Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wnuki mają prawo do zachowku po dziadku po wydziedziczeniu jego synów?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-04-22

Mój ojciec wydziedziczył i pozbawił zachowku testamentem moich dwóch braci, czyli swoich synów. Czy wnuki mają prawo wystąpić o zachowek po dziadku, jeśli nigdy nie interesowali się dziadkiem?

Odpowiedzi na Pana pytanie należy upatrywać w treści art. 1011 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. O ile zatem Pański ojciec w testamencie nie wydziedziczył wnuków, mogą oni domagać się zachowku. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Teoretycznie zatem nie jest możliwe pozbawienie wnuków zachowku, ale na pewno można podjąć walkę o jego obniżenie. W tym celu zasadne jest nadto powoływanie się na treść art. 5, zgodnie z którym „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego”. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1981 r., sygn. akt III CZP 18/81, w sprawie o zachowek nie jest wyłączone obniżenie wysokości należnej z tego tytułu sumy na podstawie art. 5.

Wskazuje Pan, iż wnuki w ogóle nie interesowały się dziadkiem, nie pomagały w opiece nad nim. Zasadne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy ojciec (dziadek póki żył) należycie interesował się wnukami. Innymi słowy powoływanie się na zasady współżycia społecznego jest możliwe, ale aby miało to szanse powodzenia nienależyte zachowanie winno występować po stronie jego wnuków, w sytuacji kiedy dziadkowi nie można czynić z tego powodu, żadnego zarzutu. Naruszenie przez wnuków względem dziadka zasad współżycia społecznego musi być jednak udowodnione i to najlepiej zeznaniami świadków, którzy potwierdzą, że wnuki nie kontaktowały się z dziadkiem, nie opiekowali się nim, nigdy nie pytali, czy w czymś mu pomóc, nie partycypowali w kosztach opieki itp.

Celem uchronienia się przed zachowkiem zasadne jest ustalenie, czy ich ojciec nie otrzymał darowizny, a jeżeli tak – to jakiej wartości i kiedy, a także co stanowiło jej przedmiot.

Reasumując, wskazać należy, iż nikt nie jest Panu wstanie dać 100% gwarancji korzystnego dla Pana rozstrzygnięcia i oddalenia powództwa o zapłatę zachowku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Zachowek dla dzieci wydziedziczonej matki

Niedawno zmarł dziadek. Mama dostała pismo z sądu, że jest wydziedziczona. Czy nam, jako dzieciom wydziedziczonej matki, należy się zachowek od jej...

Czy należy się zachowek po ojczymie?

Ojczym mojego taty zmarł w zeszłym roku. Czy ojcu należy się zachowek po ojczymie? Mama taty zmarła kilka lat wcześniej.

Sprzedaż domu przed śmiercią ojca a zachowek

Ojciec zmarł w 2013 r. Miał być testament, lecz drogą pantoflową dowiedziałem się, że tuż przed śmiercią żona chorego ojca przeniosła go do...

Czy zachowek wyliczany jest od wartości mieszkania, czy od przekazanego wkładu mieszkaniowego?

Chodzi o zachowek. Żonie w 2000 roku ojciec przekazał wkład mieszkaniowy mieszkania spółdzielczego w kwocie 50 000 zł. Niedawno ojciec zmarł....

Darowizna nieruchomości w zamian za spłatę długów a zachowek

Moja siostra była rozwódką, miała jedną córkę. Miała zasądzone alimenty, których nie płaciła i mnóstwo innych długów. Umówiłyśmy się, że ja...

Czy wnukom należy się zachowek po dziadkach?

Jestem po rozwodzie 15 lat, mam dwoje dzieci. Czy po dziadkach ze strony byłego męża (dziadkowie już nie żyją) należy się zachowek dla wnuków (moich...

Co zrobić, aby nie spłacać rodzeństwa?

Co zrobić, aby nie spłacać rodzeństwa?

Rodzice sporządzili testament notarialny, w którym podzielili majątek (dom) na mnie i na mojego brata. Rodzice jeszcze żyją. Pozostałe rodzeństwo...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »