Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pasierb może dziedziczyć po ojczymie?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-02-08

Niedawno zmarł mój ojczym, nie byłem usynowiony. Mama i ojczym mają własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Ojczym ma syna z pierwszego małżeństwa. Jak rozumiem podział mieszkania (części ojczyma) będzie następujący: 25% moja mama i 25% syn ojczyma, a ja nic. Ostatecznie mama będzie miała 75% mieszkania, a syn ojczyma 25%. Jak syn ojczyma może domagać się swojej części? Mama nie ma pieniędzy na spłatę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy pasierb może dziedziczyć po ojczymie?

Czy nieprzysposobiony pasierb ma prawo dziedziczenia po ojczymie?

Pomiędzy ojczymem a pasierbem zachodzi stosunek powinowactwa. Powinowactwo oznacza stosunek prawno-rodzinny zachodzący pomiędzy jednym z małżonków (ale nie jego krewnymi), a krewnymi drugiego z małżonków.

Z pytania wynika, że ojczym nie przysposobił Pana. Gdyby tak się stało, jego dane znalazłyby się w Pana akcie urodzenia, a pomiędzy Panem i ojczymem zaistniałby stosunek taki, jak pomiędzy ojcem a dzieckiem w rodzinie naturalnej. W świetle prawa jest Pan pasierbem swojego zmarłego ojczyma.

Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych.

Dowodem istnienia więzi rodzicielskiej, będącej podstawą dziedziczenia, jest akt urodzenia, w którym zmarły wymieniony jest jako ojciec danej osoby.

Pomiędzy Panem a ojczymem nie zachodził stosunek pokrewieństwa, nie przysposobił Pana, nie jest więc Pan uprawniony do dziedziczenia po ojczymie w pierwszej kolejności.

W jakich częściach dziedziczy żona a w jakich syn zmarłego?

Tak więc cały spadek po zmarłym ojczymie na podstawie ustawy (ponieważ zmarły nie pozostawił testamentu) dziedziczy Pana mama i syn zmarłego w równych częściach.

W skład spadku wchodzi 1/2 udziału w mieszkaniu, które należało do majątku wspólnego małżeńskiego. Dobrze Pan wyliczył udziały w mieszkaniu: Pana mama uzyska w sumie 75% udziałów w mieszkaniu, a 25% należy się synowi zmarłego.

Niestety Pana mama musi liczyć się ze spłatą syna zmarłego, jeśli on wystąpi do sądu z wnioskiem o dział spadku ze zniesieniem współwłasności. Ustawa nie ustanawia żadnych terminów w których taki dział musi zostać przeprowadzony. Roszczenie o dział spadku nie ulega przedawnieniu.

Dział spadku

Sąd po przeprowadzeniu sprawy ustali w jaki sposób musi zostać dokonany dział spadku. Oczywiście, jeśli syn będzie zainteresowany, żeby spłacić Pana mamę i stać się jedynym właścicielem nieruchomości to jak najbardziej taka opcja też wchodzi w grę.

Z punktu widzenia sposobu dokonania działu spadku przez sąd (np. w sytuacji, gdy między spadkobiercami nie będzie zgody co do podziału spadku), można wyróżnić:

  • podział fizyczny spadku – podział w naturze,
  • przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy, z obowiązkiem spłaty pozostałych lub bez takiej spłaty,
  • podział cywilny – polega na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i podziale uzyskanej w ten sposób sumy między współspadkobiercami.

Zniesienie współwłasności a spłata drugiego spadkobiercy

W interesie Pana mamy jest, jeżeli to ona chce zatrzymać mieszkanie wyłącznie dla siebie, aby porozumiała się z synem zmarłego. Może uda się np. rozłożyć spłatę na raty.

Na koniec jeszcze dodam, że zgodnie z treścią art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd sam może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty na podstawie art. 320 K.p.c. ma ten skutek – wskazany w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22.09.1970 r., sygn. akt III PZP 11/70 – że wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat. O wysokości dokonywanych wpłat rat oraz okresów w jakich mają być dokonywane, sąd orzeka biorąc pod uwagę całokształt dokonanych ustaleń oraz zebranego materiału, biorąc z jednej strony pod uwagę możliwości zobowiązanego do zapłaty świadczenia, jak również słuszny interes wierzyciela na rzecz którego świadczenie to ma być dokonane w ratach. Sąd może w uzasadnionych przypadkach rozłożyć świadczenie, jednakże okres na jaki może być rozłożone przez sąd świadczenie na raty nie może być dłuższy niż lat 10.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zasady dziedziczenia po mamie i jej drugim mężu

Moja mama zmarła kilka miesięcy temu. Jej mąż zmarł dwa lata wcześniej. Oboje byli współwłaścicielami mieszkania. Mąż mojej mamy miał dwoje dzieci...

 

Co zrobić, aby zrzec się spadku?

Co zrobić, aby zrzec się spadku?

Mój ojciec zmarł, nie pozostawiając testamentu, więc zgodnie z przepisami majątek dziedziczy żona i czwórka dzieci. Wszystkie dzieci zgodnie chcą...

Czy mogę dziedziczyć po biologicznej matce, która oddała mnie do domu dziecka?

Niedawno zmarła moja biologiczna matka. Oddała mnie do domu dziecka zaraz po urodzeniu, a później byłam adoptowana przez inną rodzinę. Moi rodzice...

 

Mieszkanie w majątku osobistym

Jestem właścicielką mieszkania odziedziczonego po mojej mamie. Chcę je sprzedaż i zakupić inne mieszkanie, w którym zamieszkamy wraz...

 

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiej osoby – postępowanie spadkowe

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiej osoby – postępowanie spadkowe

Pół roku temu zmarła moja żona. Chciałbym uporządkować nasze sprawy i przeprowadzić postępowanie spadkowe. Żona nie zostawiła testamentu. Naszą...

Testament po zmarłym i spadkobierca ustawowy

Należę do spadkobierców ustawowym zmarłej. Okazało się jednak, że przed śmiercią poczyniła ona ustny testament, część majątku przekazując swoim...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »