Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwe jest przekazanie spadku na rzecz Skarbu Państwa?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2014-07-01

Rok temu otwarto testament po mojej babci. Otrzymałem większą część jej gospodarstwa rolnego, zostałem wpisany do ksiąg wieczystych. W miejsce nieżyjącego wuja wpisano moich dwóch kuzynów. Chcą oni teraz, bym odkupił do nich ich część gospodarstwa za 20 tys. zł w zamian za zrzeczenie się prawa do zachowku. Obawiam się, że sąd obarczy mnie różnymi opłatami. Czy mogę przekazać swoją część nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa? Czy to by mnie zwolniło z wypłacenia zachowku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pan spadkobiercą testamentowym zmarłej babci. Już na wstępie informuję, iż do spadku po zmarłej w pierwszej kolejności powołane są dzieci spadkobierców. W tym miejscu należy wskazać, że możliwość, aby spadek przypadł Skarbowi Państwa, istnieje jedynie w szczególnych przypadkach. Zgodnie bowiem z treścią art. 935 Kodeksu cywilnego: „w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu”.

Zgodnie z powyższym nie ma możliwości przekazania spadku na rzecz Skarbu Państwa. Podstawę zachowku stanowi art. 991:

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Tak więc kuzyni mogą dochodzić od Pana zachowku. Oczywiście koszty sądowe, w tym ekspertyz, ponosi osoba, która dochodzi realizacji roszczeń. W razie przegrania sprawy oczywiście będzie Pan obowiązany do pokrycia kosztów sądowych, chyba że uzna Pan roszczenie przed wytoczeniem powództwa.

Dzieci wuja mogą wytoczyć sprawę o zniesienie współwłasności. Nie jest jednak powiedziane, że wniosek o treści przez nich wskazanej będzie przez sąd uznany. Sąd nie jest związany treścią wniosku i może dokonać sprzedaży licytacyjnej nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zasiedzenie udziału w spadku

Moi dziadkowie byli właścicielami działki z domem. Zmarli w latach 80. Przeprowadzono postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, z którego...

 

Nabycie spadku na podstawie testamentu

Dwa tygodnie temu zmarł mój mąż. Nabędę spadek na podstawie testamentu – wolą męża było uczynienie mnie jedyną spadkobierczynią....

 

Gmina jako spadkobierca

Mój partner zmarł, a jego rodzina zrzekła się spadku. W skład masy spadkowej wchodzi połowa mieszkania, które razem kupiliśmy na wspólny kredyt....

 

Jak uregulować sprawy spadkowe?

Rodzice pozostawili akty notarialne, w których powołali do dziedziczenia mnie i mojego brata (zmarli w 1986 i 1989 r.). Brat zmarł 7 lat później. Był żonaty,...

 

Spłaty z zysków gospodarstwa rolnego

W 1983 r. dziadkowie przepisali gospodarstwo rolne na moich rodziców w zamian za emeryturę. Od początku rodzice zajmują się gospodarstwem. Tama ma troje...

 

Zachowki od darowizn

Rodzice przekazali w formie darowizny jednemu synowi nieruchomość a drugiemu kwotę pieniężną. Umowa darowizny nieruchomości została sporządzona...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »