Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmierć opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Marek Gola • Opublikowane: 2016-04-22

Moja matka jest ubezwłasnowolniona, przebywa w zakładzie opiekuńczym, prawnym opiekunem był mój ojciec, a jej maż. Tata niedawno zmarł. Rodzice mają wspólne mieszkanie. Chcę, by mama zachowała swoją część. Po tacie pozostał też kredyt. Jak załatwić sprawy spadkowe?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że Pani mama z uwagi na ubezwłasnowolnienie nie jest z góry pozbawiona prawa do spadku po swoim zmarłym mężu.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że Pani tata nie sporządził testamentu, a do spadku na podstawie ustawy powołana jest Pani i Pani mama. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Z uwagi jednak na fakt, iż do spadku powołane są tylko 2 osoby, zarówno Pani, jak i matce przypada spadek w 1/2. Z uwagi na powyższe Pani mama, pomimo ubezwłasnowolnienia, będzie współwłaścicielem 3/4 mieszkania, a Pani 1/4.

Ubezwłasnowolnienie matki ma jedynie wpływ na rodzaj przyjęcia spadku. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Innymi słowy Pani matka jako osoba ubezwłasnowolniona dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, tj. pasywa nie mogą przekroczyć aktywów. Dla przykładu jeżeli 1/2 udziału po ojcu warta jest np. 50.000 zł, a dług wynosi łącznie 12.000 zł, to Pani mama odpowiada teoretycznie tylko do wysokości 50.000 zł. Nie można bowiem ponosić odpowiedzialności większej aniżeli majątek, udział w spadku po zmarłym.

Zgodnie z art. 1016 K.c. „jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Powyższe powoduje, że Pani także odpowiada na takich samych zasadach co matka”.

Spisu inwentarza dokonuje komornik na zlecenie sądu lub na Pani wniosek. Koszt sporządzenia ponoszą Panie. Wynagrodzenie komornika to około 400 zł za godzinę.

Spłata kredyty spowoduje, że wierzyciel – bank nie będzie miał powodów do wystąpienia przeciwko Pani i matce z pozwem o zapłatę, a następnie z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Za i przeciw zrzeczenia się spadku na korzyść żyjącego rodzica

Niedawno zmarł nasz ojciec, nie zostawiając testamentu. Ja, mama i brat jesteśmy jego ustawowymi spadkobiercami co do całości spadku: nieruchomości...

Czy wieloletnie zamieszkiwanie i meldunek chronią przed wyrzuceniem z domu przez spadkobierców?

Właścicielem połowy domu, w którym mieszkam, był mój dziadek, a drugiej połowy – babcia, oboje nie żyją. Dziadek swoją część przepisał...

Gdy spadkobierca nie wie, co dziedziczy

Jakich formalności powinienem dokonać, aby przyjąć spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza? Matka nie żyje, jestem jedynakiem. Ruchomości są mi...

Włączenie do kręgu dziedziczących pozamałżeńskiego dziecka

Niecałe 3 lat temu umarł mój tata. W spadku zostawił działkę oraz pół hektara lasu. Spadek przyjęłam ja, moja siostra oraz mama. Jego wartość...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »