Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę domagać się zachowku po wujku?

Sprawa dotyczy zachowku po wujku. Mój wujek, brat ojca, zmarł w 2002 r., był bezdzietny. Tata nie żyje od 1992 r. Jako bratanek nabyłem udziały po stryju. Jestem wymieniony w przeprowadzonym po nim postępowaniu spadkowym. Żona wujka zmarła w 2016 rok. Czy mogę domagać się zachowku po wujku? Nie było testamentu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę domagać się zachowku po wujku?

Spadek po stryju

Jest Pan spadkobiercą po swoim ojcu. Jak wynika z opisu, został Pan uznany za spadkobiercę ustawowego po stryju – jest Pan wymieniony w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia po nim spadku.

Według polskich przepisów – zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Zobacz również: Jaki podatek od spadku po wujku?

Czy po bracie ojca należy się zachowek?

Zachowek wchodzi w rachubę co do zasady przy testamencie. Wobec braku testamentu Pan został spadkobiercą ustawowym po stryju, a zatem został Pan powołany do spadku po bracie swego ojca. Prawo do zachowku po stryju mają: jego dzieci, jego wnuki, jego rodzice, jego małżonka. Pan nie należy do żądnej z tych kategorii, a zatem nie ma Pan prawa do zachowku po stryju (bracie swego ojca). W świetle prawa jest Pan zstępnym rodzeństwa zmarłego. Z tego powodu nie przysługuje Panu przeciwko innym spadkobiercom po stryju roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Ponadto nawet gdyby miał Pan prawo do zachowku po stryju, to wskutek upływu czasu uległoby ono przedawnieniu (ponad 3 lata od śmierci stryja).

W roku 2016 zmarła żona stryja. Pan nie należy do jej spadkobierców ustawowych. Prawo do zachowku po niej mają: jej dzieci, jej wnuki, jej rodzice, jej mąż. Pan nie należy do żadnej z tych kategorii osób, a zatem nie ma Pan prawa do zachowku po zmarłej żonie stryja (brata swego ojca). W świetle prawa jest Pan dla żony stryja zstępnym rodzeństwa jej małżonka. Z tego powodu nie przysługuje Panu przeciwko innym spadkobiercom po żonie stryja roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Konieczne byłoby ustalenie, co stryj po sobie pozostawił, kto i jak z tego dotychczas korzystał, co zyskał. Należałoby dokonać tzw. działu spadku, to znaczy podziału majątku, jaki pozostawił stryj, między spadkobierców. Może Pan z takim wnioskiem wystąpić do sądu.

Zobacz również: Spadek po bracie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl