Co należy zrobić z testamentem odręcznym po śmierci spadkodawcy?

• Data: 2024-02-04 • Autor: Wioletta Dyl

Niekiedy zdarza się, że zmarły pozostawia po sobie testament napisany odręcznie. Co zrobić w takiej sytuacji? W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie kroki należy podjąć, aby upewnić się, że ostatnia wola osoby zmarłej zostanie spełniona. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Ag

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Co należy zrobić z testamentem odręcznym po śmierci spadkodawcy?

Ciocia pani Agaty zostawiła odręczny testament. Zapisała jej mieszkanie i uczyniła ją wykonawczynią testamentu. Pani Agata zapytała nas, co należy zrobić w takiej sytuacji i jakie działania powinna teraz podjąć.

Prawidłowo sporządzony testament odręczny

Co zrobić z testamentem po śmierci spadkodawcy? Pierwsze, co należy zrobić, to sprawdzić, czy testament odręczny został prawidłowo sporządzony. Od początku do końca powinien być sporządzony pismem odręcznym (nie może być napisany na komputerze czy maszynie do pisania) ołówkiem, długopisem lub piórem; pod sporządzonym tekstem powinien widnieć wyraźny podpis osoby sporządzającej testament (lepiej, aby nie był to jedynie np. inicjał); testament opatrzony winien być dokładną datą (m.in. w celu ustalenia, że w dniu sporządzania testamentu spadkodawczyni była w pełni władz umysłowych); dobrze by było, aby sporządzony własnoręcznie testament był opatrzony nagłówkiem „testament”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiany w testamencie pisanym odręcznie

Jeżeli w testamencie wprowadzane były jakiekolwiek zmiany (skreślenia czy dopiski), spadkodawczyni winna je opatrzyć swoim podpisem, aby nie było wątpliwości, że nie powstały one na skutek ingerencji innych osób.

Są to zasadnicze wymagania, ale nie wszystkie są bezwzględnie obowiązujące, ponieważ ustawodawca przewidział w art. 949 § 2 Kodeksu cywilnego, że brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, o ile nie wywołuje to wątpliwości co do zdolności spadkodawczyni do sporządzenia testamentu lub co do jego treści.

Zobacz również: Odczytanie testamentu w sądzie

Co zrobić z testamentem po śmierci spadkodawcy?

Jeżeli pani Agata przejrzy pod tym kątem testament, to następnie zgodnie z treścią art. 646 K.p.c. jest ona obowiązana złożyć go w sądzie bądź u notariusza (proszę pamiętać, że od momentu śmierci cioci pani Agata ma 6 miesięcy na to, aby złożyć oświadczenie u notariusza o ewentualnym odrzuceniu spadku).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wniosek do sądu o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Testament odręczny – co dalej? Wraz z testamentem do sądu składa się wnioski o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku. Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez sąd następuje również bez ewentualnego wniosku pani Agaty, o ile wpłynął on do sądu.

Notariusz za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenie testamentu pobiera opłatę w wysokości 50 zł.

Zobacz również: Realizacja testamentu

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Następnie pani Agata, która znalazła testament odręczny i zastanawiała się, co dalej z nim zrobić, może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawczyni. Do wniosku należy dołączyć załączniki w postaci: testamentu, skróconych odpisów aktów stanu cywilnego, tj. zgonu spadkodawczyni i ewentualnie jej męża, urodzenia spadkobierców męskich lub niezamężnych kobiet, małżeństwa kobiet. Należy także dostarczyć dokładne adresy pani Agaty oraz bliskich krewnych spadkodawczyni, którym należałby się spadek w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Następne, co należy zrobić, to:

  • stawić się na rozprawę, na której zostanie wydane postanowienie,
  • odczekać 21 dni do uprawomocnienia się postanowienia,
  • zgłosić do urzędu skarbowego fakt nabycia spadku w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia na urzędowym formularzu (SD-Z2),
  • złożyć wniosek do ksiąg wieczystych o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego osoby właściciela (ewentualnie założenie takiej księgi).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Zaskakujący spadek

Jan, robotnik z małego miasta, nie spodziewał się odziedziczyć majątku. Jego daleka ciotka, z którą miał sporadyczny kontakt, zmarła, pozostawiając mu w odręcznym testamencie stary dom na wsi. Jan musiał przejść przez skomplikowany proces prawny, aby potwierdzić ważność testamentu i przejąć nieruchomość, co ostatecznie otworzyło przed nim nowe możliwości życiowe.

 

Rodzinny konflikt

Katarzyna była jedną z trzech sióstr, które miały odziedziczyć rodzinny dom po ich matce. Jednak po śmierci matki odkryły odręczny testament, zgodnie z którym cały majątek miał trafić do najmłodszej siostry. To wywołało rodzinny konflikt. Członkowie rodziny zgłosili się do prawnika, aby ustalić prawomocność testamentu i sprawiedliwy podział majątku.

 

Nieoczekiwana zmiana

Tomasz był blisko związany ze swoim wujkiem, który obiecał mu w spadku swoją kolekcję rzadkich monet. Niestety, w odręcznym testamencie znalezionym po śmierci wujka nie było o tym mowy, a cały majątek przypadł innemu krewnemu. Tomasz musiał skonsultować się z prawnikiem, aby zrozumieć swoje prawa i możliwości działania w obliczu nieoczekiwanej zmiany ostatniej woli wujka.

Podsumowanie

Podsumowując, artykuł omawia kwestie dotyczące testamentu odręcznego. Podkreśla, jak ważne jest dokładne zapoznanie się z procedurami i, w razie potrzeby, skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, aby upewnić się, że ostatnia wola zmarłego zostanie spełniona zgodnie z jego życzeniami.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w sprawach testamentowych? Nie wiesz, co zrobić z testamentem odręcznym? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz usług profesjonalnego sporządzania pism, aby upewnić się, że Twoje działania są zgodne z prawem i chronią Twoje interesy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szybką i fachową pomoc! Wypełnij formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »