Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć spłacania długów matki z którą nie ma kontaktu?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2020-08-10

Mój problem polega na tym, że nie mam kontaktu z moją mamą, a wiem, że ma długi. Nie mam możliwości dowiedzieć się, czy żyje, a chciałbym uniknąć spłacania jej długów. Co mógłbym w takiej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uniknąć spłacania długów matki z którą nie ma kontaktu?

Niestety, ale przepisy prawa nie dają Panu prostej możliwości podjęcia skutecznych prawnie działań.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku po mamie

Zgodnie z art. 1015 Kodeksu cywilnego „oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”. Wyłączona jest możliwość odwołania złożonego oświadczenia. Termin ten dla spadkobierców rozpoczyna się z dniem, w którym dowiedzieli się oni o tytule swego powołania. Z reguły będzie to dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Jednakże w przypadku odrzucenia spadku i posiadania dzieci przez osobę odrzucającą spadek termin na złożenie przez dzieci oświadczenia liczy się od dnia, w którym jako spadkobierca powołany w dalszej kolejności do dziedziczenia po dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowy (czyli dzieci zmarłego). Jeżeli dzieci są małoletnie, to uprzednio należy uzyskać zgodę sądu rodzinnego zezwalającą na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka przez jego rodziców w przedmiocie złożenia oświadczenia dotyczącego spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Ten sześciomiesięczny termin jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie rejonowym lub przed notariuszem, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Zgodnie z art. 1018 § 3 Kodeksu cywilnego oświadczenie można złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Obowiązkiem notariusza, a także sądu, gdy nie jest to sąd, w którego okręgu mieszkał spadkodawca, jest niezwłoczne przesłanie oświadczeń, wraz z załącznikami, do sądu spadku.

Zgodnie z art. 641 Kodeksu postępowania cywilnego „oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;

3) treść złożonego oświadczenia”.

Powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

Zawiadomienie innych spadkobierców

O przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności.

Skutkiem złożenia oświadczeń o przyjęciu spadku jest, zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, przejście praw i obowiązków zmarłego z chwilą jego śmierci na spadkobierców, czego potwierdzeniem jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Od tej chwili spadkobiercy, którzy przyjęli spadek, odpowiadają także za zaciągnięte przez zmarłego zobowiązania.

Zrzeczenie się dziedziczenia a brak kontaktu z mamą

Sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za długi po mamie mogłaby być umowa o zrzeczenie się dziedziczenia. Jednakże, w myśl art. 1048 oraz 1049 Kodeksu cywilnego spadkobierca ustawowy może przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Z uwagi na brak kontaktu z mamą i jej nieznane miejsce pobytu nie ma Pan środków prawnych, aby taką umowę zawrzeć.

Sprawdzenie danych mamy w USC

Może Pani zwrócić się do USC z prośbą o sprawdzenie, czy Pana mama żyje. Można również zwrócić się o dane ze zbioru PESEL. Należy wykazać przy tym, iż ma się w tym interes prawny, oraz przedstawić dokumenty to potwierdzające. Nie wiem niestety, na ile będą to dane aktualne, bowiem nie prowadzi się rejestru osób zmarłych.

Należy więc stwierdzić, że podstawą do przypisania komuś odpowiedzialności za długi jest posiadanie statusu spadkobiercy. Aby go posiadać, należy przyjąć spadek. Dlatego też nie powinien Pan się załamywać, że poniesie taką odpowiedzialność, bowiem będzie Pan mógł odrzucić spadek w terminie sześciu miesięcy od chwili dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku (a więc od chwili dowiedzenia się o śmierci mamy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki