Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-10-21

Dowiedziałam się, że siostra mojego teścia zmarła. Zostawiła po sobie ogromne długi. Jej mąż nie żyje, dzieci oraz jej rodzeństwo zrzekli się majątku. Jej rodzice i teściowie też nie żyją. Teść i jego córki też zrzekli się spadku. Szwagierki poinformowały mnie, że powinna też się zrzec w imieniu moich dzieci, gdyż mój mąż (a ich brat) nie żyje. Zmarła ciocia nie pozostawiła po sobie testamentu. Czy faktycznie dzieci mogą przejąć dług? Jak uchronić je przed długami rodziny mojego zmarłego męża? Jakie dokumenty muszę złożyć o odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci? Czy musi być akt zgonu ciotki? Do jakiego pokolenia dziedziczy się długi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci wymaga zgody sądu rodzinnego. Na odrzucenie spadku ma Pani 6 miesięcy, od kiedy spadek odrzucił teść.

Zgodnie z przepisem art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r. I CSK 329/13 wskazał, iż termin do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku.

„Należało jednak mieć na uwadze, że możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego nie zależy wyłącznie od woli jego przedstawiciela ustawowego. Z tego względu ocena, czy przedstawiciel małoletniego zachował termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku powinna między innymi uwzględniać, że nie ma on bezpośredniego wpływu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym. Nie można wykluczyć, że może ono trwać dłużej niż sześć miesięcy, co w niektórych przypadkach wykluczałoby możliwość odrzucenia spadku, nawet w przypadku złożenia wniosku do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w pierwszym dniu biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 K.c. Nie można też pominąć, że każda osoba uprawniona do odrzucenia spadku powinna mieć możliwość wykorzystania całego przewidzianego w nim terminu. Z tego punktu widzenia przedstawiciel ustawowy małoletniego nie powinien znaleźć się w gorszej sytuacji niż każdy inny spadkobierca, który dla złożenia oświadczenia o odrzucenia spadku nie musi dokonywać dodatkowych czynności. Należy zatem przyjąć, że w sytuacji, w której ustawa wymaga uzyskania zgody sądu, od której uzależniona jest możliwość skutecznego odrzucenia spadku, wystąpienie do sądu o jej udzielenie przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, powinno powodować ten skutek, że termin ten nie biegnie dalej, aż do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego, w którym udzielił on zgody na odrzucenie spadku. (...) Należy w związku z tym opowiedzieć się za wykładnią art. 1015 § 2 K.c. uwzględniającą możliwość zawieszenia biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez małoletniego, rozpoczynającego bieg od dnia, w którym jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania do dziedziczenia, na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie uzyskania zgody na odrzucenie spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania przedstawiciele ustawowi małoletniego powinni, przed upływem 6-miesięcznego terminu biegnącego dalej po wydaniu przez sąd postanowienia zezwalającego na odrzucenie spadku, złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem.”

Zatem do dorzucenia spadku w imieniu małoletniego potrzeba jest zgody sądu rodzinnego, gdyż jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. W sądzie należy oczywiście przedstawić akt zgonu ciotki, poprzednie odrzucenia spadku przez spadkobierców oraz spis długów. Potem odrzucenia spadku można dokonać albo u notariusza albo w sądzie. Sąd nie musi jednak udzielić zgody na takie odrzucenie spadku.

Jeśli nawet nie udało się Pani wyrobić w terminie 6 miesięcy albo sąd odmówi zgody, to dzieci dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza. Czyli odpowiadają za długi do wysokości masy dodatniej spadku – czyli profitów w spadku. Na przykład jeśli ciotka pozostawiła po sobie np. 100 zł na koncie w banku, do takiej właśnie kwoty odpowiadają za jej długo Pani małoletnie dzieci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Nie złożyłam oświadczenia w ciągu 6-ciu miesięcy po śmierci mamy - czy dziedziczę dług?

Nie złożyłam oświadczenia w ciągu 6-ciu miesięcy po śmierci mamy - czy dziedziczę dług?

Ponad cztery lata temu zmarła moja mama. Został po niej dług w banku, żadnych aktywów nie zostawiła. Nie złożyłam stosownego oświadczenia...

Co zrobić z rzeczami zmarłego?

Co zrobić z rzeczami zmarłego?

Mam problem natury majątkowej i spadkowej. Ojciec jest umierający, leży w szpitalu, a ma spore długi. Komornik zajął część jego emerytury....

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku

Zmarła nasza mama, nie pozostawiła po sobie żadnego majątku, ani nieruchomości, ani ruchomości, ani żadnych oszczędności. Nie zostawiła także testamentu....

Odrzucenie spadku czy przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza?

Odrzucenie spadku czy przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza?

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Mieszkam z pełnoletnią córką w Czechach, jednakże w Polsce jesteśmy zameldowane. Mąż zostawił po sobie...

Zabezpieczenie się przed roszczeniami finansowymi po ojcu

Zabezpieczenie się przed roszczeniami finansowymi po ojcu

Chciałabym zabezpieczyć się na przyszłość przed jakimikolwiek zobowiązaniami/roszczeniami finansowymi ze strony mojego ojca. Jestem osobą pełnoletnią...

Nieodrzucenie spadku w imieniu dziecka, mimo zgody sądu rodzinnego, co z długami?

Nieodrzucenie spadku w imieniu dziecka, mimo zgody sądu rodzinnego, co z długami?

Mój dziadek zmarł w 2015 r., zostawiając po sobie dług – niespłacony kredyt. Moja mama oraz jej bracia zrzekli się spadku, następnie ja, mój brat...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »