Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2014-02-26

Zmarł ojciec mojej bratanicy, który miał długi. Gdzie można dowiedzieć się, na jaką kwotę był zadłużony i u jakich wierzycieli? Czy bratanica może spłacić długi zmarłego?

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Z uwagi na to, iż – jak Pan napisał – ojciec bratanicy miał długi, należy w tej sytuacji przeprowadzić postępowanie spadkowe, tzn. złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dlaczego?

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Otóż powody są co najmniej dwa.

Jeżeli spadkobierca nie wie dokładnie, jaki jest skład masy spadkowej, czy są długi i w jakiej wysokości, to korzystne dla niego jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas spadkobierca (bratanica) będzie odpowiadał za długi spadkowe całym swoim majątkiem, jednak jego odpowiedzialność zostanie ograniczona do wartości stanu czynnego spadku (aktywów), a po dziale spadku do wysokości wartości otrzymanej schedy, czyli otrzymanej przez niego części majątku spadkowego.

W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia informacji o powołaniu do spadku, spadkobierca jest odpowiedzialny za długi spadkowe całym majątkiem spadkowym i całym majątkiem osobistym.

Istnieje też możliwość odrzucenia spadku, kiedy w spadku są np. same długi zmarłego. Tylko uwaga – długi przechodzą wówczas na zstępnych, czyli np. na dzieci bratanicy.

Na powyższe oświadczenie spadkobierca ma też sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania (czyli przeważnie od dnia śmierci spadkodawcy).

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Powoduje ono definitywne odrzucenie spadku, a spadkobiercę, który złożył takie oświadczenie, traktuje się, jakby nie dożył do chwili otwarcia spadku.

Jednakże na przykład banki czekają 6 miesięcy, gdyż po tym okresie spadkobiercy (jeżeli wcześniej nie złożyli oświadczenia, o którym wyżej) odpowiadają za wszystkie długi zmarłego całym swoim majątkiem.

Jeżeli bratanica w ten sposób się zabezpieczy, wówczas może ustalać stan zadłużenia, chociaż jestem przekonana, że wierzyciele sami znajdą bratanicę. I to jest pierwszy powód, dla którego należy przeprowadzić postępowanie spadkowe.

Drugi powód jest taki, że poświadczenie dziedziczenia od notariusza lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku będzie potrzebne do ustalenia ewentualnego zadłużenia w bankach i ewentualnie innych instytucjach.

Tylko takie dokumenty będą stanowiły dla banku podstawę udzielenia informacji o lokacie zmarłego, a także dochodzenia roszczeń od spadkobierców z tytułu kredytów, jakie zmarły zaciągnął.

Ponadto bratanica powinna zebrać i przejrzeć dokumenty zmarłego pozostawione w miejscu dotychczasowego zamieszkania lub pobytu. Wśród tych dokumentów może znaleźć umowy i aneksy lub papierowe wyciągi bankowe potwierdzające lokaty i kredyty. Być może będzie korespondencja prowadzona z bankiem lub bankami. W ten sposób może zidentyfikować bank lub banki, z którymi zmarły miał nawiązane kontakty.

Na koniec każdego roku banki przesyłają potwierdzenia salda rachunku dla celów sprawozdawczości finansowej i rozliczeń z fiskusem. Na tej podstawie można odszukać bank, w którym zmarły miał tego rodzaju kredyt.

Ponadto są dwie instytucje: BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i KRD Biuro Informacji Gospodarczej.

Można tam ewentualnie sprawdzić, czy zmarły znajduje się w rejestrach.

W BIK znajdują się: informacje o danych osobowych, dane na temat zobowiązań wobec banków i SKOK-ów, takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat, informacje o zadłużeniu.

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki lub SKOK-i, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez bank lub SKOK – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).

W tym celu należy złożyć w Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta BIK (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.bik.pl) wniosek zawierający dane zmarłego (imię/ imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu). Do wniosku należy dołączyć odpis aktu zgonu, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą korespondencyjną w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »