Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile procent spadku należy się innym spadkobiercom?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-08-19

Dziadek z babcią mieli wspólne gospodarstwo (dom z budynkami gospodarczymi, lasy). Po śmierci babci, która nie pozostawiła testamentu, zostało 5 spadkobierców: mąż, córka(moja mama) oraz 3 synów. Dziadek zmarł niedawno, pozostawił testament, w którym wszystko zapisał mi. Mama oraz jeden z wujków zrzekli się spadku na moja korzyść, z pozostałymi muszę się „dogadać”. Ile procent spadku im się należy? Czy mogę dogadać się z nimi, że np. otrzymują lasy na połowę, ja resztę? Jak to udokumentować? Jakich dokumentów będę potrzebować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, że babcia i dziadek mieli wspólne gospodarstwo domowe (z udziałem 1/2 i 1/2). Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Tak więc po śmierci babci dziadek zachował swoją 1/2 i po babci odziedziczył 1/4 z jej 1/2, pozostałej 4 dzieci przypadł udział 3/4 do podziału na 4 dzieci.

W każdym razie dziadek posiadał 1/2 + 1/4, a więc 3/4 całości. I te 3/4 – zgodnie z opisem – przekazał w testamencie Panu.

Pozostała część rodzeństwa mamy i mama posiadają po 3/16 udziałów. Mama i wujek zrzekli się na Pana rzecz udziału w spadku. Pozostała 2 rodzeństwa z 6/16 udziału w nieruchomości.

Niestety zarówno darowizna udziału w spadku, jak i darowizna udziału w nieruchomości czy też odsprzedaż udziału przez pozostałych wymaga formy aktu notarialnego.

Spadkobierca, który przyjął spadek, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Rozumiem, ze od śmierci babci minął już okres 6 miesięcy. Więc spadkobiercy nabyli spadek na podstawie upływu czasu.

Zgodnie z art. 1052:

„§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej spadek następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do zbycia spadku, ważność umowy przenoszącej spadek zależy od istnienia tego zobowiązania.

§ 3. Umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej spadek, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia spadku”.

Ustawa wprowadza wymaganie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Jest to forma ad solemnitatem i jej niezachowanie powoduje bezwzględną nieważność dokonanej czynności. Warunek zachowania formy aktu notarialnego odnosi się do wszystkich umów, których przedmiotem jest spadek lub udział w nim, niezależnie od tego, czy jednym z przedmiotów spadkowych jest nieruchomość, czy też nie. Forma aktu notarialnego wymagana jest zarówno dla umowy o skutkach jedynie zobowiązujących, dla umowy zobowiązująco-rozporządzającej, jak i dla umowy o skutku rzeczowym.

Zbycie spadku, jak również udziału w nim, bez zachowania formy aktu notarialnego, jest nieważne (art. 1052 § 3). Natomiast oświadczenia spadkobiercy złożone w postępowaniu działowym, że przekazuje swój udział w spadku innemu spadkobiercy nie można uznać za zbycie spadku, lecz za wniosek uczestnika postępowania wyrażający jego wolę co do sposobu dokonania działu przez sąd (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 3 października 1980 r., sygn. akt III CRN 180/80, OSNCP 1981, nr 2–3, poz. 45; glosa A. Oleszki i M. Sychowicza, NP 1983, nr 7–8).

Umowa, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia na nabywcę spadku lub udziału w nim, może być zawarta dopiero po przyjęciu spadku. Zakaz zawierania takiej umowy w okresie od otwarcia do przyjęcia spadku wynika z brzmienia art. 1051. Przepis ten obejmuje wszystkie umowy, niezależnie od tego, czy wywrą skutek zobowiązująco-rozporządzający, czy jedynie zobowiązujący. Zakaz zawierania umów zobowiązujących przed otwarciem spadku zawiera art. 1047.

Zbycie spadku lub udziału w nim może nastąpić odpłatnie lub pod tytułem darmym. Umowa przybierze postać umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny.

Jakiekolwiek umowy dotyczące podziału spadku po dziadkach, w których zakres wchodzi nieruchomość – muszą być dokonane w formie aktu notarialnego. Aby formalnie na Pana przeszły. W innym wypadku taka umowa nie przyniesie pożądanych skutków.

U notariusza konieczne będzie:

  • potwierdzenie nabycia spadku po babci,
  • potwierdzenie nabycia spadku po dziadku – na podstawie testamentu,
  • rozliczenie z US z podatku od spadków i darowizn,
  • wyciąg z rejestru gruntów nieruchomości,
  • odpis KW, a jeśli brak KW – mapa ewidencyjna,
  • zaświadczenie z gminy, jeśli na terenie jest plan zagospodarowania przestrzennego
  • i oczywiście dane wszystkich spadkobierców i ich obecność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Prawo do mieszkania po śmierci męża

Prawo do mieszkania po śmierci męża

Mój mąż jest właścicielem mieszkania własnościowego i chciałby dopisać mnie jako współwłaściciela. Nie mamy dzieci. Czy w razie śmierci...

Zabezpieczenie na wypadek śmierci

Ożeniłem się po raz drugi 3 lata temu. Kto będzie dziedziczył moje mieszkanie po mojej śmierci – żona, moja córka z pierwszego małżeństwa czy...

 

Sprzedaż nieruchomości bez zgody dzieci

Moja matka odziedziczyła gospodarstwo rolne po ojcu. Po jakimś czasie je sprzedała bez wiedzy i zgody nas – czyli dzieci. Czy miała prawo to zrobić?...

 

Prowadzenie sprawy spadkowej przez notariusza

Ojciec zmarł 10 lat temu, wraz z siostrą odziedziczyłyśmy mieszkanie po nim, poświadczenie dziedziczenia otrzymałam rok temu. Kilka miesięcy temu...

 

Jak założyć sprawę spadkową?

Jak założyć sprawę spadkową?

Dwa miesiące temu zmarł mój ojciec, nie zostawił testamentu, ja jestem jedyną spadkobierczynią – rodzeństwa nie mam, mama dawno nie żyje. Tata...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »