Kto ponosi koszty pogrzebu pochówku i nagrobka?

• Data: 2022-06-23 • Autor: Katarzyna Bereda

Zmarła moja siostra, była osobą samotną, zostawiła w spadku mieszkanie warte ponad 300 tys. bez zadłużenia. Mieszkanie jest zapisane na moją drugą siostrę. Ja przygotowuję w tej chwili pogrzeb i ponoszę wydatki, chciałabym też jak najszybciej postawić zmarłej siostrze pomnik. Byłam przekonana, że wydatki pokryje w całości siostra, która jest spadkobiercą, ale ona jest mocno zdziwiona i uważa, że trzeba je dzielić na pół, gdyż ona nie jest przygotowana na pogrzeb i nie ma pieniędzy. Jak mam załatwić tę sprawę? Bardzo mi zależy na godnym pochówku zmarłej i pomniku, ale chciałabym odzyskać pieniądze w całości. Mam już rachunek z zakładu pogrzebowego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kto ponosi koszty pogrzebu pochówku i nagrobka?

Koszty pomnika i nagrobka jako długi spadkowego

Zgodnie z treścią art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej. Długi spadkowe można podzielić na dwie grupy.

Po pierwsze, do długów spadkowych należą obowiązki majątkowe, które ciążyły na spadkodawcy w chwili jego śmierci, a następnie z tą chwilą przeszły na jego spadkobierców. Drugą grupę stanowią obowiązki, które powstają z mocy przepisów prawa spadkowego z chwilą otwarcia spadku lub nawet po tej chwili.

Koszty pogrzebu

Długi te zostały wskazane w art. 922 § 3 i są to m.in. koszty pogrzebu. W grupie tej znajdują się m.in. koszty pogrzebu spadkodawcy (w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku), koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek (art. 991 i nast.), obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń (art. 968 i nast.), obowiązek dostarczenia dziadkom spadkodawcy środków utrzymania (art. 938 i art. 966), obowiązek wydania małżonkowi spadkodawcy przedmiotów urządzenia domowego (art. 939), obowiązek umożliwienia małżonkowi i innym osobom bliskim spadkodawcy korzystania z mieszkania i urządzenia domowego przez okres trzech miesięcy od dnia otwarcia spadku (art. 923 § 1) itp.

Powszechnie wskazuje się w doktrynie, że pojęcie kosztów pogrzebu spadkodawcy obejmuje wydatki związane z nabyciem miejsca na grób i trumny oraz koszty samej ceremonii pogrzebowej, np. wieńce, kwiaty, czy przewóz zwłok z innego kraju do Polski .

W doktrynie wskazano, że może obejmować to również w zwyczajowym zakresie oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej (Księżak, Prawo spadkowe, 2017, Nb 76). Nie jest wyłączone zaliczenie do kosztów pogrzebu zwyczajowego datku dla duchownego za odprawienie mszy żałobnej i nabożeństwa przy grobie, a także kosztów przejazdu taksówki dla niego, który odprawiał ceremonię na cmentarzu. Jeżeli spadkodawca wyraził wolę, aby jego ciało zostało poddane kremacji, do kosztów pogrzebu należy zaliczyć związane z tym koszty, np. koszty urny.

Do kosztów pogrzebu w rozumieniu art. 922 §  (a także art. 446 § 3, który posługuje się tym samym pojęciem) zalicza się także wydatek poniesiony na wystawienie spadkodawcy nagrobka, jeżeli uwzględnia to zwyczaje przyjęte w danym środowisku, w tym zwyczaje w zakresie kosztów takiego nagrobka.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Roszczenie o zwrot kosztów od spadkobiercy

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, jeżeli to siostra jest spadkobiercą testamentowym po zmarłej siostrze, to jak najbardziej to ją obciążają długi spadkowe, a więc wskazane koszty pogrzebu i oprawy. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie ona zgadzała się na ich pokrycie, a wszelkie koszty pokryje Pani, będzie Pani posiadała roszczenie o ich zwrot. Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu temu, kto je poniósł, dotyczy jedynie wydatków już poniesionych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »