Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-04-14

Postanowieniem sądu odziedziczyłem połowę spadku po mojej matce, w którego skład wchodził wkład mieszkaniowy w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim. W tym mieszkaniu przebywa teraz jej mąż (mój ojczym), jest on członkiem spółdzielni. Jak mogę odzyskać należną mi część wkładu mieszkaniowego? Załączam postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z postanowienia, został Pan spadkobiercą po matce w 1/2. Oznacza to prawo do połowy majątku wchodzącego w skład masy spadkowej. Mieszkanie jest lokatorskie.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego co do zasady jest niezbywalne i nie przechodzi na spadkobierców. Dziedziczeniu na zasadach ogólnych podlega wkład mieszkaniowy (budowlany). Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje jednak, że z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi, czyli nie wygasa.

W Pana przypadku prawo do lokalu przysługiwało zapewne wspólnie Pańskiej matce i jej mężowi (wchodziło ono w skład majątku wspólnego małżeńskiego) i dlatego po śmierci matki przypadło ono jej mężowi.

Gdyby prawo do lokalu wchodziło w skład majątku osobistego Pańskiej matki, to jej mąż nie mógłby wykupić tego lokalu, ponieważ wcześniej osoby uprawnione powinny wskazać spółdzielni, której z nich przypadnie prawo do lokalu lub przysługuje roszczenie o członkostwo w spółdzielni.

Wkład mieszkaniowy (budowlany), podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Jeżeli więc lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu wchodziło w skład majątku wspólnego małżeńskiego rodziców, to wówczas w skład spadku po matce wchodzi połowa wartości wkładu mieszkaniowego.

Powinien Pan wystąpić do spółdzielni z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, jakiej wartości był wkład mieszkaniowy związany ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu w chwili śmierci matki (z ewentualną waloryzacją tego wkładu na dzień jej śmierci).

Następnie może Pan wystąpić do ojczyma z roszczeniem o zapłatę kwoty odpowiadającej 1/4 wartości wkładu mieszkaniowego, który odziedziczył Pan po matce.

Można to zrobić także umownie w drodze działu części spadku po matce, w wyniku którego wkład przypadnie mężowi matki w całości, a Pan otrzyma od niego stosowaną kwotę tytułem rozliczenia. Jeżeli mąż matki nie wypłaci Panu tej kwoty we wskazanym przez Pana terminie, wówczas pozostanie Panu droga postępowania sądowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dziedziczenie nieruchomości

Moja babcia zmarła w 1993 r., zostawiając po sobie nieruchomość (dziadek zmarł wiele lat wcześniej, a nieruchomość w księgach wieczystych...

 

Dziedziczenie majątku

Dziedziczenie majątku

Mój ojciec zmarł w 2007 r. Po jego śmierci nie przeprowadziliśmy podziału majątku. Spadkobierców jest pięcioro – matka i czworo rodzeństwa. Na jakich...

Dziedziczenie spadku po bracie

Dziedziczenie spadku po bracie

Czy dziedziczę spadek po bracie , który był kawalerem, nie miał dzieci, a jego rodzice nie żyją?

Dziedziczenie działki

Moja babcia posiada nieruchomość podzieloną na działki budowlane. Podobno moja mama miała zapisaną jedną z tych działek. Mama niedawno zmarła. Czy...

 

Nabycie spadku po wujku

Nabycie spadku po wujku

Mój wujek zmarł i pozostawił po sobie mieszkanie. Oprócz rodziców (czyli moich dziadków) i mnie nie ma innej rodziny. Jak rozumiem, spadkobiercami...

Otrzymanie lokalu mieszkalnego w spadku

Otrzymałem lokal mieszkalny w spadku po tacie. Czy w związku z posiadaniem mieszkania własnościowego stracę prawo do lokalu komunalnego? Umowa najmu jest tylko...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »