Kto ponosi koszty pogrzebu pochówku i nagrobka?

• Data: 2024-06-06 • Autor: Katarzyna Bereda

Zmarła moja siostra, była osobą samotną, zostawiła w spadku mieszkanie warte ponad 300 tys. bez zadłużenia. Mieszkanie jest zapisane na moją drugą siostrę. Ja przygotowuję w tej chwili pogrzeb i ponoszę wydatki, chciałabym też jak najszybciej postawić zmarłej siostrze pomnik. Byłam przekonana, że wydatki pokryje w całości siostra, która jest spadkobiercą, ale ona jest mocno zdziwiona i uważa, że trzeba je dzielić na pół, gdyż ona nie jest przygotowana na pogrzeb i nie ma pieniędzy. Jak mam załatwić tę sprawę? Bardzo mi zależy na godnym pochówku zmarłej i pomniku, ale chciałabym odzyskać pieniądze w całości. Mam już rachunek z zakładu pogrzebowego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kto ponosi koszty pogrzebu pochówku i nagrobka?

Koszty pomnika i nagrobka jako długi spadkowego

Zgodnie z treścią art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej. Długi spadkowe można podzielić na dwie grupy.

Po pierwsze, do długów spadkowych należą obowiązki majątkowe, które ciążyły na spadkodawcy w chwili jego śmierci, a następnie z tą chwilą przeszły na jego spadkobierców. Drugą grupę stanowią obowiązki, które powstają z mocy przepisów prawa spadkowego z chwilą otwarcia spadku lub nawet po tej chwili.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Koszty pogrzebu

Długi te zostały wskazane w art. 922 § 3 i są to m.in. koszty pogrzebu. W grupie tej znajdują się m.in. koszty pogrzebu spadkodawcy (w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku), koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek (art. 991 i nast.), obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń (art. 968 i nast.), obowiązek dostarczenia dziadkom spadkodawcy środków utrzymania (art. 938 i art. 966), obowiązek wydania małżonkowi spadkodawcy przedmiotów urządzenia domowego (art. 939), obowiązek umożliwienia małżonkowi i innym osobom bliskim spadkodawcy korzystania z mieszkania i urządzenia domowego przez okres trzech miesięcy od dnia otwarcia spadku (art. 923 § 1) itp.

Powszechnie wskazuje się w doktrynie, że pojęcie kosztów pogrzebu spadkodawcy obejmuje wydatki związane z nabyciem miejsca na grób i trumny oraz koszty samej ceremonii pogrzebowej, np. wieńce, kwiaty, czy przewóz zwłok z innego kraju do Polski .

W doktrynie wskazano, że może obejmować to również w zwyczajowym zakresie oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej (Księżak, Prawo spadkowe, 2017, Nb 76). Nie jest wyłączone zaliczenie do kosztów pogrzebu zwyczajowego datku dla duchownego za odprawienie mszy żałobnej i nabożeństwa przy grobie, a także kosztów przejazdu taksówki dla niego, który odprawiał ceremonię na cmentarzu. Jeżeli spadkodawca wyraził wolę, aby jego ciało zostało poddane kremacji, do kosztów pogrzebu należy zaliczyć związane z tym koszty, np. koszty urny.

Do kosztów pogrzebu w rozumieniu art. 922 §  (a także art. 446 § 3, który posługuje się tym samym pojęciem) zalicza się także wydatek poniesiony na wystawienie spadkodawcy nagrobka, jeżeli uwzględnia to zwyczaje przyjęte w danym środowisku, w tym zwyczaje w zakresie kosztów takiego nagrobka.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Roszczenie o zwrot kosztów od spadkobiercy

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, jeżeli to siostra jest spadkobiercą testamentowym po zmarłej siostrze, to jak najbardziej to ją obciążają długi spadkowe, a więc wskazane koszty pogrzebu i oprawy. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie ona zgadzała się na ich pokrycie, a wszelkie koszty pokryje Pani, będzie Pani posiadała roszczenie o ich zwrot. Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu temu, kto je poniósł, dotyczy jedynie wydatków już poniesionych.

Przykłady

 
Pogrzeb bez spadku

Jan Kowalski zmarł nagle, nie pozostawiając po sobie żadnego spadku ani testamentu. Był rozwiedziony i miał dwoje dorosłych dzieci. Koszty pogrzebu, obejmujące trumnę, ceremonię, kwiaty i nagrobek, wyniosły 15 000 zł. Jego dzieci postanowiły podzielić te koszty po połowie, chociaż początkowo nie były pewne, kto powinien je ponieść. Na szczęście rodzina była zgodna i razem uregulowali wszystkie rachunki.

 
Spadek z kosztami pogrzebu

Maria Nowak, wdowa, zmarła, zostawiając w spadku mieszkanie warte 400 000 zł. Spadkobiercą uczyniła swojego syna, Piotra. Koszty pogrzebu wyniosły 20 000 zł i zostały pokryte przez córkę Marii, Annę, która zorganizowała cały pogrzeb. Piotr, zgodnie z przepisami, musiał zwrócić Annie całą kwotę poniesionych kosztów pogrzebu, co potwierdziła opinia prawnika, odwołująca się do art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego.

 
Problem z podziałem kosztów pogrzebu

Elżbieta, mieszkająca za granicą, zmarła, pozostawiając w spadku dom w Polsce wart 500 000 zł. Spadkobiercą był jej brat, Krzysztof. Siostra Elżbiety, Joanna, zorganizowała pogrzeb, którego koszty wyniosły 25 000 zł. Joanna spodziewała się, że Krzysztof, jako jedyny spadkobierca, pokryje te wydatki. Krzysztof jednak uważał, że Joanna powinna również ponieść część kosztów. Po konsultacji prawnej okazało się, że Krzysztof jako spadkobierca jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów pogrzebu, a Joanna ma prawo domagać się zwrotu poniesionych wydatków.

Podsumowanie

 

Koszty pogrzebu, w tym opłaty za ceremonię, trumnę i nagrobek, stanowią długi spadkowe i obciążają spadkobierców, zgodnie z art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego. Spadkobiercy są zobowiązani do pokrycia tych wydatków, a osoba, która poniosła koszty pogrzebu, ma prawo domagać się ich zwrotu od spadkobierców. W razie nieporozumień warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się co do swoich praw i obowiązków.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli masz wątpliwości dotyczące pokrycia kosztów pogrzebu lub potrzebujesz pomocy w sporządzeniu odpowiednich pism, skorzystaj z naszych usług prawnych online, gdzie szybko i fachowo udzielimy potrzebnych porad. Nasi prawnicy są dostępni, aby pomóc Ci rozwiązać wszelkie sporne kwestie związane ze spadkiem i kosztami pogrzebu.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »