Mieszkanie po babci w spadku

• Data: 2024-03-20 • Autor: Iryna Kowalczuk

Moja babcia zmarła kilka lat temu, miała mieszkanie. Jej syn, a nasz tata też nie żyje. Ja i brat dostaliśmy wezwanie do sądu na sprawę o podział mieszkania po babci. Wujek od lat opłaca mieszkanie (też jakiś dług czynszowy zapłacił). Co powinniśmy mówić na sprawie spadkowej? Jak nie dać się oszukać wujkowi? Boimy się, że sprzeda mieszkanie i zagarnie dla siebie całe pieniądze i z mieszkania nie dostaniemy ani grosza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Mieszkanie po babci w spadku

Dziedziczenie po babci

Na wstępnie wyjaśnimy, że jeżeli zmarła nie zostawiła testamentu na wypadek swojej śmierci (sąd w postępowaniu będzie sprawdzał ten fakt), Pani i brat oraz trójka żyjących dzieci babci dziedziczycie po jej śmierci. Wynika to wprost z art. 931 Kodeksu cywilnego (dalej – K.c.):

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Ponieważ Pani ojciec zmarł przed babcią, to udział, który by on odziedziczył po babci, przypada jego zstępnym, czyli Pani i bratu w częściach równych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dziedziczenie przez wnuczki

Wobec powyższego każdy z trójki dzieci babci dziedziczy po 1/4 udziału w spadku, a 1/4, która by przypadła Pani ojcu, przypadnie Pani i bratu w równych częściach (czyli każdy odziedziczy po 1/8).

W skład spadku po zmarłej wejdzie cały jej majątek, który ona zgromadziła za życia. Pisze Pani, że zmarła miała mieszkanie, a więc to ono będzie podlegało dziedziczeniu między spadkobiercami.

Co się tyczy sprawy sądowej, to Pani nie musi być obecna na posiedzeniu sądowym w sprawie nabycia spadku, chyba że sąd wezwie Panią do osobistego stawiennictwa. Mimo wszystko radziłabym Pani lub Pani bratu udać się do sądu, żeby być obecnym na rozprawie.

Takie sprawy nie są skomplikowane. Nie trzeba wiec korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku. Sąd na tym etapie nie dzieli spadku między spadkobiercami, a jedynie ustala, kto jest spadkobiercą i w jakiej części dziedziczy.

Po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku można będzie spadek podzielić. Rzeczy nabyte w postępowaniu spadkowym stanowią współwłasność spadkobierców w częściach ułamkowych.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie zakreślają spadkobiercom żadnego terminu do pozostawania we wspólności, mimo że pozostawanie w tej wspólności jest stanem przejściowym, a co więcej, zgodnie z art. 220 K.c. w zw. z art. 1035 K.c., roszczenie o dział spadku nie ulega przedawnieniu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Podział spadku pomiędzy spadkobierców

Do momentu podziału spadku wszyscy spadkobiercy są właścicielami całego spadku i wszystkich rzeczy wchodzących w skład spadku.

Dział spadku przeprowadza się po to, aby przydzielić konkretne rzeczy (ruchomości i nieruchomości) konkretnym spadkobiercom. Po stwierdzeniu nabycia spadku stanie się Pani bowiem współwłaścicielką całej masy spadkowej po zmarłej. Żeby stać się właścicielem konkretnych przedmiotów należy właśnie przeprowadzić dział spadku.

Jak rozumiem Pani wujek będzie zainteresowany żeby jak najszybciej podzielić spadek po zmarłej babci. Pani wujek nie może bez zgody pozostałych spadkobierców sprzedać mieszkania. Żeby sprzedać mieszkanie musiałaby być zgoda wszystkich spadkobierców.

Dział spadku tak samo jak stwierdzenie nabycia spadku można przeprowadzić w drodze postępowania sądowego lub przed notariuszem.

Najlepiej, żeby istniała zgoda między spadkobiercami, w jaki sposób ma być podzielony spadek, komu ma przypaść mieszkanie, jaka jest jego wartość rynkowa na dzień dzisiejszy itp.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Rozliczenie nakładów poniesionych na mieszkanie będące współwłasnością spadkową

Jeśli Pani wujek będzie chciał stać się właścicielem całego spadku po zmarłej babci, to musiałby spłacić pozostałych spadkobierców, chyba że ktoś że spadkobierców będzie chciał nieodpłatnie przekazać na jego rzecz swoje udziały w spadku.

Wujek będzie mógł również domagać się w sądzie rozliczenia nakładów na nieruchomość. Każdy ze spadkobierców jest zobowiązany ponosić wydatki na rzecz wspólną (czyli w tej sytuacji mieszkanie), nawet jeśli z niej nie korzysta.

Zgodnie z art. 207 K.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Zatem wartość poniesionych przez wuja nakładów powinna być zwrócona przez pozostałych współspadkobierców w takim stosunku, w jakim mają udziały w nieruchomości.

Może oczywiście Pani z bratem nie zgodzić się z takim podziałem spadku lub podważyć aktualną wartość nieruchomości podaną przez spadkobierców i wtedy zapewne wyniknie spór między Państwem, który rozstrzygnie sąd i orzeknie o podziale spadku. Do wyceny nieruchomości sąd powoła biegłego rzeczoznawcę który wyceni nieruchomość i tym samym rozstrzygnie spór dotyczący wartości nieruchomości.

Ma Pani prawo zaproponować swój wariant podziału i wystąpić z wnioskiem o dział spadku po babci.

Z punktu widzenia sposobu dokonania działu spadku wyróżnia się:

  1. podział fizyczny spadku – podział w naturze,
  2. przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy, z obowiązkiem spłaty pozostałych lub bez takiej spłaty,
  3. podział cywilny – polega na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i podziale uzyskanej w tej sumy między współspadkobiercami.

Sąd wezwie wówczas wszystkich spadkobierców i przeprowadzi postępowanie działowe. Gdy nie będzie zgody co do sposobu podziału, sąd sam zdecyduje, jak majątek osoby zmarłej zostanie podzielony. Jeśli taka zgoda będzie to sąd podzieli spadek zgodnie z postanowieniami spadkobierców.

Na dzień dzisiejszy należy potwierdzić swoje prawa do spadku, czyli otrzymać postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku po babci, a następnie zająć się kwestią podziału spadku.

Przykłady

 

Podział mieszkania między rodzeństwem
Po śmierci babci, Kasia i jej brat Jan odziedziczyli po niej mieszkanie w centrum miasta. Mimo braku testamentu, dzięki zasadom dziedziczenia ustanowionym przez kodeks cywilny, każde z nich miało prawo do połowy mieszkania. Początkowo nie mogli dojść do porozumienia co do przyszłości nieruchomości – Kasia chciała je sprzedać i podzielić pieniądze, natomiast Jan chciał mieszkanie zachować i wynajmować. Ostatecznie, po wielu dyskusjach, zdecydowali się na sprzedaż i podział uzyskanych środków, co pozwoliło im na uniknięcie długotrwałego konfliktu i spraw sądowych o podział spadku.

 

Sądowy podział nieruchomości
Marek po śmierci swojej babci został wezwany do sądu w sprawie dziedziczenia wspólnie z pozostałymi spadkobiercami – dwiema ciotkami. Ponieważ nie mogli dojść do porozumienia co do podziału nieruchomości, sprawa trafiła na rozprawę sądową. Sąd zdecydował o podziale mieszkania na trzy równe części. Jednakże, ze względu na to, że mieszkanie nie mogło być fizycznie podzielone, zostało sprzedane. Dochód z tej sprzedaży został następnie równo podzielony między Marka i jego ciotki, po czym każdy z nich mógł zdecydować, jak wykorzystać swoją część.

 

Wykupienie udziałów w spadku
Ania i jej kuzyn, Tomasz, odziedziczyli po babci duży dom na przedmieściach. Ania, która od dłuższego czasu mieszkała za granicą i nie planowała powrotu, była zainteresowana szybkim uzyskaniem gotówki zamiast udziału w nieruchomości. Tomasz, z kolei, chciał zachować dom w rodzinie i zamieszkać w nim z własną rodziną. Po krótkich negocjacjach, Tomasz zdecydował się wykupić udziały Ani w spadku, co umożliwiło mu stanie się jedynym właścicielem domu, a Ani – uzyskanie środków finansowych, które mogła zainwestować według własnego uznania.

Podsumowanie

 

Artykuł ten oferuje wskazówki i rozwiązania dla osób, które po śmierci bliskiego członka rodziny stają przed wyzwaniem podziału spadku, szczególnie nieruchomości. Zawiera informacje na temat prawnych aspektów dziedziczenia, podkreśla znaczenie porozumienia między spadkobiercami oraz możliwość korzystania z mediacji lub interwencji sądowej w przypadku braku zgody. Przykłady z życia pokazują różne scenariusze rozwiązywania konfliktów spadkowych, od sprzedaży wspólnego mienia po wykupienie udziałów przez jednego ze spadkobierców, co podkreśla, że każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i zrozumienia prawa.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie spadku? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania pism sądowych. Nasi eksperci zapewnią Ci wsparcie na każdym etapie postępowania spadkowego, pomagając zabezpieczyć Twoje prawa i interesy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24.pl pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim. Z serwisem spadek.info współpracowała od początku jego istnienia czyli od 2012 roku.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »