Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nierówne udziały w nieruchomości spadkowej – kto płaci czynsz?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-05-29 • Aktualizacja: 2021-06-05

Rok temu zmarła moja mama, w testamencie zapisała swoje mieszkanie mnie – 2/3 udziału i po 1/6 moim dwóm siostrom. Siostry nie miał pretensji co do decyzji mamy, a to dlatego, że przed laty to ja dałam mamie pieniądze na wykup tego mieszkania. Testament został odczytany i przyjęty przez nas. Mieszkanie zostało wystawione na sprzedaż i zaczęły się między nami nieporozumienia. Nikt w nim nie mieszka, ale trzeba opłacać czynsz. Moje siostry nie poczuwały się do płacenia czynszu w swoich częściach, twierdząc, że to mój obowiązek, bo mam więcej zapisane. Czynsz za mieszkanie płacę praktycznie od śmierci mamy i mam tego dość. Oświadczyłam siostrom, że nie będę już sama płacić, że muszą się dokładać w swojej części. Odmówiły. Ponadto mama miała pewną okrągłą sumę pieniędzy na nagrobek, które na koncie trzymała siostra. Pochówek nie wyniósł aż tyle i resztą siostry się podzieliły. Ja nie dostałam ani grosza, a one stwierdziły, że jeszcze powinnam im zwrócić, bo to także był mój obowiązek. Wtedy powiedziałam im, żeby zwróciły mi za czynsz. Powiedziały, że nie oddadzą i że prawo nie działa wstecz. Czy to prawda? Co powinnam w tej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nierówne udziały w nieruchomości spadkowej – kto płaci czynsz?

Kto powinien pokrywać koszty utrzymania mieszkania odziedziczonego w spadku przez kilku spadkobierców?

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych. Spadkobierca (spadkobiercy) w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca.

Jak wynika z opisu, Pani wraz z siostrami odziedziczyła mieszkanie po mamie w formie spadku, który nie został do dnia dzisiejszego podzielony między spadkobierców. Każdy ze spadkobierców (czyli Pani i siostry) jesteście zatem obowiązane do pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem mieszkania w równych częściach.

Odpowiedzialność z tytułu zobowiązań zwianych z utrzymaniem mieszkania ma charakter solidarny, to znaczy, że spłaty zaległych opłat, np. za czynsz, media wierzyciele mogą dochodzić od każdego ze współwłaścicieli nieruchomości, zaś współwłaściciel, który spłaci zobowiązania, może dochodzić zwrotu spłaty od pozostałych współwłaścicieli w wysokości równej ich udziałom w spadku.

Wniosek o dokonanie działu spadku i zniesienie współwłasności

Aby nie utrzymywać tej sytuacji, proponowałabym wystąpić do sądu z wnioskiem o dokonanie działu spadku i zniesienie współwłasności, tak aby całe mieszkanie przypadło Pani.

Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego „każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności”.

Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest przyznanie mieszkania jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem dokonania spłat na rzecz pozostałych spadkobierców.

Współwłasność mieszkania - ponoszenie kosztów

Sąd, dokonując zniesienia współwłasności na wniosek uczestników postępowania, zgodnie z art. 618 Kodeksu postępowania cywilnego rozstrzyga również o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli z tytułu posiadania mieszkania, w tym z tytułu wzajemnych rozliczeń, pokrywanych kosztów utrzymania mieszkania:

„Art. 618. § 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne”.

Inaczej mówiąc, sąd, przyznając mieszkanie np. Pani, odpowiednio zmniejszyłby Pani spłatę na rzecz sióstr o pokryte przez Panią koszty utrzymania mieszkania ponad Pani udział spadkowy.

Czynsz za mieszkanie przedawnia się po upływie 3 lat.

Co się tyczy tych 6 tys. zł na koncie Pani siostry, to aby żądać od sióstr jakiejś części tych pieniędzy, musiałaby Pani udowodnić przed sądem, że te pieniądze pochodzą od Pani mamy i nie były siostrze darowane tylko przekazane do przechowania. Same Pani twierdzenia w tej kwestii nie wystarczą, musi mieć Pani dowody, np. zeznania świadków, potwierdzenia przelewów z konta mamy na konto córki itp.

Jeżeli nie będzie chciała Pani występować o dział spadku, to może Pani wystąpić do sióstr o zwrot czynszu, który Pani za nich opłaciła w wysokości przysługujących im udziałów w spadku czyli po 1/6 od każdej z sióstr.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »