Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dokumenty potrzebne do sprawy spadkowej

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć w sądzie cywilnym przy sprawie spadkowej? Czy ja jako rodzony brat mogę w brata imieniu wystąpić do urzędu stanu cywilnego o wydanie mi jego skróconego aktu urodzenia bez jego pisemnego upoważnienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokumenty potrzebne do sprawy spadkowej

Dokumenty składane do sądu

Sprawy majątkowe, w tym spadkowe, potrafią czasem być skomplikowane, szczególnie, jeśli strony nie potrafią dojść do porozumienia. Jednakże jeśli nie ma kłótni, często można to rozstrzygnąć stosunkowo szybko i prosto. Trzeba jednak dopełnić kilku formalności, w tym załączyć odpowiednie dokumenty.

Jeśli sprawa ma zostać rozstrzygnięta w sądzie, przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. We wniosku trzeba wskazać dane spadkodawcy – imię, nazwisko, adres, gdzie zmarł (miejscowość, bo od tego zależy właściwość sądu), stopień pokrewieństwa, a także kto jest spadkobiercą, jaki udział w spadku dziedziczy. Przykładowo zmarły nie był w związku małżeńskim, miał dwoje dzieci, to – wnoszę o stwierdzenie, ze spadek po … nabyli syn Adam i córka Ewa, każde – 1/2 udziału w spadku. Trzeba wskazać, czy dziedziczenie następuje z mocy ustawy, czy testamentu. Jeśli z mocy ustawy, to trzeba też dodać, że nie sporządzono testamentu oraz że nie toczyło się wcześniej postępowanie spadkowe. To, jakie dokumenty trzeba dołączyć, zależy od okoliczności danej sprawy, kto wchodzi w skład kręgu spadkobierców. Za każdym razem trzeba załączyć odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.

Oprócz tego dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, a więc przede wszystkim odpis skrócony aktu urodzenia. Jeśli jedna z uczestniczek jest mężatką i zmieniała nazwisko, powinno się również dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa. Odpis aktu małżeństwa trzeba również dać, jeśli w skład spadkobierców wchodzi również małżonek/ małżonka. Jeśli np. mają dziedziczyć wnuki, powinny dać swój odpis aktu urodzenia oraz ojca/matki (zależnie od której strony jest spadkodawca) itp. Ważne, żeby wykazać pokrewieństwo ze spadkodawcą. Jeśli był testament, należy oczywiście go dołączyć.

Opłaty sądowe

Ponadto niezbędne jest wniesienie opłaty – 100 zł od wniosku o nabycie spadku i 100 od każdego oświadczenia o przyjęciu/ odrzuceniu spadku. Przykładowo, jeśli jest 1 spadkodawca i 2 spadkobierców, to 100 zł za wniosek o nabycie spadku i 200 za oświadczenia, razem 300. Jeśli minął termin na złożenie oświadczenia, czy przyjmuje się spadek czy nie (6 miesięcy), to nie można już złożyć oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i zostaje on przyjęty automatycznie. Oprócz tego trzeba zapłacić 5 zł za wpis do rejestru spadkowego. Dowód opłat sądowych trzeba dołączyć do wniosku.

Powinno się dać tyle egzemplarzy, ile jest uczestników + 1 dla sądu. Jeśli jest w postępowaniu Pan i brat, wówczas dwa egzemplarze (1 dla sądu i 1 dla brata). Gdyby oprócz Pana były 2 osoby, wówczas łącznie 3 odpisy wniosku. Do każdego te same załączniki (odpisy i opłaty), w tych egzemplarzach dla uczestników mogą być kopie, nie ma potrzeby do każdego dawać oryginału odpisów aktów stanu cywilnego.

Odebranie odpisu brata

Co do tego, czy może Pan dostać odpis brata – zgodnie z art. 45 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której dotyczy, małżonkowi, zstępnym, wstępnym , rodzeństwu, osobie, która ma interes prawny. Tak więc jako brat może Pan otrzymać, ale i tak w USC trzeba wypełnić formularz, gdzie będzie też wpisany cel, dlaczego jest Panu potrzebne. Wpisuje Pan, że do postępowania spadkowego i to wystarczy. W ostateczności gdyby nie chcieli dać (choć powinni), to Pan da wniosek bez tego aktu. Sąd wezwie do jego przedłożenia, a wtedy Pan z pismem z sądu pójdzie do USC i na tej podstawie dadzą. Jest to jednak ostateczność, gdyż i tak powinni dać, tym bardziej, że jest Pan bratem i ma Pan interes prawny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl