Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2014-02-26

Zmarł ojciec mojej bratanicy, który miał długi. Gdzie można dowiedzieć się, na jaką kwotę był zadłużony i u jakich wierzycieli? Czy bratanica może spłacić długi zmarłego?

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Z uwagi na to, iż – jak Pan napisał – ojciec bratanicy miał długi, należy w tej sytuacji przeprowadzić postępowanie spadkowe, tzn. złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dlaczego?

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Otóż powody są co najmniej dwa.

Jeżeli spadkobierca nie wie dokładnie, jaki jest skład masy spadkowej, czy są długi i w jakiej wysokości, to korzystne dla niego jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas spadkobierca (bratanica) będzie odpowiadał za długi spadkowe całym swoim majątkiem, jednak jego odpowiedzialność zostanie ograniczona do wartości stanu czynnego spadku (aktywów), a po dziale spadku do wysokości wartości otrzymanej schedy, czyli otrzymanej przez niego części majątku spadkowego.

W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia informacji o powołaniu do spadku, spadkobierca jest odpowiedzialny za długi spadkowe całym majątkiem spadkowym i całym majątkiem osobistym.

Istnieje też możliwość odrzucenia spadku, kiedy w spadku są np. same długi zmarłego. Tylko uwaga – długi przechodzą wówczas na zstępnych, czyli np. na dzieci bratanicy.

Na powyższe oświadczenie spadkobierca ma też sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania (czyli przeważnie od dnia śmierci spadkodawcy).

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Powoduje ono definitywne odrzucenie spadku, a spadkobiercę, który złożył takie oświadczenie, traktuje się, jakby nie dożył do chwili otwarcia spadku.

Jednakże na przykład banki czekają 6 miesięcy, gdyż po tym okresie spadkobiercy (jeżeli wcześniej nie złożyli oświadczenia, o którym wyżej) odpowiadają za wszystkie długi zmarłego całym swoim majątkiem.

Jeżeli bratanica w ten sposób się zabezpieczy, wówczas może ustalać stan zadłużenia, chociaż jestem przekonana, że wierzyciele sami znajdą bratanicę. I to jest pierwszy powód, dla którego należy przeprowadzić postępowanie spadkowe.

Drugi powód jest taki, że poświadczenie dziedziczenia od notariusza lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku będzie potrzebne do ustalenia ewentualnego zadłużenia w bankach i ewentualnie innych instytucjach.

Tylko takie dokumenty będą stanowiły dla banku podstawę udzielenia informacji o lokacie zmarłego, a także dochodzenia roszczeń od spadkobierców z tytułu kredytów, jakie zmarły zaciągnął.

Ponadto bratanica powinna zebrać i przejrzeć dokumenty zmarłego pozostawione w miejscu dotychczasowego zamieszkania lub pobytu. Wśród tych dokumentów może znaleźć umowy i aneksy lub papierowe wyciągi bankowe potwierdzające lokaty i kredyty. Być może będzie korespondencja prowadzona z bankiem lub bankami. W ten sposób może zidentyfikować bank lub banki, z którymi zmarły miał nawiązane kontakty.

Na koniec każdego roku banki przesyłają potwierdzenia salda rachunku dla celów sprawozdawczości finansowej i rozliczeń z fiskusem. Na tej podstawie można odszukać bank, w którym zmarły miał tego rodzaju kredyt.

Ponadto są dwie instytucje: BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i KRD Biuro Informacji Gospodarczej.

Można tam ewentualnie sprawdzić, czy zmarły znajduje się w rejestrach.

W BIK znajdują się: informacje o danych osobowych, dane na temat zobowiązań wobec banków i SKOK-ów, takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat, informacje o zadłużeniu.

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki lub SKOK-i, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez bank lub SKOK – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).

W tym celu należy złożyć w Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta BIK (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.bik.pl) wniosek zawierający dane zmarłego (imię/ imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu). Do wniosku należy dołączyć odpis aktu zgonu, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą korespondencyjną w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »