Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sporządzenie testamentu tak aby dzieci dziedziczyły dopiero po śmierci obojga małżonków

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-11-22

Chcielibyśmy z mężem sporządzić testament wzajemny, tak aby w razie śmierci jednego z nas cały spadek dziedziczyło drugie. Chcielibyśmy, żeby dzieci dziedziczyły dopiero po śmierci nas obojga. Czy można tak zrobić? Jak powinien zostać sporządzony testament? Słyszałam od znajomego prawnika o instytucji podstawienia testamentowego. Czy może być ona przydatna w naszym przypadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma możliwości sporządzenia testamentów tak, aby Pani dzieci powołane do spadku nabyły spadek po Pani dopiero po śmierci męża lub odwrotnie.

Stosownie bowiem do art. 962 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Zastrzeżenie warunku lub terminu (np. że spadek dana osoba nabędzie dopiero po śmierci drugiego małżonka – przyp. aut.), uczynione przy powołaniu spadkobiercy testamentowego, uważane jest za nieistniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku”.

Natomiast jest możliwość taka, aby po śmierci jednego z małżonków spadek po nim nabył drugi z małżonków w całości, a po jego śmierci – dopiero dzieci. W tym celu można skorzystać z instytucji podstawienia.

Zgodnie z art. 963 K.c.: „można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie)”.

Zatem każde z Państwa może w swoim testamencie zaznaczyć, że do całości spadku powołuje swojego małżonka, a jeżeli ten nie mógłby być spadkobiercą, to do spadku powołuje swoje dzieci.

Takie oświadczenia w Państwa testamentach spowodują, że jeżeli jeden z małżonków umrze pierwszy, to spadek po nim nabędzie żyjący małżonek. Jeżeli zaś umrze i drugi z małżonków, to spadek po nim nabędzie osoba trzecia, czyli np. Państwa dzieci.

W przypadku podstawienia po śmierci jednego z Państwa dzieci nie będą mogły zgłaszać żadnych roszczeń, nie będą powołane do spadku, który nabędzie małżonek pozostający przy życiu. Spadek dzieci nabędą dopiero po śmierci drugiego z małżonków.

Oprócz powyższego zasadą w polskim prawie spadkowym jest to, że spadkodawca może zadysponować w testamencie całym swoim spadkiem lub udziałem w spadku, nie zaś konkretną rzeczą czy prawem (np. nieruchomością czy wierzytelnością pieniężną).

Z mocy ustawy z 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw sejm ustanowił nową instytucję prawną: zapis windykacyjny. Istotą nowej instytucji prawnej jest to, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca będzie mógł postanowić, że oznaczona osoba nabywa (z mocy samego prawa) przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (a nie ogłoszenia testamentu). Przedmiotem zapisu windykacyjnego może zostać:

  1. rzecz oznaczona co do tożsamości,
  2. zbywalne prawo majątkowe,
  3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
  4. ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Zatem abyście mogli Państwo rozporządzić konkretnymi składnikami majątku na wypadek śmierci (np. nieruchomościami), to taki testament potrzebuje formy aktu notarialnego. W celu załatwienia sprawy należy więc zwrócić się do notariusza, który posiada odpowiednie wzory pism i sporządzi dla Państwa testamenty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jakie są warunki prawidłowo sporządzonego testamentu ustnego?

Jakie są warunki prawidłowo sporządzonego testamentu ustnego ?

 

Testament holograficzny

Rodzeństwo – brat (A) i siostra (B) – wystąpiło do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po swojej matce. Na rozprawie pojawiła się córka B i...

 

Pozbawienie syna prawa do majątku

Mam syna z poprzedniego małżeństwa. Od kilku lat nie utrzymujemy żadnych kontaktów. Obecnie jestem w związku małżeńskim i z moją aktualną żoną mam...

 

Testament w związku partnerskim

Od kilku lat jestem w związku partnerskim . W tym czasie wspólnie zbudowaliśmy dom, który formalnie jest moją wyłączną własnością....

 

Unieważnienie testamentu

Tata sporządził notarialny testament, w którym uczynił moją córkę spadkobierczynią swojego mieszkania (mama nie żyje). Tata zaznaczył...

 

Nabycie spadku na podstawie testamentu

Dwa tygodnie temu zmarł mój mąż. Nabędę spadek na podstawie testamentu – wolą męża było uczynienie mnie jedyną spadkobierczynią....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »