Jak najkorzystniej przekazać nieruchomość wnuczce?

• Data: 2024-03-15 • Autor: Iryna Kowalczuk

Dziadkowie posiadają udział w nieruchomości zabudowanej domem, mają dzieci, lecz chcą przekazać swoją część wnuczce. Jak najbezpieczniej i najkorzystniej przekazać nieruchomość, by uniknąć zachowku oraz innych późniejszych roszczeń?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak najkorzystniej przekazać nieruchomość wnuczce?

Cechy umowy dożywocia

Umowa dożywocia jest najlepszym sposobem, żeby uchronić się przed wypłatą ewentualnego zachowku.

Według art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (to jest właśnie umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Stosownie do art. 908 § 2 K.c., jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.

Jak więc wynika z przepisów w zamian za przeniesienie na rzecz wnuczki własności nieruchomości zobowiąże się ona do opieki nad dziadkami, dostarczania środków utrzymania, mieszkania, itp.

Zobacz również: Służebność osobista mieszkania

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązki nabywcy nieruchomości wobec dożywotnika

Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że strony umowy dożywocia mogą swobodnie kształtować treść obowiązków nakładanych na nabywcę nieruchomości w związku z umową dożywocia. W umowie dożywocia strony same określają, co należy rozumieć pod pojęciem dożywotniego utrzymania. Dopiero w braku postanowień umownych wchodzą obowiązki określone w art. 908 Kodeksu cywilnego.

Umowa dożywocia nie jest bezpłatnym przysporzeniem (darowizną lub testamentem) i dlatego, jeżeli zostanie zawarta, dzieci dziadków nie będą mogły żądać zachowku od wartości nieruchomości zbytej na rzecz wnuczki tą umową (tak jakby to miało miejsce w przypadku darowizny czy dziedziczenia testamentowego).

Wartości nieruchomości przeniesionej przez spadkodawcę na nabywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie, tj. w wykonaniu umowy dożywocia, nie dolicza się do substratu zachowku. Dożywocie jest umową wzajemną i odpłatną i również przy liberalnym ujmowaniu darowizny w rozumieniu przepisów o zachowku nie może ona mieć znaczenia z tego punktu widzenia. Tak też stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 19 lipca 2006 r., VI ACa 99/2006.

Nawet w razie obiektywnej niewspółmierności świadczeń nie ma tutaj częściowej darowizny (Z. Policzkiewicz-Zawadzka, Umowa o dożywocie, Warszawa 1971, s. 56 i n.; Z. Radwański, w: System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2004, s. 618. Odmiennie J. Hubert, Darowizna połączona z dożywociem, PN 1948, t. I, s. 451-452; J. Korzonek, Glosa do orzeczenia SN z 28 czerwca 1945 r., C I 5/45, PiP 1946, nr 5-6, s. 185; W. Hans, Dożywocie w nowym kodeksie cywilnym, NP 1965, nr 4, s. 377).

Zawarcie umowy dożywocia jest więc najlepszym sposobem na uniknięcie zapłaty zachowku po śmierci każdego z dziadków. Po spisaniu umowy dożywocia nie będzie wnuczka musiała płacić zachowku na rzecz dzieci zmarłych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Darowizny niedoliczane do spadku

Na koniec zaznaczę jedną ważną rzecz dotyczącą zaliczenia darowizny do spadku.

Zgodnie z art. 994 § 1 K.c.: „Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku”.

Darowizna mieszkania dla wnuczki uczyniona przez dziadków będzie zaliczana do spadku, jeżeli nie jest to drobna darowizna, zwyczajowo w danych stosunkach przyjęta (oczywiście darowizna nieruchomości taką nie jest) i jeżeli została dokonana mniej niż przed 10 laty, licząc od dnia śmierci każdego z dziadków (dnia otwarcia spadku).

Czyli, jeżeli wnuczka nie jest obecnie uprawniona do zachowku i spadku po dziadkach, to otrzymana przez nią darowizna nie będzie mogła być podstawą dla roszczeń o zachowek, jeżeli jej data będzie poprzedzać śmierć każdego z dziadków o więcej niż 10 lat. Czyli, innymi słowy, jeżeli dziadkowie nie umrą w ciągu 10 lat od dokonania darowizny, nie będą ich dzieci mogły żądać zachowku, nawet jeżeli udział w nieruchomości zostanie przekazany zwykłą umową darowizny.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Umowa dożywocia z wnuczką
Pani Helena i pan Janusz, będący współwłaścicielami domu, zdecydowali się przekazać swoją część nieruchomości wnuczce, Kasi, pod warunkiem zapewnienia im dożywotniego utrzymania. Zawarli z wnuczką umowę dożywocia, w której zobowiązała się ona do zapewnienia dziadkom mieszkania, wyżywienia, opieki zdrowotnej oraz pokrycia kosztów pogrzebu. Dzięki temu rozwiązaniu, Pani Helena i Pan Janusz mogli cieszyć się spokojną starością, mając zapewnione podstawowe potrzeby życiowe, a Kasia stała się właścicielką domu bez ryzyka przyszłych roszczeń o zachowek ze strony innych członków rodziny.

 

Darowizna z wyłączeniem zachowku
Z kolei pan Marek, chcąc uniknąć przyszłych problemów związanych z zachowkiem, zdecydował się przekazać swoją działkę budowlaną wnuczce Alicji poprzez darowiznę, ale z zastosowaniem specjalnej klauzuli wyłączającej zachowek dla innych spadkobierców. W akcie darowizny zaznaczył, że wartość działki nie będzie wliczana do masy spadkowej, co miało na celu ochronę przed ewentualnymi roszczeniami jego dzieci. Dzięki temu rozwiązaniu Alicja mogła rozpocząć budowę własnego domu, nie obawiając się o przyszłe komplikacje prawne.

 

Przekazanie nieruchomości w zamian za umowę opieki
Babcia Ewa postanowiła przekazać swoje mieszkanie wnuczce, Julii, ale w innym niż dotychczas opisanym sposobie. Zamiast typowej umowy dożywocia czy darowizny, strony zawarły umowę opieki. W jej ramach Julia zobowiązała się do zapewnienia babci odpowiedniej opieki medycznej i wsparcia w codziennych obowiązkach w zamian za przysporzenie praw własności do mieszkania. Takie rozwiązanie umożliwiło Julii objęcie własności mieszkania przy jednoczesnym zachowaniu praw babci do godnego życia i opieki.

Podsumowanie

Przekazanie nieruchomości wnuczce może być bezpiecznie i korzystnie zrealizowane poprzez umowę dożywocia, co zapewnia ochronę przed roszczeniami o zachowek oraz umożliwia dziadkom spokojną starość dzięki zapewnieniu przez wnuczkę dożywotniego utrzymania. Alternatywnie, darowizna z odpowiednimi klauzulami może również skutecznie zabezpieczyć przed przyszłymi roszczeniami spadkowymi, gwarantując jednocześnie przekazanie wartości majątkowych następnemu pokoleniu w sposób przemyślany i zgodny z wolą darczyńcy.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej, aby bezpiecznie i korzystnie przekazać nieruchomość wnuczce, unikając roszczeń o zachowek? Nasz zespół ekspertów pomoże Ci opracować najlepszą strategię, wykorzystując umowę dożywocia lub inne optymalne rozwiązania prawne. Skontaktuj się z nami, by zabezpieczyć przyszłość Twojej rodziny. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2006 r., sygn. akt VI ACa 99/2006

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24.pl pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim. Z serwisem spadek.info współpracowała od początku jego istnienia czyli od 2012 roku.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »