Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek a środki zgromadzone na OFE

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2013-05-08

Moja siostra zmarła, zostawiając po sobie kredyt do spłaty. Nie posiadała żadnych wartościowych rzeczy ani nieruchomości. Była panną, nie miała dzieci. Po jej śmierci na konto wpłynęła prawdopodobnie ostatnia pensja, ale to niewiele w porównaniu z kredytem. Zarówno moi rodzice, jak i ja wraz z rodzeństwem odrzuciliśmy notarialnie spadek. Mam niepełnoletnie dzieci. Czy one również muszą dokonać odrzucenia spadku? Otrzymaliśmy informację z OFE, że jesteśmy osobami uprawnionymi do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku siostry. Czy odrzucenie spadku ma wpływ za uzyskanie tych środków?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

W opisanej przez Pana sytuacji w momencie, gdy Pan oraz pozostali spadkobiercy odrzucili spadek, do dziedziczenia po zmarłej siostrze powołani zostali dalsi spadkobiercy. Dalszymi spadkobiercami w tym przypadku stają się Państwa dzieci. Jeśli dzieci są pełnoletnie, musiałyby samodzielnie dokonać odrzucenia spadku w sądzie lub u notariusza. Ponieważ jednak dzieci są nieletnie, to w grę wchodzą dwa rozwiązania.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Po pierwsze – przyjęcie przez dzieci spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wynika ono z treści art. 1015 § 2 zd. 2 Kodeksu cywilnego (K.c.): „gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”. Oznacza to, że dzieci odziedziczą ten majątek, który pozostał po Pana siostrze, np. wyposażenie domu itp., za długi zaś będą odpowiadać tylko do ustalonej wartości spadku. Wartość spadku ustala sąd poprzez przeprowadzenie tzw. spisu inwentarza. Spis inwentarza fizycznie w imieniu sądu wykonuje komornik. Dzięki temu dzieci nigdy nie będą płacić długów z własnej kieszeni ponad to, co odziedziczą.

Drugie rozwiązanie, czyli odrzucenie spadku w imieniu dzieci przez ich rodziców lub opiekunów prawnych, jest lepsze w sytuacji, gdy faktycznie po siostrze pozostały wyłącznie długi. W takiej sytuacji nie można jednak złożyć oświadczenia w imieniu dziecka bezpośrednio u notariusza. Konieczne jest złożenie wniosku do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego o wydanie przez sąd zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. W takiej sytuacji sąd wyznaczy rozprawę, na którą będą musieli stawić się rodzice dzieci i przed sądem do protokołu złożyć oświadczenia o przyczynach odrzucenia spadku. Jeżeli odrzucenie spadku następuje z powodu pozostawienia przez osobę zmarłą długów przewyższających wartość spadku, sądy wyrażają zgodę na złożenie oświadczeń przez rodziców. Wniosek do sądu o odrzucenie spadku w imieniu dziecka proszę złożyć jak najszybciej, sądy bowiem mają odległe terminy posiedzeń, a liczy się tutaj każdy dzień. Część sądów uznaje bowiem, że termin 6 miesięcy, w którym trzeba złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zachowany zostaje z dniem złożenia samego wniosku do sądu o wyrażenie zgody, część zaś, iż decyduje data złożenia już samego oświadczenia.

Co do udziałów w otwartym funduszu emerytalnym to kwestia jest dość prosta i wyraźnie uregulowana w przepisach ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Ponieważ siostra nie była w związku małżeńskim, a w umowie wskazała wyraźnie osoby upoważnione do otrzymania środków zgromadzonych na jej koncie na wypadek śmierci, zastosowanie ma art. 132 tejże ustawy. Zgodnie z nim środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku. Oznacza to, że jeśli osoba ubezpieczona wskaże osoby uprawnione, to udziały zgromadzoneOFE nie zostaną zaliczone do masy spadkowej i tym samym nie będą podlegały rygorom prawa spadkowego. W związku z tym odrzucenie przez Państwa spadku nie blokuje Państwa prawa do odebrania tych środków.

Zgodnie z ust. 3 i 4 art. 132 wspomnianej ustawy otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. Szczegółowe zasady wypłaty w ratach określa statut otwartego funduszu.

„Jeżeli członek wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe” (art. 82 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych).

W związku z powyższym mogą Państwo odebrać należne kwoty z OFE. Zalecam również jak najszybsze wystąpienie do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »