Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci

• Data: 2024-03-20 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Dowiedziałam się, że siostra mojego teścia zmarła. Zostawiła po sobie ogromne długi. Jej mąż nie żyje, dzieci oraz jej rodzeństwo zrzekli się majątku. Jej rodzice i teściowie też nie żyją. Teść i jego córki też zrzekli się spadku. Szwagierki poinformowały mnie, że powinna też się zrzec w imieniu moich dzieci, gdyż mój mąż (a ich brat) nie żyje. Zmarła ciocia nie pozostawiła po sobie testamentu. Czy faktycznie dzieci mogą przejąć dług? Jak uchronić je przed długami rodziny mojego zmarłego męża? Jakie dokumenty muszę złożyć o odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci? Czy musi być akt zgonu ciotki? Do jakiego pokolenia dziedziczy się długi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci

Jak odrzucić spadek w imieniu dzieci?

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci wymaga zgody sądu rodzinnego. Na odrzucenie spadku ma Pani 6 miesięcy, od kiedy spadek odrzucił teść.

Zgodnie z przepisem art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r. I CSK 329/13 wskazał, iż termin do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku.

„Należało jednak mieć na uwadze, że możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego nie zależy wyłącznie od woli jego przedstawiciela ustawowego. Z tego względu ocena, czy przedstawiciel małoletniego zachował termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku powinna między innymi uwzględniać, że nie ma on bezpośredniego wpływu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym. Nie można wykluczyć, że może ono trwać dłużej niż sześć miesięcy, co w niektórych przypadkach wykluczałoby możliwość odrzucenia spadku, nawet w przypadku złożenia wniosku do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w pierwszym dniu biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 K.c. Nie można też pominąć, że każda osoba uprawniona do odrzucenia spadku powinna mieć możliwość wykorzystania całego przewidzianego w nim terminu. Z tego punktu widzenia przedstawiciel ustawowy małoletniego nie powinien znaleźć się w gorszej sytuacji niż każdy inny spadkobierca, który dla złożenia oświadczenia o odrzucenia spadku nie musi dokonywać dodatkowych czynności. Należy zatem przyjąć, że w sytuacji, w której ustawa wymaga uzyskania zgody sądu, od której uzależniona jest możliwość skutecznego odrzucenia spadku, wystąpienie do sądu o jej udzielenie przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, powinno powodować ten skutek, że termin ten nie biegnie dalej, aż do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego, w którym udzielił on zgody na odrzucenie spadku. (...)

Zobacz również: Dziedziczenie długów po ciotce

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwość zawieszenia biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez małoletniego

Należy w związku z tym opowiedzieć się za wykładnią art. 1015 § 2 K.c. uwzględniającą możliwość zawieszenia biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez małoletniego, rozpoczynającego bieg od dnia, w którym jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania do dziedziczenia, na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie uzyskania zgody na odrzucenie spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania przedstawiciele ustawowi małoletniego powinni, przed upływem 6-miesięcznego terminu biegnącego dalej po wydaniu przez sąd postanowienia zezwalającego na odrzucenie spadku, złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem.”

Zatem do dorzucenia spadku w imieniu małoletniego potrzeba jest zgody sądu rodzinnego, gdyż jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. W sądzie należy oczywiście przedstawić akt zgonu ciotki, poprzednie odrzucenia spadku przez spadkobierców oraz spis długów. Potem odrzucenia spadku można dokonać albo u notariusza albo w sądzie. Sąd nie musi jednak udzielić zgody na takie odrzucenie spadku.

Jeśli nawet nie udało się Pani wyrobić w terminie 6 miesięcy albo sąd odmówi zgody, to dzieci dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza. Czyli odpowiadają za długi do wysokości masy dodatniej spadku – czyli profitów w spadku. Na przykład jeśli ciotka pozostawiła po sobie np. 100 zł na koncie w banku, do takiej właśnie kwoty odpowiadają za jej długo Pani małoletnie dzieci.

Zobacz również: Czy siostrzeniec dziedziczy po ciotce?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przykłady

Przykład 1

Anna dowiedziała się, że jej odległa ciotka, z którą nie miała kontaktu od lat, zmarła, pozostawiając po sobie znaczne długi. Jej rodzina, obawiając się przejęcia odpowiedzialności za te zobowiązania, szybko zrzekła się spadku. Anna, jako matka dwójki małoletnich dzieci, zastanawiała się, jak chronić ich przed możliwym dziedziczeniem długów. Po konsultacji z prawnikiem dowiedziała się o konieczności złożenia wniosku do sądu rodzinnego o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu swoich dzieci. Zbierając wymagane dokumenty, w tym akt zgonu ciotki i spis jej zobowiązań, Anna skutecznie zabezpieczyła przyszłość finansową swojej rodziny przed niespodziewanym obciążeniem.

 

Przykład 2

Bartosz, ojciec samotnie wychowujący córkę, otrzymał wiadomość o śmierci ciotki, która zmarła, zostawiając po sobie długi większe niż wartość jej majątku. Pomimo braku bliskich relacji z ciotką, Bartosz zdawał sobie sprawę, że jego córka mogłaby być prawnie zobowiązana do spłaty tych długów. Zdecydował się działać szybko, aby ochronić swoje dziecko przed niechcianym spadkiem. Po konsultacji z adwokatem i zebraniu niezbędnych dokumentów, w tym aktu zgonu, Bartosz złożył wniosek do sądu rodzinnego. Dzięki jego staraniom, sąd wydał zgodę na odrzucenie spadku w imieniu jego córki, chroniąc ją przed finansowymi konsekwencjami.

 

Przykład 3

Cecylia, będąca jedynym dzieckiem, dowiedziała się o śmierci swojej ciotki, która miała liczne długi. Jej rodzice, już wcześniej zmarli, nie mogli podjąć decyzji o odrzuceniu spadku, dlatego ta odpowiedzialność spadła na Cecylię. Zdając sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji przyjęcia spadku, postanowiła działać w najlepszym interesie swoich nieletnich synów. Zgromadziwszy wymagane dokumenty, w tym szczegółowy spis długów ciotki, Cecylia zwróciła się o pomoc do sądu rodzinnego. Jej prośba o odrzucenie spadku w imieniu dzieci została pozytywnie rozpatrzona, co uchroniło jej rodzinę przed niepożądanym dziedziczeniem długów.

Podsumowanie

 

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci to skuteczny sposób na ochronę ich przed niechcianym dziedziczeniem długów po zmarłych krewnych. Proces ten wymaga zgody sądu rodzinnego oraz zgromadzenia odpowiednich dokumentów, w tym aktu zgonu zmarłego krewnego i spisu jego zobowiązań. Dzięki terminowemu podjęciu odpowiednich kroków prawnych, rodzice mogą uchronić swoje dzieci przed finansowymi konsekwencjami, zapewniając im bezpieczeństwo i stabilność.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w odrzuceniu spadku dla swoich dzieci i zabezpieczeniu ich przyszłości? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania niezbędnych pism. Nasz zespół ekspertów prawnych jest do Twojej dyspozycji, by przeprowadzić Cię przez cały proces szybko i bezproblemowo. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2013 r. I CSK 329/13

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »