Jak zmusić spadkobierców do sprzedaży mieszkania i podziału środków?

• Data: 2022-09-15 • Autor: Katarzyna Bereda

Mąż nabył mieszkanie w spadku po zmarłym ojcu wraz z matką i dwójką rodzeństwa. Mąż nie mieszka w tym mieszkaniu, zajmują je matka z rodzeństwem. W jaki sposób może zmusić do sprzedaży mieszkania pozostałych spadkobierców i podzielenia środków?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak zmusić spadkobierców do sprzedaży mieszkania i podziału środków?

Postępowanie o dział wspólnego spadku

Po dokonanym opisie rozumiem, iż zostało zakończenie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, które formalnie ujawniło spadkobierców po zmarłym. Obecnie mąż lub inny spadkobierca powinien zainicjować postępowanie o dział spadku, aby spadek podzielić – a więc stosownie do Państwa woli spłacić udział męża lub sprzedać nieruchomość.

Zgodnie bowiem z art. 211 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. W chwili obecnej współwłaścicielami nieruchomości są osoby będące spadkobiercami po zmarłym. Tylko one mogą więc złożyć wniosek o dział spadku.

Zgodnie natomiast z art. 212:

„§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przyznanie spadku z obowiązkiem spłaty

Dział może nastąpić poprzez przyznanie jednemu spadkobiercy całości z obowiązkiem lub bez obowiązku spłaty pozostałych lub także sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji – co jest ostatecznością. Należy więc podnieść, iż wniosek o dział spadku powinien złożyć przynajmniej jeden ze spadkobierców do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla położenia masy spadkowej, a więc nieruchomości. We wniosku należy wskazać postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku, spadkobierców, wartość masy spadkowej i proponowany podział. Postępowanie może odbyć się także przed notariuszem – wtedy jednak konieczna jest wspólna zgoda na dział spadku. Przed sądem nie ma takiej konieczności, albowiem sąd i tak dokona działu spadku.

W zakresie natomiast obecnych zadłużeń nieruchomości lub partycypowania w jej kosztach mąż nie może za bardzo się od tego uchronić, bowiem zgodnie z art. 207 pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Dlatego też mąż musi wspólnie z pozostałymi spadkobiercami – stosownie do swojego udziału – partycypować w kosztach utrzymania nieruchomości i ciężarach z nią związanych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »