Przepisanie domu i działki po dziadkach i zakończenie sprawy spadkowej

• Data: 2023-06-23 • Autor: Katarzyna Bereda

Mój tata mieszka w domu, którego właścicielką jest jego zmarła w 1995 roku mama, czyli moja babcia. Tata ma dwóch braci i razem z nimi chcą, żeby ten dom był przepisany na mnie. Do tego dochodzi działka, która z kolei jest zapisana na tę babcię i również zmarłego dziadka. Jeden wujek mieszka w USA i nie przyjedzie do Polski. Stąd moje pytanie, co muszę po kolei zrobić, jakie dokumenty zebrać, żeby doszło do przepisania domu i działki i zakończenia sprawy spadkowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przepisanie domu i działki po dziadkach i zakończenie sprawy spadkowej

Założenie sprawy spadkowej

Jeżeli jeden wujek mieszka w USA i nie chce przyjechać ani ustanowić w Polsce profesjonalnego pełnomocnika, droga do uzyskania własności będzie niestety długa. W pierwszej kolejności bowiem musi Pani rozpocząć od skierowania sprawy do sądu o nabycie spadku po babci i dziadku.

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Niemniej, zgodnie z art. 681 KPC, możliwe jest również stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu o dział spadku. Nie oznacza to jednak, że sąd działa wtedy z urzędu. Należy bowiem zgodzić się, że przeważnie wniosek o wszczęcie postępowania działowego zawiera także implicite wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (np. W. Borysiak, w: Osajda, Komentarz KC, t. III, 2013). Rozważane postępowanie sądowe prowadzone jest na podstawie art. 669–6792 Kodeksu postępowania cywilnego w trybie nieprocesowym, przy czym sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1).

Zgodnie z art. 670 „sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy”.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a także w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, także skrócone odpisy aktów małżeństwa. Może Pani złożyć wniosek łączny – po babci i dziadku. Jednak wnioskodawcą w tym zakresie powinien być jeden ze spadkobierców – a więc Pani tata lub jeden z braci. Łączna opłata od wniosku to 100 zł oraz 5 zł.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprawa spadkowa przed notariuszem

Postępowanie może odbyć się także przed notariuszem. Przed notariuszem jednak konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców. Przed sądem nie ma takiej konieczności – jednak sąd zawiadomi wszystkie osoby będące spadkobiercami po zmarłej o toczącym się postępowaniu aby mogli oni wziąć w nim udział. Jeżeli bracia nie mogą stawić się na terminie rozprawy, wystarczy, że prześlą do sądu swoje pisemne stanowisko w sprawie.

Dział spadku – zakończenie sprawy

Jednocześnie z nabyciem spadku proszę dokonać działu spadku, gdzie sąd przyzna całość dla taty, a spadkobiercy to potwierdzą – mogą to potwierdzić pisemnie. Jeżeli dla sądu forma pisemna nie będzie wystarczająca – możliwa jest obecnie wideokonferencja. Dopiero gdy tata nabędzie cały spadek, może w drodze darowizny lub umowy dożywocia przekazać to dla Pani. Obecnie, jeżeli tata żyje i nabył przez upływ czasu spadek, nie jest Pani spadkobiercą ustawowym po dziadkach – spadkobiercami są bowiem dzieci dziadków i to oni nabędą spadek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »