Kategoria: Testament

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co należy zrobić z testamentem odręcznym?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2013-05-16

Moja zmarła ciocia zostawiła odręczny testament. Zapisała mi mieszkanie i uczyniła wykonawczynią testamentu. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jakie działania powinnam teraz podjąć?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Pierwsze co należy zrobić, to sprawdzić, czy testament odręczny został prawidłowo sporządzony. Od początku do końca powinien być sporządzony pismem odręcznym (nie może być napisany na komputerze czy maszynie do pisania) ołówkiem długopisem lub piórem; pod sporządzonym tekstem powinien widnieć wyraźny podpis osoby sporządzającej testament (lepiej aby nie był to jedynie np. inicjał); testament opatrzony winien być dokładną datą (m.in. w celu ustalenia, że w dniu sporządzania testamentu spadkodawczyni była w pełni władz umysłowych); dobrze by było, aby sporządzony własnoręcznie testament był opatrzony nagłówkiem „testament”.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli w testamencie wprowadzane były jakiekolwiek zmiany (skreślenia czy dopiski), spadkodawczyni winna je opatrzyć swoim podpisem, aby nie było wątpliwości, że nie powstały one na skutek ingerencji innych osób.

Są to zasadnicze wymagania, ale nie wszystkie są bezwzględnie obowiązujące, ponieważ ustawodawca przewidział w art. 949 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.), że brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, o ile nie wywołuje to wątpliwości co do zdolności spadkodawczyni do sporządzenia testamentu lub co do jego treści.

Jeżeli Pani przejrzy pod tym kątem testament, to następnie zgodnie z treścią art. 646 K.c. jest Pani obowiązana złożyć go w sądzie bądź u notariusza (proszę pamiętać, że od momentu śmierci Pani cioci ma Pani 6 miesięcy na to, aby złożyć oświadczenie u notariusza o ewentualnym odrzuceniu spadku). Wraz z testamentem do sądu składa się wnioski o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku. Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez sąd następuje również bez Pani ewentualnego wniosku, o ile wpłynął on do sądu. Notariusz za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenie testamentu pobiera opłatę w wysokości 50 zł.

Następnie może Pani złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawczyni. Do wniosku należy dołączyć załączniki w postaci: testamentu, skróconych odpisów aktów stanu cywilnego, tj. zgonu spadkodawczyni i ewentualnie jej męża, urodzenia spadkobierców męskich lub niezamężnych kobiet, małżeństwa kobiet. Należy także dostarczyć dokładne adresy Pani oraz bliskich krewnych spadkodawczyni, którym należałby się spadek w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Następne co należy zrobić, to:

  • stawić się na rozprawę, na której zostanie wydane postanowienie,
  • odczekać 21 dni do uprawomocnienia się postanowienia,
  • zgłosić do urzędu skarbowego fakt nabycia spadku w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia na urzędowym formularzu (SD-Z2),
  • złożyć wniosek do ksiąg wieczystych o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego osoby właściciela (ewentualnie założenie takiej księgi).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »