Co to jest wzmianka w księdze wieczystej

• Autor: Artykuł Partnera

Wzmianka jest elementem księgi wieczystej, który pojawia się, gdy mają zajść określone zmiany w jej treści. Jest to informacja o tym, że zachodzą pewne zmiany w stanie prawnym nieruchomości albo występują potencjalne niezgodności dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

Co to jest wzmianka w księdze wieczystej

Wzmianka w księdze wieczystej

Wzmianka jest to pewnego rodzaju „notatka” umieszczana w księdze wieczystej w momencie, w którym złożony zostaje wniosek o wpis w księdze albo dostrzeżone zostaną jakieś nieprawidłowości w jej treści (niezgodności ze stanem prawnym).

 

Wzmianka w elektronicznym formacie księgi wieczystej umieszczana jest na samej górze informacji zawartych w danym dziale księgi wieczystej. I tak, wzmianka umieszczona na szczycie strony w dziale drugim księgi, dotyczyć będzie zmiany właścicieli nieruchomości, a wzmianka zamieszczona w dziale czwartym spowoduje w przyszłości zmiany dotyczące hipoteki.

 

W momencie, w którym podczas przeglądania księgi wieczystej dostrzeżona zostanie wzmianka, należy zachować szczególną ostrożność. Może się bowiem okazać, że osoba, która widnieje w dziale drugim, nie jest już właścicielem nieruchomości, od którego mieliśmy zamiar ją nabyć. Być może wcześniej taki nielojalny sprzedawca zawarł już umowę sprzedaży z kimś innym – o tym może świadczyć wzmianka zawarta w dziale drugim księgi wieczystej. Oznaczać ona będzie wówczas dokładnie to, że do sądu wieczystoksięgowego został złożony wniosek o wpis nowego właściciela nieruchomości, który to wniosek nadal jest rozpatrywany przez sąd i dlatego nowy właściciel nie został jeszcze wpisany.

 

Wzmianek w danej księdze wieczystej może być jednocześnie więcej niż jedna. Każda wzmianka składa się z elementów takich, jak – numer wzmianki, chwila zamieszczenia oraz opis wzmianki. Przeglądając księgę wieczystą i dostrzegając w niej wzmiankę można od razu dowiedzieć się, czego (ogólnie) dotyczy wniosek o wpis złożony do danej księgi wieczystej (na przykład wpis własności albo wpis służebności).

 

W sposób bardzo szczegółowy określona jest chwila umieszczenia wzmianki w księdze wieczystej. Sąd umieszcza informację o dacie, a także godzinie zamieszczenia wzmianki z dokładnością co do sekundy. Zgodnie z tą kolejnością następnie sąd rozpatruje wnioski złożone do danej księgi wieczystej, co w niektórych przypadkach ma istotne znaczenie.

 

Wyróżnić możemy wzmianki o wniosku o wpis do księgi wieczystej, wzmianki o apelacji, skardze kasacyjnej, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, wzmiankę o wszczęciu postępowania z urzędu, a także ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wzmianka ma doniosłe znaczenie w praktyce obrotu nieruchomościami.

0

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl