Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciągnik po zmarłym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-05-27

Mam pytanie dotyczące spadku po zmarłym. Chodzi o ciągnik. Właściciel zmarł kilka lat temu i nadal pozostaje jego właścicielem. Pozostała tylko żona w bardzo podeszłym wieku, dzieci niestety nie posiadali. Całe gospodarstwo zostało przepisane na krewnych, ale po latach okazuje się, że nie wszystko zostało załatwione do końca. Ciągnik nie jest już potrzebny ani używany i najlepszym rozwiązaniem byłaby jego sprzedaż. Ze względu na śmierć właściciela chyba jednak nie jest to możliwe. Jakie są najprostsze, najszybsze i najbardziej opłacalne sposoby na załatwienie tej sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jego następców prawnych. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Spadkobierca w zasadzie wchodzi w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Sytuację nabywcy spadku określa art. 1053 Kodeksu cywilnego. Nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy. Zatem cały majątek należący do zmarłego podlega dziedziczeniu przez uprawnionych. Zasadniczą kwestią jest, czy krewni przeprowadzili postępowanie spadkowe. Co do zasady winni byli to uczynić, aby móc rozporządzać poszczególnymi składnikami majątkowymi pochodzącymi ze spadku. W wypadku gdy spadkodawca rozrządził w testamencie tylko gospodarstwem rolnym, ustanawiając określoną osobę spadkobiercą tego gospodarstwa, a gospodarstwo to wyczerpuje prawie cały spadek, osobę tę – w razie wątpliwości – należy uważać za powołaną do całego spadku. Gdyby natomiast gospodarstwo rolne nie wyczerpywało prawie całego spadku, do jego dziedziczenia – z wyjątkiem gospodarstwa – doszliby spadkobiercy ustawowi (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1970 r., sygn. akt III CRN 343/70, IP 1971, nr 1, poz. 7). Jeżeli zatem całe gospodarstwo rolne zostało przepisane na krewnych, wówczas ciągnik jako składnik gospodarstwa również(jako składnik tegoż gospodarstwa).

 

Uprawnionym do ewentualnej sprzedaży maszyny rolniczej jest wyłącznie spadkobierca zmarłego. Zasadą jest, iż oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zasada ta, wynika wprost z treści art. 1015. Jeżeli spadek po zmarłym przypadł krewnym wówczas do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się przepisy 1035 i nast. Aby możliwe było przeniesienie własności rzeczy na inną osobę, sprzedawca powinien być właścicielem zbywanego przedmiotu.

 

W przedmiotowej sprawie spadkobierca vel spadkobiercy po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym mogą rozporządzać rzeczą, gdyż stają się właścicielami na mocy sukcesji prawnej po zmarłym.

 

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ogłoszenie w prasie odnośnie spadku

Ogłoszenie w prasie odnośnie spadku

Dziadkowie mieli dwoje dzieci – mój tata (nie żyje) i jego siostra. Podobno dziadek miał nieślubną córkę. Jak założyć sprawę spadkową po...

Wydziedziczenie córki w testamencie a prawo jej dzieci do zachowku

Żona została wydziedziczona w testamencie przez swojego ojca. W testamencie jest zapis, że „(…) powołuje do całego spadku swojego...

 

Dziedziczenie przez nieślubne dziecko

Jestem kawalerem, mam nieślubne dziecko, po śmierci jednak chciałbym, aby mój majątek dziedziczyło moje dziecko i aby stał się jego własnością....

 

Jak odzyskać emeryturę zmarłej osoby?

Mama zmarła 23 lutego br., jej emerytura wpłynęła na konto 3.03. Byłam pełnomocnikiem do konta – mama nie posiadała innego majątku. Jak odzyskać...

 

Zrzeczenie się spadku przez zadłużonego spadkobiercę

Zrzeczenie się spadku przez zadłużonego spadkobiercę

Sprawa dotyczy się konsekwencji zrzeczenia się spadku przez zadłużonego spadkobiercę. Tato nie żyje, mama mieszka w ich wspólnym mieszkaniu...

Problem z nabyciem spadku przez małoletnią

Problem z nabyciem spadku przez małoletnią

Czy jest jakaś szansa na przyśpieszenie sprawy spadkowej w sądzie odnośnie nabycia spadku przez małoletnią? Odbyła się już druga sprawa ze względu na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »