Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić z samochodem zmarłego?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-06-26

Byłam kilka lat w związku partnerskim, konkubent aktem darowizny uczynił mnie współwłaścicielem swojego samochodu. Niedawno zmarł. Wszyscy krewni odrzucili spadek, mi pozostał „wspólny” samochód. Co mam teraz zrobić? Dzieci zmarłego nie chcą się kontaktować.

Ma Pani delikatny problem. Aczkolwiek nie aż tak negatywny dla Pani. Z opisu wynika, że spadkobiercy ustawowi odrzucili spadek.

Kodeks cywilny reguluje w pierwszej kolejności dziedziczenie ustawowe. Jednakże z faktu tego nie należy wyciągać wniosku o pierwszeństwie porządku dziedziczenia opartego na ustawie. Polska ustawa, podobnie jak wszystkie współczesne ustawodawstwa europejskie, daje pierwszeństwo woli spadkodawcy. Wyłączenie dziedziczenia ustawowego w razie istnienia ważnego testamentu stanowi jeden z przejawów obowiązywania w prawie cywilnym zasady autonomii woli podmiotu. W praktyce jednak częściej porządek dziedziczenia określa ustawa niż wola spadkodawcy.

Zgodnie z art. 935 §:

„1. W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada jego małżonkowi.

§ 2. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom, rodzeństwu i zstępnym rodzeństwa.

 

§ 3. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Obecnie obowiązujące unormowanie dziedziczenia ustawowego gminy oraz Skarbu Państwa nawiązuje do uregulowania art. 27 § 2 Prawa spadkowego, ustawodawca jednak nie uznał za potrzebne odmiennego uregulowania losów nieruchomości ziemskich na wypadek śmierci właściciela, który nie pozostawił małżonka ani krewnych dziedziczących z ustawy ani nie sporządził testamentu. Cały spadek, także nieruchomości ziemskie (gruntowe), przypadają z ustawy gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Rozwiązanie takie budzi wątpliwości, gdyż niewykluczone jest wówczas powstanie sytuacji, w których właścicielem nieruchomości stanie się gmina inna niż ta, na której terenie się znajdują, co może zrodzić trudności. Jedynie w sytuacji, gdy ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy nie da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, do dziedziczenia dochodzi Skarb Państwa.

Tak się dzieje, gdy wszyscy odrzucą spadek.

Obecnie ma Pani dwa wyjścia – albo pozostawić sprawę tak jak jest, używać samochód, aż padnie, albo złożyć w sądzie sprawę o stwierdzenie spadkobierców – jeśli były konkubent był wpisany jako współwłaściciel. Napisała Pani, że darował Pani aktem darowizny, ale nie napisała Pani, jaki udział we współwłasności. Może tylko Pani jest właścicielem i nie ma powodów, aby oddawać samochód spadkobiercom czy komukolwiek. W dowodzie rejestracyjnym jest wymieniony zawsze jeden współwłaściciel, ale jest zapis – współwłasność.

Gdy tego nie ma – proszę jeszcze dokładnie sprawdzić w wydziale komunikacji – ale być może samochód jest wpisany tylko na Panią.

Jeśli konieczne będzie założenie sprawy spadkowej – w obliczu odrzucenia spadku przez dzieci – do dziedziczenia dochodzą następni krewni, a jak wszyscy odrzucą spadek – Skarb Państwa. Pani jako współwłaścicielka ma prawo do założenia takiej sprawy, bez względu na zadowolenie lub nie spadkobierców.

Po ustaleniu spadkobierców może Pani wyjść ze współwłasności samochodu lub wspólnie z spadkobiercami po konkubencie – zbyć auto.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy mam prawo ubiegać się o swoją część spadku?

Moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Moja mama zmarła w 1950 r. po urodzeniu mnie. Pięć lat później ojciec ponownie się ożenił – mam dwoje...

Prawo rodzeństwa do części spadku

Zmarły brat nie miał dzieci ani żony, rodzice nie żyją. Cały majątek zapisał przed śmiercią jednemu z braci. Czy pozostałemu rodzeństwu...

Wniosek o nabycie spadku

Co muszę napisać we wniosku o nabycie spadku? Zmarł mój tata i w banku odmówiono mi wypłaty lokaty bez dokumentu, że jestem spadkobiercą....

Jak sprawić, by działka pozostała w rodzinie?

Brat jest właścicielem nieruchomości (działki) położonej w Polsce – odziedziczył tę ziemię po mamie. Obecnie mieszka w Kanadzie. Zamierza...

Postępowanie rodziny po śmierci bliskiego

Mąż zmarł we wspólnocie majątkowej z drugą żoną. Zostawił pięcioro dzieci, w tym troje z pierwszego małżeństwa. Jak zatem wygląda...

Część gospodarstwa rolnego w spadku

Obecnie toczy się postępowanie spadkowe po mojej krewnej. Moja mama zmarła w 1997 r. W sądzie dowiedziałam się, że mogę odziedziczyć po niej...

Ustalenie masy spadkowej przez sąd

Trzy lata temu zmarł mój tata. Rodzice rozwiedli się, gdy byłam mała i ja z mamą wyemigrowałyśmy do USA. Tata ożenił się ponownie...

Jak sformułować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Moja ciotka przed śmiercią sporządziła u notariusza testament, w którym uczyniła mnie swoim jedynym spadkobiercą. Obciążyła mnie poleceniem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »