Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciągnik po zmarłym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-05-27 • Aktualizacja: 2021-05-30

Mam pytanie dotyczące spadku po zmarłym. Chodzi o ciągnik. Właściciel zmarł kilka lat temu i nadal pozostaje jego właścicielem. Pozostała tylko żona w bardzo podeszłym wieku, dzieci niestety nie posiadali. Całe gospodarstwo zostało przepisane na krewnych, ale po latach okazuje się, że nie wszystko zostało załatwione do końca. Ciągnik nie jest już potrzebny ani używany i najlepszym rozwiązaniem byłaby jego sprzedaż. Ze względu na śmierć właściciela chyba jednak nie jest to możliwe. Jakie są najprostsze, najszybsze i najbardziej opłacalne sposoby na załatwienie tej sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciągnik po zmarłym

Czy przeprowadzono postępowanie spadkowe?

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jego następców prawnych. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Spadkobierca w zasadzie wchodzi w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Sytuację nabywcy spadku określa art. 1053 Kodeksu cywilnego. Nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy. Zatem cały majątek należący do zmarłego podlega dziedziczeniu przez uprawnionych. Zasadniczą kwestią jest, czy krewni przeprowadzili postępowanie spadkowe. Co do zasady winni byli to uczynić, aby móc rozporządzać poszczególnymi składnikami majątkowymi pochodzącymi ze spadku. W wypadku gdy spadkodawca rozrządził w testamencie tylko gospodarstwem rolnym, ustanawiając określoną osobę spadkobiercą tego gospodarstwa, a gospodarstwo to wyczerpuje prawie cały spadek, osobę tę – w razie wątpliwości – należy uważać za powołaną do całego spadku. Gdyby natomiast gospodarstwo rolne nie wyczerpywało prawie całego spadku, do jego dziedziczenia – z wyjątkiem gospodarstwa – doszliby spadkobiercy ustawowi (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1970 r., sygn. akt III CRN 343/70, IP 1971, nr 1, poz. 7). Jeżeli zatem całe gospodarstwo rolne zostało przepisane na krewnych, wówczas ciągnik jako składnik gospodarstwa również(jako składnik tegoż gospodarstwa).

 

Majątkiem zmarłego rozporządza tylko spadkobierca

Uprawnionym do ewentualnej sprzedaży maszyny rolniczej jest wyłącznie spadkobierca zmarłego. Zasadą jest, iż oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zasada ta, wynika wprost z treści art. 1015. Jeżeli spadek po zmarłym przypadł krewnym wówczas do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się przepisy 1035 i nast. Aby możliwe było przeniesienie własności rzeczy na inną osobę, sprzedawca powinien być właścicielem zbywanego przedmiotu.

 

W przedmiotowej sprawie spadkobierca vel spadkobiercy po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym mogą rozporządzać rzeczą, gdyż stają się właścicielami na mocy sukcesji prawnej po zmarłym.

 

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »

oryginalne poduszki