Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się spadku po czasie

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-03-12 • Aktualizacja: 2022-05-21

Czy mam jeszcze szanse na zrzeknięcie się spadku w imieniu córki, gdy minął już czas na złożenie rezygnacji? 6 miesięcy minęło w czerwcu. Ja zrzekłam się spadku po zmarłym na sprawie sądowej i myślałam, że tak będzie również w sprawie córki, że dostanę wezwanie do sądu. Dopiero po moim zapytaniu, jak wygląda sprawa, otrzymałam informację, że powinnam się zrzec w przeciągu 6 miesięcy u notariusza. Czego niestety nie uczyniłam. A nie chce przejmować tego spadku. Moja ciotka, siostra babci, chce ten spadek przejąć. Czy istnieje możliwość, abym się zrzekła jeszcze na jej korzyść? Nadmienię, że nie otrzymałam żadnego oficjalnego pisma z sądu, tylko zostałam pouczona na sali sądowej. Czy możliwe jest odrzucenie spadku po czasie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zrzeczenie się spadku po czasie

Uchylenie się od skutków prawnych

Jeżeli spadek wynosi raczej same pasywa, a żadnych aktyw i nie wiedziała Pani o tym, że istnieje jakieś zadłużenie, proponuję skorzystać z instytucji uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie. Należy bowiem wskazać, iż oświadczenie w zakresie przyjęciu lub odrzucenia spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia informacji o powołaniu do spadku.

Powinna więc Pani w imieniu dziecka odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od odrzucenia spadku przez Panią. W Pani przypadku natomiast doszło do przekroczenia terminu 6 miesięcznego na odrzucenie spadku.

Sytuacja jest jednak do odratowania, albowiem należy złożyć jak najszybciej do sądu rejonowego miejsca zamieszkania wniosek o zatwierdzenie i przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o odrzuceniu nie złożonego w terminie, a więc najprościej rzecz ujmując przywrócenia terminu do odrzucenia spadku w imieniu dziecka.

Zgodnie z treścią art. 1019 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

Zobacz również: Wniosek o przywrócenie terminu odrzucenia spadku

Błąd a odrzucenie spadku po terminie

W myśl wyraźnego brzmienia art. 1019 także błąd może być podstawą do uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nieistotne jest, czy uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby następuje przed, czy po stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu APD albo wydaniu EPS, a także to, czy następuje przed, czy po dokonaniu działu spadku (zob. np. uchwała SN z 6.6.2007 r., sygn. akt III CZP 53/07). Jak wskazano w postanowieniu SN z 6.7.2012 r. (sygn. akt V CSK 313/11, Legalis), „rozstrzygnięcie sądu spadku w przedmiocie zatwierdzenia oświadczenia spadkobiercy o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku (art. 1019 § 2 i 3 KC) ma w tym zakresie samodzielny charakter”.

Przeczytaj też: https://www.odpowiedziprawne.pl/-odrzucenie-spadku

Wniosek do sądu

Z uwagi na powyższe, powinna Pani złożyć wniosek o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka z jednoczesnym oświadczeniem o odrzuceniu spadku.

Wniosek taki wraz z oświadczeniem należy złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dziecka, a więc tam gdzie do tej pory załatwiała Pana sprawę w zakresie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku. We wniosku proszę wskazać np. iż nie miała Pana świadomości konieczności odrzucenia spadku także przez dziecko, a ponadto nie miała Pani świadomości istnienia zadłużenia po stronie spadkodawcy, co uniemożliwiło Pani złożenie takiego oświadczenia w terminie. Jeżeli sąd zatwierdzi ten wniosek, to dziecko nie przejmie spadku spadkodawcy – po złożeniu wniosku sąd wyznaczy rozprawę i jeszcze dopyta Panią w tym zakresie.

Zobacz również: Czy sąd ma obowiązek powiadomić o nabyciu spadku?

Wykazanie braku wiedzy przed sądem

Uwzględnienie wniosku zależy od akceptacji sądu, dlatego musi Pani wykazać, iż błędnie nie miała Pani świadomości istnienia zadłużenia. Jeżeli nie złożyła Pani jeszcze wniosku o wykonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka w sądzie rejonowym wydział rodzinny miejsca zamieszkania dziecka, to również taki wniosek należy złożyć, albowiem w przypadku małoletniego dziecka, sąd musi wyrazić zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Dla szybkości postępowania proponuję złożyć te dwa wniosku jednocześnie.

Zobacz również: Jak zrzec się spadku po ojcu?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »