Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wielu spadkobierców a opłata za użytkowanie wieczyste

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-11-10 • Aktualizacja: 2021-06-24

Jestem jednym z wielu spadkobierców i z jakiegoś powodu właśnie mnie urząd wybrał i przysyła upomnienia, abym wnosił opłaty za użytkowanie wieczyste za działkę zmarłych krewnych. Co mogę zrobić, aby zmienić postępowanie urzędu na bardziej sprawiedliwe, abym nie był zmuszany przez urząd do płacenia za innych? Parę miesięcy temu złożyłem wniosek o dział spadku, jednak na razie sąd ustala adresy spadkobierców.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wielu spadkobierców a opłata za użytkowanie wieczyste

Odpowiedzialność solidarna spadkobierców za zobowiązania spadkowe

Celem odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie prawne należy przywołać następujące przepisy Kodeksu cywilnego:

Art. 1034 § 1 zgodnie z którym do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.

§ 2 ww. artykułu stanowi, że od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Na podstawie art. 1037 § 1 ww. kodeksu dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Jak rozumiem, przyjął Pan spadek wprost, czyli nie składał Pan oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza ani Pan spadku nie odrzucił. Przyjęcie spadku wprost oznacza, iż jest Pan odpowiedzialny za zobowiązania (długi) spadkowe bez ograniczeń, całym swoim majątkiem osobistym.

Dług spadkowy w postaci obowiązku opłaty użytkowania wieczystego

Uwagę zwrócić należy przede wszystkim na cytowany przeze mnie powyżej art. 1034 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. Natomiast dopiero dział spadku powoduje, że spadkobiercy przestają odpowiadać solidarnie za całość długów spadkowych, a ich odpowiedzialność ustalana jest w stosunku do wielkości udziałów, które nabyli.

Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel spadkowy może żądać spełnienia całości świadczenia od każdego ze współspadkobierców, od kilku spośród nich, od jednego lub od wszystkich wspólnie. Spełnienie świadczenia przez jednego ze współspadkobierców zwalnia pozostałych. Jeżeli jeden ze współspadkobierców spełnił świadczenie, przysługują mu roszczenia regresowe przeciwko pozostałym. Rozliczenia z tytułu spłaconych długów spadkowych mogą być dokonane w odrębnym procesie cywilnym, chyba że wszczęto postępowanie o dział spadku, wówczas rozliczenie z tytułu zapłaconego długu spadkodawcy może nastąpić tylko w tym postępowaniu.

Rozliczenia między spadkobiercami z tytułu spłaconych długów spadkowych

Wybór spadkobiercy, z majątku którego prowadzona będzie egzekucja, należy do wierzyciela.

Tym samym dług w postaci obowiązku opłaty użytkowania wieczystego ciąży na wszystkich spadkobiercach; jeśli dług ten jest zaspokajany w całości przez Pana, wówczas będzie mógł Pan wystąpić do pozostałych spadkobierców o zwrot uiszczanego świadczenia właśnie w trakcie działu spadku.

Jeżeli jest zatem wielu spadkobierców tak jak Pan pisze, to zgodnie z art. 1034 K.c. do działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Spadkobiercy, który wykonał zobowiązanie przysługuje roszczenia regresowe w stosunku do pozostałych spadkobierców. Zatem tak jak już napisałam poprzednio, jeżeli płaci Pan opłatę za użytkowanie wieczyste, to od pozostałych spadkobierców może Pan żądać zwrotu części tej kwoty odpowiadającej wysokościom ich udziałów w spadku.

Przejście obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na spadkobierców ma taki skutek, że wierzycielowi przysługuje względem spadkobiercy dłużnika takie samo uprawnienie, jakie przysługiwało mu względem dłużnika.

Reasumując, aktualnie nie ma Pan innego wyjścia z sytuacji, tylko jako spadkobierca musi Pan płacić. Urząd gminy mógł równie dobrze wybrać każdego innego spadkobiercę do spłaty, wezwać kliku lub wszystkich. Niestety padło na Pana i tutaj nic nie można w świetle prawa zrobić, bowiem tak jak pisałam poprzednio wierzyciel (w tej roli występuje urząd) ma możliwość wyboru dłużnika, który będzie uiszczał należne opłaty. Panu z kolei przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do pozostałych spadkobierców o zwrot części ponoszonych przez Pana opłat, w stosunku do ich udziałów w spadku. Roszczenie to może Pan podnieść już w trakcie działu spadku, wówczas sąd zasądzi odpowiednie spłaty od innych spadkobierców na Pana rzecz.

* stan prawny obowiązujący na 07.04.2015

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »