Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekroczenie terminu na odrzucenie spadku

Autor: Katarzyna Bereda

Żona odrzuciła spadek po zmarłym kuzynie. Następnie w sadzie dostaliśmy zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dzieci, niestety nie zdążyliśmy w imieniu dzieci odrzucić tego spadku w terminie. Czy istnieje możliwość odrzucenia tego spadku po terminie? Jakie czynności powinniśmy podjąć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekroczenie terminu na odrzucenie spadku

Przywrócenie terminu do odrzucenia spadku

Jeżeli w Państwa przypadku doszło do przekroczenia terminu 6-miesięcznego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, możliwe jest jeszcze przywrócenie terminu do złożenia wniosku. Jeżeli posiadają Państwo już postanowienia w zakresie odrzucenia spadku w imieniu dziecka, powinni Państwo teraz złożyć wniosek o zatwierdzenie i przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o odrzuceniu nie złożonego w terminie, załączając niniejszą zgodę.

Zgodnie z treścią art. 1019 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

Zobacz również: Czy notariusz zawiadamia sąd o odrzuceniu spadku?

Uchylenie się od skutków prawnych

W myśl wyraźnego brzmienia art. 1019 Kodeksu cywilnego także błąd może być podstawą do uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nieistotne jest, czy uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby następuje przed, czy po stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu APD albo wydaniu EPS, a także to, czy następuje przed, czy po dokonaniu działu spadku (zob. np. uchwała SN z 6.6.2007 r., sygn. akt III CZP 53/07). Jak wskazano w postanowieniu SN z 6.7.2012 r. (sygn. akt V CSK 313/11), „rozstrzygnięcie sądu spadku w przedmiocie zatwierdzenia oświadczenia spadkobiercy o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku (art. 1019 § 2 i 3 KC) ma w tym zakresie samodzielny charakter”.

Z uwagi na powyższe, powinien Pan złożyć wniosek o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka z jednoczesnym oświadczeniem o odrzuceniu spadku. Wniosek taki wraz z oświadczeniem należy złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dziecka, a więc tam gdzie do tej pory załatwiał Pan sprawę w zakresie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku. We wniosku proszę wskazać np. iż nie miał Pan świadomości konieczności odrzucenia spadku także przez dziecko, a ponadto nie miał Pan świadomości istnienia zadłużenia po stronie spadkodawcy, co uniemożliwiło Panu złożenie takiego oświadczenia w terminie. Jeżeli sąd zatwierdzi ten wniosek, to dziecko nie przejmie długów spadkodawcy – po złożeniu wniosku sąd wyznaczy rozprawę i jeszcze dopyta Pana w tym zakresie. Uwzględnienie wniosku zależy od akceptacji sądu, dlatego musi Pan wykazać, iż błędnie nie miał Pan świadomości istnienia zadłużenia, a także konieczności dalszego odrzucenia spadku.

Zobacz również: Jak liczyć 6 miesięcy na odrzucenie spadku?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl