Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy strona w postępowaniu spadkowym ma obowiązek stawiennictwa w sądzie?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-08-16

Najbliższą rodziną zmarłej ciotki jest mój mąż i jego siostra. Ciotka zostawiła testament, w którym jedyną spadkobierczynią uczyniła siostrę męża. Mąż został jednak wezwany przez sąd do stawiennictwa w sprawie spadkowej (nieobowiązkowego). Mieszkamy daleko, mąż nie chce jechać na rozprawę. Czy dla siostry wskazanej w testamencie będzie to jakaś komplikacja? Czy mąż może nie stawić się na sprawie spadkowej bez żadnych konsekwencji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na rozprawę w sprawie spadkowej sąd wzywa co prawda wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, jednakże do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku najczęściej wystarczy obecność i złożenie zapewnień spadkowych przez kilku, a nawet tylko jednego spadkobiercę.

Zgodnie z treścią art. 216 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika. Ponadto w myśl art. 299 K.p.c. – jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron.

Wezwanie strony w celu przeprowadzenia dowodu w postaci jej przesłuchania nie ma rygoru obowiązkowego stawiennictwa, jak ma to miejsce w przypadku przesłuchania świadka lub biegłego.

Jak wynika z treści art. 237 K.p.c. – niestawiennictwo stron na termin nie wstrzymuje przeprowadzenia dowodu, chyba że obecność stron lub jednej z nich okaże się konieczna.

Brak stawiennictwa strony w postępowaniu cywilnym ma ten skutek, że sąd może rozstrzygnąć na podstawie dokonanej oceny dotychczasowych dowodów, w tym może uznać określone okoliczności za przyznane przez stronę.

Reasumując, jeżeli strona nie stawi się na wezwanie sądu w celu jej przesłuchania, sąd może pominąć jej przesłuchanie i wydać orzeczenie bez przeprowadzania takiego dowodu. Pominięcie dowodu z przesłuchania strony, która nie stawiła się na wezwanie sądu, może skutkować tym, że sąd według swojego uznania, na podstawie zebranego materiału dowodowego wyda orzeczenie. Oczywiście strona może działać w sprawie poprzez swojego pełnomocnika, którym może być, oprócz adwokata lub radcy prawnego, również członek najbliższej rodziny (rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).

Jak wynika z opisu sprawy, stawiennictwo męża nie jest obowiązkowe, a więc to, czy Pani mąż na rozprawę się stawi, czy też nie, nie będzie miało wpływu na wydane przez sąd rozstrzygnięcie ani na kwestię dziedziczenia siostry Pani męża. Jeżeli, tak jak Pani pisze, zmarła zostawiła testament na rzecz siostry męża, to cały spadek w świetle prawa dziedziczy tylko i wyłącznie siostra męża, a on sam nie musi w tych okolicznościach podejmować żadnych czynności prawnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Testament na rzecz dwóch osób

Jestem samotną osobą, mam tylko ojca i brata mojej mamy (wuja). Dysponuję połową mieszkania (drugą tata) i innym mieszkaniem – moją własną...

 

Ważność testamentu spisanego, gdy spadkodawca nie posiadał jeszcze majątku

Matka spisała testament na swojego zięcia i wnuka w momencie, gdy nie posiadała żadnego majątku, czy taki testament jest ważny? Sprawa wygląda tak:...

 

Testament sprzed 20 lat

Prawie 20 lat temu ojciec zostawił mi testament, jako jego jedynej spadkobierczyni. Nigdy go nie otworzyłam, bo myślałam, że brat, który rozporządza całym...

 

Testament z zapisem windykacyjnym

Tata zamierza spisać testament. W skład jego majątku wchodzą dwa samochody, które są zarejestrowane na niego, oraz mieszkanie. Nurtuje go głównie to,...

 

Manipulacje rodziny w celu zmiany testamentu, co robić?

Zmarł mój wujek. Żyje jego żona (czyli moja ciocia). Byli bezdzietnym małżeństwem. Wujek zostawił testament potwierdzony notarialnie, w którym jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »