Przekroczenie terminu na odrzucenie spadku

• Data: 2023-11-22 • Autor: Katarzyna Bereda

Większość osób wie, że aby odrzucić spadek, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie w terminie. Jest on nieprzekraczalny i wynosi 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o dziedziczeniu. Jeżeli odrzucanie spadku dotyczy w dalszej kolejności podjęcia tej czynności w imieniu dziecka, może dojść do wydłużenia czasu. Co się stanie w sytuacji przekroczenia terminu do odrzucenia spadku przez małoletniego? Czy możliwe jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu odrzucenia spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przekroczenie terminu na odrzucenie spadku

Żona odrzuciła spadek po zmarłym kuzynie. Następnie w sądzie dostaliśmy zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dzieci, niestety nie zdążyliśmy w imieniu dzieci odrzucić tego spadku w terminie. Czy istnieje możliwość odrzucenia tego spadku po terminie? Jakie czynności powinniśmy podjąć?

Przywrócenie terminu do odrzucenia spadku

Jeżeli w Państwa przypadku doszło do przekroczenia terminu 6-miesięcznego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, możliwe jest jeszcze przywrócenie terminu do złożenia wniosku. Jeżeli posiadają Państwo już postanowienia w zakresie odrzucenia spadku w imieniu dziecka, powinni Państwo teraz złożyć wniosek o zatwierdzenie i przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o odrzuceniu nie złożonego w terminie, załączając niniejszą zgodę.

Zgodnie z treścią art. 1019 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

Zobacz również: Czy notariusz zawiadamia sąd o odrzuceniu spadku?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uchylenie się od skutków prawnych

W myśl wyraźnego brzmienia art. 1019 Kodeksu cywilnego także błąd może być podstawą do uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nieistotne jest, czy uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby następuje przed, czy po stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu APD albo wydaniu EPS, a także to, czy następuje przed, czy po dokonaniu działu spadku. Jak wskazano w postanowieniu SN z 6.7.2012 r. (sygn. akt V CSK 313/11), „rozstrzygnięcie sądu spadku w przedmiocie zatwierdzenia oświadczenia spadkobiercy o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku (art. 1019 § 2 i 3 KC) ma w tym zakresie samodzielny charakter”.

Z uwagi na powyższe, powinien Pan złożyć wniosek o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka z jednoczesnym oświadczeniem o odrzuceniu spadku. Wniosek taki wraz z oświadczeniem należy złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dziecka, a więc tam gdzie do tej pory załatwiał Pan sprawę w zakresie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku. We wniosku proszę wskazać np. iż nie miał Pan świadomości konieczności odrzucenia spadku także przez dziecko, a ponadto nie miał Pan świadomości istnienia zadłużenia po stronie spadkodawcy, co uniemożliwiło Panu złożenie takiego oświadczenia w terminie. Jeżeli sąd zatwierdzi ten wniosek, to dziecko nie przejmie długów spadkodawcy – po złożeniu wniosku sąd wyznaczy rozprawę i jeszcze dopyta Pana w tym zakresie. Uwzględnienie wniosku zależy od akceptacji sądu, dlatego musi Pan wykazać, iż błędnie nie miał Pan świadomości istnienia zadłużenia, a także konieczności dalszego odrzucenia spadku.

Zobacz również: Jak liczyć 6 miesięcy na odrzucenie spadku?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład 1
Pan Tomasz dziedziczy z ustawy spadek po swoim ojcu. Okazuje się jednak, że w spadku pozostała mała działka rolna oraz 300 tys. zł długów. Decyzja o odrzuceniu spadku była więc oczywista. Niestety ze względów zdrowotnych pan Tomasz przekroczył termin na odrzucenie spadku. Z tego względu musi złożyć wniosek o przywrócenie terminu odrzucenia spadku, opisując sądowi swoją sytuację.

 

Przykład 2
Pani Iwona nie wiedziała, że po śmierci rodziców musi podjąć jakąś decyzję związaną ze spadkiem. Nie był on jednak znaczny, wynosił tylko samochód. Po czasie okazało się jednak, że rodzice byli także zadłużeni. Do pani Iwony zaczęli odzywać się wierzyciele. Niestety minął termin na odrzucenie spadku, więc pani Iwona musi go przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiadając za długi tylko do wartości majątku spadkowego.

Podsumowanie

Jak wynika z artykułu, obowiązki spadkobierców są rozległe – zwłaszcza w kwestii podjęcia decyzji co do spadku. W ciągu 6 miesięcy można go odrzucić, co jest najlepszym sposobem na uniknięcie płacenia długów. Warto też pamiętać, że jeśli posiadamy dzieci, zadłużenie przechodzi wprost na nie.

Oferta porad prawnych

Sytuacje związane z dziedziczeniem mogą być skomplikowane, a przynajmniej niejednoznaczne. Z tego powodu dobrze się upewnić, co należy w danej sytuacji zrobić, by uzyskać zamierzony efekt. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z porady prawniczej on-line, dzięki której dowiemy się, jak postępować skutecznie i zgodnie z prawem.

Już teraz opisz nam swój problem, korzystając z formularza pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. akt V CSK 313/11
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2007 r., sygn. akt III CZP 53/07

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »