Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-10-18

Zmarła nasza mama, nie pozostawiła po sobie żadnego majątku, ani nieruchomości, ani ruchomości, ani żadnych oszczędności. Nie zostawiła także testamentu. Była wdową od 5 lat. Niestety dowiedzieliśmy się, że zaciągnęła i nie spłaciła pożyczki na kwotę 45 tys. zł. Oczywiście zarówno ja, jak i moje dwie siostry, nie chcemy spłacać tej pożyczki. Wiemy, że w tej sytuacji moglibyśmy odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. I tu rodzą się pytania: czy można przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku? Jak wobec tego dokonać spisu inwentarza? Kto dokonuje tego spisu, czy komornik? Czy przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że nie będziemy musieli odpowiadać za długi mamy? Jeśli natomiast odrzucimy spadek, co dzieje się potem? Czy sprawa się na tym kończy, czy sąd szuka dalszych spadkobierców? Mama miała rodzeństwo. Wiemy, że mamy pół roku na odrzucenie spadku. Czy pozostali krewni, którzy dziedziczyliby po mamie, jeśli my spadek odrzucimy, też mają pół roku od daty naszego odrzucenia spadku, czy może od daty śmierci mamy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku

Oczywiście można przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie pozostawiła nic poza długami. Jest to lepsza alternatywa niż odrzucanie spadku kolejno przez spadkobierców z rodziny.

Z treści art. 1012 Kodeksu cywilnego (K.c.) wynika, że spadkobierca może spadek przyjąć z ograniczeniem odpowiedzialności za długi albo bez ograniczenia tej odpowiedzialności, albo spadek odrzucić.

Na zakres odpowiedzialności za długi spadkowe w sposób bezpośredni rzutuje sposób przyjęcia spadku. I tak, w razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia, całym majątkiem, zaś przy przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza – jego odpowiedzialność ulega ograniczeniu do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (art. 1031 K.c.). Natomiast przy odrzuceniu spadku nie dziedziczy w ogóle, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a do dziedziczenia dochodzą kolejni spadkobiercy. W myśl art. 924 i 925 K.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, zaś spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia.

W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy i małżonek, który pozostawał ze spadkodawcą w związku małżeńskim w chwili jego śmierci. Jeśli któreś z dzieci zmarło przed spadkodawcą – udział, który by mu przypadał, dziedziczą dalsi zstępni dziecka, które nie dożyło śmierci spadkodawcy, tj. jego dzieci, a jeżeli i te nie dożyły śmierci spadkodawcy – wnuki, prawnuki aż do wyczerpania linii. W braku wyżej wskazanych, do spadku, obok małżonka, powołani są rodzice spadkodawcy. Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci nie miał ani dzieci, wnuków, prawnuków ani małżonka – spadek po nim dziedziczą jego rodzice. Jeżeli jedno z rodziców zmarło przed spadkodawcą, spadek przypada rodzeństwu, a potem dzieciom rodzeństwa (wnuki, prawnuki). W ostatniej kolejności do dziedziczenia powołana jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Zatem uściślając: można jak najbardziej przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku. Aby w takiej sytuacji dokonać spisu inwentarza, należy spisać długi (długi to też spadek). Taki spis można wykonać samemu, nie ma obowiązku, aby dokonywał go komornik.

Jeśli dodatni spadek po mamie był zerowy, to do wartości dodatniej masy spadkowej (czyli 0) ogranicza się Państwa odpowiedzialność za długi. Jeśli mama miała na koncie ostatnią emeryturę czy rentę, np. 1000 zł, to do takiej kwoty ogranicza się Państwa odpowiedzialność za wierzytelności zmarłej.

Jeśli jako dzieci spadkobierczyni odrzucą Państwo spadek, przejdzie on na kolejnych spadkobierców i oni muszą albo go odrzucić, albo przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas to na nich będzie spoczywał obowiązek sporządzenia spisu inwentarza. Na podjęcie decyzji będą mieli 6 miesięcy od chwili, kiedy Państwo odrzucą spadek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki