Przepisanie gospodarstwa w zamian za emeryturę a spłata rodzeństwa

• Data: 2024-05-09 • Autor: Wioletta Dyl

Rodzice mieli troje dzieci. W latach 90-tych przepisali gospodarstwo rolne jednemu z nich (najstarszemu synowi) – była to umowa darowizny gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę. Pozostała dwójka rodzeństwa dowiedziała się o tym dopiero kilka lat po śmierci obojga rodziców, nie widzieli jednak tej umowy darowizny i nie poznali jej treści. Termin ubiegania się o zachowek już minął. Czy pokrzywdzone dzieci mają jeszcze jakąś możliwość uzyskania od obdarowanego części schedy spadkowej po rodzicach? Czy powinny teraz wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach? Czy pozostałemu rodzeństwu należy się jakaś spłata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przepisanie gospodarstwa w zamian za emeryturę a spłata rodzeństwa

Czy rodzeństwu przysługuje prawo do zachowku?

Niestety rodzeństwu, które nie otrzymało udziału w gospodarstwie rolnym przekazanym w latach 90-tych ich bratu, nie przysługiwało prawo do zachowku przede wszystkim dlatego, że przekazane gospodarstwo rolne nie wchodziło w skład masy spadkowej po rodzicach. W chwili śmierci żadne z rodziców nie było właścicielem tego gospodarstwa. Tymczasem spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci.

Celem instytucji zachowku jest zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, bez względu na wolę spadkodawcy. Zachowek ma też wymiar humanitarny – ma niejako zadośćuczynić najbliższym spadkodawcy to, że zostali pominięci w testamencie, lub to, że w wyniku dokonanych przez spadkodawcę czynności prawnych ich udział w majątku rodzinnym został zminimalizowany. Podczas ustalania wartości schedy podlegającej rozliczeniu bierze się pod uwagę nie tylko majątek, który zmarły zostawił w chwili śmierci, ale także darowizny, które poczynił nawet przed laty.

Art. 993 Kodeksu cywilnego stanowi, iż przy obliczaniu należnego zachowku, dolicza się do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy umowa przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę jest darowizną?

Jednakże na podstawie dotychczasowego orzecznictwa utrwaliło się stanowisko, że umowa przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę strukturalną nie jest darowizną w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wynika to zasadniczo z jej niejednorodnego charakteru zawierającego zarówno elementy prawa administracyjnego, ubezpieczeniowego i cywilnego. Wskazywał na to niejednokrotnie Sąd Najwyższy, uznając, że umowa przeniesienia gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę jest swego rodzaju umową przeniesienia własności i posiada cechy wyraźnie odróżniające ją od umowy darowizny (np. odpłatność w postaci emerytury). Takie stanowisko zajął m.in. Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 25 listopada 2005 r., III CZP 59/05 (OSNC 2006, nr 5, poz. 79) na tle przepisów ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin i w rozumieniu art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 lutego 1991 roku (III CZP 4/91, OSNC 1991/8-9/103) wyraził pogląd, iż wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140) nie uwzględnia się przy ustalaniu zachowku. Z uzasadnienia uchwały wynika, iż stanowisko to odnosi się również do umów zawieranych w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24) oraz ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268). Także wyrok SN – sygn. akt: III CZP 29/12.

Powyższe orzecznictwo przemawia zatem przeciwko uznaniu, że z punktu widzenia uprawnień do zachowku umowa przekazania gospodarstwa rolnego powinna być traktowana jako umowa darowizny i nie można doliczyć w tym wypadku wartości gospodarstwa rolnego przy wyliczaniu zachowku.

Pomijając zatem nawet kwestię niewątpliwego przedawnienia roszczeń o zachowek, rodzeństwu obdarowanego niestety nigdy nie przysługiwało prawo do zachowku z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego ich bratu. Nawet w razie przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku – gospodarstwo to nie wejdzie do masy spadkowej po rodzicach.

Przykłady

 

Przypadek Sylwii z Małopolski

Sylwia wychowywała się w gospodarstwie rolnym, które jej rodzice przekazali jej starszemu bratu, Janowi. Transakcja miała miejsce na początku lat 90-tych, ale Sylwia dowiedziała się o niej dopiero po śmierci rodziców w 2010 roku. Jan zapewnił rodzicom emeryturę, a Sylwia i jej młodszy brat nie otrzymali żadnego udziału. Teraz, nie znając treści umowy i z przeterminowanymi roszczeniami o zachowek, zastanawia się, czy może ubiegać się o jakąkolwiek część spadku.

 

Historia Tomasza z Wielkopolski

Tomasz i jego siostra otrzymali informację o przekazaniu gospodarstwa ich starszemu bratu, Michałowi, dwa lata po śmierci ich ojca. Gospodarstwo było głównym źródłem dochodu rodziny i zostało przekazane Michałowi w zamian za zobowiązanie do opieki nad rodzicami. Po śmierci matki, Tomasz próbował dochodzić swoich praw do części majątku, lecz bez znajomości szczegółów umowy darowizny, jego sytuacja jest skomplikowana.

 

Doświadczenia Anny z Podlasia

Anna wychowała się na farmie, którą jej rodzice przekazali jej bratu, Krzysztofowi, gdy ona studiowała w mieście. Rodzice uznali, że Krzysztof, jako jedyny syn pozostający w domu, najlepiej zajmie się gospodarstwem. Po śmierci rodziców, Anna chciała sprawiedliwego podziału wartości majątkowych, ale okazało się, że termin na ubieganie się o zachowek minął. Bez znajomości dokładnych warunków umowy, Anna czuje się wykluczona z procesu dziedziczenia rodzinnego majątku.

Podsumowanie

 

W artykule omówiono problem rodzeństwa, które nie otrzymało udziału w gospodarstwie rolnym przekazanym jednemu z nich w zamian za zapewnienie rodzicom emerytury. Złożoność prawna takich umów oraz brak wiedzy o ich istnieniu do czasu śmierci rodziców sprawia, że możliwości dochodzenia praw przez pozostałe rodzeństwo są ograniczone, szczególnie po upływie terminów na roszczenia o zachowek. Przykłady z życia pokazują, jak ważna jest świadomość prawna i dokładne zrozumienie takich umów jeszcze za życia rodziców.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach spadkowych lub zachowku? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i przygotowania niezbędnych pism. Nasi doświadczeni prawnicy są dostępni, aby pomóc Ci wyjaśnić Twoje prawa i możliwości w złożonych kwestiach prawnych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2005 r., III CZP 59/05 
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1991 roku (III CZP 4/91
4. Wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt: III CZP 29/12

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »