Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy trzeba przeprowadzać postępowanie spadkowe?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-01-06 • Aktualizacja: 2022-05-16

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Wspólnie byliśmy właścicielami mieszkania i działki. Mam trzy pełnoletnie córki, które chętnie wyrzekną się swojego udziału w spadku na moją rzecz, oraz syna, który mieszka w DPS i jest ubezwłasnowolniony (jestem jego opiekunem). Czy trzeba w tej sytuacji przeprowadzić postępowanie spadkowe? Czy muszę coś zmieniać w księgach wieczystych? Czy syn też dziedziczy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy trzeba przeprowadzać postępowanie spadkowe?

Osoba ubezwłasnowolniona spadkobiercą

Art. 8 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) wskazuje, iż „każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną”.

Stosownie zaś do art. 12 K.c. „nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie”.

Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Natomiast zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli.

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie ma zdolności do czynności prawnych. Posiada natomiast zdolność prawną. Oznacza to, że prawo do dziedziczenia osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie i osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnej są takie same.

Fakt przebywania osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej nie ogranicza w żaden sposób praw tej osoby związanych z nabyciem spadku.

Prawa spadkowe osoby ubezwłasnowolnionej i osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnej są takie same. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie posiada bowiem zdolność prawną, a więc zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków, np. wynikających z dziedziczenia.

W szczególności osoba ubezwłasnowolniona może być spadkobiercą, również testamentowym.

Jako że Pani mąż nie pozostawił testamentu, to po jego śmierci miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Art. 931 § 1 K.c. wskazuje, iż w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Spadek po zmarłym mężu i ojcu

Stosownie do powyższego przepisu spadek po zmarłym nabyli Pani oraz 3 dzieci, każdy po 1/4 udziału w spadku.

W skład spadku po zmarłym mężu weszła połowa majątku wspólnego małżeńskiego, czyli 1/2 udziału w mieszkaniu i 1/2 udziału w działce + majątek osobisty, jeśli zmarły taki posiadał.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie zakreślają spadkobiercom żadnego terminu do przeprowadzenia postępowania spadkowego. Takie postępowania może być przeprowadzone nawet i po wielu latach od śmierci danej osoby. Nie przeprowadzenie postępowania spadkowego nie pociąga również żadnej odpowiedzialności. Każdy spadkobierca w tym również inne osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w każdym czasie po śmierci spadkodawcy jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia jego śmierci.

Jeśli np. spadkobiercy chcą sprzedać nieruchomości, to wtedy konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego, żeby można było potwierdzić swoje prawa do spadku i być wpisanym w księgę wieczystą.

Aby Pani córki przekazały swoje udziały w spadku na rzecz Pani, to należałoby przeprowadzić sprawę spadkową (złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku).

Następnie po wydaniu postanowienia przez sąd w sprawie dziedziczenia, w którym sąd określi, kto dziedziczy i w jakiej części po zmarłym, można będzie dokonać zmian w księgach wieczystych nieruchomości. Następnie warto by było również zgłosić nabycie spadku w urzędzie skarbowym.

Od podatku od spadku zwolnione jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (w drodze dziedziczenia) przez najbliższych członków rodziny, czyli:

  • małżonka,
  • zstępnych (syna, córkę, wnuki),
  • wstępnych (ojca, matkę, dziadków),
  • pasierba,
  • rodzeństwo,
  • ojczyma,
  • macochę,
    – jeżeli zgłoszą oni ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Zobacz również: Jak dzieli się spadek po mężu?

Darowizna udziałów w spadku

Po uporządkowaniu spaw podatkowych córki mogą dokonać darowizny swoich udziałów na rzecz Pani. Również można by było dokonać sądowego działu spadku połączonego ze zniesieniem współwłasności i podziałem majątku wspólnego małżeńskiego w ten sposób, że córki przekażą Pani swoje udziały w spadku odpłatnie lub nieodpłatnie.

Co się tyczy zbycia udziały osoby ubezwłasnowolnionej na rzecz Pani, to niestety nie będzie to proste.

Stosownie do art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekun (a więc i kurator) powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Na wystąpienie na drogę sądową w powyższych sprawach opiekun prawny powinien uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.

Podział spadku lub darowizna jego udziału w spadku jest z pewnością ważniejszą sprawą dotyczącą majątku ubezwłasnowolnionego.

A więc rozporządzić udziałem osoby ubezwłasnowolnionej bez zgody sądu się nie da. Nieodpłatne zbycie udziału raczej też nie wchodzi nie w grę (chyba że Pani znajdzie przekonywujące argumenty dla sądu), a więc musiałaby Pani odkupić udział od syna lub go spłacić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »