Dziedziczenie przez dziecko ze związku partnerskiego

• Data: 2022-09-22 • Autor: Artur Drobiazgiewicz

Żyłem w związku partnerskim z kobietą którą mamy dziecko. Moja była partnerka otrzymała wraz z siostrą w spadku po ojcu mieszkanie. Partnerka spłaciła siostrę, czyli jedynym właścicielem była ona. Teraz była partnerka zmarła. Jak wspomniałem mamy niepełnoletnie 10-letnie dziecko. Proszę o informację kto dziedziczy po partnerce, czy tylko dziedziczy nasze dziecko, czy spadek należy się też jej siostrze? Co mam zrobić, by reprezentować dziecko w sprawie spadkowej i zarządzać mieszkaniem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dziedziczenie przez dziecko ze związku partnerskiego

Własność mieszkania partnerki

Pana partnerka nabyła na podstawie postanowienia o nabyciu spadku po ojcu prawo własności nieruchomości w udziale 1/2. Druga połowa mieszkania przypadła jej siostrze.

Skoro Pana pranerka spłaciła siostrę, to zakładam, że notarialnie lub sądownie zniosły współwłasność nieruchomości, a Pana partnerka stałą się jedynym właścicielem. Warto upewnić się, czy została też wpisana do księgi wieczystej jako jedyna właścicielka. W takiej sytuacji siostra nie posiada już żadnych praw do nieruchomości.

Dziedziczenie po partnerce

W momencie śmierci Pana partnerki należy ustalić, kto po niej dziedziczy. Z uwagi na to, że brak mi informacji o jej rodzinie, wskazuję, że w pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci. Jeśli Pana partnerka nie miała męża lub była rozwiedziona lub jej małżonek zmarł, to do dziedziczenia powołane zostaną tylko jej dzieci. Nie wskazał Pan, czy posiadała ona inne dzieci. Jeśli posiadała jedynie Państwa wspólne dziecko, to ono odziedziczy całość.

Powyższe oznacza, że siostra Pana partnerki nie posiada żadnych praw do nieruchomości.

Zarząd majątkiem dziecka

Co do spłaty zobowiązań i zarządu majątkiem dziecka, to w pierwszej kolejności należy w imieniu dziecka wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Po stwierdzeniu nabycia spadku należy włożyć wniosek o wpis dziecka jako właściciela nieruchomości do księgi wieczystej.

Dodatkowo Pan jako rodzic i przedstawiciel ustawowy małoletniego będzie mógł reprezentować syna w powyższych sprawach. Będzie Pan mógł również jako przedstawiciel ustawowy syna, po przedstawieniu postanowienia spadkowego, reprezentować go w kontaktach z wierzycielami zmarłej.

Co do zarządu majątkiem, tj. nieruchomością, to stosowanie do art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”.

Ponadto art. 101 wskazuje, że:

„§ 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
§ 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.
§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko”.

Powyższe oznacza, że wraz z władzą rodzicielską wiąże się obowiązek zarządu majątkiem dziecka, w tym nieruchomościami.

Co istotne, nie może Pan dokonywać jako przedstawiciel dziecka żadnych czynności uszczuplających jego majątek. W ramach zarządu należy rozróżnić dwa rodzaje czynności – po pierwsze zwykły zarząd, który obejmuje bieżące sprawy związane z nieruchomością takie jak np. regulowanie opłat związanych z nieruchomością, bieżące remonty i konserwacja, mające na celu zabezpieczenia majątku i prawidłowe gospodarowanie majątkiem. Drugi rodzaj czynności, na których dokonanie potrzebuje Pan zgody sądu, to czynności przekraczające zwykły zarząd. Te czynności dotyczą istotnych inferencji w majątek dziecka, czyli np. zbycia nieruchomości, jej obciążenia, zmiany przeznaczenia nieruchomości, jej wieloletniego wynajmu. Jak już wskazałem, na tego typu działania musi Pan uzyskać zgodę sądu i wykazać, iż są one w interesie małoletniego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Artur Drobiazgiewicz

O autorze: Artur Drobiazgiewicz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »