Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pasierb może dziedziczyć po ojczymie?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-02-08

Niedawno zmarł mój ojczym, nie byłem usynowiony. Mama i ojczym mają własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Ojczym ma syna z pierwszego małżeństwa. Jak rozumiem podział mieszkania (części ojczyma) będzie następujący: 25% moja mama i 25% syn ojczyma, a ja nic. Ostatecznie mama będzie miała 75% mieszkania, a syn ojczyma 25%. Jak syn ojczyma może domagać się swojej części? Mama nie ma pieniędzy na spłatę.

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Pomiędzy ojczymem a pasierbem zachodzi stosunek powinowactwa. Powinowactwo oznacza stosunek prawno-rodzinny zachodzący pomiędzy jednym z małżonków (ale nie jego krewnymi), a krewnymi drugiego z małżonków.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Z pytania wynika, że ojczym nie przysposobił Pana. Gdyby tak się stało, jego dane znalazłyby się w Pana akcie urodzenia, a pomiędzy Panem i ojczymem zaistniałby stosunek taki, jak pomiędzy ojcem a dzieckiem w rodzinie naturalnej. W świetle prawa jest Pan pasierbem swojego zmarłego ojczyma.

Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych.

Dowodem istnienia więzi rodzicielskiej, będącej podstawą dziedziczenia, jest akt urodzenia, w którym zmarły wymieniony jest jako ojciec danej osoby.

Pomiędzy Panem a ojczymem nie zachodził stosunek pokrewieństwa, nie przysposobił Pana, nie jest więc Pan uprawniony do dziedziczenia po ojczymie w pierwszej kolejności.

Tak więc cały spadek po zmarłym ojczymie na podstawie ustawy (ponieważ zmarły nie pozostawił testamentu) dziedziczy Pana mama i syn zmarłego w równych częściach.

W skład spadku wchodzi 1/2 udziału w mieszkaniu, które należało do majątku wspólnego małżeńskiego. Dobrze Pan wyliczył udziały w mieszkaniu: Pana mama uzyska w sumie 75% udziałów w mieszkaniu, a 25% należy się synowi zmarłego.

Niestety Pana mama musi liczyć się ze spłatą syna zmarłego, jeśli on wystąpi do sądu z wnioskiem o dział spadku ze zniesieniem współwłasności. Ustawa nie ustanawia żadnych terminów w których taki dział musi zostać przeprowadzony. Roszczenie o dział spadku nie ulega przedawnieniu.

Sąd po przeprowadzeniu sprawy ustali w jaki sposób musi zostać dokonany dział spadku. Oczywiście, jeśli syn będzie zainteresowany, żeby spłacić Pana mamę i stać się jedynym właścicielem nieruchomości to jak najbardziej taka opcja też wchodzi w grę.

Z punktu widzenia sposobu dokonania działu spadku przez sąd (np. w sytuacji, gdy między spadkobiercami nie będzie zgody co do podziału spadku), można wyróżnić:

  • podział fizyczny spadku – podział w naturze,
  • przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy, z obowiązkiem spłaty pozostałych lub bez takiej spłaty,
  • podział cywilny – polega na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i podziale uzyskanej w ten sposób sumy między współspadkobiercami.

W interesie Pana mamy jest, jeżeli to ona chce zatrzymać mieszkanie wyłącznie dla siebie, aby porozumiała się z synem zmarłego. Może uda się np. rozłożyć spłatę na raty.

Na koniec jeszcze dodam, że zgodnie z treścią art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd sam może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty na podstawie art. 320 K.p.c. ma ten skutek – wskazany w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22.09.1970 r., sygn. akt III PZP 11/70 – że wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat. O wysokości dokonywanych wpłat rat oraz okresów w jakich mają być dokonywane, sąd orzeka biorąc pod uwagę całokształt dokonanych ustaleń oraz zebranego materiału, biorąc z jednej strony pod uwagę możliwości zobowiązanego do zapłaty świadczenia, jak również słuszny interes wierzyciela na rzecz którego świadczenie to ma być dokonane w ratach. Sąd może w uzasadnionych przypadkach rozłożyć świadczenie, jednakże okres na jaki może być rozłożone przez sąd świadczenie na raty nie może być dłuższy niż lat 10.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »