Kategoria: Testament

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy strona w postępowaniu spadkowym ma obowiązek stawiennictwa w sądzie?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-08-16

Najbliższą rodziną zmarłej ciotki jest mój mąż i jego siostra. Ciotka zostawiła testament, w którym jedyną spadkobierczynią uczyniła siostrę męża. Mąż został jednak wezwany przez sąd do stawiennictwa w sprawie spadkowej (nieobowiązkowego). Mieszkamy daleko, mąż nie chce jechać na rozprawę. Czy dla siostry wskazanej w testamencie będzie to jakaś komplikacja? Czy mąż może nie stawić się na sprawie spadkowej bez żadnych konsekwencji?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Na rozprawę w sprawie spadkowej sąd wzywa co prawda wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, jednakże do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku najczęściej wystarczy obecność i złożenie zapewnień spadkowych przez kilku, a nawet tylko jednego spadkobiercę.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie z treścią art. 216 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika. Ponadto w myśl art. 299 K.p.c. – jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron.

Wezwanie strony w celu przeprowadzenia dowodu w postaci jej przesłuchania nie ma rygoru obowiązkowego stawiennictwa, jak ma to miejsce w przypadku przesłuchania świadka lub biegłego.

Jak wynika z treści art. 237 K.p.c. – niestawiennictwo stron na termin nie wstrzymuje przeprowadzenia dowodu, chyba że obecność stron lub jednej z nich okaże się konieczna.

Brak stawiennictwa strony w postępowaniu cywilnym ma ten skutek, że sąd może rozstrzygnąć na podstawie dokonanej oceny dotychczasowych dowodów, w tym może uznać określone okoliczności za przyznane przez stronę.

Reasumując, jeżeli strona nie stawi się na wezwanie sądu w celu jej przesłuchania, sąd może pominąć jej przesłuchanie i wydać orzeczenie bez przeprowadzania takiego dowodu. Pominięcie dowodu z przesłuchania strony, która nie stawiła się na wezwanie sądu, może skutkować tym, że sąd według swojego uznania, na podstawie zebranego materiału dowodowego wyda orzeczenie. Oczywiście strona może działać w sprawie poprzez swojego pełnomocnika, którym może być, oprócz adwokata lub radcy prawnego, również członek najbliższej rodziny (rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).

Jak wynika z opisu sprawy, stawiennictwo męża nie jest obowiązkowe, a więc to, czy Pani mąż na rozprawę się stawi, czy też nie, nie będzie miało wpływu na wydane przez sąd rozstrzygnięcie ani na kwestię dziedziczenia siostry Pani męża. Jeżeli, tak jak Pani pisze, zmarła zostawiła testament na rzecz siostry męża, to cały spadek w świetle prawa dziedziczy tylko i wyłącznie siostra męża, a on sam nie musi w tych okolicznościach podejmować żadnych czynności prawnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »