Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Środki z OFE po śmierci męża

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-10-24

Wiele lat temu mąż uczynił mnie jedyną osobą uprawnioną do środków z OFE. 5 lat temu wzięliśmy rozwód (wcześniej nastąpiła notarialna rozdzielność majątkowa). Teraz mąż zmarł, jednak przed śmiercią nie zmienił w OFE osoby uprawnionej do otrzymania zgromadzonych środków. Czy mogę otrzymać środki z OFE po śmierci męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (zwana dalej ustawą).

Zgodnie z treścią art. 131 ustawy:

„1. Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.”

Mimo iż nie byliście już Państwo małżeństwem oraz została orzeczona rozdzielność majątkowa na czas tejże rozdzielności są ustalane środki, których połowa wchodzi w skład majątku wspólnego. Pozostała część środków wchodzi w skład masy spadkowej po zmarłym. Oznacza to, iż są one przedmiotem dziedziczenia. Zgodnie z treścią art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

Wobec faktu, iż byliście Państwo po rozwodzie nie jest Pani traktowana jako spadkobierca ustawowy.

Ustawa o OFE zawiera jednak wyjątek od ogólnych reguł dziedziczenia. Mianowicie zgodnie z treścią art. 132 ustawy:

„1. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.”

Wobec faktu, iż mąż wskazał Panią jako uprawnioną do dziedziczenia, środki te nie wchodzą w skład spadku i powinny zostać wypłacone Pani zgodnie z dyspozycją męża.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy jeden spadkobierca może wynająć wspólny dom?

Jest nas troje rodzeństwa, posiadamy dom po rodzicach, teraz chcemy go wynająć. Jaką mamy spisać umowę między sobą, aby tylko jeden spadkobierca był...

Jaką część spadku dziedziczy żona?

W czasie trwania małżeństwa sporządziliśmy intercyzę małżeńską w formie aktu notarialnego. Mąż zmarł, nie mieliśmy dzieci. W sprawie...

Dzieci z pierwszego małżeństwa i dziecko wspólne, co z dziedziczeniem?

Moja druga żona posiadała dom, który nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego ze mną. Mam 2 dzieci z pierwszego małżeństwa i jedno wspólne...

Czy jest możliwość, aby przekazać spadek po mamie na rzecz instytucji charytatywnej?

Mieszkam na stałe w Niemczech, miesiąc temu w Polsce zmarła moja mama, która była panną i nie miała więcej dzieci. Nie zostawiła żadnego...

Jak sformułować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Moja ciotka przed śmiercią sporządziła u notariusza testament, w którym uczyniła mnie swoim jedynym spadkobiercą. Obciążyła mnie poleceniem...

Pobranie pieniędzy z konta po mamie

Mieszkam w Australii, w tym roku zmarła moja mama (też w Australii). Przed wyjazdem mama upoważnia mnie do swojego konta bankowego. Po śmieci...

Przejęcie spadku po tacie i przekazanie go mamie

Niedawno zmarł tata, nie pozostawiając testamentu. Ustawowo dziedziczą: nasza mama, czyli żona taty, pozostająca z nim we wspólności ustawowej, ja...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »