Jak przekazać mieszkanie, żeby nie płacić zachowku?

• Data: 2024-06-02 • Autor: Iryna Kowalczuk

Pozostało mi niewiele czasu, jestem nieuleczalnie chora, dlatego chciałabym przekazać córce mieszkanie własnościowe, tak by nie płaciła zachowku drugiej córce i jej dziecku. Druga córka od lat się mną nie interesuje, nie zaprosiła mnie nawet na chrzest wnuka, nigdy w niczym nie pomogła, pomimo że spłacałam jej długi, pomagałam, jak mogłam. Nie utrzymuje ze mną kontaktów, a ostatnio opieka społeczna sprawdzała stan moich dochodów, gdyż córka zwróciła się do nich o pomoc finansową. Chciałabym się również dowiedzieć, co zrobić, aby córka nie musiała po mojej śmierci spłacać pożyczki (ubezpieczonej), jaką mam w banku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak przekazać mieszkanie, żeby nie płacić zachowku?

Możliwości zablokowania roszczenia o zachowek w przyszłości

Prawo polskie przewiduje trzy możliwości, żeby uchronić się przed wypłatą ewentualnego zachowku. Są to:

Umowa dożywocia (art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego)

Umowa dożywocia jest najlepszym sposobem, aby przekazała Pani mieszkanie córce w ten sposób, by druga córka nie mogła otrzymać zachowku.

Według art. 908 § 1 K.c.: „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

Stosownie do art. 908 § 2 K.c.: „jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia”.

Z przepisów K.c. wynika, że strony umowy dożywocia mogą swobodnie kształtować treść obowiązków nakładanych na nabywcę nieruchomości w związku z umową dożywocia.

 W umowie dożywocia strony same określają, co należy rozumieć pod pojęciem dożywotniego utrzymania. Dopiero w braku postanowień umownych wchodzą obowiązki określone w art. 908 K.c.

Umowa dożywocia nie jest bezpłatnym przysporzeniem (darowizną) i dlatego, jeżeli zostanie zawarta, druga córka nie będzie mogła żądać zachowku od wartości nieruchomości zbytej na rzecz pierwszej córki tą umową (co miałoby miejsce w przypadku zwykłej darowizny czy dziedziczenia testamentowego).

Wartości nieruchomości przeniesionej przez spadkodawcę na nabywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie, tj. w wykonaniu umowy dożywocia, nie dolicza się do substratu zachowku. Dożywocie jest umową wzajemną i odpłatną, więc również przy liberalnym ujmowaniu darowizny w rozumieniu przepisów o zachowku nie może ona mieć znaczenia z tego punktu widzenia. Tak też stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 19 lipca 2006 r. (VI ACa 99/2006).

Zawarcie umowy dożywocia z córką i przekazanie jej za sprawą tej umowy mieszkania jest najlepszym sposobem na uniknięcie zapłaty zachowku po Pani śmierci.

Zobacz również: Darowizna na wnuka z pominięciem dzieci

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wydziedziczenie w testamencie

Pozostałymi dwoma sposobami na pozbawienie drugiej córki prawa do zachowku są:

Wydziedziczenie córki, tj. pozbawienie jej prawa do zachowku.

Wydziedziczenie jest uregulowane w art. 1008 K.c. Zgodnie z tym przepisem: „spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawnieni:

1) wbrew woli spadkodawcy postępują uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścili się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełniają względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych”.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, wydziedziczenie może zostać dokonane jedynie w testamencie. Nieważność tego dokumentu pociąga za sobą nieważność wydziedziczenia.

Ważność i skuteczność wydziedziczenia zależy zatem od:

  • dokonania go w ważnym testamencie – jeżeli testament będzie z jakiejkolwiek przyczyny nieważny, to pociągnie to za dobą nieważność wydziedziczenia;
  • dokonania wydziedziczenia z przyczyn określonych w art. 1008 K.c. – jeżeli wydziedziczenie zostanie dokonane z innych przyczyn, to będzie nieważne;
  • nieprzebaczenia osobie uprawnionej do zachowku przez spadkodawcę.

Zobacz również: Mieszkanie zapisane w testamencie a zachowek

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

 

Zrzeczenie się dziedziczenia za życia spadkodawcy

Zrzeczenie się przez drugą córkę dziedziczenia po Pani śmierci

Zrzeczenie takie może być dokonane wyłącznie przez umowę w formie aktu notarialnego.

Według art. 1048 K.c.: „Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.

Stosownie do art. 1049 § 1 K.c.: „zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej”. Według § 2 tego art.: „zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku”.

Do zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia konieczna jest zatem wola zarówno Pani jak i drugiej córki.

Osobiście uważam, że zrzeczenie się dziedziczenia po Pani przez drugą córkę jest mało prawdopodobne, zatem pozostaje Pani do wyboru albo umowa dożywocia albo wydziedziczenie drugiej córki.

Co się tyczy Pani długów (pożyczka bankowa jest długiem) po Pani śmierci, to aby córka ich nie odziedziczyła, powinna po Pani śmierci odrzucić spadek.

Odrzucenie spadku powoduje wyłączenie spadkobiercy z dziedziczenia, tak jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku i do spadku zostają powołani spadkobiercy w dalszej kolejności.

Spadek Pani córka może odrzucić w terminie 6 miesięcy od chwili Pani śmierci. Jeżeli posiada dzieci, to również w ich imieniu musi spadek po Pani odrzucić, ale jeżeli dzieci w chwili Pani śmierci będą małoletnie, to zgodę na odrzucenie spadku w ich imieniu musi wydać sąd opiekuńczy. W swoim imieniu Pani córka może spadek odrzucić przed dowolnym notariuszem lub przed sądem rejonowym właściwym ze względu na Pani ostatnie miejsce zamieszkania przed śmiercią.

Zobacz również: Sprzedaż darowizny a zachowek

Przykłady

 

Umowa dożywocia

Pani Maria, 70-letnia emerytka, postanowiła przekazać swoje mieszkanie córce, która się nią opiekowała przez ostatnie lata. Zawarły umowę dożywocia, w której córka zobowiązała się do zapewnienia matce dożywotniego utrzymania. Dzięki temu, po śmierci Pani Marii, jej druga córka nie będzie miała prawa do zachowku z tytułu przekazanego mieszkania, ponieważ umowa dożywocia nie jest darowizną.

 

Wydziedziczenie w testamencie

Pan Jan, właściciel dużego domu, zdecydował się wydziedziczyć swojego syna, który od lat nie utrzymywał z nim kontaktu i nie interesował się jego losem. W testamencie szczegółowo opisał powody wydziedziczenia, podkreślając uporczywe nieprzestrzeganie obowiązków rodzinnych przez syna. Po śmierci Jana, syn nie miał prawa do zachowku, co pozwoliło drugiemu synowi bez przeszkód odziedziczyć cały majątek.

 

Zrzeczenie się dziedziczenia

Pani Anna, chcąc uniknąć konfliktów rodzinnych po swojej śmierci, zaproponowała córce, z którą nie utrzymywała bliskich relacji, zrzeczenie się dziedziczenia. Córka, mając swoje stabilne źródło dochodu, zgodziła się na propozycję matki i zawarły umowę w formie aktu notarialnego. Dzięki temu, po śmierci Anny, jej druga córka mogła spokojnie dziedziczyć cały majątek bez konieczności wypłacania zachowku.

Podsumowanie

 

Istnieją skuteczne sposoby na przekazanie mieszkania córce bez konieczności płacenia zachowku drugiej córce, takie jak umowa dożywocia, wydziedziczenie w testamencie oraz zrzeczenie się dziedziczenia. Każde z tych rozwiązań wymaga starannego przygotowania i zrozumienia odpowiednich przepisów prawnych. Dodatkowo, aby córka nie musiała spłacać pożyczki po śmierci matki, powinna rozważyć odrzucenie spadku.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, aby zabezpieczyć swoje interesy i skutecznie przekazać majątek bez obciążeń finansowych dla bliskich. Zapewniamy indywidualne podejście oraz pełne wsparcie prawne na każdym etapie procesu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24.pl pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim. Z serwisem spadek.info współpracowała od początku jego istnienia czyli od 2012 roku.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »