Tomasz Krupiński

Tomasz Krupiński

Administrator portalu ePorady24, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.


Artykuły autora: Tomasz Krupiński

Długi po zmarłym przyrodnim bracie

Długi po zmarłym przyrodnim bracie

Zmarł brat przyrodni, z którym nie utrzymywałam żadnych kontaktów. Przyrodni brat miał długi. Mój dorosły syn, z którym również nie utrzymuję kontaktów, prawdopodobnie wykorzystywał nie w pełni sprawnego krewnego: umieścił go w domu opieki, rozporządzał...

Jak napisać wniosek o dział spadku i jakie dokumenty załączyć?

Jak napisać wniosek o dział spadku i jakie dokumenty załączyć?

Moja siostra, która była panną, niedawno zmarła. Wraz z mamą potwierdziliśmy u notariusza nabycie spadku. Chcemy wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku . Jesteśmy zgodni co do tego, że wszystko ma otrzymać mama. Czy możliwy jest taki podział? Jak napisać...

Dom wybudowany na działce od rodziców a prawo rodzeństwa do zachowku

Dom wybudowany na działce od rodziców a prawo rodzeństwa do zachowku

Przed ponad 15 laty rodzice mojej żony przekazali nam obojgu w formie darowizny działkę budowlaną, na której na własny koszt zbudowaliśmy dom. W jego jednej części zamieszkali darczyńcy. Czy w przyszłości siostra żony może domagać się zachowku z darowanej...

Dziedziczenie przez osobę niepełnosprawną umysłowo

Dziedziczenie przez osobę niepełnosprawną umysłowo

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Chcę przeprowadzić sprawę spadkową. Mamy troje dzieci, w tym niepełnosprawnego syna (jest ubezwłasnowolniony, jestem jego opiekunem). Notariusz poradził, że dzieci powinny zrzec się spadku na moją korzyść (o ile to możliwe), na co...

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu?

Czy można zrzec się spadku po jego przyjęciu?

Czy mogę zrzec się przyjętego już spadku? Moja mama zmarła rok temu, sprawa o stwierdzenie spadku (z wniosku mojej siostry) odbyła się niedawno. Spadek podzielono na mnie, siostrę i naszego ojca, z którym od 2004 r. nie utrzymujemy kontaktu. Od początku twierdziłem, że mieszkanie...

Czy testament przedawnia się?

Czy testament przedawnia się?

Moi rodzice zmarli na początku lat 90. Sporządzili testament, z którego wynikało, że do całego spadku (w tym mieszkania) był uprawniony mój brat. Zgodnie z wolą rodziców brat miał jednak przekazać mi połowę odziedziczonego majątku. Nic jednak od niego nie...

Windykacja długu po osobie zmarłej

Windykacja długu po osobie zmarłej

4 lata temu zmarł mój ojciec, pozostawiając w spadku jedynie długi. Nie odrzuciłem spadku w ustawowym terminie, bo o długach nie wiedziałem. Zostałem jednym z 4 spadkobierców – z mamą (zmarła rok temu) i dwiema siostrami. Po negocjacjach z wierzycielami spłaciłem...

Zrzeczenie się spadku na rzecz Skarbu Państwa

Zrzeczenie się spadku na rzecz Skarbu Państwa

Rok temu otwarto testament po mojej babci. Otrzymałem większą część jej gospodarstwa rolnego, zostałem wpisany do ksiąg wieczystych. W miejsce nieżyjącego wuja wpisano moich dwóch kuzynów. Chcą oni teraz, bym odkupił od nich ich część gospodarstwa za 20 tys. zł w zamian za...

Czy pasierb ma prawo do zachowku po ojczymie?

Czy pasierb ma prawo do zachowku po ojczymie?

Ojczym mojego taty zmarł w zeszłym roku. Czy ojcu należy się zachowek po ojczymie? Mama taty zmarła kilka lat wcześniej.

Sprzedana darowizna a zachowek

Sprzedana darowizna a zachowek

Niecałe 6 lat temu mama aktem darowizny przekazała mieszkanie mojej siostrze. Niestety w rok temu siostra sprzedała mieszkanie. Czy mam prawo do tego majątku i czy należy mi się zachowek po śmierci mamy?

Wznowienie postępowania spadkowego po latach

Wznowienie postępowania spadkowego po latach

Moja babcia zmarła 25 lat temu, miała dwójkę dzieci (mojego ojca i jego siostrę). Babcia była jedyną właścicielką mieszkania własnościowego, nie spisała testamentu, a jedynie przed śmiercią w szpitalu wyraziła ustną wolę w obecności mojego ojca...

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

W trakcie trwania małżeństwa nabyliśmy wraz z żoną mieszkanie. Moja żona zmarła kilkanaście lat temu. Nie wstąpiłem ponownie w związek małżeński. Mamy jednego, pełnoletniego syna. Chciałbym teraz sprzedać to mieszkanie. W jaki sposób mogę uzyskać postanowienie o...

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego w UK

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego w UK

Ja i moje dzieci odrzuciliśmy zadłużony spadek, ale mam pytanie o moje wnuki. Jedna z córek mieszka w Anglii i tam urodziła dwoje dzieci. Dzieci mają paszporty angielskie. Czy moje wnuki muszą też odrzucać ten spadek?

Kurator dla spadkobiercy nieznanego z miejsca pobytu

Kurator dla spadkobiercy nieznanego z miejsca pobytu

Moja matka zmarła wiele lat temu. Dwa lata po jej śmierci wyjechałem za granicę. Sąd ogłosił, że otrzymałem w spadku po mamie 1/3 domu. Mieszka w nim prawdopodobnie mąż mojej matki. Nie mam z nim kontaktu. Niedługo jadę do Polski i chciałbym załatwić sprawy spadkowe. Jest...

Czy dziecko dziedziczy po ojcu dług alimentacyjny?

Czy dziecko dziedziczy po ojcu dług alimentacyjny?

Pobierałam na córkę alimenty z funduszu alimentacyjnego. Niedawno zmarł jej ojciec, który oczywiście nie spłacił zaległości. Czy przyjmując spadek po ojcu, dziecko odziedziczy dług w funduszu alimentacyjnym?

Odrzucenie spadku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej

Odrzucenie spadku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej

Przed rokiem zmarł wujek (brat mojego ojca), pozostawiając po sobie duże długi. Wujek był rozwiedziony i miał jedną córkę. Żyje też jego siostra; jego bracia zmarli przed nim, ale mieli dzieci. Miesiąc temu córka wujka i siostra w sądzie odrzuciły spadek....

Sprzedaż nieruchomości za życia a zachowek

Sprzedaż nieruchomości za życia a zachowek

Ojciec zmarł 6 lat temu. Miał być testament, lecz drogą pantoflową dowiedziałem się, że tuż przed śmiercią żona chorego ojca przeniosła go do jakiegoś mieszkania, a dom sprzedała jeszcze przed śmiercią ojca. Wiem, że ojciec był w kiepskim stanie i ledwo kojarzył, gdy...

Komu należy się zachowek po wujku?

Komu należy się zachowek po wujku?

Czy można ubiegać się o zachowek po bezdzietnym wujku , który zmarł bez zostawienia testamentu? W niniejszym artykule wyjaśniamy tę kwestię. Tłumaczymy, w jakich okolicznościach bratanek może ubiegać się o zachowek. Omawiamy również przepisy dotyczące...

Drugie małżeństwo a dziedziczenie

Drugie małżeństwo a dziedziczenie

W niniejszym artykule omówimy przepisy prawne dotyczące dziedziczenia. Wyjaśnimy, kto i w jakiej kolejności dziedziczy udziały w spadku. Powyższe kwestie omówimy na przykładzie pani Marleny.

Przepisanie majątku na żonę a zachowek

Przepisanie majątku na żonę a zachowek

Planując przyszłość swojej rodziny i majątku, wiele osób zastanawia się nad optymalnym sposobem przekazania dorobku życiowego. Jednym z rozważanych rozwiązań jest przepisanie majątku na żonę w formie darowizny. Rodzi to jednak...

Dziedziczenie majątku nabytego przed ślubem

Dziedziczenie majątku nabytego przed ślubem

Najczęściej jeśli myślimy o dziedziczeniu w małżeństwie, bierzemy pod uwagę spadkobranie po zmarłym małżonku. I jest to oczywista sprawa pod warunkiem, że nie doszło do rozwodu. Należy jednak wziąć pod uwagę także innych spadkobierców – zwłaszcza gdy mąż czy żona...

Wartości nieruchomości a wyliczenie zachowku

Wartości nieruchomości a wyliczenie zachowku

Wiele osób zastanawia się, czy otrzymanie nieruchomości (w darowiźnie bądź spadku) wiązać się będzie z koniecznością zapłaty zachowku. Wszystko zależy od danej sytuacji, bo pojawia się tu wiele zmiennych. Warto wiedzieć, czy mieszkanie bądź dom zostają wliczone do majątku...

Zawiadomienie o odrzuceniu spadku

Zawiadomienie o odrzuceniu spadku

Odrzucenie spadku to ważna decyzja, zwłaszcza w sytuacjach, gdy dziedziczenie wiąże się z przejęciem długów. W przypadku śmierci dalszego krewnego, który pozostawił znaczne zobowiązania, kolejne osoby z rodziny powołane do spadku stają przed wyzwaniem ochrony własnych interesów...

Termin na spłatę drugiego spadkobiercy

Termin na spłatę drugiego spadkobiercy

W artykule omawiamy, jak przebiega dział spadku ze zniesieniem współwłasności, skupiając się na aspekcie spłat i dopłat pomiędzy spadkobiercami. Jako przykład posłuży nam sytuacja, gdy jeden ze spadkobierców zdecydował się przejąć cały majątek po rodzicach z obowiązkiem...

Dalsze postępowanie po nabyciu spadku

Dalsze postępowanie po nabyciu spadku

Dowiedzenie się o tytule dziedziczenia i zostanie spadkobiercą to dopiero początek drogi do pełnego przejęcia odziedziczonego majątku. Proces ten wymaga od spadkobiercy wykonania określonych kroków prawnych i administracyjnych. W tym artykule omówimy, na przykładzie pani Wandy,...

Czy żona dziedziczy majątek osobisty męża?

Czy żona dziedziczy majątek osobisty męża?

Rozważając scenariusze dziedziczenia po zmarłym, kluczowe jest zrozumienie, jak prawo reguluje podział majątku osobistego. W Polsce, kwestia ta jest regulowana przez Kodeks cywilny, który określa, kto i w jakich częściach ma prawo do spadku. W sytuacji, gdy zmarły zostawia żonę i...

Czy współwłasność ułamkowa mieszkania uprawnia do zamieszkania?

Czy współwłasność ułamkowa mieszkania uprawnia do zamieszkania?

Po śmierci członka rodziny jego spadkobiercy dziedziczą majątek, który po nim został. Często w skład majątku spadkowego wchodzi nieruchomość. Dopóki spadkobiercy nie dokonają działu spadku, mieszkanie czy dom jest ich współwłasnością w częściach ułamkowych. Na tym tle...

Działalność gospodarcza i samochód w leasingu po zmarłym ojcu

Działalność gospodarcza i samochód w leasingu po zmarłym ojcu

Mój tata, który zmarł 3 miesiące temu, prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Na tę działalność miał w leasingu samochód – do spłacenia zostało 10 rat. Oprócz tego miał drugie auto, które był jego prywatną własnością i miał je na siebie...

Kto odpowiada za długi zmarłego który przed śmiercią przepisał majątek?

Kto odpowiada za długi zmarłego który przed śmiercią przepisał majątek?

Ciotka, stara panna, przed śmiercią przepisała cały majątek na jednego z ośmiu możliwych spadkobierców. Teraz po 9 miesiącach od śmierci okazało się, że miała długi na kwotę 20 tys. zł które niby zostawiła w spadku. Czy związku z tym te długi będą rozbite...

Wola zmarłego niezapisana w testamencie

Wola zmarłego niezapisana w testamencie

Samotny mężczyzna nagle umiera (brak żony i dzieci), posiada jedynie siostrę i brata. Testament nie został spisany. Jednak przed śmiercią wielokrotnie wskazuje, że chce wszystko zapisać bratanicy, która się nim opiekowała w ostatnich dniach życia. Niestety brak...

Powołanie do spadku osoby która nie żyje - czy spadek przechodzi na dzieci?

Powołanie do spadku osoby która nie żyje - czy spadek przechodzi na dzieci?

Niedawno zmarła moja mama – była wdową. Zostawiła testament, w którym ja i mój brat (1) dziedziczymy 98% majątku, a drugi brat (2) 2%. Dodatkowo zostaliśmy z bratem (1) zobligowani do wypłaty równowartości 5 tys. i 12 tys. dolarów dzieciom brata (2),...

Zmiany w KRS po śmierci wspólnika i wpisanie do KRS spadkobierców

Zmiany w KRS po śmierci wspólnika i wpisanie do KRS spadkobierców

Sprawa dotyczy zmiany wpisów w KRS po śmierci wspólnika i odziedziczeniu udziałów przez członków rodziny. Prowadzę spółkę z. o. o., w której jestem prezesem. Spółkę prowadziłem z moim tatą, który zmarł. Udziały po nim odziedziczyłem ja i moje dwie...

Brak ksiąg wieczystych dziedziczonych nieruchomości

Zmarła moja mama. Przeprowadziliśmy podział spadku u notariusza, ale dotyczył on tylko mieszkań mamy, a pozostały jeszcze działki położone w innej, odległej miejscowości. Pozostałych spadkobierców te nieruchomości nie interesują, oświadczyli, że mogą się ich...

Zadłużony spadek po ciotce

Zadłużony spadek po ciotce

Zmarła niedawno moja ciotka i zostawiła po sobie tylko duże długi. Wujek ma trzy córki, które mają niepełnoletnie dzieci. Ciotka miała siostrę i brata, a jej rodzice nie żyją od kilkunastu lat. Rodzice wujka i mojego taty również nie żyją. Jeśli cała...

Rozwód przed laty bez podziału majątku, co z dziedziczeniem?

Rozwód przed laty bez podziału majątku, co z dziedziczeniem?

Rodzice są od 20 lat po rozwodzie z orzeczeniem o winie jednego z nich. Nigdy nie dokonali podziału majątku wspólnego. Mama się wyprowadziła i nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania. Tata sprzedał samochód z okresu małżeństwa i nie...

Środki z OFE po śmierci męża

Środki z OFE po śmierci męża

Wiele lat temu mąż uczynił mnie jedyną osobą uprawnioną do środków z OFE. 5 lat temu wzięliśmy rozwód (wcześniej nastąpiła notarialna rozdzielność majątkowa). Teraz mąż zmarł, jednak przed śmiercią nie zmienił w OFE osoby uprawnionej do otrzymania zgromadzonych...

Przepisanie gospodarstwa bratu a zachowek po śmierci ojca

Przepisanie gospodarstwa bratu a zachowek po śmierci ojca

Za dwa miesiące minie 5 lat od śmierci ojca. Mama nadal żyje i cieszy się dobrym zdrowiem. Ile mam jeszcze czasu, by wnioskować o zachowek, skoro nie ma żadnego testamentu, a gospodarstwo zostało przepisane bratu 21 lat temu? Dodam, że pozostała szóstka rodzeństwa nic...

Odrzucenie spadku po obywatelu Niemiec

Odrzucenie spadku po obywatelu Niemiec

Niedawno zmarł w Niemczech mój syn z pierwszego małżeństwa. Syn mieszkał tam razem z matką od ponad 30 lat, posiadał obywatelstwo niemieckie. Niestety pozostawił po sobie długi. Była żona odrzuciła spadek przed sądem niemieckim. Jakie czynności prawne powinienem...

Propozycja ugody w sprawie zachowku

Propozycja ugody w sprawie zachowku

Najpierw zmarła babcia, kilka lat później dziadek. Ich dzieci nie opiekowały się swymi rodzicami i spadku nie otrzymały. Majątek po babci odziedziczyłem tylko ja, po dziadku dziedziczyliśmy wspólnie: mama, siostra i ja po 1/3 z dziadkowej połowy. Teraz wujkowie...

Czy spadek można odrzucić u notariusza, czy tylko w sądzie?

Czy spadek można odrzucić u notariusza, czy tylko w sądzie?

Zmarł mój teść*. Był rozwiedziony z teściową od 30 lat. Czy w tym przypadku muszę z całą rodziną odrzucić spadek, aby po nim nie dziedziczyć? Jeżeli trzeba przeprowadzić procedurę odrzucenia spadku, to czy muszę zrobić to w sądzie, czy wystarczy...

Zadłużenie mieszkania będącego częścią spadku

Zadłużenie mieszkania będącego częścią spadku

Podczas sprawy spadkowej druga strona zadłużyła mieszkanie, które było częścią spadku. Zadłużenie to spółdzielnia oddała do sądu, a następnie do komornika. Komornik ma nakaz na drugą stronę oraz na mnie. Niestety terminy poszczególnych spraw tak się zbiegły, że...

Intercyza z drugim mężem a spadek

Intercyza z drugim mężem a spadek

 Kilka lat temu z mężem podpisaliśmy intercyzę. Mamy jedno wspólne dziecko, przy czym mąż jest po rozwodzie i posiada dwójkę dzieci z pierwszego...

Jak spadkobierca może przekazać majątek spadkowy innej osobie?

Jak spadkobierca może przekazać majątek spadkowy innej osobie?

Po zmarłych rodzicach pozostało mieszkanie, nie było testamentów. Jestem jedynakiem i jedynym spadkobiercą masy spadkowej. Mam dwie córki. Chciałbym przeprowadzić sprawę spadku w trybie nieprocesowym. Jak to należy zrobić? Jakie dokumenty mam przygotować? Czy...

Żądanie zachowku od obdarowanego

Żądanie zachowku od obdarowanego

Przed ok. 25 laty rodzice podarowali bratu mieszkanie. Ojciec zmarł pięć lat później, zaś matka zmarła pół roku temu. Czy po śmierci matki darowizna mieszkania jest doliczana do spadku i czy pozostałe dzieci mają prawo żądać od brata zachowku po rodzicach?

Sprzedaż nieruchomości ze spadku bez zgody dzieci

Sprzedaż nieruchomości ze spadku bez zgody dzieci

Moja matka odziedziczyła gospodarstwo rolne po ojcu. Po jakimś czasie je sprzedała bez wiedzy i zgody nas – czyli dzieci. Czy miała prawo to zrobić? Dodam, że ojciec nie zostawił testamentu oraz nie było sprawy o stwierdzenie spadku. Czy jest możliwość unieważnienia umowy...

Zachowek a opieka nad spadkodawcą

Zachowek a opieka nad spadkodawcą

Rodzice 20 lat temu przepisali, ale nie wiem w jakiej formie, dom i grunty na moją siostrę. Ojciec umarł 10 lat temu i właśnie w związku z jego śmiercią wyszło na jaw, że siostra już jest właścicielem majątku rodziców. Matka żyje i nadal mieszka...

Odrzucenie spadku przez dziecko, które mieszka za granicą i nie jest zameldowane w Polsce

Odrzucenie spadku przez dziecko, które mieszka za granicą i nie jest zameldowane w Polsce

W związku ze śmiercią mojego ojca, z którym nigdy nie utrzymywałam kontaktu, zostałam przez sąd wezwana na sprawę spadkową. Złożyłam oświadczenie o odrzuceniu spadku. Teraz sąd wzywa mnie do złożenia informacji, czy mam dzieci i w jakim są wieku. Wiem, że muszę wystąpić do...

Unieważnienie testamentu osoby chorej psychicznie

Unieważnienie testamentu osoby chorej psychicznie

Mój brat, który od dłuższego czasu chorował psychicznie, zapisał w testamencie cały swój majątek (mieszkanie) obcej osobie. Wcześniej przez wiele lat obiecywał, że jego spadkobiercą zostanie mój syn, a jego chrześniak. Sądzę, że osoba powołana do spadku nakłoniła go do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem
Zadaj pytanie »

porady prawne online - eporady24.pl

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »