Podział majątku po rodzicach - jak najkorzystniej?

• Data: 2023-11-16 • Autor: Iryna Kowalczuk

Po śmierci bliskich osób prędzej czy później należy zająć się sprawami spadkowymi. Zwykle rodzice umierają szybciej niż dzieci, dochodzi wtedy do podziału majątku między rodzeństwem. Różnie układają się relacje w rodzinach, więc proces działu spadków po rodzicach może być krótki i spokojny lub wręcz przeciwnie – bardzo burzliwy. W poniższym artykule tłumaczymy, jak podzielić spadek po rodzicach na przykładzie pani Renaty:

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podział majątku po rodzicach - jak najkorzystniej?

Mama i tato zmarli przed 10 laty, mamy postanowienie sądu, że każda z nas (córek) nabyła po 1/3 majątku. Chcemy przeprowadzić dział spadku po rodzicach. W skład majątku wchodzą 2 działki i działka z nieruchomością, tj. dom, w którym mieszkam z jedną siostrą. Trzecia siostra z rodziną mieszka w innej miejscowości, dostała przed laty od rodziców pieniądze na budowę domu i ona zrzeka się swoich udziałów. Nieruchomość chcemy podzielić po 1/2, a pozostałe dwie działki oddaję siostrze, bo ma dzieci. Na co się zdecydować: na drogę sądową czy u notariusza? Czy postanowienie sądu i umowa u notariusza mają tę samą wartość prawną? Jak przeprowadzić ten dział korzystnie finansowo?

Jak przeprowadzić działu spadku?

Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych”. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego dział spadku po rodzicach może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Do przeprowadzenia działu spadku należy przedłożyć przede wszystkim postanowienie sądu bądź akt poświadczenia dziedziczenia stwierdzający nabycie spadku. Z dokumentów tych wynikać będzie krąg spadkobierców. Spadkobiercy do dokonania działu spadku powinni dostarczyć tytuły prawne spadkodawcy do poszczególnych składników majątku spadkowego, np. aktualny odpis księgi wieczystej, akt własności ziemi, akt uzyskania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa, to oprócz aktualnego odpisu księgi wieczystej należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów, a gdy chodzi o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź lokal stanowiący odrębną nieruchomość – zaświadczenie ze spółdzielni bądź od zarządcy nieruchomości o niezaleganiu w bieżących opłatach.

Dział spadku można przeprowadzić u notariusza (pod warunkiem, że będzie zgoda między spadkobiercami co do działu spadku) lub w sądzie.

Zobacz również: Podział majątku spadkowego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jakie są koszty notarialne działu spadu?

Jeśli chodzi o koszty notarialne działu spadku, to podstawą do określenia maksymalnej stawki taksy notarialnej jest ogólna wartość majątku podlegającego działowi.

Koszty notarialne oblicza notariusz w zależności od tego, jaką stawkę przyjmie. Stawki określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Maksymalna stawka taksy notarialnej jest zależna od wartości majątku podlegającego działowi i wynosi od wartości:

 • wartość majątku do 3000 zł – maksymalna opłata 100 zł,
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000zł,
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowiźnie więcej niż 7500 zł.

Powyższe kwoty są kwotami maksymalnymi, jakie może naliczyć notariusz. Do powyższych kwot notariusz doliczy 23% podatku VAT.

Notarialny dział spadku po rodzicach jest szybszy i nie tak sformalizowany jak sądowy.

Zobacz również: Czy po śmierci brata należy się zachowek?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Dział spadku w sądzie

Co się tyczy trybu sądowego działu spadku:

We wniosku o dział spadku (który składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli tego nie można ustalić – ze względu na położenie majątku spadkowego) należy powołać:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • spis inwentarza,
 • jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują.

 

Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.
W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy, należy więc dołączyć odpis z księgi wieczystej.

W postępowaniu spadkowym zarówno skład, jak i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd, który dokonuje tego na podstawie wyjaśnień uczestników postępowania. Od prawidłowego ustalenia wartości majątku spadkowego zależy obliczenie wielkości poszczególnych sched spadkowych przypadających na rzecz poszczególnych współspadkobierców.

W postępowaniu o dział spadku jego stan ustala się według chwili otwarcia spadku, a więc chwili śmierci spadkodawcy, a wartość spadku według cen z chwili dokonania działu spadku. Oznacza to, że przy podziale sąd będzie uwzględniał wartość nieruchomości na dzień dokonywania działu.

Jeżeli uczestnicy zgodnie określą wartość przedmiotów wchodzących w skład spadku sąd nie będzie ustalał wartości przedmiotów spadkowych. W przypadku sporu pomiędzy uczestnikami co do wartości poszczególnych przedmiotów spadkowych sąd powoła biegłego.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

W jaki sposób sąd podzieli spadek?

Sposób dokonania działu spadku:

Z punktu widzenia sposobu dokonania działu spadku, zarówno w trybie umownym, jak i spadkowym, można wyróżnić:

 1. podział fizyczny spadku – podział w naturze,
 2. przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy, z obowiązkiem (lub bez) spłaty pozostałych
 3. podział cywilny – polega na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i podziale uzyskanej w tej sumy między współspadkobiercami.

Opłaty sądowe przy wniosku o dział spadku

Wniosek o dział spadku powinien być należycie opłacony. Podział majątku po rodzicach nie jest jednak bardzo kosztowny. Opłata od wniosku jest stała i wynosi 500 zł, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł. Jeżeli wniosek o dział spadku zawiera żądanie zniesienia współwłasności, opłata wynosi 1000 zł, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł.

Jak zatem widać, postępowanie przed notariuszem jest prostsze, szybsze, ale za to droższe. Z kolei plusem postępowania przed sądem jest to, że jest tańsze. Na dokonanie działu spadku, czy to przed notariuszem, czy przed sądem nie jest Pani ograniczona żadnym terminem – może Pani to załatwić w każdym czasie. Oczywiście wybór, gdzie i jak podzielić spadek po spadkodawcy należy do spadkobierców. Umowa o dział spadku w formie aktu notarialnego ma taką samą moc prawną co i postanowienie sądowe o dział spadku.

 

Zobacz również: Czy po śmierci rodziców muszę spłacić rodzeństwo?

Przykłady

Przykład 1
Po zmarłych rodzicach pozostało czworo dzieci. Jedno z nich mieszka w rodzinnym mieszkaniu ze swoją rodziną. Rodzeństwo jest zgodne co do tego, że własność nieruchomości może zostać przyznana temu bratu, jednak ze spłatą dla nich. Niestety wszyscy kłócą się o wartość spadku, więc notariusz nie może im pomóc w tej sytuacji. Muszą udać się do sądu, który powoła biegłego do oszacowania wartości mieszkania. Dopiero później nastąpi dział spadku po rodzicach.

 

Przykład 2
Alina i Maciej to rodzeństwo, które chce podzielić majątek po rodzicach. Są zgodni co do tego podziału – siostra dostanie samochód i działkę budowlaną, a brat dom. Z racji braku konfliktu udadzą się do notariusza, który dokona wszystkich formalności.

Podsumowanie

Sprawy spadkowe należą do popularnych kwestii prawnych, przed którymi staje w pewnym momencie większość rodzin. Dobrze wówczas orientować się w przepisach prawnych. Dział spadku po rodzicach można przeprowadzić u notariusza – o ile jest zgodność między rodzeństwem lub w sądzie – w pozostałych przypadkach (a także, gdy zależy nam na niskiej cenie postępowania).

Oferta porad prawnych

Jeśli dotyczy Cię sytuacja dziedziczenia i nie wiesz, jak wszystko rozwiązać jak najkorzystniej, zapraszamy do skorzystania z usług naszego serwisu. Prawnicy z wieloletnim doświadczeniem przeanalizują Twoją konkretną sytuację, podając najlepsze możliwe rozwiązania.
Zadaj pytanie na formularzu spod tego artykułu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »