Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić z samochodem zmarłego?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-06-26

Byłam kilka lat w związku partnerskim, konkubent aktem darowizny uczynił mnie współwłaścicielem swojego samochodu. Niedawno zmarł. Wszyscy krewni odrzucili spadek, mi pozostał „wspólny” samochód. Co mam teraz zrobić? Dzieci zmarłego nie chcą się kontaktować.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ma Pani delikatny problem. Aczkolwiek nie aż tak negatywny dla Pani. Z opisu wynika, że spadkobiercy ustawowi odrzucili spadek.

Kodeks cywilny reguluje w pierwszej kolejności dziedziczenie ustawowe. Jednakże z faktu tego nie należy wyciągać wniosku o pierwszeństwie porządku dziedziczenia opartego na ustawie. Polska ustawa, podobnie jak wszystkie współczesne ustawodawstwa europejskie, daje pierwszeństwo woli spadkodawcy. Wyłączenie dziedziczenia ustawowego w razie istnienia ważnego testamentu stanowi jeden z przejawów obowiązywania w prawie cywilnym zasady autonomii woli podmiotu. W praktyce jednak częściej porządek dziedziczenia określa ustawa niż wola spadkodawcy.

Zgodnie z art. 935 §:

„1. W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada jego małżonkowi.

§ 2. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom, rodzeństwu i zstępnym rodzeństwa.

 

§ 3. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Obecnie obowiązujące unormowanie dziedziczenia ustawowego gminy oraz Skarbu Państwa nawiązuje do uregulowania art. 27 § 2 Prawa spadkowego, ustawodawca jednak nie uznał za potrzebne odmiennego uregulowania losów nieruchomości ziemskich na wypadek śmierci właściciela, który nie pozostawił małżonka ani krewnych dziedziczących z ustawy ani nie sporządził testamentu. Cały spadek, także nieruchomości ziemskie (gruntowe), przypadają z ustawy gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Rozwiązanie takie budzi wątpliwości, gdyż niewykluczone jest wówczas powstanie sytuacji, w których właścicielem nieruchomości stanie się gmina inna niż ta, na której terenie się znajdują, co może zrodzić trudności. Jedynie w sytuacji, gdy ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy nie da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, do dziedziczenia dochodzi Skarb Państwa.

Tak się dzieje, gdy wszyscy odrzucą spadek.

Obecnie ma Pani dwa wyjścia – albo pozostawić sprawę tak jak jest, używać samochód, aż padnie, albo złożyć w sądzie sprawę o stwierdzenie spadkobierców – jeśli były konkubent był wpisany jako współwłaściciel. Napisała Pani, że darował Pani aktem darowizny, ale nie napisała Pani, jaki udział we współwłasności. Może tylko Pani jest właścicielem i nie ma powodów, aby oddawać samochód spadkobiercom czy komukolwiek. W dowodzie rejestracyjnym jest wymieniony zawsze jeden współwłaściciel, ale jest zapis – współwłasność.

Gdy tego nie ma – proszę jeszcze dokładnie sprawdzić w wydziale komunikacji – ale być może samochód jest wpisany tylko na Panią.

Jeśli konieczne będzie założenie sprawy spadkowej – w obliczu odrzucenia spadku przez dzieci – do dziedziczenia dochodzą następni krewni, a jak wszyscy odrzucą spadek – Skarb Państwa. Pani jako współwłaścicielka ma prawo do założenia takiej sprawy, bez względu na zadowolenie lub nie spadkobierców.

Po ustaleniu spadkobierców może Pani wyjść ze współwłasności samochodu lub wspólnie z spadkobiercami po konkubencie – zbyć auto.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ustalenie masy spadkowej przez sąd

Ustalenie masy spadkowej przez sąd

Trzy lata temu zmarł mój tata. Rodzice rozwiedli się, gdy byłam mała i ja z mamą wyemigrowałyśmy do USA. Tata ożenił się ponownie...

Jak sformułować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Moja ciotka przed śmiercią sporządziła u notariusza testament, w którym uczyniła mnie swoim jedynym spadkobiercą. Obciążyła mnie poleceniem...

 

Spadek po zmarłej krewnej

Spadek po zmarłej krewnej

Zmarła moja krewna, ciotka, siostra mojej mamy, nie pozostawiając testamentu. Spadkobiercami po niej jest 6 osób. Są to dzieci rodzeństwa zmarłej. Rodzeństwo...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »