Izabela Nowacka-Marzeion

Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Artykuły autora: Izabela Nowacka-Marzeion

Nakłady na nieruchomość a zachowek

Nakłady na nieruchomość a zachowek

Remontowanie odziedziczonej nieruchomości to często spotykana sytuacja, która może jednak przynieść pewne komplikacje prawne, zwłaszcza gdy pojawia się kwestia zachowku . W przypadku remontu odziedziczonej nieruchomości ...

Spadek a długi spadkobiercy

Spadek a długi spadkobiercy

W obliczu niedawnej śmierci ojca rodzina stoi przed skomplikowanym wyzwaniem podziału spadku składającego się z domu i ziemi uprawnej. W tej sytuacji nie tylko emocje, ale i obawy dotyczące długów jednego ze spadkobierców sprawiają, że decyzja o sposobie postępowania nie...

Nieobecność na sprawie spadkowej

Nieobecność na sprawie spadkowej

Nieobecność na sprawie spadkowej może budzić wiele pytań co do konsekwencji, szczególnie gdy obiegają informacje o możliwości utraty udziału w spadku. Czy rzeczywiście niestawienie się w sądzie może mieć tak poważne skutki? Czy są sposoby na usprawiedliwienie swojej...

Dziedziczenie po siostrze

Dziedziczenie po siostrze

Najczęściej spadek dziedziczymy po śmierci naszych rodziców. W życiu jednak różnie bywa i kolejność może być zupełnie inna. Czasami bowiem umiera brat czy siostra. Wśród pozostałych przy życiu krewnych pojawia się pytanie, kto dziedziczy po siostrze –...

Emerytura po zmarłym mężu który miał długi

Emerytura po zmarłym mężu który miał długi

W obliczu śmierci małżonka często pojawiają się trudne kwestie związane z dziedziczeniem długów. Niniejszy artykuł przybliża zagadnienia związane z odrzuceniem spadku po zmarłym mężu, a także kwestie przejścia na korzystniejszą dla wdowy rentę rodzinną. Omawiamy aspekty...

Wezwanie do sądu w sprawie długów zmarłego mimo odrzucenia spadku

Wezwanie do sądu w sprawie długów zmarłego mimo odrzucenia spadku

Wezwanie do sądu w sprawie długów zmarłego może wywołać niepokój, zwłaszcza po dokonaniu formalnego odrzucenia spadku. W artykule wyjaśniamy na przykładzie sprawy pana Piotra, jak wybrnąć z sytuacji, gdy wierzyciele zmarłego próbują w sądzie egzekwować swoje należności,...

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku

Wiele osób nie pozostawia po sobie żadnego lub prawie żadnego majątku. Ich krewni zastanawiają się więc później, co zrobić z takim pustym spadkiem – zwłaszcza jeśli wychodzą na jaw długi zmarłego. W takiej sytuacji właściwie są dwa wyjścia – przyjęcie spadku z...

Dziedziczenie przez dziecko z poprzedniego małżeństwa

Dziedziczenie przez dziecko z poprzedniego małżeństwa

Zakup mieszkania z żoną to krok umacniający relację, ale ważne jest również zaplanowanie dziedziczenia majątku. W sytuacji, gdy rozważamy dziedziczenie przez nasze dzieci, zwłaszcza przez dziecko z poprzedniego małżeństwa, istnieją kroki, które można podjąć, aby...

Wyliczenie zachowku dla rodzeństwa

Wyliczenie zachowku dla rodzeństwa

Po śmierci bliskiej osoby kwestie dziedziczenia i roszczeń o zachowek stają się niejednokrotnie źródłem napięć wśród rodziny. Choć spadkodawca może nie pozostawić majątku, wcześniejsze darowizny mogą spowodować konieczność wypłaty uprawnionym zachowku. Określenie...

Meldunek w domu spadkobierców a ochrona przed wyrzuceniem

Meldunek w domu spadkobierców a ochrona przed wyrzuceniem

Dziedziczenie mieszkania a problem osoby w nim zameldowanej to zagadnienie, które budzi wiele wątpliwości i obaw. Na przykładzie historii pewnej rodziny, gdzie część nieruchomości jest spadkiem po zmarłych dziadkach, a jedna z osób nadal jest zameldowana (wraz z dziećmi),...

Złożenie deklaracji SD-Z2 po terminie, czy można wydłużyć termin

Złożenie deklaracji SD-Z2 po terminie, czy można wydłużyć termin

Mam pytanie dotyczące zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. Złożyłem tę deklarację 6 dni po upływie terminu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu spadku po zmarłej mamie. Termin minął 9 września, a ja wysłałem...

Odziedziczenie domu z lokatorem

Odziedziczenie domu z lokatorem

Odziedziczyliśmy z żoną dom. Od wielu lat mieszka w nim wujek (ale nie jest właścicielem czy nie ma służebności ani dożywocia). Zajmuje jeden pokój, który jest bardzo zaniedbany. Czy możemy mu zrobić osobne wejście bezpośrednio do pokoju i udostępnić toaletę...

Dziecko pozamałżeńskie - jak zabezpieczyć majątek?

Dziecko pozamałżeńskie - jak zabezpieczyć majątek?

Mamy z mężem jednego syna. Jesteśmy małżeństwem od 14 lat. Mamy rozdzielność majątkową. Mężowi urodzi się w niedługo dziecko pozamałżeńskie, nie jest w żadnym związku z tą kobietą, nie mają żadnych wspólnych planów. Kobieta nie jest w żadnym...

Sprzedaż domu odziedziczonego przez dziecko

Sprzedaż domu odziedziczonego przez dziecko

Otrzymałam spadek po mamie na pół wraz z moim nieletnim synem w postaci nieruchomości. Jest to dom jednorodzinny. Obecnie mieszkam we własnym wybudowanym domu wraz z mężem i synem. Czy jest możliwość sprzedaży spadku nieletniego spadkobiercy, czyli odziedziczonej...

Sprzedaż udziału w odziedziczonym mieszkaniu

Sprzedaż udziału w odziedziczonym mieszkaniu

Odziedziczyłem udział, 1/4 małego mieszkania nadającego się do kapitalnego remontu. Dziedziczenie jest już uznane sądownie. Mój problem polega na tym, że współwłaściciel oznajmił, że nie sprzeda mi swojej części, ponieważ chce odziedziczony udział w mieszkaniu trzymać...

Nabycie nieruchomości do majątku osobistego w trakcie trwania małżeństwa

Nabycie nieruchomości do majątku osobistego w trakcie trwania małżeństwa

Sprawa dotyczy dziedziczenia nieruchomości należących do majątku osobistego małżonków. Zmarł mój ojciec. Rodzice nie mieli rozdzielności majątkowej. Moja mama posiada działkę, którą nabyła w trakcie małżeństwa, ale notarialnie działka jest zapisana tylko na mamę...

Uzupełnienie zachowku

Uzupełnienie zachowku

Sprawa dotyczy uzupełnienia zachowku. Otóż, siostra z mężem otrzymała w formie darowizny dom i działkę od rodziców przed 15 laty. Dwa lata temu zmarł ojciec, a przed rokiem mama, nie zostawiając testamentu. Natomiast pozostał dom i część działki....

Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci

Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci

Dowiedziałam się, że siostra mojego teścia zmarła. Zostawiła po sobie ogromne długi. Jej mąż nie żyje, dzieci oraz jej rodzeństwo zrzekli się majątku. Jej rodzice i teściowie też nie żyją. Teść i jego córki też zrzekli się spadku. Szwagierki poinformowały mnie,...

Co zrobić z rzeczami zmarłego najemcy po odrzuceniu spadku?

Co zrobić z rzeczami zmarłego najemcy po odrzuceniu spadku?

Mam problem natury majątkowej i spadkowej. Ojciec jest umierający, leży w szpitalu, a ma spore długi. Komornik zajął część jego emerytury. Pozostałe pieniądze idą praktycznie na spłatę kilku pożyczek. Po jego śmierci zamierzam zrzec się spadku, ale istnieje...

Kto i w jakiej części dziedziczy po matce?

Kto i w jakiej części dziedziczy po matce?

Mąż w chwili zawierania drugiego małżeństwa ma dwoje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Żona też w chwili zawarcia małżeństwa ma dwoje dorosłych dzieci. Mąż i żona wykupują swoje mieszkanie w równych częściach (w hipotece są oboje). Na ogrodzie działkowym ROD...

Załatwienie spraw spadkowych po zmarłej mamie

Załatwienie spraw spadkowych po zmarłej mamie

Mieszkam w domu prywatnym, który jest własnością rodziców. Moja mama zmarła 20 lat temu i do tej chwili nie zostały załatwione żadne sprawy spadkowe w kwestii własności domu. Mam dwie siostry. Mój tata chce zapisać dom na własność moją i jednej siostry....

Wspólne konto bankowe po śmierci małżonka

Wspólne konto bankowe po śmierci małżonka

Mieliśmy z mężem wspólny rachunek bankowy. Mąż niedawno zmarł, więc zamknęłam ten rachunek, założyłam rachunek indywidualny i przelałam pieniądze na konto indywidualne. Mam od dawna konto osobiste w innym banku. Nie mieliśmy z mężem rozdzielności majątkowej. Dziedziczę...

Jak obliczyć odsetki od zachowku?

Jak obliczyć odsetki od zachowku?

Sąd przyznał zachowek mojej rodzinie z odsetkami od dnia złożenia pozwu, to jest od lutego 2015 r. Sprawa się przeciągała, gdyż najpierw sąd zmieniał lokalizację, rodzina odwoływała sesję sądową, a żądanie zachowku było dwukrotnie wyższe od przyznanego. Potrzebna...

Przywłaszczenie pieniędzy z konta po śmierci

Przywłaszczenie pieniędzy z konta po śmierci

Przed dwoma laty wraz z matką sprzedaliśmy dom. Byliśmy współwłaścicielami po połowie. Przy sprzedaży pieniądze zostały przelane na konto matki. Tak zostało to ujęte w akcie notarialnym sprzedaży domu, czyli tylko jej numer konta. Jak pieniądze już spłynęły, matka...

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka urodzonego po śmierci spadkodawcy

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka urodzonego po śmierci spadkodawcy

Mam pytanie dotyczące odrzucenia spadku po zmarłym mężu w imieniu dziecka, a konkretnie chodzi o liczenie 6-miesięcznego okresu na odrzucenie spadku. Mąż zmarł 7 miesięcy temu, ja w swoim imieniu odrzuciłam spadek 3 miesiące po jego śmierci, a 3 miesiące...

Dziedziczenie długów po ojczymie

Dziedziczenie długów po ojczymie

Moja mama żyła w związku cywilnym z ojczymem (nie miał praw rodzicielskich w stosunku do mnie). Ojczym był zadłużony na ok. 80 tys. zł, zmarł w tym roku. Czy po jego śmierci dziedziczę jakieś długi?

Jak obliczyć udział ułamkowy w spadku?

Jak obliczyć udział ułamkowy w spadku?

Ojciec się rozwiódł z matką dawno temu i poślubił nową żonę. Jest nas 5 dzieci z tego małżeństwa. Ojciec się znów ożenił i dzieci z nowego małżeństwa nie miał. Ojciec zmarł niedawno i zostawił mieszkanie. Jego ostatnia żona twierdzi, że się jej należy połowa...

Dziedziczenie po prababci

Dziedziczenie po prababci

Czy mój ojciec miał prawo sprzedać działkę bez zgody mojej i mojej siostry? Kilka lat temu ojciec odziedziczył tę działkę po swojej babci, teraz ją sprzedał na poczet długów. W chwili dziedziczenia wraz z siostrą byliśmy niepełnoletni, ale teraz jesteśmy już...

Wykup mieszkania spółdzielczego po śmierci najemcy

Wykup mieszkania spółdzielczego po śmierci najemcy

24 lata temu zmarł nasz tata, do dzisiaj nie przeprowadzono sprawy spadkowej. Tata nie posiadał żadnego majątku, ale był członkiem spółdzielni mieszkaniowej i głównym najemcą lokalu. Jak w tej chwili najprościej załatwić tę sprawę, aby nasza mama, czyli żona...

Jak rodzeństwo może zrzec się zachowku?

Jak rodzeństwo może zrzec się zachowku?

W jaki sposób moje rodzeństwo może się zrzec prawa do zachowku (darowizna domu na mnie)? Rodzice, czyli darczyńcy, żyją.

Przekazanie majątku za opiekę a zachowek

Przekazanie majątku za opiekę a zachowek

Czy przepisanie za opiekę majątku (tzn. mieszkania) na wnuka zwalnia od płacenia zachowku innym spadkobiercom (dzieciom)? W 2007 r. mój biologiczny ojciec przepisał swój cały majątek na syna mojej przyrodniej siostry. Nadmieniam, że z ojcem nie spotkałam się nigdy....

Zasiedzenie nieruchomości zamiast dziedziczenia

Zasiedzenie nieruchomości zamiast dziedziczenia

Problem dotyczy uregulowania spraw spadkowych i własności nieruchomości, której właścicielami byli moi pradziadkowie. Po śmierci pradziadka w 1976 r. spadek został podzielony sądownie na 4 części (żonę i 3 dzieci). Wszyscy już nie żyją. Jedna z córek...

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania spadkowego

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania spadkowego

Przed laty moi teściowie złożyli wniosek do sądu o ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach teściowej. W testamencie jako spadkobierca oznaczony został ich syn, który na sprawę się nie stawił. Postępowanie zostało zawieszone. Minęły 3 lata,...

Darowizna mieszkania obcej osobie

Darowizna mieszkania obcej osobie

Moja 80-letnia matka przekazała obcej osobie w formie darowizny jedyny majątek, jaki posiadała – mieszkanie. Mnie, swoją jedyną córkę oraz swoją wnuczkę pominęła. Czy można to cofnąć? Matka żyje. Jakie mam prawa do majątku matki jako jej jedyne dziecko?

Co ze spadkiem, jeśli do DPS dopłacała gmina?

Co ze spadkiem, jeśli do DPS dopłacała gmina?

Przed 5 miesiącami w DPS zmarła 80-letnia siostra mojej nieżyjącej mamy. Była osobą bezdzietną, owdowiała przed wielu laty. Mieszkała na drugim końcu Polski, dlatego odwiedzaliśmy ją 2 razy do roku. Ciocia miała emeryturę rolniczą. Ostatnie dwa lata życia spędziła...

Opieka i utrzymanie rodzica po zrzeczeniu się dziedziczenia

Opieka i utrzymanie rodzica po zrzeczeniu się dziedziczenia

Kilkanaście lat temu zmarł ojciec, a my, jego dzieci przy otwarciu testamentu zrzekliśmy się zachowku na rzecz mamy, aby miała swój kąt. W 2003 r. na prośbę mamy ja i brat zrzekliśmy się notarialnie dziedziczenia. Mama cały dom przekazała naszej siostrze i jej mężowi (nie wiemy...

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego w latach 70

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego w latach 70

Po śmierci matki (w latach 70. – pod koniec), która była właścicielką gospodarstwa rolnego, sąd orzekł, że dziedziczy mąż jedną czwartą gospodarstwa, a sześcioro dzieci pozostałą część w równych częściach. Ojciec był już w podeszłym wieku,...

Jak wyliczyć procent spadku dla spadkobierców?

Jak wyliczyć procent spadku dla spadkobierców?

Dziadek z babcią mieli wspólne gospodarstwo (dom z budynkami gospodarczymi, lasy). Po śmierci babci, która nie pozostawiła testamentu, zostało 5 spadkobierców: mąż, córka(moja mama) oraz 3 synów. Dziadek zmarł niedawno, pozostawił testament, w którym wszystko...

Co zrobić z samochodem zmarłego?

Co zrobić z samochodem zmarłego?

Byłam kilka lat w związku partnerskim, konkubent aktem darowizny uczynił mnie współwłaścicielem swojego samochodu. Niedawno zmarł. Wszyscy krewni odrzucili spadek, mi pozostał „wspólny” samochód. Co mam teraz zrobić? Dzieci zmarłego nie chcą się kontaktować.

Zabezpieczenie mieszkania przed sprzedażą po śmierci małżonka

Zabezpieczenie mieszkania przed sprzedażą po śmierci małżonka

Jak sporządzić testament, żeby zabezpieczyć się wzajemnie w małżeństwie (w przypadku śmierci jednego z nas) od konieczności przekazania należnej części spadku zstępnym? Z poprzednich związków mamy po dwoje dorosłych dzieci, ze strony żony żyje jeszcze...

Śmierć jednego z kredytobiorców

Śmierć jednego z kredytobiorców

Dom był zapisany na tatę, który zmarł. Spadkobiercami są: mama, mój brat i ja (każda osoba dziedziczy 1/3). Na ww. dom rodzice wspólnie zaciągnęli kredyt we frankach. Czy po śmierci ojca połowa kredytu jest dzielona na 3 części (czyli mama ma swoją połowę + 1/6, brat 1/6...

Nieruchomość spadkowa obciążona hipoteką

Nieruchomość spadkowa obciążona hipoteką

Dwóch braci było właścicielami nieruchomości (50/50). Jeden z nich zmarł, zostawiwszy długi przekraczające wartość spadku. Część tych długów jest wpisana w hipotekę nieruchomości (przekraczają połowę wartości nieruchomości) – w tym niektóre z zastrzeżeniem,...

Brak dostępu do odziedziczonej nieruchomości, co zrobić?

Brak dostępu do odziedziczonej nieruchomości, co zrobić?

Przejęcie spadku po moim ojcu nastąpiło dwa miesiące temu. Mój udział w domu wynosi 1/4, reszta należy do innej osoby. Mimo że jesteśmy współwłaścicielami, druga osoba zagarnęła klucz do drzwi wejściowych. Potrzebuję dotrzeć do mieszkania ojca (wchodzi się...

Dziedziczenie ziemi rolnej przez osobę nie będącą rolnikiem

Dziedziczenie ziemi rolnej przez osobę nie będącą rolnikiem

Nie jestem rolnikiem i nie mam wykształcenia rolniczego. Wiem, że nie mogę dziedziczyć gruntów rolnych , których jestem jedynym spadkobiercą . Czy w jakiś sposób mogę przekazać komuś tę ziemię rolną lub ją sprzedać?  

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem
Zadaj pytanie »

porady prawne online - eporady24.pl

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »