Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymanie lokalu mieszkalnego w spadku

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2014-07-16

Otrzymałem lokal mieszkalny w spadku po tacie. Czy w związku z posiadaniem mieszkania własnościowego stracę prawo do lokalu komunalnego? Umowa najmu jest tylko na mnie. W mieszkaniu komunalnym jest również zameldowana moja żona.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Kwestie związane z wynajmem mieszkań komunalnych regulowane są w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), a także w uchwałach rad gmin podejmowanych na podstawie tej ustawy, zawierających zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym gmin. W wielu gminach istotnie podejmowane są takie uchwały, które ustalają prawo do mieszkania komunalnego dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Jednak sądy administracyjne kwestionują takie zapisy uchwał, twierdząc, że skoro gmina ma zaspokajać potrzeby mieszkaniowe mieszkańców, to wcale nie oznacza, że osoba posiadająca inny lokal mieszkalny ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jednak w Pana przypadku do głosu mogą dojść zupełnie inne przepisy wspomnianej przeze mnie wyżej ustawy. Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów, jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 tej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Wypowiedzenie wynikające z art. 21 ust. 4 i 5 to kwestie związane z remontami zasobu mieszkaniowego gminy. Bardziej istotne są te przyczyny zawarte w kolejnych ustępach art. 11. I tak:

 

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

 

  1. pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  2. jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
  3. wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
  4. używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4 ustawy.

 

Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:

 

  1. z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
  2. z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

 

Przewidziane są także inne przyczyny wypowiedzenia, jednak w Pana sytuacji najbardziej niebezpieczna w chwili obecnej jest ta, którą podkreśliłam powyżej. Oczywiście gmina, jako właściciel mieszkania komunalnego, którego jest Pan najemcą, ma Panu prawo wypowiedzieć umowę najmu w opisanej wyżej sytuacji tylko i wyłącznie wówczas, gdy spełnione są wszystkie wymagane przesłanki.

 

Aby – z powodu otrzymania lokalu mieszkalnego w spadku – została wypowiedziana umowa najmu lokalu komunalnego, przedmiot spadku musi znajdować się w tej samej miejscowości, w której mieszkanie wynajmowane, oraz mieć standard co najmniej odpowiadający pomieszczeniom tymczasowym. Ponadto czynsz w lokalu najmowanym od gminy nie może stanowić 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. Tylko przy jednoczesnym zaistnieniu tych przesłanek gmina może, ale nie musi, wypowiedzieć Panu dotychczasowy stosunek najmu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »