Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmierć jednego z kredytobiorców

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-10-06

Dom był zapisany na tatę, który zmarł. Spadkobiercami są: mama, mój brat i ja (każda osoba dziedziczy 1/3). Na ww. dom rodzice wspólnie zaciągnęli kredyt we frankach. Czy po śmierci ojca połowa kredytu jest dzielona na 3 części (czyli mama ma swoją połowę + 1/6, brat 1/6 i ja 1/6) czy całość? Jakie przepisy regulują kwestię spłaty kredytu w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

W przypadku śmierci jednego z małżonków (kredytobiorców) umowa kredytowa obowiązuje nadal, dopóki drugi z małżonków spłaca kredyt. Oczywiście możliwa jest sytuacja częściowego lub całkowitego wygaśnięcia zobowiązania kredytowego na skutek realizacji przez bank zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie jednego z małżonków.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Być może była polisa. Proszę to sprawdzić i problem kredytu sam się rozwiąże.

Problem powstanie, gdy bank nie będzie w stanie zaspokoić się z przedmiotu zabezpieczenia (przykład: zwiększenie kursu franka przy jednoczesnym spadku wartości nieruchomości). W przypadku kredytów zaciąganych przez małżonków problem powyższy aktywizuje się w momencie braku możliwości obsługi zobowiązania kredytowego przez współmałżonka.

Z chwilą śmierci kredytobiorcy następuje otwarcie spadku i z tą chwilą spadkobierca nabywa spadek z mocy samego prawa (sukcesja generalna).

Obowiązek spłaty kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez zmarłego kredytobiorcę przechodzi na jego spadkobierców. Obowiązek ten dotyczy zarówno miesięcznych rat wymagalnych przed śmiercią kredytobiorcy, jak i po jego śmierci – obejmuje tym samym całą kwotę kredytu (nie tylko kapitał).

Spłata kredytu odbywa się na warunkach dotychczasowych, tj. nie ulega zmianie w szczególności harmonogram spłat i wysokość raty, a także warunki wypowiedzenia umowy. Śmierć kredytobiorcy i wstąpienie w jego miejsce spadkobierców nie powodują modyfikacji treści stosunku cywilnoprawnego (umowy kredytu czy pożyczki).

Kwestie spłaty kredytu nie są uregulowane jednoznacznie. Najważniejsze jednak jest, że przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, a zatem stan czynny spadku. Wynika to z art. 1034 § 2 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 1034 § 1 K.c. „do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów”.

Zaś według § 2 art. 1034 K.c. „od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów”.

W umowie o dział spadku spadkobiercy mogą ustalić, kto z nich i w jakim zakresie ma uregulować długi spadkowe, jednakże umowa w tym przedmiocie będzie miała skutek tylko między jej uczestnikami i w żadnej mierze nie rzutuje na odpowiedzialność wobec wierzycieli (banku). Również ewentualne dokonanie podziału pasywów w sądowym orzeczeniu działowym nie wiąże wierzycieli.

Nawet jeżeli sąd wskazałby w postanowieniu działowym, że to spadkobierca, któremu w wyniku działu spadku przypada przedmiot spadku, ma obowiązek zapłaty wszystkich zobowiązań spadkowych, to takie orzeczenie nie byłoby skuteczne względem wierzycieli, którzy mogą egzekwować długi od spadkobierców zgodnie z art. 1034 § 2 K.c.

Jeśli kredyt został zaciągnięty na zakup nieruchomości, to przy podziale spadku należy rozliczyć wartość nieruchomości (wartość rynkowa - zadłużenie hipoteczne). To jest wartość czysta masy spadkowej.

Oczywiście w skład spadku wchodzi całość nieruchomości jako aktywa. Co do kredytu – żaden przepis nie zezwala na podział niespłaconego zadłużenia, zgodnie z przepisami, jeśli kredyt obciąża hipotekę nieruchomości, powinno się odjąć od jej wartości całe obciążenie kredytowe – nie 1/2.

Gdyby np. mama przestała spłacać kredyt, wierzyciel, czyli bank, będzie mógł żądać od Was wszystkich spłaty kredytu w takich proporcjach, w jakich dziedziczycie spadek – u Pana w 1/3.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Spłata wierzycieli

Postanowiłem przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie prowadzona jest wobec mnie egzekucja komornicza (potwierdzona sądownie). Kwota zadłużenia...

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Zmarł ojciec mojej bratanicy, który miał długi. Gdzie można dowiedzieć się, na jaką kwotę był zadłużony i u jakich wierzycieli? Czy bratanica...

Uwolnienie się od odpowiedzialności za długi

Co zrobić, aby w razie mojej śmierci rodzina (żona, dzieci) mogła uwolnić się od odpowiedzialności za moje długi?

Dziedziczenie długów spadkowych

Niedawno zmarła moja mama. Zostały po niej niespłacone kredyty. Nie mam pewności, czy nie pozostały jakieś inne zobowiązania. Mieszkałem razem z mamą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »