Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmierć jednego z kredytobiorców

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-10-06 • Aktualizacja: 2021-06-07

Dom był zapisany na tatę, który zmarł. Spadkobiercami są: mama, mój brat i ja (każda osoba dziedziczy 1/3). Na ww. dom rodzice wspólnie zaciągnęli kredyt we frankach. Czy po śmierci ojca połowa kredytu jest dzielona na 3 części (czyli mama ma swoją połowę + 1/6, brat 1/6 i ja 1/6) czy całość? Jakie przepisy regulują kwestię spłaty kredytu w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Śmierć jednego z kredytobiorców

Kredyt z ubezpieczeniem na wypadek śmierci

W przypadku śmierci jednego z małżonków (kredytobiorców) umowa kredytowa obowiązuje nadal, dopóki drugi z małżonków spłaca kredyt. Oczywiście możliwa jest sytuacja częściowego lub całkowitego wygaśnięcia zobowiązania kredytowego na skutek realizacji przez bank zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie jednego z małżonków.

Być może była polisa. Proszę to sprawdzić i problem kredytu sam się rozwiąże.

Problem powstanie, gdy bank nie będzie w stanie zaspokoić się z przedmiotu zabezpieczenia (przykład: zwiększenie kursu franka przy jednoczesnym spadku wartości nieruchomości). W przypadku kredytów zaciąganych przez małżonków problem powyższy aktywizuje się w momencie braku możliwości obsługi zobowiązania kredytowego przez współmałżonka.

Z chwilą śmierci kredytobiorcy następuje otwarcie spadku i z tą chwilą spadkobierca nabywa spadek z mocy samego prawa (sukcesja generalna).

Obowiązek spłaty kredytu przechodzi na spadkobierców zmarłego

Obowiązek spłaty kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez zmarłego kredytobiorcę przechodzi na jego spadkobierców. Obowiązek ten dotyczy zarówno miesięcznych rat wymagalnych przed śmiercią kredytobiorcy, jak i po jego śmierci – obejmuje tym samym całą kwotę kredytu (nie tylko kapitał).

Spłata kredytu odbywa się na warunkach dotychczasowych, tj. nie ulega zmianie w szczególności harmonogram spłat i wysokość raty, a także warunki wypowiedzenia umowy. Śmierć kredytobiorcy i wstąpienie w jego miejsce spadkobierców nie powodują modyfikacji treści stosunku cywilnoprawnego (umowy kredytu czy pożyczki).

Kwestie spłaty kredytu nie są uregulowane jednoznacznie. Najważniejsze jednak jest, że przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, a zatem stan czynny spadku. Wynika to z art. 1034 § 2 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 1034 § 1 K.c. „do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów”.

Zaś według § 2 art. 1034 K.c. „od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów”.

Umowa o dział spadku

W umowie o dział spadku spadkobiercy mogą ustalić, kto z nich i w jakim zakresie ma uregulować długi spadkowe, jednakże umowa w tym przedmiocie będzie miała skutek tylko między jej uczestnikami i w żadnej mierze nie rzutuje na odpowiedzialność wobec wierzycieli (banku). Również ewentualne dokonanie podziału pasywów w sądowym orzeczeniu działowym nie wiąże wierzycieli.

Nawet jeżeli sąd wskazałby w postanowieniu działowym, że to spadkobierca, któremu w wyniku działu spadku przypada przedmiot spadku, ma obowiązek zapłaty wszystkich zobowiązań spadkowych, to takie orzeczenie nie byłoby skuteczne względem wierzycieli, którzy mogą egzekwować długi od spadkobierców zgodnie z art. 1034 § 2 K.c.

Jeśli kredyt został zaciągnięty na zakup nieruchomości, to przy podziale spadku należy rozliczyć wartość nieruchomości (wartość rynkowa - zadłużenie hipoteczne). To jest wartość czysta masy spadkowej.

Oczywiście w skład spadku wchodzi całość nieruchomości jako aktywa. Co do kredytu – żaden przepis nie zezwala na podział niespłaconego zadłużenia, zgodnie z przepisami, jeśli kredyt obciąża hipotekę nieruchomości, powinno się odjąć od jej wartości całe obciążenie kredytowe – nie 1/2.

Gdyby np. mama przestała spłacać kredyt, wierzyciel, czyli bank, będzie mógł żądać od Was wszystkich spłaty kredytu w takich proporcjach, w jakich dziedziczycie spadek – u Pana w 1/3.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »