Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile procent spadku należy się innym spadkobiercom?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-08-19

Dziadek z babcią mieli wspólne gospodarstwo (dom z budynkami gospodarczymi, lasy). Po śmierci babci, która nie pozostawiła testamentu, zostało 5 spadkobierców: mąż, córka(moja mama) oraz 3 synów. Dziadek zmarł niedawno, pozostawił testament, w którym wszystko zapisał mi. Mama oraz jeden z wujków zrzekli się spadku na moja korzyść, z pozostałymi muszę się „dogadać”. Ile procent spadku im się należy? Czy mogę dogadać się z nimi, że np. otrzymują lasy na połowę, ja resztę? Jak to udokumentować? Jakich dokumentów będę potrzebować?

Z opisu wynika, że babcia i dziadek mieli wspólne gospodarstwo domowe (z udziałem 1/2 i 1/2). Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Tak więc po śmierci babci dziadek zachował swoją 1/2 i po babci odziedziczył 1/4 z jej 1/2, pozostałej 4 dzieci przypadł udział 3/4 do podziału na 4 dzieci.

W każdym razie dziadek posiadał 1/2 + 1/4, a więc 3/4 całości. I te 3/4 – zgodnie z opisem – przekazał w testamencie Panu.

Pozostała część rodzeństwa mamy i mama posiadają po 3/16 udziałów. Mama i wujek zrzekli się na Pana rzecz udziału w spadku. Pozostała 2 rodzeństwa z 6/16 udziału w nieruchomości.

Niestety zarówno darowizna udziału w spadku, jak i darowizna udziału w nieruchomości czy też odsprzedaż udziału przez pozostałych wymaga formy aktu notarialnego.

Spadkobierca, który przyjął spadek, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Rozumiem, ze od śmierci babci minął już okres 6 miesięcy. Więc spadkobiercy nabyli spadek na podstawie upływu czasu.

Zgodnie z art. 1052:

„§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej spadek następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do zbycia spadku, ważność umowy przenoszącej spadek zależy od istnienia tego zobowiązania.

§ 3. Umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej spadek, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia spadku”.

Ustawa wprowadza wymaganie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Jest to forma ad solemnitatem i jej niezachowanie powoduje bezwzględną nieważność dokonanej czynności. Warunek zachowania formy aktu notarialnego odnosi się do wszystkich umów, których przedmiotem jest spadek lub udział w nim, niezależnie od tego, czy jednym z przedmiotów spadkowych jest nieruchomość, czy też nie. Forma aktu notarialnego wymagana jest zarówno dla umowy o skutkach jedynie zobowiązujących, dla umowy zobowiązująco-rozporządzającej, jak i dla umowy o skutku rzeczowym.

Zbycie spadku, jak również udziału w nim, bez zachowania formy aktu notarialnego, jest nieważne (art. 1052 § 3). Natomiast oświadczenia spadkobiercy złożone w postępowaniu działowym, że przekazuje swój udział w spadku innemu spadkobiercy nie można uznać za zbycie spadku, lecz za wniosek uczestnika postępowania wyrażający jego wolę co do sposobu dokonania działu przez sąd (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 3 października 1980 r., sygn. akt III CRN 180/80, OSNCP 1981, nr 2–3, poz. 45; glosa A. Oleszki i M. Sychowicza, NP 1983, nr 7–8).

Umowa, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia na nabywcę spadku lub udziału w nim, może być zawarta dopiero po przyjęciu spadku. Zakaz zawierania takiej umowy w okresie od otwarcia do przyjęcia spadku wynika z brzmienia art. 1051. Przepis ten obejmuje wszystkie umowy, niezależnie od tego, czy wywrą skutek zobowiązująco-rozporządzający, czy jedynie zobowiązujący. Zakaz zawierania umów zobowiązujących przed otwarciem spadku zawiera art. 1047.

Zbycie spadku lub udziału w nim może nastąpić odpłatnie lub pod tytułem darmym. Umowa przybierze postać umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny.

Jakiekolwiek umowy dotyczące podziału spadku po dziadkach, w których zakres wchodzi nieruchomość – muszą być dokonane w formie aktu notarialnego. Aby formalnie na Pana przeszły. W innym wypadku taka umowa nie przyniesie pożądanych skutków.

U notariusza konieczne będzie:

  • potwierdzenie nabycia spadku po babci,
  • potwierdzenie nabycia spadku po dziadku – na podstawie testamentu,
  • rozliczenie z US z podatku od spadków i darowizn,
  • wyciąg z rejestru gruntów nieruchomości,
  • odpis KW, a jeśli brak KW – mapa ewidencyjna,
  • zaświadczenie z gminy, jeśli na terenie jest plan zagospodarowania przestrzennego
  • i oczywiście dane wszystkich spadkobierców i ich obecność.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Prawo do mieszkania po śmierci męża

Mój mąż jest właścicielem mieszkania własnościowego i chciałby dopisać mnie jako współwłaściciela. Nie mamy dzieci. Czy w razie śmierci...

Spadek po bezdzietnym wujostwie

Jakiś czas temu sąd powiadomił mnie o spadku pozostawionym przez bezdzietne wujostwo. Nie jestem zainteresowana spadkiem, chcę się go zrzec. Czy po moim...

Zabezpieczenie na wypadek śmierci

Ożeniłem się po raz drugi 3 lata temu. Kto będzie dziedziczył moje mieszkanie po mojej śmierci – żona, moja córka z pierwszego małżeństwa czy...

Sprzedaż nieruchomości bez zgody dzieci

Moja matka odziedziczyła gospodarstwo rolne po ojcu. Po jakimś czasie je sprzedała bez wiedzy i zgody nas – czyli dzieci. Czy miała prawo to zrobić?...

Prowadzenie sprawy spadkowej przez notariusza

Ojciec zmarł 10 lat temu, wraz z siostrą odziedziczyłyśmy mieszkanie po nim, poświadczenie dziedziczenia otrzymałam rok temu. Kilka miesięcy temu...

Jak założyć sprawę spadkową?

Dwa miesiące temu zmarł mój ojciec, nie zostawił testamentu, ja jestem jedyną spadkobierczynią – rodzeństwa nie mam, mama dawno nie żyje. Tata...

Czy postanowienie o spadku po mamie zachowuje ważność, jeśli jest nowe postanowienie o spadku po babci?

Czy postanowienie o spadku po mamie zachowuje ważność wobec faktu, że jest nowe postanowienie o spadku po babci? Mianowicie 15 lat temu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »