Kategoria: Zachowek

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Propozycja ugody w sprawie zachowku

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-04-24

Najpierw zmarła babcia, kilka lat później dziadek. Ich dzieci nie opiekowały się swymi rodzicami i spadku nie otrzymały. Majątek po babci odziedziczyłem tylko ja, po dziadku dziedziczyliśmy wspólnie: mama, siostra i ja po 1/3 z dziadkowej połowy. Teraz wujkowie (czterej bracia mamy) zakładają przeciwko mnie sprawę o zachowek. Czy mogę wyjść im na przeciw i wezwać ich do ugody przed złożeniem wniosku do sądu? Chcę im wypłacić tyle, ile im się należy, opierając się na wycenie nieruchomości sporządzonej przez biegłego. Jeżeli oni się nie będą godzić, to niech idą do sądu, ale nie widzę powodu, żebym płacił za nich koszty sądowe. Jakie kroki powinienem podjąć?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Oczywiście może Pan szybciej skierować do swoich wujków propozycję ugodową z określoną kwotą. Mogą się z nią oczywiście nie zgodzić i wnieść sprawę do sądu. Wtedy będzie mógł się Pan bronić w sprawie przed nałożeniem na Pana kosztów procesu z uwagi na fakt, że nie dał Pan powodu uprawnionym do wniesienia sprawy do sądu.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie bowiem z art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Ten przepis reguluje zasadę zawinienia. Jej zastosowanie wymaga spełnienia dwóch przesłanek kumulatywnie.

Po pierwsze, zgodnie z doświadczeniem życiowym musi być wysnuty wniosek, że strona powodowa uzyskałaby zaspokojenie roszczenia bez wytaczania powództwa (orzeczenia SN: z dnia 25 maja 1936 r., III C 842/35, OSN(C) 1937, nr 1, poz. 38; z dnia 13 kwietnia 1961 r., IV CZ 23/61, OSPiKA 1962, z. 5, poz. 121).

Po drugie, pozwany musi uznać powództwo przy pierwszej czynności procesowej.

Sporne jest, czy do zastosowania art. 101 wystarczające jest uznanie żądań pozwu bez konieczności jednoczesnego spełnienia lub zaofiarowania żądanego świadczenia (orzeczenia SN: z dnia 4 maja 1957 r., IV CZ 99/57, RPEiS 1958, z. 1, s. 314; z dnia 16 sierpnia 1935 r., C I 276/34, OSN(C) 1936, nr 1, poz. 121).

Z brzmienia art. 101 nie wynika, aby w celu jego zastosowania pozwany musiał zaoferować spełnienie świadczenia. Zależy to od okoliczności sprawy. Jeśli pozwany nie został wezwany uprzednio do spełnienia świadczenia, wystarczające jest uznanie przez niego powództwa i uprawdopodobnienie, że spełnienie tego świadczenia byłoby realne.

Oczywiście nie należy tego przepisu rozumieć tak, że Pan ma uznać powództwo w całości, nawet jeżeli twierdzi Pan, że dochodzone kwoty są za wysokie. Może Pan uznać powództwo w zakresie, w którym Pan się z nim zgadza (np. do określonej kwoty).

Należy również przedstawić dowód, że Pan ugodowo chciał z wujkami sprawę załatwić (dowód nadania ugody listem poleconym).

Dla przypomnienia – zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.”

Nadmienię jeszcze, że w sprawie o zachowek można wykazywać, że ze względu na art. 5 K.c. (zasady współżycia społecznego) zachowek powinien ulec stosownemu obniżeniu, bowiem jak Pan wskazuje (ogólnie, tutaj trzeba byłoby sprawdzić szczegóły), wujkowie w ogóle nie zajmowali się schorowanymi rodzicami, a cały ciężar opieki spoczywał na Panu i reszcie spadkobierców, stąd zachowek powinien być obniżony. Oczywiście czy do obniżenia dojdzie, zadecyduje sąd.

Odwołując się do poglądów wypowiadanych w doktrynie prawniczej oraz w orzecznictwie, należy wskazać, że w sprawie o zachowek nie jest co do zasady wyłączone obniżenie wysokości należnej z tego tytułu sumy na podstawie art. 5 K.c. Przy tym obniżenie wysokości zachowku może mieć miejsce w przypadkach wyjątkowych, bowiem już samo pozbawienie uprawnionego do zachowku korzyści ze spadku w drodze dziedziczenia jest dla niego okolicznością krzywdzącą i dolegliwą, a stanu tego nie powinno jeszcze pogłębiać ograniczenie możliwości realizacji roszczeń z tytułu zachowku.

Zachodzi jednak możliwość obniżenia roszczenia o zachowek na podstawie art. 5 K.c. w pewnych szczególnych i wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy głównym składnikiem spadku jest prawo do lokalu służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego do zapłaty zachowku w razie braku możliwości zaspokojenia tych potrzeb oraz gdy inne składniki spadku nie wystarczą na zaspokojenie roszczenia z tytułu zachowku lub w innych ewidentnych sytuacjach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zachowek za pominięcie lub dziedziczenie z ustawy

Moja babcia w testamencie zapisała gospodarstwo mojemu tacie, jego siostrze i bratu. Mój ojciec i wuj zmarli. Po śmierci ojca babcia zmieniła...

Rozporządzenie majątkiem rodziców przez siostrę a zachowek

Siostra otrzymała wiele lat temu mieszkanie od rodziców. Zrzekłam się praw do niego. Później wzięła do siebie rodziców i samodzielnie rozporządziła...

Zasady współżycia społecznego a zachowek

Zmarły pozostawił dwie córki z pierwszego małżeństwa i jedną z obecnego oraz żonę. Już uprawomocniło się orzeczenie o stwierdzeniu...

Darowizna majątku rodziców a zachowek

Jest nas 3 siostry. Rodzice przepisali swój majątek jako darowiznę dla jednej siostry. Ona twierdzi, że nam się nic nie należy. Chciałabym otrzymać od niej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »