Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyliczenie zachowku dla rodzeństwa

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-03-30

Matka zmarła pół roku temu, nie pozostawiła żadnego majątku, ale 12 lat temu darowała mi mieszkanie. Wartość mieszkania wpisana w akcie notarialnym darowizny to 35 tys. zł; wartość dzisiejsza – ok. 120 tys. wg wyceny rzeczoznawcy. W opinii agencji nieruchomości wartość ta – ze względu na opłakany stan lokalu – jest mocno zawyżona, agencja wystawiła je na sprzedaż za 100 tys. zł. Dodam, że mama miała zapis o służebności mieszkania do śmierci. To ja, a nie zamieszkująca tam matka, ponosiłam wszystkie koszty i opłaty związane z jego utrzymaniem. Mam siostrę i brata, oboje na emeryturze, którzy żądają zachowku. Proszę o pomoc w wyliczeniu wysokości zachowku!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uprawnione do spadku po mamie są trzy osoby – Pani i dwoje rodzeństwa. Zmarła nie pozostawiła nic w spadku, a jedynie przed 12 laty uczyniła na Pani rzecz darowiznę.

Na wstępie wskazać należy, że substrat zachowku tworzy czysta wartość spadku powiększona o darowizny doliczane do spadku (art. 993 i nast. Kodeksu cywilnego; dalej „K.c.”).

Przedmiotowa darowizna została dokonana przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku. W takiej sytuacji, po myśli art. 994 § 1 K.c., jej wartość co do zasady nie podlega doliczeniu do spadku przy obliczaniu zachowku, chyba że została dokonana na rzecz osób będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Z uwagi na to, iż jest Pani spadkobiercą – data darowizny nie ma znaczenia.

Jeżeli spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały spadek, uprawniony do zachowku może dochodzić od obdarowanego roszczenia o zachowek w granicach określonych w art. 1000 K.c.

Według konstrukcji przyjętej w Kodeksie cywilnym, roszczenie o zachowek ma zapewnić uprawnionemu realną korzyść, niezależnie od woli spadkodawcy, gdyż ten może go jej pozbawić jedynie w drodze wydziedziczenia, dopuszczalnego w wyjątkowych sytuacjach (art. 1008-1010 K.c.).

Nie ma Pani podstaw aby obniżyć zachowek. Mimo, iż zgodnie z treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r., sygn. akt I ACa 896/09 1.Także w sprawach o zachowek można stosować przepis art. 5 k.c. 2.Dokonując osądu roszczenia o zachowek w aspekcie zasad współżycia społecznego trzeba mieć na uwadze, że celem instytucji zachowku jest ochrona interesów wymienionych w art. 991 § 1 k.c. majątkowych najbliższych członków rodziny przez zapewnienie im niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Zastosowanie art. 5 k.c. nie może udaremniać celów przepisów o zachowku. Odwołanie do zasad współżycia społecznego winno raczej służyć ochronie zobowiązanego do zachowku w sytuacji, gdy jego wysokość będzie nadmierna np. w wyniku nagłych zmian ekonomicznych, czy innych niezależnych od spadkobiercy zjawisk wpływających na wartość spadku.

W Pani przypadku nie zachodzą takie okoliczności

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 6 marca 2014 roku. Stwierdził w nim, że obliczanie zachowku następuje zawsze na podstawie stanu spadku z daty jego otwarcia (jest to chwila śmierci spadkodawcy), a według cen z chwili orzekania przez sąd.

Art. 996 k.c. zawiera regulację dotyczącą zaliczenia na poczet zachowku przysporzeń, jakie uprawniony do zachowku otrzymał od spadkodawcy. Co do zasady zaliczeniu na zachowek podlegają jedynie te darowizny, które według art. 993 – 995 k.c. zostały doliczone do spadku.

Jeśli jest Was troje spadkobierców, to udział spadkowy każdego z Was wyniósłby 1/3, a co za tym idzie – zachowek wynosi 1/2 tego co otrzymałoby się w spadku, a więc każdemu z rodzeństwa należy się 1/6 wartości mieszkania. Wartości z dnia obliczania zachowku.

Jeśli mieszkanie warte jest 100 tys., to zachowek wynosi 16 666,66 zł dla każdego z uprawnionego rodzeństwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy mogę się zrzec zachowku na rzecz córki?

Kilka miesięcy temu zmarł mój ojciec. Przysługuje mi zachowek. Nie chcę jednak się o niego starać. Czy mogę się zrzec zachowku na rzecz córki? Jakie...

 

Prawo do zachowku syna z pierwszego małżeństwa

Zmarł mój teść. Był dwukrotnie żonaty: z pierwszą żoną miał syna, z drugą nie miał dzieci. Rok przed śmiercią teść sprzedał działkę...

 

Co zrobić, jeśli ojciec przepisał cały majątek na konkubinę?

Niedawno zmarł mój ojciec, a ja jestem jego jedynym dzieckiem. Ojciec przez ostatnie lata mieszkał z konkubiną, której podobno przepisał cały...

 

Testament rodziców a zachowek

Otrzymałam spadek po śmierci rodziców. Ich wolą wyrażoną w testamencie było dziedziczenie lokalu przeze mnie i mojego brata. On jednak zmarł 2...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »