Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna mieszkania od rodziców ze służebnością a zachowek dla brata

Autor: Marek Gola

Moi rodzice przed 10 laty umową darowizny przenieśli na mnie prawo własności mieszkania. Na rzecz rodziców ustanowiona została służebność osobista. Mam przyrodniego brata, którego biologiczną matką jest moja mama. Czy bratu należy się zachowek, a jeżeli tak, to w jakiej części? Załóżmy, że wartość rynkowa mieszkania wynosi 300 tys. zł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna mieszkania od rodziców ze służebnością a zachowek dla brata

Czy rodzeństwu przyrodniemu należy się zachowek?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwsze kolejności pragnę zauważyć, że zachowku można domagać się dopiero po śmierci darczyńców, tj. Pana rodziców. O ile Pański brat nie został przysposobiony przez Pana ojca, to zachowek należy mu się jedynie od część po matce. Skoro zatem mieszkanie objęte było ustawową wspólnością majątkową małżeńską, to każdemu z rodziców teoretycznie przypadało po ½ części. Tak więc zachowek brata powinien być liczony od tej ½. Zgodnie z art. 991 § 1 K.c. – zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Z tego powodu mamy do czynienia z prawem do zachowku – ½ z połowy, która by przysługiwała przyrodniemu bratu, gdyby był powołany do spadku. Innymi słowy, skoro wartość lokalu to 300 tys. zł, a zatem połowa mamy to 150 tys. zł. Tutaj dochodzimy do sedna, albowiem nie można określić wysokości zachowku do czasu, kiedy rodzice żyją. Jeżeli bowiem mama zmarłaby pierwsza, wówczas w mojej ocenie brat miałby prawo do zachowku w kwocie 25 tys. zł. (150 tys. dzielone na trzy osoby (Pan, ojciec i brat) i następnie 50 tys. zł dzielone na pół). Jeżeli natomiast mama przeżyłaby swojego męża, wówczas do jej połowy (150 tys. zł) należy doliczyć połowę po mężu (75 tys. – każde z Państwa mama i Pan po 1/2), a zatem mamy majątek równy 225 tys. zł. Wówczas zachowek rośnie nam niemal dwukrotnie do kwoty 56 250 zł (225 tys. zł / 2 = 112 500 zł / 2 = 56 250 zł).

Zobacz również: Darowizna z ustanowieniem dożywotniej służebności mieszkania a zachowek

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl