Jak załatwić sprawy spadkowe

• Data: 2024-06-14 • Autor: Artykuł Partnera

Jak załatwić sprawy spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe reguluje zasady przechodzenia majątku po zmarłej osobie na jej spadkobierców. Obejmuje ono zarówno dziedziczenie testamentowe, jak i ustawowe.

Jak napisać testament – wzór

Sporządzenie testamentu jest kluczowe, aby mieć pewność, że majątek zostanie rozdzielony zgodnie z wolą zmarłego. Testament powinien być sporządzony na piśmie, opatrzony datą i podpisem testatora. Ważne jest, aby testament zawierał jasno określone dyspozycje dotyczące majątku. Oto przykładowy wzór:

Ja, Jan Kowalski, zamieszkały w Warszawie, przy ul. Przykładowej 10, niniejszym sporządzam mój testament.

 

 1. 1. Wszystkie moje ruchomości i nieruchomości przekazuję mojej córce Annie Kowalskiej.
 2. 2. Moje oszczędności na koncie bankowym w Banku XYZ przekazuję mojemu synowi Piotrowi Kowalskiemu.

 

Warszawa, 1 stycznia 2024 r.

Jan Kowalski

Podział spadku krok po kroku

Podział spadku to proces, który może być skomplikowany, ale poniżej przedstawiamy jego podstawowe kroki:

 1. Zgłoszenie zgonu – zgłoszenie do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego.
 2. Postępowanie spadkowe – złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie lub sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza.
 3. Inwentaryzacja majątku – ustalenie składników majątku wchodzącego w skład spadku.
 4. Podział majątku – dokonanie podziału zgodnie z wolą spadkodawcy lub przepisami prawa.

Dziedziczenie ustawowe – zasady

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy zmarły nie sporządził testamentu. Polskie prawo przewiduje następującą kolejność dziedziczenia:

 1. Zstępni (dzieci, wnuki) – dziedziczą w pierwszej kolejności.
 2. Małżonek – dziedziczy wspólnie ze zstępnymi, nie mniej niż 1/4 majątku.
 3. Rodzice zmarłego – w przypadku braku zstępnych.
 4. Rodzeństwo i ich zstępni – jeśli rodzice zmarłego nie żyją,
 5. Dziadkowie – jeśli nie ma bliższych krewnych.
 6. Gmina lub Skarb Państwa – w przypadku braku jakichkolwiek spadkobierców.

Podatek od spadku 2024

Podatek od spadków w 2024 roku jest obliczany na podstawie wartości odziedziczonego majątku oraz stopnia pokrewieństwa między spadkodawcą a spadkobiercą. Istnieją trzy grupy podatkowe:

 1. I grupa – małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo – zwolnieni z podatku do określonej kwoty.
 2. II grupa – dalsi krewni – wyższa kwota wolna od podatku.
 3. III grupa – osoby niespokrewnione – najwyższa stawka podatkowa.

Unieważnienie testamentu – procedura

Unieważnienie testamentu może nastąpić na drodze sądowej, gdy istnieją podstawy do uznania, że testament został sporządzony w sposób wadliwy. Główne powody unieważnienia to:

 1. Brak zdolności testatora – np. sporządzenie testamentu w stanie wyłączającym świadome podejmowanie decyzji.
 2. Naruszenie formy – testament nie spełnia wymogów formalnych.
 3. Podstęp lub groźba – testament został sporządzony pod wpływem przymusu lub wprowadzenia w błąd.

Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Ledwoń oferuje kompleksową pomoc w sprawach spadkowych, w tym sporządzanie testamentów, doradztwo w podziale spadku oraz reprezentację w postępowaniach sądowych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i pewność, że Twoje sprawy spadkowe zostaną załatwione zgodnie z prawem.

Prowadzimy również sprawy inne sprawy cywilne, pracownicze, karne, odszkodowawcze i finansowe.

Zapraszamy do kontaktu!

 Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »