Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2015-02-03

Moja pełnoletnia córka przebywa w DPS, jest ubezwłasnowolniona całkowicie. Za miesiąc zostanie przeprowadzona sprawa sądowa w celu ustanowienia opiekuna prawnego. Siostry zakonne, które sprawują opiekę nad córką sugerowały, że to one powinny objąć ten status ze względu na dobro dziecka. Czy w razie mojej śmierci siostry w imieniu córki przejmą część spadku?

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Zgodnie z art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Piecza nad osobą ubezwłasnowolnioną, pozostającą pod opieką, obejmuje troskę o fizyczny oraz umysłowy rozwój i należyte przygotowanie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do uzdolnień. W szczególności dotyczy to dbałości o stan zdrowia, postępów w nauce, wykształcenia, zdobycia odpowiedniego zawodu.

Najistotniejszym jednak uprawnieniem i obowiązkiem opiekuna jest sprawowanie zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego. Zarząd majątkiem ubezwłasnowolnionego podlega kontroli ze strony sądu opiekuńczego.

„Art. 155. § 1. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego.”

Zgodnie z art. 156 K.r.io. opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką przy czynnościach prawnych między tymi osobami oraz przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a opiekunem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką.

Jak wymaga przepis art. 160 § 1 K.r.io. niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę pozostającą pod opieką.

W momencie Pani śmierci siostry przejmą zarząd majątkiem, który Pani córka nabędzie w drodze spadku. Nie oznacza to jednak, że będą mogły nim dowolnie dysponować. Jeśli chodzi o kosztowności, akcje, obligacje, jakieś pamiątki rodzinne, to zgodnie z art. 161 § 1 K.r.io. opiekun prawny powinien je zdeponować w depozycie sadowym. Odziedziczona gotówka może zostać przeznaczona na potrzeby ubezwłasnowolnionego. Dysponowanie środkami finansowymi podlega kontroli sądowej.

„Art. 161. § 1. Sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do pozostającego pod opieką. Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego.

§ 2. Gotówka pozostającego pod opieką, jeżeli nie jest potrzebna do zaspokajania jego uzasadnionych potrzeb, powinna być złożona przez opiekuna w instytucji bankowej. Opiekun może podejmować ulokowaną gotówkę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego.”

Jeżeli wolałaby Pani, aby zarząd majątkiem dziedziczonym przez Pani córkę sprawowała inna osoba, może Pani ją wskazać w testamencie. Możliwość taką daje art. 102 K.r.io., który ma zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych – zgodnie z przywołanym na początku art. 175 K.r.io.

„Art. 102. W umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W wypadku takim, gdy darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.”

Dyspozycja art. 102 pozwala, aby spadkodawcy wyznaczyć jako zarządcę dowolną osobę, bliskiego krewnego albo osobę obcą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »