Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wprowadzenie zmian do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2018-05-09

Postanowieniem sądu z 2013 r. nastąpiło nabycie spadku po rodzicach. W trakcie zbierania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości okazało się, że nadal jedna z działek jest zapisana w księdze wieczystej na moich dziadków. W tym roku sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku po dziadkach przez mojego tatę (był jedynakiem). Czy my (dzieci) mamy obowiązek kolejny raz zwracać się do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po tacie, skoro w 2013 r. sąd już tę kwestię rozstrzygnął?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego (w sądzie lub u notariusza) spadkobiercy często zapominają lub nie wiedzą, że należy zaktualizować danych właścicieli w księdze wieczystej nieruchomości. Tymczasem aktualizacja danych w księdze wieczystej ma dla nich istotne znaczenie, tak jak jest to w opisanym przypadku.

Gdy już uzyskała Pani potwierdzenie nabycia spadku po rodzicach oraz po dziadkach, to oczywiście nie musi Pani przeprowadzać spraw spadkowych na nowo. Wystarczy, że teraz na podstawie tych dokumentów wprowadzi Pani zmiany właścicielskie do księgi wieczystej nieruchomości.

Numer księgi wieczystej może Pani uzyskać osobiście w wydziale geodezji urzędu miasta lub gminy, w której położona jest dana nieruchomość lub w odpowiednim wydziale ksiąg wieczystych. Należy jednak zaznaczyć, że numer księgi podawany jest właścicielowi lub spadkobiercy albo osobie prawnej (notariuszowi).

Wniosek o wpis lub wykreślenie z księgi wieczystej składamy do biura podawczego wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego na formularzu KW-WPIS „Wniosek o wpis w księdze wieczystej” (ma on zastosowanie zarówno dla wpisu, jak i dla wykreślenia). Formularz można bezpłatnie pobrać w siedzibie sądu (w gablotach sądowych znajdziemy wzór wypełnienia takiego wniosku).

We wniosku podajemy również swoje dane osobowe, adres, numer telefonu, PESEL, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą konieczny będzie NIP.

Wniosek trzeba opłacić w kasie sądu albo przelewem na odpowiednie konto sądu. Dokumenty, czyli wniosek i załączniki, można też wysłać pocztą listem poleconym. Średni czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku zależy od sądu, choć zazwyczaj zajmuje to od kilku do kilkunastu dni. Na stronie internetowej danego sądu są też numery telefonów do wydziałów ksiąg wieczystych, gdzie można uzyskać podstawowe informacje. Wniosek składamy w dwóch egzemplarzach: jeden dla sądu i drugi dla Pani, na którym osoba przyjmująca potwierdzi stemplem wpłynięcie wniosku. Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Jeśli nie ma przeszkód formalnych i prawnych, wpis trafia do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. O wpisie zostają powiadomieni uczestnicy postępowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wielu spadkobierców a opłata za użytkowanie wieczyste

Jestem jednym z wielu spadkobierców i z jakiegoś powodu właśnie mnie urząd wybrał i przysyła upomnienia, abym wnosił opłaty za...

 

Sprzedaż mieszkania ze spadku a nieobecność jednego ze spadkobierców

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż, nie zostawił testamentu. Jest mieszkanie własnościowe, które kupiliśmy z mężem. Mamy dwoje dzieci: córkę, która...

 

Dziedziczenie po siostrze

Sprawa dotyczy dziedziczenia po siostrze. Moja siostra zmarła, zostawiając w spadku mieszkanie spółdzielcze własnościowe wykupione przez siostrę, ona...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »