Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dalsze postępowanie po postanowieniu sądu o nabycie spadku

Posiadam prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, jestem jedyną osobą, która dziedziczy. Co powinnam dalej zrobić, aby zostać jedyną właścicielką nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dalsze postępowanie po postanowieniu sądu o nabycie spadku

Postanowienie o nabyciu spadku - co dalej?

Przede wszystkim zależy to od tego, czy nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą, czy też nie, zakładam więc, że nieruchomość posiada księgę wieczystą, w której wpisany jako właściciel jest Pani spadkodawca.

Należy więc najpierw zgłosić nabycie spadku w urzędzie skarbowym. Generalnie obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku, w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku.

Wysokość kwot wolnych to:

  • dla I grupy podatkowej: 9637 zł,
  • dla II grupy podatkowej: 7276 zł,
  • dla III grupy podatkowej: 4902 zł.

Zwolnienie podatkowe od spadków i darowizn

Jednak w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, składając zgłoszenie SD-Z2 w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego tj od uprawomocnienia postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Zwolnienie dotyczy spadków, gdzie śmierć spadkodawcy nastąpiła po 01 stycznia 2007 r.

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku, każdy nabywca składa odrębne zgłoszenie SD-Z2.

Jeżeli nabycie majątku w drodze spadku nie zostanie zgłoszone we wskazanym powyżej terminie, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych na zasadach ogólnych i będzie rozliczane na drukach SD-3 i SD-3/A.

Zobacz również: Spadek a wpis do księgi wieczystej

Nabycie spadku i wniosek o wpis do księgi wieczystej 

Następnie powinna Pani wpisać siebie w dziale II księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości.

W tym celu należy „bez zbędnej zwłoki” złożyć w sądzie wypełniony, podpisany i opłacony wniosek.

Jak już wskazałem, wniosek o dokonanie wpisu właściciela do księgi wieczystej składa się na urzędowym formularzu. Tylko wówczas, gdy wniosek o wpis zawarty jest w akcie notarialnym i przekazuje go do sądu notariusz, nie ma potrzeby wypełniać urzędowego formularza. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej. Są to:

  • orzeczenie sądowe (np. o postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),
  • inne dokumenty (np. geodezyjne).

Wniosek o wpis właściciela jest w dniu wpływu do sądu niezwłocznie rejestrowany w dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem

Wniosek o wpis właściciela jest w dniu wpływu do sądu niezwłocznie rejestrowany w dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem. Następnie sąd rozpoznaje wniosek o wpis. Bada wówczas treść i formę wniosku, dokumenty, które zostały do niego dołączone, oraz treść księgi wieczystej.

Sąd zawiadamia o dokonanym wpisie wnioskodawców – wszystkie osoby, których prawa zostały ujawnione w księdze wieczystej. Po tych czynnościach i wpisie w księdze wieczystej stanie się Pani właścicielem nieruchomości.

Zobacz również: Uprawomocnienie postanowienia o nabyciu spadku

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl