w spadku


Opublikowane: 2015-07-18

Zabezpieczenie na przyszłość


Opublikowane: 2015-07-16

Czy pasierbica należy do kręgu uprawnionych z ustawy?


Opublikowane: 2015-07-14

Mniejsza darowizna, czy należy się wyrównanie?


Opublikowane: 2015-07-13

Czy wierzyciel może wystąpić do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego?


Opublikowane: 2015-07-12

Testament małżonki


Opublikowane: 2015-07-10

Nieodpłatne przysporzenie od spadkodawcy


Opublikowane: 2015-07-09

Jak nie przekazać długów dzieciom?


Opublikowane: 2015-07-08

Czy nie mogę starać się o zachowek?


Opublikowane: 2015-07-07

Darowizna do majątku wspólnego a zachowek


Opublikowane: 2015-07-06

Sposób działu spadku proponuje wnioskodawca


Opublikowane: 2015-07-04

Ustalenie masy spadkowej przez sąd


Opublikowane: 2015-07-03

Wydziedziczony nie otrzyma zachowku


Opublikowane: 2015-07-02

Część gospodarstwa rolnego w spadku


Opublikowane: 2015-07-01

Maszyna rolnicza a spis inwentarza


Opublikowane: 2015-06-30

Jak zmienić porządek dziedziczenia?


Opublikowane: 2015-06-29

Postępowanie rodziny po śmierci bliskiego


Opublikowane: 2015-06-26

Co zrobić z samochodem zmarłego?


Opublikowane: 2015-06-25

Jak sprawić, by działka pozostała w rodzinie?


Opublikowane: 2015-06-24

Ziemia i budynek w spadku


Opublikowane: 2015-06-23

Spadek po ojcu gdy żyje matka - co z zachowkiem?


Opublikowane: 2015-06-22

Kto spłaca długi zmarłego?


Opublikowane: 2015-06-21

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia z przyszłym spadkodawcą


Opublikowane: 2015-06-19

Wniosek o nabycie spadku


Opublikowane: 2015-06-18

Ziemia po dziadkach


Opublikowane: 2015-06-17

Jak dziecko może przekazać udział spadkowy rodzicowi?


Opublikowane: 2015-06-16

Prawo do spłaty


Opublikowane: 2015-06-15

Co dziedziczy druga żona po zmarłym mężu?


Opublikowane: 2015-06-14

Przepisanie nieruchomości


Opublikowane: 2015-06-13

Rozliczenia między rodzeństwem po śmierci rodziców


Opublikowane: 2015-06-12

Ulga mieszkaniowa a podatek od spadku


Opublikowane: 2015-06-11

Ustanowienie bratanka jedynym spadkobiercą


Opublikowane: 2015-06-10

Brak spadku a roszczenie o zachowek


Opublikowane: 2015-06-09

Majątek z testamentu i spoza niego


Opublikowane: 2015-06-08

Spłata przez sprzedaż domu


Opublikowane: 2015-06-07

Odrzucenie spadku przez osobę ubezwłasnowolnioną


Opublikowane: 2015-06-06

Rozliczenia z instytucjami po śmierci męża


Opublikowane: 2015-06-05

Czy kredyt obniża wartość domu w sporze o zachowek?


Opublikowane: 2015-06-03

Prawo rodzeństwa do części spadku


Opublikowane: 2015-06-02

Adopcja zagraniczna a dziedziczenie


Opublikowane: 2015-06-01

Darowizna od teściów a zachowek


Opublikowane: 2015-05-31

Wykupienie ziemi zmarłej siostry i postawienie nagrobka


Opublikowane: 2015-05-30

Ważność testamentu spisanego, gdy spadkodawca nie posiadał jeszcze majątku


Opublikowane: 2015-05-28

Zachowek – czyli jak otrzymać należny nam spadek?


Opublikowane: 2015-05-27

Czy mam prawo ubiegać się o swoją część spadku?


Opublikowane: 2015-05-26

Czy odrzucenie spadku przez córki zabezpieczy interesy mamy?


Opublikowane: 2015-05-25

Jedyna spadkobierczyni


Opublikowane: 2015-05-24

Kto dziedziczyłby w razie mojej śmierci?


Opublikowane: 2015-05-23

Naniesienie zmian wynikających z dziedziczenia do księgi wieczystej


Opublikowane: 2015-05-22

Zasiedzenie mieszkania po ojcu a zachowek


Opublikowane: 2015-05-21

Osoby uprawnione do zachowku


Opublikowane: 2015-05-20

Egzekwowanie długów spadkowych


Opublikowane: 2015-05-19

Obowiązki podatnika-spadkobiercy


Opublikowane: 2015-05-18

Odrzuciłem spadek, czy dziecko odziedziczyło dług?


Opublikowane: 2015-05-17

Pogorszenie sytuacji materialnej spadkobierców


Opublikowane: 2015-05-15

Domaganie się opłat od córki abonenta


Opublikowane: 2015-05-14

Odzyskanie i podział pieniędzy po zmarłym


Opublikowane: 2015-05-13

Jak przekazać majątek, aby obdarowani uniknęli spłaty?


Opublikowane: 2015-05-12

Spłacanie długów ojca


Opublikowane: 2015-05-11

Jak zagwarantować synowi dziedziczenie mieszkania?


Opublikowane: 2015-05-10

Zachowek a opieka nad spadkodawcą


Opublikowane: 2015-05-09

Wpisanie nabycia spadku do księgi wieczystej


Opublikowane: 2015-05-08

Jeden właściciel majątku spadkowego


Opublikowane: 2015-05-07

Ojciec nie spisał ostatniej woli, jak podzielić majątek?


Opublikowane: 2015-05-06

Śmierć współwłaściciela mieszkania, z którym od lat nie było kontaktu


Opublikowane: 2015-05-05

Podział spadku


Opublikowane: 2015-05-04

Dziedziczenie długów po wujku


Opublikowane: 2015-05-03

Spory o spadek


Opublikowane: 2015-05-02

Zasady działu spadku


Opublikowane: 2015-05-01

Wnuki jako zstępni dziadka


Opublikowane: 2015-04-30

Spadek po mężu


Opublikowane: 2015-04-29

Dziedziczenie po rodzicu – dopełnienie formalności


Opublikowane: 2015-04-28

Dziedziczenie ustawowe – wielu spadkobierców


Opublikowane: 2015-04-27

Wezwanie do zapłaty starego długu po zmarłym


Opublikowane: 2015-04-26

Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?


Opublikowane: 2015-04-25

Kolejność dziedziczenia długów po zmarłym


Opublikowane: 2015-04-24

Spadkobierca – formalności


Opublikowane: 2015-04-23

Część domu po ojcu


Opublikowane: 2015-04-22

Prawo do mieszkania po śmierci męża


Opublikowane: 2015-04-21

Zrzeczenie się spadku za życia dłużników


Opublikowane: 2015-04-20

Ograniczenie w zbyciu nieruchomości


Opublikowane: 2015-04-19

Rodzina nie chce podzielić majątku spadkowego, co robić?


Opublikowane: 2015-04-18

Testament matki sprzed lat, czy jest ważny?


Opublikowane: 2015-04-17

Spadkobiercy dziedziczący ustawowo


Opublikowane: 2015-04-16

Pełnomocnictwo do rachunku w biurze maklerskim


Opublikowane: 2015-04-15

Kto i kiedy płaci podatek od spadku?


Opublikowane: 2015-04-14

Trudny podział gospodarstwa rolnego po rodzicach


Opublikowane: 2015-04-13

Jak dogadać się z rodzeństwem w sprawie spadku?


Opublikowane: 2015-04-12

Współwłasność ułamkowa nieruchomości


Opublikowane: 2015-04-11

Spłata z majątku spadkowego


Opublikowane: 2015-04-10

Wystąpienie z wnioskiem o podział majątku według własnego pomysłu


Opublikowane: 2015-04-09

Zadłużony spadek


Opublikowane: 2015-04-08

Dwóch spadkodawców i dziedziczenie


Opublikowane: 2015-04-07

Przepisanie gospodarstwa


Opublikowane: 2015-04-06

Jak dogadać się z bratem w sprawie spłaty?


Opublikowane: 2015-04-05

Pieniądze w spadku


Opublikowane: 2015-04-04

Jak doprowadzić do podziału domu?


Opublikowane: 2015-04-03

Darowizna mieszkania dla córki


Opublikowane: 2015-04-02

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?


Opublikowane: 2015-04-01

Czy po śmierci byłego męża można wystąpić o podział majątku?


Opublikowane: 2015-03-31

Dziedziczenie środków z ubezpieczenia pracowniczego


Opublikowane: 2015-03-30

Mieszkanie lokatorskie po śmierci konkubiny


Opublikowane: 2015-03-29

Postępowanie spadkowe po śmierci ojca - porządek dziedziczenia


Opublikowane: 2015-03-28

Środki z OFE i kredyt hipoteczny po śmierci męża


Opublikowane: 2015-03-27

Zmiana wartości spadku z powodu upływu czasu


Opublikowane: 2015-03-26

Zabezpieczenie mieszkania przed sprzedażą po śmierci małżonka


Opublikowane: 2015-03-25

Długi po zmarłym teściu


Opublikowane: 2015-03-24

Złożenie podania o umorzenie odsetek


Opublikowane: 2015-03-23

Długi po dziadku, małoletni, ojciec osadzony w więzieniu za granicą


Opublikowane: 2015-03-22

Dziedziczenie w Polsce na podstawie testamentu sporządzonego za granicą


Opublikowane: 2015-03-21

Czy darowiznę dla spadkobiercy można potraktować jako zachowek?


Opublikowane: 2015-03-20

Problem dziedziczenia w związkach pozamałżeńskich


Opublikowane: 2015-03-19

Podział spadku między dzieci i macochę


Opublikowane: 2015-03-18

Co wchodzi w skład masy spadkowej i jak obliczyć zachowek?


Opublikowane: 2015-03-17

Podatek od spadku po ojcu


Opublikowane: 2015-03-16

Problem ze spadkiem


Opublikowane: 2015-03-15

Spadek po babci


Opublikowane: 2015-03-14

Jak dowieść ostatniej woli mimo nieważnego testamentu?


Opublikowane: 2015-03-13

Odwołanie darowizny wykonanej


Opublikowane: 2015-03-12

Niedotrzymywanie umowy przez obdarowaną krewną


Opublikowane: 2015-03-11

Czy nabyte na licytacji gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego?


Opublikowane: 2015-03-10

Kiedy zrzec się spadku?


Opublikowane: 2015-03-09

Jakie czynności podjąć, aby formalnie nabyć spadek?


Opublikowane: 2015-03-07

Zabezpieczenie spadku


Opublikowane: 2015-03-06

Testament po zmarłym i spadkobierca ustawowy


Opublikowane: 2015-03-05

Przepisanie domu na syna


Opublikowane: 2015-03-04

Kwota pozostała po zmarłym mężu


Opublikowane: 2015-03-03

Co zrobić, aby mieszkanie było mamy po śmierci taty?


Opublikowane: 2015-03-01

Dziedziczenie ruchomości po konkubencie


Opublikowane: 2015-02-27

Odkrycie kredytów po śmierci mamy


Opublikowane: 2015-02-26

Ustne zapewnienie o przekazaniu działki


Opublikowane: 2015-02-25

Testament a roszczenia rodzeństwa bezdzietnych małżonków


Opublikowane: 2015-02-24

Dokładna kwota zachowku


Opublikowane: 2015-02-22

Wykluczenie z dziedziczenia dzieci ze względu na nieutrzymywanie kontaktów


Opublikowane: 2015-02-21

Jak przyjmują spadek wnuki, gdy ich rodzice go odrzucili?


Opublikowane: 2015-02-20

Ponowny związek małżeński a spadek


Opublikowane: 2015-02-19

Wykupienie mieszkania zakładowego przez drugą żonę


Opublikowane: 2015-02-18

Dział spadku ze zniesieniem współwłasności


Opublikowane: 2015-02-17

Czy jestem uprawniona do dochodzenia zachowku?


Opublikowane: 2015-02-16

Testament nieuwzględniający jednego spadkobiercy


Opublikowane: 2015-02-15

Obowiązek podatkowy spadkobiercy testamentowego, który wypłacił zapis


Opublikowane: 2015-02-14

Mama zapisała dom mojej siostrze


Opublikowane: 2015-02-13

Spadek po dziadkach przypadł jednej wnuczce – co robić?


Opublikowane: 2015-02-11

Czy wnukom należą się grunty dziadka?


Opublikowane: 2015-02-10

Postępowanie spadkowe, czyli co trzeba zrobić po śmierci bliskiej osoby?


Opublikowane: 2015-02-09

Mieszkanie w majątku osobistym


Opublikowane: 2015-02-09

Dysponowanie rachunkiem maklerskim po śmierci męża


Opublikowane: 2015-02-08

Czy pasierb może dziedziczyć po ojczymie?


Opublikowane: 2015-02-07

Czy mogę dziedziczyć po biologicznej matce, która oddała mnie do domu dziecka?


Opublikowane: 2015-02-06

Co zrobić, aby nie płacić zachowku?


Opublikowane: 2015-02-05

Co zrobić, aby zrzec się spadku?


Opublikowane: 2015-02-04

Pominięty spadkobierca


Opublikowane: 2015-02-03

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej


Opublikowane: 2015-02-02

Darowizny nieruchomości w rodzinie a zachowek


Opublikowane: 2015-02-01

Przejście spadku na zstępnych


Opublikowane: 2015-01-31

Czy spadkobierca skorzysta z ulgi w podatku od spadku?


Opublikowane: 2015-01-30

Zabezpieczenie interesów stron będących spadkobiercami


Opublikowane: 2015-01-29

Spadkobierca nie wiedział o długach spadkowych – błąd w oświadczeniu woli


Opublikowane: 2015-01-28

Okres na zrzeczenie się spadku na korzyść innego spadkobiercy


Opublikowane: 2015-01-27

Zagubiony testament


Opublikowane: 2015-01-26

Podatek a trudności w określeniu masy spadkowej


Opublikowane: 2015-01-25

Dziedziczenie mieszkania własnościowego po rodzicach


Opublikowane: 2015-01-24

Spadek dla rodzeństwa


Opublikowane: 2015-01-23

Postępowanie spadkowe po bracie


Opublikowane: 2015-01-22

Uporządkowanie spraw spadkowych po śmierci rodziców


Opublikowane: 2015-01-21

Jak zachować majątek dla dzieci po ponownym zawarciu związku małżeńskiego?


Opublikowane: 2015-01-20

Podział spadku pomiędzy współspadkobierców


Opublikowane: 2015-01-19

Spłacanie kredytów po zmarłym bracie


Opublikowane: 2015-01-18

Zasady dziedziczenia po mamie i jej drugim mężu


Opublikowane: 2015-01-17

Sprawa w sądzie o podział mieszkania po babci


Opublikowane: 2015-01-16

Zachowek od darowizny przy zerowej masie spadkowej


Opublikowane: 2015-01-15

Przepisanie całego majątku spadkowego na żonę


Opublikowane: 2015-01-14

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?


Opublikowane: 2015-01-13

Roszczenie o zachowek po zmarłych rodzicach


Opublikowane: 2015-01-12

Jaka wysokość zachowku?


Opublikowane: 2015-01-11

Wyrzeknięcie się spadku w imieniu małego dziecka


Opublikowane: 2015-01-10

Czy można wydziedziczyć brata?


Opublikowane: 2015-01-09

Czy mamy prawo do zachowku od spadku, który otrzymała wnuczka zmarłej?


Opublikowane: 2015-01-08

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez dzieci


Opublikowane: 2015-01-07

Główne zasady dziedziczenia


Opublikowane: 2015-01-07

Czy macocha ma prawo do zachowku?


Opublikowane: 2015-01-06

Czy trzeba przeprowadzać postępowanie spadkowe?


Opublikowane: 2015-01-05

Czy w razie śmierci męża do spadku dojdzie jego rodzeństwo?


Opublikowane: 2015-01-04

Zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego a dziedziczenie na podstawie testamentu


Opublikowane: 2015-01-03

Jak najkorzystniej przekazać nieruchomość wnuczce?


Opublikowane: 2014-12-30

Przeprowadzenie postępowania spadkowego bez udziału mamy


Opublikowane: 2014-12-29

Czy można dziedziczyć po kuzynie?


Opublikowane: 2014-12-23

Spadek po podopiecznym


Opublikowane: 2014-12-22

Postępowanie spadkowe krok po kroku


Opublikowane: 2014-12-18

Zabezpieczenie na wypadek śmierci majątku odrębnego dla wspólnych dzieci


Opublikowane: 2014-12-17

Spadek po rodzinie


Opublikowane: 2014-12-16

Jak uchronić dziecko przed długami spadkowymi?


Opublikowane: 2014-12-15

Jak nie zapłacić zachowku od darowizny połowy nieruchomości?


Opublikowane: 2014-12-12

Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku


Opublikowane: 2014-12-09

Roszczenia jednego z braci wobec majątku rodziców


Opublikowane: 2014-12-08

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dziedziczy po zmarłym


Opublikowane: 2014-12-05

Uporządkowanie spraw spadkowych


Opublikowane: 2014-12-04

Zadłużony spadek po rodzicu


Opublikowane: 2014-12-03

Zachowki od darowizn


Opublikowane: 2014-12-02

Problematyczna sprawa mieszkania po mamie


Opublikowane: 2014-12-01

Testament czy darowizna?


Opublikowane: 2014-11-25

Przeniesienie składników spadku na drugiego spadkobiercę


Opublikowane: 2014-11-24

Przekazanie części majątku córce za życia, tak aby nie domagała się zachowku


Opublikowane: 2014-11-21

Małe dziecko a kłopotliwy spadek


Opublikowane: 2014-11-20

Dziedziczenie przez matkę zmarłego


Opublikowane: 2014-11-19

Jak uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku?


Opublikowane: 2014-11-18

Czy stwierdzenie nabycia spadku to podział majątku?


Opublikowane: 2014-11-17

Dwa testamenty notarialne rodziców


Opublikowane: 2014-11-14

Jak podzielić spadek między spadkobierców?


Opublikowane: 2014-11-13

Dokonanie działu spadku nieruchomości rolnej


Opublikowane: 2014-11-12

Jak będzie wyglądał podział majątku po mężu matki?


Opublikowane: 2014-11-10

Sprzedaż spadku podstawą do wykazania dochodu w PIT-39


Opublikowane: 2014-11-07

Oszczędności jako składnik masy spadkowej


Opublikowane: 2014-11-06

Odpowiedzialność za długi żony


Opublikowane: 2014-11-05

Współwłasność majątku spadkowego


Opublikowane: 2014-11-04

Połowa lub 2/3 wartości udziału spadkowego


Opublikowane: 2014-11-03

Spadek piętrowy i rozliczenie z urzędem skarbowym


Opublikowane: 2014-10-31

Zagarnięcie całego spadku przez brata


Opublikowane: 2014-10-30

Brak wiedzy o odrzuceniu spadku przez najbliższych zmarłego


Opublikowane: 2014-10-29

Testament napisany przez babcię i jej ostatnie życzenia


Opublikowane: 2014-10-28

Problem z ustaleniem wartości zachowku


Opublikowane: 2014-10-28

Czy długi zmarłego męża przechodzą na żonę i dzieci?


Opublikowane: 2014-10-24

Brak zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego


Opublikowane: 2014-10-23

Dom z kredytem hipotecznym w spadku


Opublikowane: 2014-10-22

Dziedziczenie między rodzeństwem


Opublikowane: 2014-10-21

Spadek po ciotce


Opublikowane: 2014-10-20

Kara umowna za sprzedaż odziedziczonej nieruchomości


Opublikowane: 2014-10-17

Skutki wniesienia oświadczenia o przyjęciu spadku do niewłaściwego sądu


Opublikowane: 2014-10-16

Jak zmusić ojca do podziału spadku po mamie?


Opublikowane: 2014-10-15

Sprawa spadkowa i ustalenie kręgu osób dziedziczących


Opublikowane: 2014-10-14

Kto ponosi koszty przeprowadzenia spisu inwentarza?


Opublikowane: 2014-10-13

Wpływ darowizny na prawo do zachowku


Opublikowane: 2014-10-13

Śmierć matki dziecka niepełnoletniego


Opublikowane: 2014-10-10

Roszczenia po śmierci jednego rodzica


Opublikowane: 2014-10-10

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców


Opublikowane: 2014-10-09

Roszczenia brata po śmierci mamy i próby szantażu


Opublikowane: 2014-10-09

Przeniesienie własności gospodarstwa rolnego na następcę za rentę


Opublikowane: 2014-10-08

Brak zgłoszenia nabycia spadku


Opublikowane: 2014-10-08

Zachowek dla rodzeństwa po bezdzietnym bracie


Opublikowane: 2014-10-07

Wybudowanie domu na użyczonym terenie a spadek


Opublikowane: 2014-10-07

Spłata krewnych z powodu dziedziczenia testamentowego


Opublikowane: 2014-10-06

Śmierć jednego z kredytobiorców


Opublikowane: 2014-10-06

Zarządzanie nieruchomością spadkową


Opublikowane: 2014-10-03

Dziedziczenie długów spadkowych


Opublikowane: 2014-10-03

Wynajęcie odziedziczonego mieszkania


Opublikowane: 2014-10-02

Odziedziczenie spadku w Polsce - jak zapłacić podatek?


Opublikowane: 2014-10-02

Prawo do pieniędzy zmarłej babci


Opublikowane: 2014-10-01

Wezwanie do zapłaty zachowku


Opublikowane: 2014-10-01

Możliwość odrzucenia spadku po ojcu


Opublikowane: 2014-09-30

Czy pieniądze pobrane z rachunku bankowego zmarłego należą do masy spadkowej?


Opublikowane: 2014-09-30

Dziedziczenie przez osobę spoza rodziny


Opublikowane: 2014-09-29

Mieszkanie po tacie a podatek od spadku


Opublikowane: 2014-09-29

Odziedziczenie pożyczki udzielonej spółce


Opublikowane: 2014-09-26

Testament ustny jako szczególna forma testamentu


Opublikowane: 2014-09-25

Brak zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu spadku


Opublikowane: 2014-09-24

Coś mi się przecież należy od darowizny zmarłego rodzica


Opublikowane: 2014-09-23

Podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat


Opublikowane: 2014-09-22

Czy dziecko urodzone za granicą przejmuje długi dziadków z Polski?


Opublikowane: 2014-09-19

Dziedziczenie lokatorskiego prawa do lokalu z wkładem mieszkaniowym


Opublikowane: 2014-09-18

Oświadczenie o stanie majątkowym a zachowek


Opublikowane: 2014-09-17

Opodatkowanie działu spadku


Opublikowane: 2014-09-16

Czy nastąpiło przedawnienie podatku od nabytego spadku?


Opublikowane: 2014-09-15

Dochodzenie roszczenia o zapłatę zachowku


Opublikowane: 2014-09-11

Testament na rzecz dwóch osób


Opublikowane: 2014-09-10

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku z długami


Opublikowane: 2014-09-08

Nabycie spadku po rodzicach a urząd skarbowy


Opublikowane: 2014-09-05

Podatek od spadku i ewentualne przedawnienie


Opublikowane: 2014-09-04

Częściowy dział spadku a odpowiedzialność za długi spadkodawcy


Opublikowane: 2014-09-03

Podatek od sprzedanego mieszkania otrzymanego w spadku


Opublikowane: 2014-09-02

Prawo do wyższego zachowku


Opublikowane: 2014-09-01

Wspólność praw do mieszkania spadkowego


Opublikowane: 2014-08-28

Postępowanie zgodne z wolą zmarłego


Opublikowane: 2014-08-27

Przekazanie w formie darowizny domu kupionego na kredyt


Opublikowane: 2014-08-26

Rozporządzenie konkretnymi składnikami majątku


Opublikowane: 2014-08-25

Próba pozbawienia majątku spadkowego


Opublikowane: 2014-08-22

Zrzeczenie się spadku - sprzedaż nieruchomości własnemu dziecku


Opublikowane: 2014-08-21

Spadek po teściowej i darowizny dla synowej


Opublikowane: 2014-08-20

Podział majątku po samobójstwie męża


Opublikowane: 2014-08-19

Jak pozbawić dzieci spadku?


Opublikowane: 2014-08-18

Rachunek oszczędnościowy zmarłej babci


Opublikowane: 2014-08-13

Zaliczenie kredytu do długów spadkowych


Opublikowane: 2014-08-12

Przekazanie domu pozbawiając rodzeństwo prawa do zachowku


Opublikowane: 2014-08-11

Wydziedziczenie w testamencie a prawo do zachowku


Opublikowane: 2014-08-08

Jak przyjąć spadek, by przeszedł na dzieci?


Opublikowane: 2014-08-07

Czy możliwe jest przeniesienie dziedziczenia na inną osobę?


Opublikowane: 2014-08-06

Procentowy podział spadku w testamencie


Opublikowane: 2014-08-05

Wydziedziczenie syna w testamencie


Opublikowane: 2014-08-04

Jak szybko przeprowadzić proces spadkowy?


Opublikowane: 2014-08-02

Zwrot zaległego czynszu od spadkobierców lokatora


Opublikowane: 2014-07-31

Poszukiwanie spadkobierców we Francji


Opublikowane: 2014-07-30

Podział mieszkania na dzieci a staranie o zachowek


Opublikowane: 2014-07-29

Odrzucenie albo zrzeczenie się spadku


Opublikowane: 2014-07-28

Spłaty z zysków gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2014-07-21

Mieszkanie przekazane przez ojca przyrodniemu bratu a prawo do zachowku


Opublikowane: 2014-07-18

Podważenie ważności testamentu napisanego ręcznie


Opublikowane: 2014-07-17

Odrzucenie spadku przez dziecko, które mieszka za granicą i nie jest zameldowane w Polsce


Opublikowane: 2014-07-16

Otrzymanie lokalu mieszkalnego w spadku


Opublikowane: 2014-07-15

Kto dziedziczy rodzinny dom?


Opublikowane: 2014-07-14

W którym momencie można odrzucić spadek?


Opublikowane: 2014-07-10

Skuteczne zrzeczenie się spadku


Opublikowane: 2014-07-09

Pominięcie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku


Opublikowane: 2014-07-08

Sprawy spadkowe uregulowane u notariusza


Opublikowane: 2014-07-07

Darowizna mieszkania otrzymanego ze spadku


Opublikowane: 2014-07-04

Jak uzyskać postanowienie o prawie do spadku z pominięciem długu zmarłego?


Opublikowane: 2014-07-03

Przyjęcie spadku po ojczymie matki a podatek


Opublikowane: 2014-07-02

Wykonanie testamentu krok po kroku


Opublikowane: 2014-07-01

Czy możliwe jest przekazanie spadku na rzecz Skarbu Państwa?


Opublikowane: 2014-06-27

Dziedziczenie zobowiązań wynikających z poręczenia długu


Opublikowane: 2014-06-25

Kiedy można uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza?


Opublikowane: 2014-06-24

Jak uregulować sprawy spadkowe?


Opublikowane: 2014-06-23

Spełnienie woli zmarłej dotyczącej rozporządzenia mieszkaniem


Opublikowane: 2014-06-20

Procedura nabycia spadku przez krewnych


Opublikowane: 2014-06-18

Zabezpieczenie przed zapłatą zachowku


Opublikowane: 2014-06-17

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego


Opublikowane: 2014-06-16

Wniosek o nabycie praw do spadku


Opublikowane: 2014-06-13

Dział spadku a sfałszowana darowizna


Opublikowane: 2014-06-11

Postępowanie spadkowe i skłócone rodzeństwo


Opublikowane: 2014-06-10

Odpowiedzialność za długi spadkowe ciotki


Opublikowane: 2014-06-09

Sprzedaż ruchomości objętej spisem inwentarza majątku spadkowego


Opublikowane: 2014-06-06

Czy zapis testamentowy jest zapisem windykacyjnym?


Opublikowane: 2014-06-05

Niesprawiedliwe domaganie się zachowku przez brata


Opublikowane: 2014-06-04

Podział odziedziczonego gospodarstwa


Opublikowane: 2014-06-03

Uposażenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku


Opublikowane: 2014-06-02

Sprzedaż spadku i nierówny podział zysków


Opublikowane: 2014-05-30

Odrzucenie testamentu


Opublikowane: 2014-05-29

Od jakiego momentu zaczyna biec okres, w którym można odrzucić spadek?


Opublikowane: 2014-05-28

Uwolnienie się od odpowiedzialności za długi


Opublikowane: 2014-05-28

Wyłączenie budynku z wyceny gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2014-05-26

Odziedziczenie nieruchomości a obniżenie podatku od nieruchomości


Opublikowane: 2014-05-23

Czy należy się zachowek dla wnuka?


Opublikowane: 2014-05-22

Choroba alkoholowa a sporządzenie testamentu


Opublikowane: 2014-05-21

Nieodrzucenie spadku i spłata wysokich długów


Opublikowane: 2014-05-20

Testament zagraniczny


Opublikowane: 2014-05-19

Kredyt po zmarłym


Opublikowane: 2014-05-16

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od działu spadku


Opublikowane: 2014-05-15

Podstawy do podważenia testamentu sporządzonego własnoręcznie


Opublikowane: 2014-05-14

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku?


Opublikowane: 2014-05-13

Postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku


Opublikowane: 2014-05-12

Spłata spadkobierców


Opublikowane: 2014-05-09

Darowizna jako składnik spadku


Opublikowane: 2014-05-08

Zachowek dla dzieci wydziedziczonego


Opublikowane: 2014-05-07

Postępowanie spadkowe w Austrii


Opublikowane: 2014-05-06

Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym


Opublikowane: 2014-05-05

Zeznanie spadkowe


Opublikowane: 2014-05-04

Dział części spadku


Opublikowane: 2014-04-28

Nabycie spadku po wujku


Opublikowane: 2014-04-25

Odrzucenie spadku po ojczymie


Opublikowane: 2014-04-23

Gmina jako spadkobierca


Opublikowane: 2014-04-23

Zachowek od siostry


Opublikowane: 2014-04-16

Szybkie przeprowadzenie sądowego podział spadku


Opublikowane: 2014-04-15

Podatek od zachowku


Opublikowane: 2014-04-14

Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego


Opublikowane: 2014-04-11

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?


Opublikowane: 2014-04-10

Intercyza a dziedziczenie


Opublikowane: 2014-04-09

Postępowanie o nabycie spadku po rodzicach


Opublikowane: 2014-04-08

Uniknięcie płacenia podatku spadkowego


Opublikowane: 2014-04-07

Mieszkanie po ciotce za opiekowanie się


Opublikowane: 2014-04-04

Dziedziczenie działki


Opublikowane: 2014-04-03

Nie mogę znaleźć zmienionego testamentu


Opublikowane: 2014-04-02

Majątek po śmierci babci


Opublikowane: 2014-04-01

Umowa darowizny a zachowek


Opublikowane: 2014-03-31

Majątek ze spadku


Opublikowane: 2014-03-28

Nabycie spadku na podstawie testamentu


Opublikowane: 2014-03-27

Przekazanie mieszkania wnukowi a zachowek


Opublikowane: 2014-03-26

Podział majątku po dziadku


Opublikowane: 2014-03-25

Co należy do długów spadkowych?


Opublikowane: 2014-03-24

Zachowek po ojcu a darowizna


Opublikowane: 2014-03-21

Czekanie z otwarciem testamentu


Opublikowane: 2014-03-20

Zaliczenie darowizny do spadku


Opublikowane: 2014-03-19

Koszty działu spadku


Opublikowane: 2014-03-19

Stawiennictwo na rozprawie spadkowej


Opublikowane: 2014-03-17

Jak sporządzić testament?


Opublikowane: 2014-03-14

Darowizna od babci


Opublikowane: 2014-03-13

Dziedziczenie przez współmałżonka


Opublikowane: 2014-03-12

Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku


Opublikowane: 2014-03-11

Wykonawca testamentu


Opublikowane: 2014-03-06

Współwłasność konta a dział spadku


Opublikowane: 2014-03-05

Zakwestionowanie testamentu


Opublikowane: 2014-03-04

Wydziedziczenie w znaczeniu ustawowym


Opublikowane: 2014-03-03

Prawa konkubenta do spadku


Opublikowane: 2014-02-28

Czy rodzeństwo ma prawo do zachowku?


Opublikowane: 2014-02-28

Niechciany spadek


Opublikowane: 2014-02-27

Protokół testamentu ustnego


Opublikowane: 2014-02-26

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?


Opublikowane: 2014-02-25

Przedawnienie testamentu


Opublikowane: 2014-02-21

Zasiedzenie udziału w spadku


Opublikowane: 2014-02-21

Solidarna odpowiedzialność za długi


Opublikowane: 2014-02-19

Kiedy zachowek ulega przedawnieniu?


Opublikowane: 2014-02-17

Zbycie udziału w spadku


Opublikowane: 2014-02-14

Mieszkanie otrzymane w spadku


Opublikowane: 2014-02-13

Wydziedziczenie córki


Opublikowane: 2014-02-12

Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki?


Opublikowane: 2014-02-11

Wyłączenie darowizny ze schedy spadkowej


Opublikowane: 2014-02-07

Dział spadku po zmarłym ojczymie


Opublikowane: 2014-02-06

Dziedziczenie przez pasierba


Opublikowane: 2014-02-05

Unieważnienie testamentu


Opublikowane: 2014-02-03

Prawo do zachowku


Opublikowane: 2014-01-30

Jak zabezpieczyć otrzymany od rodziców dom przed zachowkiem po ich śmierci?


Opublikowane: 2014-01-29

Czy jako spadkobierca odpowiadam za dług po ojcu?


Opublikowane: 2014-01-28

Ujawnienie testamentu po stwierdzeniu nabycia spadku


Opublikowane: 2014-01-27

Rezygnacja ze spadku


Opublikowane: 2014-01-24

Zachowek dla rodzeństwa


Opublikowane: 2014-01-22

Zwrot nakładów na rzecz spadkodawcy


Opublikowane: 2014-01-21

Czy należy mi się zachowek?


Opublikowane: 2014-01-20

Czy mogę dochodzić zachowku?


Opublikowane: 2014-01-18

Dziedziczenie przez dziecko z poprzedniego małżeństwa


Opublikowane: 2014-01-18

Czego mogę domagać się od drugiej żony ojca po jego śmierci?


Opublikowane: 2014-01-08

Zmiana oświadczenia o odrzuceniu spadku


Opublikowane: 2014-01-03

Dziedziczenie po byłym małżonku


Opublikowane: 2013-12-20

Nieobecność na sprawie spadkowej


Opublikowane: 2013-12-19

Nieruchomość w testamencie a zachowek


Opublikowane: 2013-12-17

Wydziedziczenie syna


Opublikowane: 2013-12-13

Przedawnienie podatku od spadku


Opublikowane: 2013-12-09

Podstawienie powiernicze


Opublikowane: 2013-12-06

Wydziedziczenie siostry


Opublikowane: 2013-12-05

Zachowek dla wnuków


Opublikowane: 2013-12-04

Czy złożyć wniosek o dział spadku?


Opublikowane: 2013-12-02

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku


Opublikowane: 2013-11-28

Ostatnia wola w testamencie


Opublikowane: 2013-11-27

Odmowa zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego


Opublikowane: 2013-11-26

Czy syn wydziedziczonej dziedziczy spadek?


Opublikowane: 2013-11-25

Termin odrzucenia spadku


Opublikowane: 2013-11-22

Sporządzenie testamentu tak aby dzieci dziedziczyły dopiero po śmierci obojga małżonków


Opublikowane: 2013-11-21

Przyjęcie spadku po bracie który miał dług


Opublikowane: 2013-11-19

Jak podzielić odziedziczone gospodarstwo rolne


Opublikowane: 2013-11-18

Przedłużenie terminu na odrzucenie spadku


Opublikowane: 2013-11-15

Odwołanie testamentu


Opublikowane: 2013-11-14

Zachowek po dziadkach


Opublikowane: 2013-11-13

Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu


Opublikowane: 2013-11-12

Dziedziczenie po żonie


Opublikowane: 2013-11-08

Testament a potencjalni spadkobiercy ustawowi


Opublikowane: 2013-11-07

Odwołanie oświadczenia o odrzuceniu spadku


Opublikowane: 2013-11-06

Dziedziczenie spadku po bracie


Opublikowane: 2013-11-04

Testament w związku partnerskim


Opublikowane: 2013-10-28

Spadek a obciążona hipoteka


Opublikowane: 2013-10-24

Przepisanie gospodarstwa rolnego a zachowek dla rodzeństwa


Opublikowane: 2013-10-23

Wezwanie do US w związku z niezapłaconym podatkiem od spadku


Opublikowane: 2013-10-21

Zapis windykacyjny w testamencie


Opublikowane: 2013-10-17

Dziedziczenie po zmarłym który został ukarany za niezapłacenie podatku


Opublikowane: 2013-10-15

Sprawa o nabycie spadku po dziadkach


Opublikowane: 2013-10-11

Czy można uniknąć zachowku?


Opublikowane: 2013-10-09

Domaganie się części gospodarstwa rolnego odziedziczonego w spadku


Opublikowane: 2013-10-08

Ile mamy czasu na załatwienie spraw spadkowych?


Opublikowane: 2013-10-07

Zachowek a zapis w testamencie


Opublikowane: 2013-10-04

Oświadczenie o odrzuceniu spadku


Opublikowane: 2013-09-25

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania a podatek


Opublikowane: 2013-09-20

Pozbawienie syna prawa do majątku


Opublikowane: 2013-09-19

Czy dziedziczenie ulega przedawnieniu?


Opublikowane: 2013-09-16

Prawo do mieszkania po mamie


Opublikowane: 2013-09-13

Mieszkanie po wujku który nie miał żony i dzieci


Opublikowane: 2013-09-11

Czy ojciec może mnie wydziedziczyć?


Opublikowane: 2013-09-09

Czy można połączyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z działem spadku?


Opublikowane: 2013-09-04

Spadek po wdowcu, który nie miał dzieci


Opublikowane: 2013-09-02

Testament holograficzny


Opublikowane: 2013-08-29

Stwierdzenie nabycia spadku i spis inwentarza po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Opublikowane: 2013-08-28

Zachowek po matce


Opublikowane: 2013-08-27

Zrzeczenie się dziedziczenia


Opublikowane: 2013-08-26

Ustanowienie kuratora w sprawie spadkowej dla nieznanego z miejsca pobytu


Opublikowane: 2013-08-23

Czy odpowiadam za długi rodziców?


Opublikowane: 2013-08-22

Dziedziczenie przez dziecko z pierwszego małżeństwa


Opublikowane: 2013-08-21

Czy należy się zachowek po partnerce?


Opublikowane: 2013-08-20

Szansa na podważenie testamentu


Opublikowane: 2013-08-16

Spłata długów zmarłego i domaganie się spłaty od spadkobiercy


Opublikowane: 2013-08-15

Czy można wyłączyć z dziedziczenia wybrane osoby?


Opublikowane: 2013-08-12

Umowa dożywocia a zachowek


Opublikowane: 2013-08-09

Wydziedziczenie testamentowe


Opublikowane: 2013-08-08

Jak odrzucić spadek?


Opublikowane: 2013-08-05

Do którego sądu złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?


Opublikowane: 2013-08-02

Darowizna mieszkania wnuczne a żądanie zachowku


Opublikowane: 2013-08-01

Jakie są warunki prawidłowo sporządzonego testamentu ustnego?


Opublikowane: 2013-07-31

Żona zmarła przed rozwodem a uprawnienia do dziedziczenia


Opublikowane: 2013-07-29

Przekazanie udziałów w spadku oraz spłata spadkobierców


Opublikowane: 2013-07-25

Nabycie spadku po zmarłej matce


Opublikowane: 2013-07-24

Przedawnienie roszczenia o zachowek


Opublikowane: 2013-07-22

Domaganie się wypłaty zachowku przez wnuka spadkodawcy


Opublikowane: 2013-07-19

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach


Opublikowane: 2013-07-18

W jaki sposób odrzucić spadek, by nie odpowiadać za długi ojca?


Opublikowane: 2013-07-16

Jak uniknąć zachowku?


Opublikowane: 2013-07-15

Wezwanie do zapłaty podatku od spadku


Opublikowane: 2013-07-12

Czy w razie śmierci męża dziedziczę jego długi?


Opublikowane: 2013-07-11

Spadek po osobie ubezwłasnowolnionej


Opublikowane: 2013-07-10

Jak zapisać wnukowi dom w testamencie?


Opublikowane: 2013-07-08

Prawo do zachowku po ojcu


Opublikowane: 2013-07-05

Czy przysługuje zwolnienie z podatku od spadku?


Opublikowane: 2013-07-04

Ważność testamentu ustnego


Opublikowane: 2013-07-03

Jak napisać wniosek o dział spadku i jakie dokumenty załączyć?


Opublikowane: 2013-07-02

Przyjęcie spadku wprost zamiast z dobrodziejstwem inwentarza


Opublikowane: 2013-07-01

Odrzucenie spadku przez nieletnie dzieci


Opublikowane: 2013-06-28

Spłata długów spadkowych


Opublikowane: 2013-06-25

Domaganie się zachowku po latach a przedawnienie


Opublikowane: 2013-06-24

Dziedziczenie majątku


Opublikowane: 2013-06-20

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a dług w banku


Opublikowane: 2013-06-19

Wydziedziczenie w testamencie z powodu zaniedbywania obowiązków rodzinnych


Opublikowane: 2013-06-17

Dług w ZUS z tytułu niepłaconych składek


Opublikowane: 2013-06-14

Termin zgłoszenia spadku do US


Opublikowane: 2013-06-13

Odrzucenie spadku przez wnuki


Opublikowane: 2013-06-10

Odprawa pośmiertna i zaległe wynagrodzenie a odrzucenie spadku


Opublikowane: 2013-06-07

Kwestionowanie testamentu odręcznego


Opublikowane: 2013-06-05

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego


Opublikowane: 2013-06-03

Uprawnienie drugiej żony do dziedziczenia


Opublikowane: 2013-05-24

Dziedziczenie testamentowe a zachowek


Opublikowane: 2013-05-20

Dożywotnia służebność


Opublikowane: 2013-05-17

Dziedziczenie nieruchomości


Opublikowane: 2013-05-16

Co należy zrobić z testamentem odręcznym?


Opublikowane: 2013-05-16

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego


Opublikowane: 2013-05-08

Spadek a środki zgromadzone na OFE


Opublikowane: 2013-05-06

Wydziedziczenie i eksmisja syna


Opublikowane: 2013-05-06

Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nabycia spadku


Opublikowane: 2013-05-02

Wniosek o unieważnienie testamentu


Opublikowane: 2013-04-29

Jak interpretować zapis testamentowy?


Opublikowane: 2013-04-26

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości


Opublikowane: 2013-04-26

Jak uniknąć wypełnienia polecenia testamentowego?


Opublikowane: 2013-04-25

Uchylenie stwierdzenia nabycia spadku


Opublikowane: 2013-04-25

Wyrównanie zachowku


Opublikowane: 2013-04-19

Ustalenie kręgu spadkobierców


Opublikowane: 2013-04-19

Spadek po śmierci jednego z rodziców


Opublikowane: 2013-04-17

Czy środki z OFE i pieniądze po śmierci męża wchodzą w skład spadku?


Opublikowane: 2013-04-16

Uniemożliwianie dostępu do odziedziczonego domu przez drugiego współwłaściciela


Opublikowane: 2013-04-16

Podważenie testamentu osoby chorej na Parkinsona


Opublikowane: 2013-04-15

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku?


Opublikowane: 2013-04-15

Testament a dochodzenie zachowku


Opublikowane: 2013-04-12

Jak uniknąć płacenia zachowku rodzeństwu?


Opublikowane: 2013-04-09

Własność samochodu po śmierci współwłaściciela


Opublikowane: 2013-04-09

Testament tylko dla córki – jak napisać taki testament?


Opublikowane: 2013-04-08

Zamiana udziałów w spadku


Opublikowane: 2013-04-08

Dziedziczenie długów po bracie - co zrobić?


Opublikowane: 2013-04-05

Podatek od spłaty spadku


Opublikowane: 2013-04-04

Jak obliczyć zachowek?


Opublikowane: 2013-04-04

Umowa spadkobierców


Opublikowane: 2013-04-04

Nieważny testament


Opublikowane: 2013-04-04

Zmarli rodzice i dziedziczenie


Opublikowane: 2013-04-04

Testament ojca zmanipulowanego przez siostrę


Opublikowane: 2013-04-04

Przekazanie mieszkania za życia czy przyjęcie spadku po śmierci?


Opublikowane: 2013-04-03

Zachowek dla przyrodniej siostry


Opublikowane: 2013-04-03

Prace budowlane w nieruchomości spadkowej


Opublikowane: 2013-04-03

Długi w banku a przyjęcie spadku


Opublikowane: 2013-04-03

Śmierć uczestnika postępowania spadkowego


Opublikowane: 2013-04-03

Dziedziczenie po dziadku


Opublikowane: 2013-03-13

Dziedziczenie gruntów rolnych


Opublikowane: 2013-03-13

Podważenie testamentu


Opublikowane: 2013-03-12

Ustanowienie kuratora dla osoby chorej w celu odrzucenia spadku


Opublikowane: 2013-03-12

Spłata wierzycieli po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Opublikowane: 2013-03-12

Wypłata zachowku po sprzedaży spadku


Opublikowane: 2013-03-12

Mieszkanie w testamencie od dziadka i żądanie zachowku przez syna


Opublikowane: 2012-11-30

Druga żona a spadek


Opublikowane: 2012-07-31

Wezwanie do spłaty pożyczki po śmierci ojca


Opublikowane: 2012-07-30

Kto jest uprawniony do zachowku?


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne online - eporady24.pl

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl