Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak wydziedziczyć brata i jego potomków?

Autor: Marek Gola

Chcę wydziedziczyć brata, który jest moim najbliższym spadkobiercą (moi rodzice nie żyją, nie mam dzieci ani żony, nie mam innego rodzeństwa). Brat ma dwoje dzieci i wnuki, prawnuki, jego żona nie żyje. Czy jeśli go wydziedziczę, to obejmie to też jego potomków, tj. jego dzieci, wnuki i prawnuki i nie będą po mnie dziedziczyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wydziedziczyć brata i jego potomków?

Wydziedziczenie w polskim prawie

Godzi się podkreślić, że wydziedziczenie jest możliwe tylko, jeśli zostanie spełniona jedna z trzech przesłanek przewidzianych w art. 1008 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych”.

Skuteczne wydziedziczenie

Musi Pan mieć świadomość, że wydziedziczenie, by było skuteczne, musi nie tylko być zawarte w testamencie i wskazywać jedną z ww. przyczyn, ale także opisywać, na czym to zachowanie wydziedziczonego polegało wobec Pana jako spadkobiercy. Innymi słowy im szerszy i dokładniejszy opis, tym większe szanse na skuteczne wydziedziczenie. Pogląd taki prezentowany jest w tezie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 23/14, zgodnie z którym, „dla zasadności wydziedziczenia nie ma decydującego znaczenia wola spadkodawcy, lecz obiektywne istnienie ściśle przewidzianych przez ustawodawcę w art. 1008 k.c. podstaw wydziedziczenia”.

Zachowek dla potomków?

Jeżeli chodzi o kwestię dla Pana najistotniejszą, tj. skuteczność wydziedziczenia, to przyczyny wydziedziczenia muszą dotyczyć zachowania konkretnej osoby, jego skutki rozciągają się jedynie na danego wydziedziczonego. W rezultacie wskutek wydziedziczenia zstępnego spadkodawcy zstępni wydziedziczonego uzyskują uprawnienie do zachowku po spadkodawcy. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, iż wydziedziczony zstępny przeżył spadkodawcę. Zstępni wydziedziczonego uzyskują swe własne prawo do zachowku (niezależne od prawa ich wstępnego).

Musi Pan mieć jednak świadomość, że uprawnionymi do zachowku są tylko osoby wskazane w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. zstępni, rodzice i małżonek. Rodzeństwo nie jest uprawnione do zachowku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl