Czy dziecko dziedziczy po ojcu dług alimentacyjny?

• Data: 2024-03-15 • Autor: Tomasz Krupiński

Pobierałam na córkę alimenty z funduszu alimentacyjnego. Niedawno zmarł jej ojciec, który oczywiście nie spłacił zaległości. Czy przyjmując spadek po ojcu, dziecko odziedziczy dług w funduszu alimentacyjnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy dziecko dziedziczy po ojcu dług alimentacyjny?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawę prawną dla wskazanego stanu faktycznego stanowią przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Akt ten stanowi, że:

Art. 28. [Zaspokojenie należności od dłużnika alimentacyjnego]

1. W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności:

1) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy – do ich całkowitego zaspokojenia,

2) należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – do ich całkowitego zaspokojenia,

3) należności wierzyciela alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia,

4) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym – do ich całkowitego zaspokojenia

– po należnościach określonych w art. 1025 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, a przed należnościami określonymi w art. 1025 § 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2. W przypadku gdy w okresie wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej nie zostaną zaspokojone, po zaprzestaniu wypłaty świadczenia organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności:

1) należności wierzyciela alimentacyjnego – do wysokości zasądzonych miesięcznie świadczeń,

2) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy – do ich całkowitego zaspokojenia,

3) należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – do ich całkowitego zaspokojenia,

4) należności wierzyciela alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia,

5) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym – do ich całkowitego zaspokojenia

– po należnościach określonych w art. 1025 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, a przed należnościami określonymi w art. 1025 § 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Zobacz również: Czy można cofnąć przyjęcie spadku?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy dług alimentacyjny jest dziedziczony?

3. W przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wygasają.

Należności takie są ściśle związane z osobą dłużnika, gdyż tylko on jest podmiotem zobowiązanym do ich zwrotu. W razie więc jego śmierci nie mogą być one egzekwowane od jego następców prawnych, lecz wygasają. Wynika to wprost z art. 28 ust. 3 w zw. z art. 27 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) – w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych wpłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wygasają.

Zgodnie z art. 139 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego, natomiast w zakresie egzekucji alimentów zaległych na rzecz wierzyciela postępowanie egzekucyjne podlega zawieszeniu.

Zobacz również: Fundusz alimentacyjny a śmierć dłużnika

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Anna, samotnie wychowująca dwójkę dzieci, przez lata zmagała się z problemem niespłacanych alimentów przez ich ojca, Marka. Po jego niespodziewanej śmierci, Anna obawiała się, że obciążenie długiem alimentacyjnym przejdzie na dzieci. Dowiedziawszy się, że zgodnie z prawem długi alimentacyjne wygasają wraz ze śmiercią dłużnika, odetchnęła z ulgą, wiedząc, że jej dzieci nie będą obciążone finansową odpowiedzialnością ojca.

 

Tomasz, będąc dłużnikiem alimentacyjnym, zmarł pozostawiając po sobie znaczne zaległości w funduszu alimentacyjnym. Jego syn, Kamil, student prawa, obawiał się, że wraz z przyjęciem spadku, będzie musiał zmierzyć się z długami ojca. Po konsultacji z prawnikiem dowiedział się, że długi alimentacyjne nie są dziedziczone i jego obawy były nieuzasadnione. Uspokojony, mógł skupić się na swojej przyszłości bez ciężaru finansowych zobowiązań ojca.

 

Po śmierci Krzysztofa, długoletniego dłużnika alimentacyjnego, jego córka, Ewa, zastanawiała się, czy jej już trudna sytuacja finansowa pogorszy się przez dziedziczenie długów ojca. Pracując na część etatu i studiując, każdy dodatkowy wydatek stanowił dla niej problem. Na szczęście, po konsultacji z doradcą prawnym, dowiedziała się, że zobowiązania alimentacyjne zmarłego ojca automatycznie wygasły, a ona nie będzie musiała przejmować po nim długów, co pozwoliło jej na oddech i skupienie na budowaniu własnej przyszłości.

Podsumowanie

 

Dług alimentacyjny, zgodnie z obowiązującym prawem, nie jest dziedziczony po śmierci dłużnika. Dzieci, jako spadkobiercy, nie muszą obawiać się przejęcia odpowiedzialności za niespłacone zobowiązania alimentacyjne swoich rodziców. To zapewnia im ochronę finansową i pozwala uniknąć dodatkowego obciążenia związanego z długami alimentacyjnymi.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu swojej sytuacji prawnej lub przygotowania odpowiednich dokumentów? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w redagowaniu pism, dostępnej szybko i wygodnie z każdego miejsca. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Randa prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »