Pełnomocnictwo do działu spadku

• Autor: Iryna Kowalczuk

Czy do działu spadku u notariusza muszą zgłosić się osobiście wszyscy spadkobiercy, czy może to być tylko jeden spadkobierca z pełnomocnictwami pozostałych?

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Pełnomocnictwo do działu spadku

Zgodny dział spadku na drodze notarialnej

Jak wynika z opisu sprawy spadkobiercy chcą dokonać zgodnego działu spadku na drodze notarialnej. W takiej sytuacji nie muszą do notariusza stawić się osobiście, a mogą ustanowić pełnomocników. Obecność wszystkich spadkobierców jest konieczna przy poświadczeniu dziedziczenia przez notariusza, natomiast przy dziale spadku nie ma takiej potrzeby.

Zgodnie z art. 95 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

§ 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.”

Zobacz również: Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach spadkowych

Pełnomocnik do spraw spadkowych

Odpowiednio do art. 96 K.c. umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Istotą przedstawicielstwa jest działanie przedstawiciela w imieniu reprezentowanego i na jego rzecz. Oznacza to, że czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach jego umocowania wywołuje związane z nią skutki prawne bezpośrednio w sferze prawnej reprezentowanego.

Co się tyczy osoby pełnomocnika, to tutaj nie ma ograniczenia co do osoby pełnomocnika, byle był on dorosły i nie był pozbawiony praw obywatelskich.

Według Kodeksu cywilnego:

„Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.”

W Pana sprawie będzie wymagane sporządzenie przez spadkobierców pełnomocnictw notarialnych, o ile w skład spadku wchodzi nieruchomość.

Zobacz również: Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach spadkowych

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl